Prof.Dr. ERTAN BUYRUK


MAKALELER 1 - Enhancement of Heat Transfer for Plate Fin Heat Exchangers Considering the Effects of Fin Arrangements BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY, Yayın Yeri: Heat Transfer Engineering, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Experimental Investigation of the Performance of a Horizontal Ground Source Heat Pump CANER MUSTAFA,DUMAN NETİCE,BUYRUK ERTAN,KILINÇ FERHAT, Yayın Yeri: International Journal of Scientific and Engineering Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, Google Scholar Özgün Makale 3 - Grafen Oksit Nanoparçacıkları İçeren Nanoakışkanın Taşınım Isı Transferi ve Basınç Düşüşü Artışı Üzerindeki Etkisinin Düz Bir Boruda Deneysel Olarak Araştırılması KARABULUT KORAY,BUYRUK ERTAN,KILINÇ FERHAT, Yayın Yeri: Mühendis ve Makina, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco, Google Akademik Özgün Makale 4 - Experimental and Numerical Research of the Flow Features Around the Building Pairs with Different Types GÖLBAŞI DENİZ,BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: WorlCat, DOAJ, Idealonline, DRJI,Bielefeld Academic Search Engine (BASE), TR Dizin, Clarivate Analytics-Zoological Record Özgün Makale 5 - Numerical Investigation of the Effects of Geometric Variations of Cooling Tubes for Ice Formation in Ice Storage Tank GÜNHAN GÖKHAN,FERTELLİ AHMET,BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Plakalı Kanatçıklı Isı Değiştiricilerde Kanat Geometrisinin Isı Transferine Olan Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Olarak İncelenmesi BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale 7 - Plakalı Kanatçıklı Isı Değiştiricilerde Kanat Açısının Isı Transferine Olan Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Olarak İncelenmesi BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale 8 - Numerical investigation of effect of the position of the cylinder on solidification in a rectangular cavity FERTELLİ AHMET,GÜNHAN GÖKHAN,BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: HEAT AND MASS TRANSFER, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Değişik Bina Modelleri İçin Akış AlanlarınınDeneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi GÖLBAŞI DENİZ,BUYRUK ERTAN,ŞAHİN BEŞİR,KARABULUT KORAY, Yayın Yeri: Tesisat Mühendisliği Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Farklı Bina Modellerinde Akış Yapılarının Deneysel Olarak İncelenmesi GÖLBAŞI DENİZ,BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY, Yayın Yeri: Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 11 - Numerical Investigatioın of the Effects of Geometric Variations of Cooling Tubes for Ice Formation in Ice Storage Tank GÜNHAN GÖKHAN,FERTELLİ AHMET,BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 12 - NUMERICAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF GEOMETRIC VARIATIONS OF COOLING TUBES FOR ICE FORMATION IN ICE STORAGE TANK GÜNHAN GÖKHAN,FERTELLİ AHMET,BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Journal of Thermal Science and Technology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - Numerical investigation of effect of the position of the cylinder on solidification in a rectangular cavity FERTELLİ AHMET,Günhan Gökhan,BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Heat and Mass Transfer, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - Numerical investigation of the effect of insulation on heat transfer of thermal bridges with different types BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY,FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Thermal Science, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 15 - Numerical Study of Heat Transfer Enhancement and Flow Characteristics of Three Dimensional Plate Fin Heat Exchangers BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY, Yayın Yeri: HEAT TRANSFER RESEARCH, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Katlar Arası Farklı İç OrtamSıcaklığına Bağlı Olarak IsıKöprülerindeki Isı TransferininSayısal Olarak İncelenmesi KARABULUT KORAY,BUYRUK ERTAN,FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Tesisat Mühendsiliği, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 17 - Three dimensional numerical investigation of heat transfer for plate fin heat exchangers BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY,KARABULUT Ö O, Yayın Yeri: HEAT AND MASS TRANSFER, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Numerical Investigation Into Heat Transfer for Three Dimensional Plate Fin Heat Exchangers with Fins Placed Perpendicular to Flow BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY, Yayın Yeri: Transactions of FAMENA, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Numerical Investigation of Heat Transfer for Thermal Bridges Taking into Consideration Location of Thermal Insulation with Different Geometries KARABULUT KORAY,BUYRUK ERTAN,FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Strojarstvo- Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 20 - Numerical investigation for solidification around various cylinder geometries BUYRUK ERTAN,FERTELLİ AHMET,Sönmez Nesrin, Yayın Yeri: Journal of Scientific & Industrial Research, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Farklı sayıdaki Silindirler Etrafında Faz Değişiminin Sayısal Olarak İncelenmesi BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Numerical Investigation of Fouling on Cross Flow Heat Exchanger Tubes with Conjugated Heat Transfer Approach Kaptan Yalın,BUYRUK ERTAN,ECDER ALİ, Yayın Yeri: Int. Comm. in Heat and Mass Transfer, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Buz Oluşumuna Silindir Pozisyonunun Etkisinin Sayısal Olarak İnlenmesi BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Numerical Study Of Heat Transfer Characteristics Of Extended Surfaces BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Strojarstvo- Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 25 - Experimental Study on Solar Energy Storage BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 26 - Numerical analysis of heat transfer characteristics for deposit formation shapes around single cylinder BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 27 - Thermally Activated Building Elements for Cooling BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Int. J. Environmental Technology and Management, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 28 - Exergoeconomic analysis of condenser type heat exchangers CAN AHMET,BUYRUK ERTAN,ERYENER DOĞAN, Yayın Yeri: Exergy, An International Journal, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 29 - NUMERICAL STUDY OF HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS ON TANDEM CYLINDERS INLINE AND STAGGERED TUBE BANKS IN CROSS FLOW OF AIR BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: International Communications in Heat and Mass Transfer, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 30 - Experimental Studies on Influence of Process Variables to the Exergy Losses at the Double Tube Heat Exchanger CAN AHMET,ERYENER DOĞAN,BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Heat Transfer Enhancement of Heat Exchangers, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 31 - Heat Transfer in Laminar Flow in a Concentric Annulus with Peripherally Varying Heat Transfer BUYRUK ERTAN,Barrow H,Owen I, Yayın Yeri: HEAT AND MASS TRANSFER, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 32 - Heat Transfer and Flow Structures around Circular Cylinders in Cross Flow BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: zzz Özgün Makale 33 - Numerical and Experimental Study of Flow and Heat Transfer around a Tube in Cross flow at Low Reynolds Number BUYRUK ERTAN,Johnson M W,Owen I, Yayın Yeri: Int. J. Heat and Fluid Flow, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 34 - Theoretical Analysis of the Thermal Resistance of Non Uniform Fouling on Cross flow Heat Exchanger Tubes Owen I,BUYRUK ERTAN,Barrow H, Yayın Yeri: Applied Thermal Engineering, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - An Experimental Study for Heat Transfer Enhancement of Graphene Nanoribbon Nanofluid ın an Automobile Radiator KILINÇ FERHAT,BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-82017-0-5 2 - Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Rooftop on the Flow Characteristic Between Two Buildings GÖLBAŞI DENİZ,BUYRUK ERTAN,ŞAHİN BEŞİR,KARABULUT KORAY,ALNAK DOGAN ENGİN (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-82017-0-5 3 - Investigation of the Effect of Insulation Thickness on Energy Saving by Using Thermography BUYRUK ERTAN,KILINÇ FERHAT,KARABULUT KORAY,CANER MUSTAFA,BOSTANCI Aziz Erge (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-82017-0-5 4 - An Experimental Study for Heat Transfer Enhancement of Graphene Nanoribbon Nanofluid ın an Automobile Radiator KILINÇ FERHAT,BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-82017-0-5 5 - Experimental Research of Convective Heat Transferfor Graphene-Oxide Nanofluid In a Straight Circular Tube KARABULUT KORAY,BUYRUK ERTAN,KILINÇ FERHAT (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: IATS 17 8th International Advanced Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-82017-0-5 6 - Farklı Çaplardaki Borularda Grafen Oksit-Su Nanoakışkanının Taşınım Isı Transferi Artışı ve Basınç Düşüşü Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi KARABULUT KORAY,BUYRUK ERTAN,KILINÇ FERHAT,GÖLBAŞI DENİZ (13.09.2017-16.09.2017), Yayın Yeri: 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Farklı Nanoakışkanlar Kullanılarak Araç Radyatörünün IsıTransferi İyileştirilmesinin Deneysel Olarak İncelenmesi KILINÇ FERHAT,BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY,GÖLBAŞI DENİZ (13.09.2017-16.09.2017), Yayın Yeri: 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Bina Yüksekliği Değişiminin Akış Yapıları Üzerindeki Etkisinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi GÖLBAŞI DENİZ,BUYRUK ERTAN,ŞAHİN BEŞİR,KARABULUT KORAY,KILINÇ FERHAT (13.09.2017-16.09.2017), Yayın Yeri: 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Araç Radyatörünün Isı Transferi Performansının Su Tabanlı Nanoakışkanlar Kullanılarak Deneysel Olarak Araştırılması KILINÇ FERHAT,BUYRUK ERTAN,KARABULUT KORAY (19.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: E/MMO/667 10 - Grafen Oksit Nanoparçacıkları İçeren Nanoakışkanın Taşınım Isı Transferi ve Basınç Düşüşü Artışı Üzerindeki Etkisinin Düz Bir Boruda Deneysel Olarak Araştırılması KARABULUT KORAY,BUYRUK ERTAN,KILINÇ FERHAT (19.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: E/MMO/667 11 - Değişik Bina Modelleri için Akış Alanlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi GÖLBAŞI DENİZ,BUYRUK ERTAN,ŞAHİN BEŞİR,KARABULUT KORAY (19.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: E/MMO/667 12 - The Influence of Adjacent Tubes on Convection Heat Transfer from a Heated Tube in Cross Flow BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 4th U.K. National Conference on Heat Transfer, IMechI Conference Trans. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Bir Soğu Depolama Tankında Silindirler Etrafındaki Buz Oluşumunun İncelenmesi BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Yapılardaki Isı yalıtımının Enerji Tasarrufuna Etkisinin Termal Kamera ile Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 5. Yerel İç Anadolu Enerji Forumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Farklı Silindir Düzenlemeleri İçin Buz Oluşumunun Sayısal Olarak İncelenmesi BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Uzantılı Yüzeylerin Isı Transferi Yapılarının Sayısal Olarak İncelenmesi BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Isı Değiştiricilerinde Isıl Analiz Ve Tasarımın İnteraktif Programlamayla Yapılması BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Bilgisayar Destekli Makina Mühendisliği Uygulamaları BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: V.Ulusal Makina Mühendisliği Ve Eğitimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Çapraz Akışta Tek Silindir Ve Tek Sıra Boru Demeti Üzerinde Oluşabilecek Kirliliğin Birleşik Isı Transferi Yaklaşımıyla Sayısal İncelemesi BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Tek Geçişli Bir Isı Değiştirgecinde Paralel Ve Ters Akışta Kirliliğe Bağlı Etkenlik Analizi BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Bir Isı Değiştirgeci Borusundaki Birikintinin Isı Transferine Etkilerinin Sayısal İncelemesi BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Isı Değiştirgeci Borularındaki Partikül Kirliliğinin Deneysel İncelenmesi BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Numerical Research Of Heat Transfer For Thermal Bridges Formed By Different Geometries With Beams BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: INTERKLIMA 2011 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 24 - Application Of Different Insulation Materials For Cold Climate Regions BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: INTERKLIMA 2011 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Exergetic Optimization Of Heating And Cooling Of Buildings BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: INTERKLIMA 2011 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Experimental Study on Solar Energy Storage BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: Interklima-2007 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - Numerical Study Of Heat Transfer Characteristics Of Extended Surfaces BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: Interklima-2007 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 28 - Numerical investigation of enhancement of heat transfer for different type of fins placed on a plate BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 14th THERMO Conf. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - Numerical investigation of double pipe heat exchanger effectiveness depends on different geometry of fouling BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 14th THERMO Conf. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 30 - Numerical investigation of fouling on cross flow heat exchanger tubes with conjugated heat transfer approach BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 14th THERMO Conf Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 31 - Heat bridges effects on heat loss and heat gain at buildings BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 13th THERMO Conf Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 32 - Numerical investigation of heat transfer and flow sturctures of circular and elliptical tubes in forced convection BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 13th THERMO Conf. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 33 - Finite Element Solution on the Thermal Resistance of Fouling on Cross flow Heat Exchanger Tube BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 6th Biennial Conferance on Engineering Systems Design and Analysis Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 34 - Thermodynamic Analysis Of Thermally Activated Building Elements For Cooling BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 13th Int. Symposium on Transport Phenomena Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 35 - Exergy Economical Analysis of a Heat Pump BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 4th Int. Thermal Energy Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 36 - Determination of Operating Conditions For a Counter Flow Heat Exchanger By Using the Combination of the First and Second Law BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 4th Int. Thermal Energy Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 37 - Finite Element Solution of the Performance of a Heated Tube Influenced by Adjacent Heated Tubes BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 12th Int. Conference on Thermal Engineering and Thermogrametry Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 38 - Projection of Evaporator and Condenser Type Heat Exchangers According to the Exergy Economical Evaluation Method BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: The Twelfth Int. Symposium on Transport Phenomena Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 39 - Restrictions and Possibilities for Heat exchangers Projection According to Entropy Generation Analysis BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 11th Int. Conference on Thermal Engineering and Thermogrametry Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 40 - Experimental Studies on Influence of Process Variables to the Exergy Losses at the Double Tube Heat Exchanger BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: NATO Advanced Study Institute On Energy Conservation Through Heat Transfer Enhancement of Heat Exchanger Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 41 - Applications of the Point Matching Method in Coupled Convection Conduction Heat Transfer BUYRUK ERTAN (-), Yayın Yeri: 4th Int. Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Yerleşim Alanları İçerisinde Farklı Geometrilere sahip Yapılar Üzerinde Isı Transferi ve Akış Yapılarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 24.09.2013 - 23.09.2015 15650 TÜRK LİRASI 2 - Oto Radyatörlerde Nanoakışkan Kullanılarak Isı Aktarım Performansının Arttırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.09.2013 - 02.09.2015 19840 TÜRK LİRASI 3 - Robot Laboratuvarının Kurulması ve Robot Eğitimlerinin Verilmesi TRH2 2 IQVETII P 03 977 Araştırmacı Avrupa Birliği Tamamlandı 01.09.2014 - 31.08.2015 260832,90 EURO 4 - Isı Değiştiricilerde Isı Aktarımının Nanoakışkanlar Kullanılarak Arttırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.04.2013 - 21.04.2015 18408 TÜRK LİRASI 5 - Çapraz Akışlı Isı Değiştirgeçlerinde Farklı Geometri ve Akış Koşullarının Teorik İncelemesi Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 0 6 - Her Şey Enerjiyle Başlar Avrupa Birliği Projesi Uzman Avrupa Birliği Tamamlandı - 0 7 - Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Doğalgaz Eğitim Uygulama Ve Araştırma Laboratuarı Hazırlama Projesi Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 0 8 - Yalıtım Kalınlığının Enerji Tasarrufuna Olan Etkilerinin Uygulamalı Olarak Belirlenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 60801 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 ENERJİ TASARRUFU VE UYGULAMALARI Türkçe 2 Lisans 2018-2019 ISI TRANSFERİ I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Akışkanlar Mekaniği I(Arel üniversitesi) Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Termodinamik(Arel Üniversitesi) İngilizce 4 Lisans 2017-2018 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2 Lisans 2017-2018 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ENERJİ TASARRUFU VE UYGULAMALARI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ISI TRANSFERİ I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ENERJİ TASARRUFU VE UYGULAMALARI Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ISITMA TEKNİĞİ VE BİNA TESİSATI Türkçe 3 Lisans 2015-2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ENERJİ TASARRUFU VE UYGULAMALARI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ISI TRANSFERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ISITMA TEKNİĞİ VE BİNA TESİSATI Türkçe 3 Lisans 2014-2015 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ENERJİ TASARRUFU VE UYGULAMALARI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ISI TRANSFERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ISITMA TEKNİĞİ VE BİNA TESİSATI Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ENERJİ TASARRUFU VE UYGULAMALARI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ISI TRANSFERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ISITMA TEKNİĞİ VE BİNA TESİSATI Türkçe 3 Lisans 2012-2013 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ENERJİ TASARRUFU VE UYGULAMALARI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ISI TRANSFERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 ISITMA TEKNİĞİ VE BİNA TESİSATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 İleri Isı İletimi(Arel Üniv.) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 İleri Isı Taşınımı (Arel Üniv.) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 KONDÜKSİYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KONDÜKSİYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KONVEKSİYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 ISI KÜTLE VE MOMENTUM TRANSFERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KONDÜKSİYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KONVEKSİYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 ISI KÜTLE VE MOMENTUM TRANSFERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 KONDÜKSİYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 KONVEKSİYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 ISI KÜTLE VE MOMENTUM TRANSFERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 KONDÜKSİYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 KONVEKSİYON Türkçe 3 Doktora 2018-2019 BİNALARIN İKL. VE BİNA AERODİNAMİĞİ Türkçe 3 Doktora 2018-2019 ENERJİ EKONOMİSİ Türkçe 3 Doktora 2016-2017 BİNALARIN İKL. VE BİNA AERODİNAMİĞİ Türkçe 3 Doktora 2016-2017 ENERJİ EKONOMİSİ Türkçe 3 Doktora 2015-2016 BİNALARIN İKL. VE BİNA AERODİNAMİĞİ Türkçe 3 Doktora 2014-2015 ENERJİ EKONOMİSİ Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Toprak kaynaklı ısı pompasının Sivas şartlarında kullanılabilirliğinin deneysel olarak araştırılması NETİCE DUMAN Doktora 2015 Oto radyatörlerde nanoakışkan kullanılarak ısı aktarım performansının arttırılması FERHAT KILINÇ Doktora 2015 Isı değiştiricilerde ısı aktarımının nanoakışkanlar kullanılarak arttırılması KORAY KARABULUT Doktora 2015 Yerleşim alanları içerisinde farklı geometrilere sahip yapılar üzerinde ısı transferi ve akış yapılarının deneysel ve teorik olarak incelenmesi DENİZ GÖLBAŞI Yüksek Lisans 2018 Yatay tip toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin Sivas şartlarında değerlendirilmesi MUSTAFA CANER Yüksek Lisans 2018 YAĞMUR SUYUNUN ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE İÇME SUYU OLARAK KULLANILMA ESASLARI MUHAMMET ENES DÜZÜLÜTAŞ Yüksek Lisans 2017 Yalıtım kalınlığının enerji tasarrufuna olan etkilerinin deneysel ve sayısal incelenmesi ERGE BOSTANCI Yüksek Lisans 2011 Kanatçıklı yüzeylerde ısı aktarımının üç boyutlu sayısal olarak incelenmesi ÖMER ONUR KARABULUT Yüksek Lisans 2011 Sivas için farklı yalıtım malzemelerinin ısı kaybına olan etkilerinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi FERHAT KILINÇ Yüksek Lisans 2010 Yapı elemanlarındaki ısı kayıplarının sayısal olarak incelenmesi KORAY KARABULUT Yüksek Lisans 2010 Binalarda ısı yalıtımındaki eksikliklerin enerji tasarrufuna olan etkilerinin uygulamalı olarak araştırılması MUSTAFA ERDABAK Yüksek Lisans 2007 Buz depolamalı sistemlerde ısı transfer yapılarının incelenmesi NESRİN SÖNMEZ Yüksek Lisans 2004 Kanatçıklı yüzeylerde ısı aktarım yapılarının sayısal olarak incelenmesi DERYA KAYA Yüksek Lisans 2003 Birleşik Isı Transferi Yaklaşımı ile Çapraz Akışlı Isı Değiştirgeçlerinde Kirlilik Modellemeleri Yalın KAPTAN Yüksek Lisans 2003 Deniz GÖLBAŞI Yüksek Lisans 2001 Bir ısı değiştirgecindeki kirlilik modellemesinin sayısal incelenmesi AHMET FERTELLİ
İDARİ GÖREVLER 2015 - 2016 Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015 - 2016 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015 - 2015 Dekan V CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015 - 2016 Rektör Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK BÖLÜMÜ 2014 - 2016 Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014 - 2016 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013 - 2013 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 - 2015 Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013 - 2016 Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2013 - 2016 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2013 - 2014 Komisyon Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2012 - 2014 Vakıf Genel Sekreteri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2012 - 2016 Rektör Danışmanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2012 - 2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 - 2012 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜENERJİ ANABİLİM DALI 2007 - 2009 Dekan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2005 - 2006 Dekan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2003 - 2009 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1998 - Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜENERJİ ANABİLİM DALI 1998 - 1999 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ