Doç.Dr. FUAT ÖZYONAR


MAKALELER 1 - Assessment of on-campus Noise Levels at Cumhuriyet University ÖZYONAR FUAT,GÖKKUŞ ÖMÜR,MURATÇOBANOĞLU HAMDİ,GÜRSOY ÖNDER, Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Treatment of Oily Wastewater by Electrocoagulation Process and Optimization of The Experimental Conditions Using Taguchi Method ÖZYONAR FUAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Taguchi approach for color removal using electrocoagulation with different electrode connection types ÖZYONAR FUAT,MURATÇOBANOĞLU HAMDİ,GÖKKUŞ ÖMÜR, Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Treatments of alkaline non-cyanide, alkaline cyanide and acidic zinc electroplating wastewaters by electrocoagulation KOBYA MEHMET,DEMİRBAŞ ERHAN,ÖZYONAR FUAT,sırtbaş Gülşah,GENGEÇ ERHAN, Yayın Yeri: Process Safety and Environmental Protection, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Polimerik Taşıyıcı Üzerine İmmobilize Nanoparçacığın Sulu Ortamda REAKTİF Tekstil Boyası Gideriminde Kullanımı KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÇAĞLAYAN MUSTAFA OĞUZHAN,ÖZYONAR FUAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal -CSJ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 6 - Removal of Salicylic Acid from Aqueous Solutions Using Various Electrodes and Different Connection Modes by Electrocoagulation ÖZYONAR FUAT,AKSOY SÜMEYYA, Yayın Yeri: International Journal of Electrochemical Science, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Treatment of train industry oily wastewater by electrocoagulation with hybrid electrode pairs and different electrode connection modes ÖZYONAR FUAT, Yayın Yeri: International Journal of Electrochemical Science, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Optimization of operational parameters of electrocoagulation process for real textile wastewater treatment using Taguchi experimental design method ÖZYONAR FUAT, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Treatment of pretreated coke wastewater by electrocoagulation and electrochemical peroxidation processes ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Separation and Purification Technology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Arsenic removal from groundwater of Sivas Şarkişla Plain Turkey by electrocoagulation process Comparing with iron plate and ball electrodes KOBYA MEHMET,ÖZYONAR FUAT,DEMİRBAŞ ERHAN,ŞIK EMRAH,ÖNCEL MEHMET SALİM, Yayın Yeri: Journal of Environmental Chemical Engineering, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 11 - REMOVAL of MANGANEZE Mn 2 IONS from DRINKING WATER by ELECTROCOAGULATION PROCESS ÖZYONAR FUAT,YILDIZ SAYİTER,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,YILMAZ ZİNNUR,ÖZER Sinan, Yayın Yeri: INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Investigation of Technical and Economic Analysis of Electrocoagulation Process to Treat of Great and Small Cattle Slaughterhouse Wastewater ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Systematic Assessment of Electrocoagulation for The Treatment of Marble Processing Wastewater ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: International Journal of Environmental Science and Technology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - İçme Sularından Elektrokoagülasyon ve Kimyasal Koagülasyon ile Bulanıklığın Giderimi ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Air Stripping of ammonia from coke wastewater ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,KOBYA MEHMET, Yayın Yeri: Engineering Science and Technolgy, an International Journal (JESTECH), Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Elektrokoagülasyon Prosesi ile Tekstil Sanayi Atıksuyunun Arıtımı ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Erciyes Üni. Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Operating Cost Analysis and Treatment of Domestic Wastewater by Electrocoagulation Using Aluminum Electrodes ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Polish J. of Environ. Stud, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Mezbahane Atıksularından KOİ Yağ Gres ve Bulanıklık Giderimi Üzerine Bir Çalışma Kimyasal Koagülasyon Prosesiyle Ön Arıtımı ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üni. Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - İçme Suyundan Elektrokoagülasyon Prosesi İle Doğal Organik Madde Giderimi ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - Investigation of The Environmental Noise Pollution ın Sivas City Centre ÖZYONAR FUAT,PEKER İBRAHİM, Yayın Yeri: Ecology, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Araştırma Notu
BİLDİRİLER 1 - MERMER ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE ARITIMINDA HİBRİT ELEKTROT VE BAĞLANTI TÜRÜNÜN ETKİSİ KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT,YILMAZ ZİNNUR (22.03.2018-24.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-68414-1-5 2 - Elektrokoagülasyon Prosesi ile salisilil Asit Gideriminde Akım Yoğunluğu, Konsantrasyon ve Elektrot Bağlantı Türünün Etkisi ÖZYONAR FUAT,Aksoy Sümeyye (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - THE USE OF REMOTE SENSING AND LOCAL SPECTRAL MEASUREMENTS IN THE DETERMINATION AND MONITORING OF WATER POLLUTION GÜRSOY ÖNDER,ÖZYONAR FUAT,ATUN RUTKAY (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Removal and Absorption of Ammonia by an Air Stripping Process Using Water-Spraying Aero-Column Reactor ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,KOBYA MEHMET (03.05.2017-05.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9554-0-60 5 - YERSEL SPEKTRAL ÖLÇMELER İLE HİPERSPEKTRAL UYDUGÖRÜNTÜ ENTEGRASYONUNUN SU KALİTESINIFLANDIRMASINDA KULLANILMASI GÜRSOY ÖNDER,ÖZYONAR FUAT (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: 6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Using via Electrocoagulation Process of Alternative Treatment Proceses for Textile Wastewater Treatment YILMAZ ZİNNUR,ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (30.10.2015-03.11.2015), Yayın Yeri: 2nd. ICSAE International Conference on Sustainable Agriculture and Environment Uluslararası Poster ISBN: 7 - Determining the water pollution of Kizilirmak river of Turkey by using satellite images and spectral measurement data GÜRSOY ÖNDER,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (26.09.2015-30.09.2015), Yayın Yeri: 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Poster ISBN: 8 - Treatment of alkaline and acidic zinc plating wastewaters by electrocoagulation using iron plate anodes KOBYA MEHMET,DEMİRBAŞ ERHAN,ÖZYONAR FUAT,SIRTBAŞ GÜLŞAH,GENGEÇ ERHAN (14.06.2015-18.06.2015), Yayın Yeri: Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-960-6865-87-9 9 - Effects of charge loading and electrode connection mode on treatment of cattle slaughterhouse wastewater by hybrid aluminium iron electrodes ÖZYONAR FUAT,GENGEÇ ERHAN,KOBYA MEHMET,DEMİRBAŞ ERHAN (14.06.2015-18.06.2015), Yayın Yeri: Fifth International Conference on Environmental Management, Engineering,Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-960-6865-87-9 10 - Determining and Monitoring The Water Quality of Kızılırmak River of Turkey First Results GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (11.05.2015-15.05.2015), Yayın Yeri: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-7/W3, 201536th International Symposium on Remote Sensing of Environment Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - The Water Quality Assesment of Kızılırmak River of Turkey GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN,ÖZYONAR FUAT,KASAKA ERGÜN (18.03.2015-19.03.2015), Yayın Yeri: Mapping Water Bodies from Space 2015 Conference Uluslararası Poster ISBN: 12 - Removal of Arsenic From Sivas Şarkışla Plain Groundwaters by Fixed Bed Electrocoagulation Reactor Using Iron Ball Anodes KOBYA MEHMET,ÖZYONAR FUAT,DEMİRBAŞ ERHAN,ŞIK Erhan,ÖNCEL MEHMET SALİM (04.06.2014-06.06.2014), Yayın Yeri: Recycling and Reuse Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Optimization of Operational Parameters of Electrocoagulation Process for Real Textile Wastewater Treatment using Taguchi Experimental Design Method ÖZYONAR FUAT (04.06.2014-06.06.2014), Yayın Yeri: Recycling and Reuse Uluslararası Poster ISBN: 14 - Taguchi Metodu Kullanılarak Gerçek Tekstil Atıksuyunun Arıtımında Elektrokoagülasyon Prosesinin Optimizasyonu ÖZYONAR FUAT,YILMAZ ZİNNUR,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (24.10.2013-26.10.2013), Yayın Yeri: I. Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Air Stripping of ammonia from coke wastewater ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,KOBYA MEHMET (02.03.2012-04.03.2012), Yayın Yeri: International Iron and Steel Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Yerin İkliminin Jeolojik Tarihi YILMAZ ALİ,ÖZYONAR FUAT (25.03.2011-29.03.2011), Yayın Yeri: 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Çevre Jeolojisi Açısından Perspektifinden Tıbbi Jeolojinin İlkeleri ve Sorunları YILMAZ ALİ,ÖZYONAR FUAT (05.03.2010-09.03.2010), Yayın Yeri: 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - Katık Atıkların Yeniden Kazanımı ve Önemi KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT,YILMAZ ALİ,ATMACA EYÜP (15.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Türkiyede Katı Atık Yönetimi Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 19 - Sivasta Eski Ve Yeni Katı Atık Yönetiminin Karşılaştırılması ATMACA EYÜP,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT (15.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Türkiyede Katı Atık Yönetimi Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 20 - Entegre Et ve Et Ürünleri Endüstrisi Atıksularının Koagülasyon Flokülasyon ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (11.06.2008-13.06.2008), Yayın Yeri: 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 21 - Entegre Et ve Et Ürünleri Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin Araştırılması ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (11.06.2008-13.06.2008), Yayın Yeri: 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Sulu Çözeltilerden Reaktif Tekstil Boyalarının Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Giderimi MALKOÇ RUHİ,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT (11.06.2008-13.06.2008), Yayın Yeri: 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Reaktif Tekstil Boyalarının Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Giderimi KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT,KOBYA MEHMET,MALKOÇ RUHİ (14.05.2008-17.05.2008), Yayın Yeri: Çevre Sorunları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Köpük ayırma prosesi ile boyarmadde içeren atıksulardan renk ve toplam organik karbon giderimi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.08.2016 - 29.12.2017 49566,94 TÜRK LİRASI 2 - Uzaktan Algılama ve Yersel Spektral Ölçme Verilerinin Entegrasyonu İle Yüzeysel Su Kirliliğinin Araştırılması Kızılırmak Örneği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.11.2015 - 19.12.2017 8500 TÜRK LİRASI 3 - Ultrases Destekli Elektrokimyasal Metod ile Sulu çözeltilerden İlaç Kalıntı Maddelerinden Tetracycline Giderimi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.12.2016 - 13.06.2017 7.516,60 TÜRK LİRASI 4 - ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE SALİSİLİK ASİTİN SULU ÇÖZELTİLERDEN GİDERİMİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 14.05.2015 - 17.05.2016 8600 TÜRK LİRASI 5 - Tren Vagon Fabrikaları Parça Yıkama Tezgahları Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılabilirliliğinin Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.07.2013 - 19.11.2015 10000 TÜRK LİRASI 6 - Heterojen Foto Kataliz Sistemleri İçin Nano tanecik İmmobilize Edilmiş Polimerik Taşıyıcıların Üretilmesi ve Reaktif Tekstil Sulu Ortamdan Giderilmesi Performansının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 06.06.2010 - 17.08.2015 254699 TÜRK LİRASI 7 - Elektrokimyasal Yöntemlerle Kömür Koklaştırma Endüstrisi Kok Tesisleri Atıksularının Arıtılabilirliğinin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.12.2010 - 07.06.2012 20000 TÜRK LİRASI 8 - Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisleri Atıksuları nın Kimyasal Koagülasyon ve Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.05.2006 - 20.08.2007 4000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2015-2016 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Çevre Mühendisliğinde Kontrol ve Otomasyon Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Çevresel Etki Değerlendirme Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Gürültü Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Hava Kirliliği Ve kontrolü Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Çevre Mühendisliğinde Kontrol ve Otomasyon Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Çevresel Etki Değerlendirme Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Gürültü Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 2 Lisans 2014-2015 İstatistik Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Mühendisik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Zemin Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çevre Mühendisliğinde Kontrol ve Otomasyon Türkçe 2 Lisans 2013-2014 İstatistik Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 Çevre Mühendisliğinde Elektrokoagülasyon Prosesi ve Uygulama Alanları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Endüstriyel Atık Suların Arıtımı ve Özel Konular Bazında Değerlendirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İçme Sularında Organik Madde Kontrolu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Toksik Organik Kirleticilerin Elektrokimyasal oksidasyon Prosesleriyle Arıtımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Çevre Mühendisliğinde Elektrokoagülasyon Prosesi ve Uygulama Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Endüstriyel Tesislerde Çevre Yönetim Sistemleri ve Atık Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İçme Sularında Organik Madde Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Toksik Organik Kirleticilerin Elektrokimyasal oksidasyon Prosesleriyle Arıtımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İçme Sularında Organik Madde Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Toksik Organik Kirleticilerin Elektrokimyasal oksidasyon Prosesleriyle Arıtımı Türkçe 3