Doç.Dr. TARIK TÜRK


MAKALELER 1 - GIS-based fully automatic landslide susceptibility analysis by weight-of-evidence and frequency ratio methods KÖSE DERYA DİLARA,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Physical Geography, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Fully-Automatic Landslıde Susceptibility Analysis By Geographical Information System (GIS): A Case Study in Şavşat City, Turkey KÖSE DERYA DİLARA,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Acta Geobalcanica, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: GEOREF Özgün Makale 3 - Determination of the block movements in the eastern section of the Gediz Graben (Turkey) from GNSS measurements POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,KOÇBULUT FİKRET,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TATAR ORHAN,Demirel Mehmet,DUMAN HÜSEYİN,Ciğer Ahmet Faruk,GÜRSOY ÖNDER,TÜRK TARIK,Sıgırcı Rabia, Yayın Yeri: Journal of Geodynamics, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Automatic Detection of Shoreline Change by Geographical Information System (GIS) and Remote Sensing in the Göksu Delta, Turkey CIRITCI DİLARA,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Determination of mass movements in slow-motion landslides by the Cosi-Corr method TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Geomatics, Natural Hazards and Risk, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Investigation of the success of monitoring slow motion landslides using Persistent Scatterer Interferometry and GNSS methods HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,TÜRK TARIK,YILMAZ IŞIK,KOÇBULUT FİKRET,DEMİREL MEHMET,ŞANLI DOĞAN UĞUR,DUMAN HÜSEYİN,BALIK ŞANLI FUSUN, Yayın Yeri: Survey Review, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - DETECTION OF PARAGLIDING FIELDS BY GIS KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,TÜRK TARIK,ÖDÜL HALİME,ÇELİK MÜZEYYEN NUR, Yayın Yeri: International Journal of Engineering and Geosciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 8 - Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İklim Değişikliklerinin İzlenmesi: İzmir İli Örneği BİRDAL ANIL CAN,KORKMAZ ENGİN,ERŞEN GÖKHAN,TÜRK TARIK,ATUN RUTKAY, Yayın Yeri: Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Open Academic Journal Index (OAJI), CrossRef Özgün Makale 9 - En Uygun Arazi Kullanım Planlarının CBS ile İncelenmesi: Sivas İli Dikmencik Köyü Örneği SAYKILI İLKNUR,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Geomatik, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - The Use of Artificial Neural Networks (ANN) in Forecasting Housing Prices in Ankara, Turkey KİTAPCI OLGUN,TOSUN ÖMÜR,TUNA MURAT FATİH,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus, Google Scholar, Cited Reference Index, Science Library Index, CrossRef, Özgün Makale 11 - Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems (GIS) TÜRK TARIK,TUNA MURAT FATİH,KİTAPCI OLGUN, Yayın Yeri: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR) and Scientific Indexing Service (SIS) Özgün Makale 12 - Estimating tree heights with images from an unmanned aerial vehicle BİRDAL ANIL CAN,AVDAN UĞUR,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Geomatics, Natural Hazards and Risk, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Kent Bilgi Sistemi (KBS) Çalışmalarında Kullanıcı Dostu Arayüz Programlarının Geliştirilmesi: Erzurum İli Örneği KÖSE DERYA DİLARA,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS ve Ps InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi İlk Sonuçlar POYRAZ FATİH,TATAR ORHAN,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,GÜRSOY ÖNDER,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,DEMİREL MEHMET,DUMAN HÜSEYİN,CİĞER AHMET FARUK,GÜL DİDEM, Yayın Yeri: Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - The Usage of Geographical Information Systems GIS in the Marketing Decision Making Process A Case Study for Determining Supermarket Locations TÜRK TARIK,KİTAPCI OLGUN,DÖRTYOL İBRAHİM TAYLAN, Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus ve Science Direct Özgün Makale 16 - GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,TÜRK TARIK,KOÇBULUT FİKRET,ŞANLI DOĞAN UĞUR,YILMAZ IŞIK,BALIK ŞANLI FUSUN,KUÇAK RAMAZAN ALPER,DEMİREL MEHMET,GÜRSOY ÖNDER,DUMAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 17 - Investigating Environmental Health Studies Using Geographical Information Systems Cancer Case Study TÜRK TARIK, Yayın Yeri: POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Hava Fotoğrafı ve Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yatay Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCOhost Özgün Makale 19 - Creating infrastructure for seismic microzonation by Geographical Information Systems GIS A case study in the North Anatolian Fault Zone NAFZ TÜRK TARIK,GÜMÜŞAY MUSTAFA ÜMİT,TATAR ORHAN, Yayın Yeri: Computers Geosciences, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 20 - TÜRK TARIK, Yayın Yeri: HKMO İstanbul Bülteni, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) from GPS measurements TATAR ORHAN,POYRAZ FATİH,GÜRSOY HALİL,ÇAKIR ZİYADİN,ERGİNTAV SEMİH,AKPINAR ZAFER,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,TÜRK TARIK,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POLAT ALİ,MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY ÖNDER,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,ÇAKMAK RAHŞAN,BELGEN ALPAY,YAVAŞOĞLU HAKA, Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 22 - Türkiye de Meydana Gelen Suçların Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile İncelenmesi TÜRK TARIK, Yayın Yeri: HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Adres Kayıt Sistemi ile Kent Bilgi Sistemleri nin Bütünleştirilmesi TÜRK TARIK, Yayın Yeri: HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Infrastructure Management and Construction in Urban Areas With a Different Approach from Traditional GIS Design TÜRK TARIK,GÜMÜŞAY MUSTAFA ÜMİT, Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - ANDROID-BASED STUDENT DORMITORY INFORMATION SYSTEM: A CASE STUDY IN SIVAS PROVINCE AKTAŞ M NEZİR,DİLEK BARIŞ,ABİÇ TURGUT,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (26.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6900-60-42 2 - ANDROID-BASED PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM: A CASE STUDY IN SIVAS PROVINCE AYKURT MUSTAFA,DENİZ ALİ ARMAĞAN,SUGÖLÜ GÖRKEM BARIŞ,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (26.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6900-60-4 3 - Automatic Determination of Alternative Paragliding Tourism Fields by Geographical Information System (GIS) KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,TÜRK TARIK,ÖDÜL Halime,ÇELİK Müzeyyen Nur (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: AgroSym 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - POTANSİYEL YAMAÇ PARAŞÜTÜ SAHALARININ CBS TABANLI ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,TÜRK TARIK,Ödül Halime (27.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: II. International West Asia Congress of Tourism Research Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - KELKİT VADİSİ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABİS) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN CBS TABANLI ÇALIŞMALAR TÜRK TARIK,TATAR ORHAN (30.05.2018-02.06.2018), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - DETERMINATION OF POST-DISASTER TEMPORARY SHELTER AREAS BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) MOĞULKOÇ İRFAN,TÜRK TARIK (30.05.2018-02.06.2018), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - A GIS BASED TRACEABILITY SYSTEM SUGGESTION FOR A PASTRY FIRM OPERATING NATIONWIDE GÖLGE EVREN,TÜRK TARIK (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - INTEGRATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN,GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - FULLY-AUTOMATIC LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS): A CASE STUDY IN ŞAVŞAT CITY, TURKEY KÖSE DERYA DİLARA,TÜRK TARIK (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - COMPARISON OF LITHOLOGIC MAPPING WITH ASTER AND HYPERION DATA: A CASE STUDY IN THE NORTHERN OF ZARA (SİVAS), TURKEY CANBAZ OKTAY,ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - The Use of Geographical Information System (GIS) in Determining of the Potential Plantation Areas: A Case Study in Gölova district, Sivas MUĞLA MUHAMMED KÜRŞAD,TÜRK TARIK (02.04.2018-05.04.2018), Yayın Yeri: Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - The Comparison of Accuracy of The Produced Products With/Without Ground Control Points (GCPs) by Unmanned Aerial Vehicle (UAV) TÜRK TARIK,ÖCALAN TAYLAN (02.04.2018-05.04.2018), Yayın Yeri: Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir Province BİRDAL ANIL CAN,KORKMAZ ENGİN,ERŞEN GÖKHAN,ATUN RUTKAY,TÜRK TARIK (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Cemetery Information System: A Case Study in Sivas City SARI SEFA,MAKARA ESRA,ALTUN ATİLLA,ÖZÇAĞLAR GÜRKAN VEYSİ,IŞIK İLHAMİ,POLAT GÖKHAN,SELLER ADEM,TÜRK TARIK (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - İnsansız Hava Araçları ile Maden Alanlarında Gerçekleştirilen Çalışmalar TÜRK TARIK (16.11.2017-17.11.2017), Yayın Yeri: 3. Maden Kenti Sivas Zirvesi Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Estimating Tree Heights and Crowns from an Unmanned Aerial Vehicle with Consumer-Grade Camera Systems BİRDAL ANIL CAN,AVDAN UĞUR,TÜRK TARIK (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Determination of Spatiotemporal Coastline Changes of Göksu Delta by Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing CIRITCI DİLARA,TÜRK TARIK (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Automatically Landslide Susceptibility Analysis by GIS KÖSE DİLARA,TÜRK TARIK (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Detection Of Temporary Shelter Areas By Geographical Information Systems (GIS) MOĞULKOÇ İRFAN,TÜRK TARIK (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - The Use of Geographical Information Systems (GIS) in Seismic Microzonation Studies TÜRK TARIK,TATAR ORHAN (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Modeling of Climate Change on Sivas Province with The Help of Geographical Information Systems BİRDAL ANIL CAN,ATUN RUTKAY,TÜRK TARIK (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Android Ortamında Kent Rehberi Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği Taşkın Tamer,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Android Ortamında Kent Rehberi Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği TAMER TAŞKIN,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - En Uygun Arazi Kullanım Planlarının CBS ile İncelenmesi: Sivas İli Örneği SAYKILI İLKNUR,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (27.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Kent Bilgi Sistemi (KBS) Çalışmalarında Kullanıcı Arayüz Programının Gerekliliği: Erzurum İli Örneği KÖSE DERYA DİLARA,TÜRK TARIK (27.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - İnsansız Hava Araçları İle Elde Edilen Verilerden Ağaç Yüksekliklerinin Tahmin Edilmesi BİRDAL ANIL CAN,AVDAN UĞUR,TÜRK TARIK (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: 6. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Web Tabanlı Kent Rehberi Geliştirilmesi Ağrı İli Örneği ONYIL HALİL İBRAHİM,TÜRK TARIK (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: 6. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 28 - Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İncelenmesi Karaca Cengiz,TÜRK TARIK (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: 6. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 29 - İnsansız Hava Araçları İHA ile Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesinde Yaygın Kullanılan Yazılımların Karşılaştırılması AKTAŞ HASRET,ÇINAR MURAT CAN,BİRDAL ANIL CAN,TÜRK TARIK (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: 6. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 30 - Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems GIS TÜRK TARIK,TUNA MURAT FATİH,KİTAPCI OLGUN (12.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: 5th World Conference on Business, Economics and Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 31 - Determination of 3D landslide movement from Multi Temproral ENVISAT ASAR Images HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,YILMAZ IŞIK,POYRAZ FATİH,DEMİREL MEHMET,TÜRK TARIK (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 32 - Determining of the landslide risk by Geographical Information Systems GIS on the North Anatolian Fault Zone TÜRK TARIK,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,DEMİREL MEHMET,YILMAZ IŞIK (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 33 - Optik Uydu Görüntüleriyle Heyelan Alanlarındaki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği TÜRK TARIK,GÖRÜM TOLGA,BİRDAL ANIL CAN,SELÇUK OSMAN (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2015) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 34 - Comparing The Results Of Terrasar X And Envisat Sar Images With Ps InSAR Methods On Slow Motion Landslides Koyulhisar Turkey DEMİREL MEHMET,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,TATAR ORHAN,BİRDAL ANIL CAN (12.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: European Geosciences Union General Assembly 2015 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 35 - The Eastern Part Of Gediz Graben Determination Methods Of Tectonic Movements GPS And Ps Insar The First Results POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TATAR ORHAN,GÜRSOY ÖNDER,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,DEMİREL MEHMET,DUMAN HÜSEYİN,CİĞER AHMET FARUK,BİRDAL ANIL CAN (12.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: European Geosciences Union General Assembly 2015 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 36 - Landslide displacement measurements from Optical Satellite Images A Case Study on the North Anatolian Fault Zone TÜRK TARIK,GÖRÜM TOLGA,BİRDAL ANIL CAN,TATAR ORHAN (12.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: European Geosciences Union General Assembly 2015 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 37 - Lineer Regresyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ev Fiyatlarının Tahmin Edilmesi Ankara Örneği TUNA MURAT FATİH,TÜRK TARIK,KİTAPCI OLGUN (25.03.2015-28.03.2015), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 38 - Gediz Grabeni nin doğu kesimindeki tektonik hareketlerin GPS yöntemi kullanılarak belirlenmesi ilk sonuçlar POYRAZ FATİH,DEMİREL MEHMET,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,KOÇBULUT FİKRET,GÜRSOY ÖNDER,TÜRK TARIK,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TATAR ORHAN,DUMAN HÜSEYİN,GÜL DİDEM (05.11.2014-07.11.2014), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 18. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 39 - Koyulhisar heyelanının GPS yöntemiyle izlenmesi ilk 8 periyot GPS ölçüm sonuçları HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,DEMİREL MEHMET,POYRAZ FATİH,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,TATAR ORHAN,YILMAZ IŞIK,DUMAN HÜSEYİN (05.11.2014-07.11.2014), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 18. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 40 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ve PS INSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi İlk Sonuçlar POYRAZ FATİH,TATAR ORHAN,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,GÜRSOY ÖNDER,TÜRK TARIK,KOÇBULUT FİKRET,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,DEMİREL MEHMET,DUMAN HÜSEYİN,KUÇAK RAMAZAN ALPER (15.10.2014-17.10.2014), Yayın Yeri: 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 41 - Envisat SAR Görüntüleri Kullanılarak Heyelanların İzlenilmesi HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,DEMİREL MEHMET,TÜRK TARIK (14.10.2014-17.10.2014), Yayın Yeri: 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 42 - Kanser Vakalarının ve Çevresel Risk Etkenlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile İncelenmesi TÜRK TARIK (14.10.2014-17.10.2014), Yayın Yeri: 5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 43 - GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,TÜRK TARIK,KOÇBULUT FİKRET,ŞANLI DOĞAN UĞUR,YILMAZ IŞIK,BALIK ŞANLI FUSUN,KUÇAK RAMAZAN ALPER,DEMİREL MEHMET,GÜRSOY ÖNDER,DUMAN HÜSEYİN (07.11.2013-08.11.2013), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2013 Toplantısı - Doğal Afetler ve Jeodezi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 44 - TÜRK TARIK,KİTAPCI OLGUN,TUNA MURAT FATİH (07.10.2013-08.10.2013), Yayın Yeri: 18. ESRI Kullanıcılar Toplantısı Ulusal Özet bildiri ISBN: 45 - The Usage of Geographical Information Systems GIS in the Marketing Decision Making Process A Case Study for Determining Supermarket Locations TÜRK TARIK,KİTAPCI OLGUN,DÖRTYOL İBRAHİM TAYLAN (13.09.2013-17.09.2013), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 46 - Doğal Afet Yönetiminde İnsansız Hava Araçları nın İHA Kullanılması TÜRK TARIK (23.05.2013-25.05.2013), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2013) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 47 - Hava Fotoğrafı ve Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yatay Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi TÜRK TARIK (16.10.2012-19.10.2012), Yayın Yeri: 4. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2012) Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 48 - Monitoring magnitude and direction of movement in landslides with optical remote sensing WERF HARALD VAN DER,MEIJDE MARK VAN DER,SABA SUMBAL BAHAR,CALLEJAS DIEGO,TÜRK TARIK (05.12.2011-09.12.2011), Yayın Yeri: American Geophsical Union Fall Meeting 2011 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 49 - Kuzey Anadolu Fay Zonu nun doğu kesiminin GPS ölçümleri ile elde edilen kinematiği ve kabuksal deformasyonu TATAR ORHAN,POYRAZ FATİH,GÜRSOY HALİL,ÇAKIR ZİYADİN,ERGİNTAV SEMİH,AKPINAR ZAFER,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,TÜRK TARIK,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POLAT ALİ,MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY ÖNDER,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,ÇAKMAK RAHŞAN,BELGEN ALPAY,YAVAŞOĞLU HAKA (19.10.2011-22.10.2011), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 15. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 50 - Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği POYRAZ FATİH,TATAR ORHAN,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,GÜRSOY ÖNDER,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT (18.04.2011-22.04.2011), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 51 - Ülkemizdeki Adalet Verilerinin Değerlendirilmesinde CBS nin Önemi TÜRK TARIK (18.04.2011-20.04.2011), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 52 - Multidisciplinary natural hazard analysis along the eastern segments of the North Anatolian Fault Zone Turkey TATAR ORHAN, GÜRSOY HALİL, ALTUNEL ERHAN, Akyüz, S, Topal, T, Türk, T, Poyraz, F, Hastaoğlu, K, Koçbulut, F, Sezen, F, Dikmen, Ü, Polat, A, Mesci, L, Akpınar, Z, Çakır, Z, Akın, M, Karabacak, V, Zabcı, C, Kavak, KŞ, Demir, G, Ayazlı, E, Gürsoy, Ö and Yalç (15.11.2010-17.11.2010), Yayın Yeri: Sixth Nepal Geological Congress (NGC VI) Geology, Natural Resources, Infrastructures, Climate Change and Natural Disasters Uluslararası Özet bildiri ISBN: 53 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Niksar Suşehri Arasında Meydana Gelen Heyelanların Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile İncelenmesi TATAR ORHAN, TÜRK TARIK, DEMİR GÖKHAN, Gürsoy, H, Hastaoğlu, K Ö, Polat, A, Poyraz, F, Gürsoy, Ö, Ayazlı, İE (03.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 54 - Koyulhisar Sivas Heyelaninin GPS Yöntemi İle İzlenmesi HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TATAR ORHAN,ŞANLI DOĞAN UĞUR,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,GÜRSOY ÖNDER,POYRAZ FATİH,TÜRK TARIK (03.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 55 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Doğu Kesiminde Kelkit Vadisi Boyunca Yatay Yerkabuğu Hareketlerinin Gps İle İzlenmesi TATAR ORHAN,POYRAZ FATİH,GÜRSOY HALİL,ERGİNTAV SEMİH,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,TÜRK TARIK,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POLAT ALİ,MESCİ BEKİR LEVENT,AKPINAR ZAFER,GÜRSOY ÖNDER,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,ÇAKMAK RAHŞAN,BELGEN ALPAY,YAVAŞOĞLU HAKAN (03.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 56 - Multidisciplinary studies on active fault zones in terms of risk reduction encountered problems in the use of scientific data by decision makers TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,SEZEN TEFİK FİKRET,POLAT ALİ,AKPINAR ZAFER,TÜRK TARIK (18.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 57 - Afet Bilgi Sistemleri TÜRK TARIK (21.05.2009-22.05.2009), Yayın Yeri: Bilişim Günleri 2009 Etkinliği Ulusal Özet bildiri ISBN: 58 - Adres Kayıt Sistemi ile Kent Bilgi Sistemleri nin Bütünleştirilmesinin Gerekliliği TÜRK TARIK (11.05.2009-15.05.2009), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 59 - Adres Kayıt Sistemi ile Kent Bilgi Sistemleri''xxnin Bütünleştirilmesi TÜRK TARIK (21.11.2008-21.11.2008), Yayın Yeri: TMMOB-HKMO Dünya CBS Günü Ulusal Özet bildiri ISBN: 60 - Design and Application of Disaster Information System Infrastructure on the North Anatolian Fault Zone NAFZ TÜRK TARIK,GÜMÜŞAY MUSTAFA ÜMİT (02.07.2008-11.07.2008), Yayın Yeri: ISPRS XXI. Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 61 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi KABİS Tasarımı Proje Tanıtımı ve Ön Bulgular TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TOPAL TAMER,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ,DİKMEN ÜNAL,TÜRK TARIK,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,GÜRSOY ÖNDER,POLAT ALİ,AKIN MÜGE, (08.11.2007-09.11.2007), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 11. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 62 - KABİS Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi Kapsamında Gerçekleştirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalışmalar Önerilen Coğrafi Bilgi Sistemi TÜRK TARIK,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,GÜRSOY ÖNDER (08.11.2007-09.11.2007), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 11. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 63 - Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması TATAR ORHAN,TÜRK TARIK,GÜRSOY HALİL,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,POYRAZ FATİH,GÜRSOY ÖNDER,ZABCI CENGİZ,DEMİR GÖKHAN,DİKMEN ÜNAL,AKIN MÜGE,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,POLAT ALİ (30.10.2007-02.11.2007), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 64 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi KABİS Tasarımı ve Ön Bulgular TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TOPAL TAMER,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ,DİKMEN ÜNAL,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,GÜRSOY ÖNDER,POLAT ALİ,AKIN MÜGE, (25.10.2007-27.10.2007), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 65 - Mobile GIS Application in Urban Areas and Forest Boundaries A Case Study TÜRK TARIK,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR (28.05.2007-31.05.2007), Yayın Yeri: The 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 66 - ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Faaliyetlerinde CBS nin Kullanımı TÜRK TARIK (02.04.2007-06.04.2007), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 67 - Aktif Fay Zonları ve Dogal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Olusturulması TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ŞAHİN MUHAMMET ,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,GÜRSOY ÖNDER,POLAT ALİ,BELGEN ALPAY,YAVAŞOĞLU HAKAN (16.11.2006-18.11.2006), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2006 Toplantısı - Tektonik ve Jeodezik Aglar Çalıstayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 68 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması İlk sonuçlar TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TOPAL TAMER,ŞAHİN MUHAMMET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,DİKMEN ÜNAL,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,GÜRSOY ÖNDER,POLAT (04.11.2006-06.11.2006), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 69 - Location Based Services LBS and Related Standards TÜRK TARIK (25.09.2006-30.09.2006), Yayın Yeri: International Symposium on Geospatial Databases for Sustainable Development Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 70 - System Design of Disaster Management Information System in Turkey as a Part of E government Eraslan C, Alkış Z, Emem O, Helvacı C, Batuk F, Gümüşay Ü, Demir N, Turk T, Bayram B , Alkış A (12.07.2004-23.07.2004), Yayın Yeri: ISPRS XX. Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 71 - Developing of Turkey s Disaster Management Standards for E government BATUK FATMAGÜL, EMEM OZAN, ALKIŞ ZÜBEYDE, Gümüşay, Ü, Eraslan, C, Helvacı, C, Demir, N, Turk, T, Bayram, B ve Alkış, A (12.07.2004-23.07.2004), Yayın Yeri: ISPRS XX. Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 72 - GIS Design and Application for Tourism TÜRK TARIK,GÜMÜŞAY MUSTAFA ÜMİT (12.07.2004-23.07.2004), Yayın Yeri: ISPRS XX. Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ GELİŞTİRİLEN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI KULLANICI ARAYÜZ PROGRAMLARIYLA İNCELENMESİ:KOYULHİSAR ÖRNEĞİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.06.2017 - 13.10.2018 8670 TÜRK LİRASI 2 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS İle Belirlenmesi Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi UDAP Ç 13 07 Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 20.06.2013 - 20.06.2017 64000 TÜRK LİRASI 3 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS İle Belirlenmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 20.06.2013 - 20.06.2017 64000 TÜRK LİRASI 4 - Gediz Grabeni nin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerin GPS ile Belirlenmesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 20.06.2013 - 15.06.2017 64000 TÜRK LİRASI 5 - Ağaç Yüksekliklerinin Belirlenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı Eskişehir Kent Ormanı Örneği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 10.10.2014 - 25.11.2016 9.650,00 TÜRK LİRASI 6 - Monitoring of landslides on east part of North Antolia Fault Zone Kelkit Valley using PS InSAR method with TerraSAR X data Araştırmacı Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı 15.01.2012 - 05.11.2016 60000 TÜRK LİRASI 7 - Uzay Radar Görüntülerinden Ps InSAR ve DINSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların Belirlenmesi İzlenmesi ve Heyelan Bilgi Sisteminin Oluşturulması Kelkit Vadisi Örneği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.03.2012 - 20.10.2015 64946 TÜRK LİRASI 8 - Optik Uydu Görüntüleri Yardımıyla Heyelan Alanlarında Meydana Gelen Yatay Yer Değiştirmelerin Belirlenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu KAFZ Sivas İli Koyulhisar İlçesi ve Civarı Örneği Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.09.2013 - 01.09.2015 163480 TÜRK LİRASI 9 - GPS ve PS INSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların İzlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanlı Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Koyulhisar Sivas Heyelanları Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.01.2012 - 15.01.2015 307590 TÜRK LİRASI 10 - Sivas İl Özel İdaresi KÖYDES Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Bilgi Sistemi Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 03.12.2012 - 03.12.2013 25000 TÜRK LİRASI 11 - Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı 01.04.2006 - 01.04.2009 3000000 TÜRK LİRASI 12 - Afet Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması ve Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Erbaa Uygulanması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2007 - 01.12.2008 15000 TÜRK LİRASI 13 - Fatih Camii Fotogrametrik Belgelendirme Çalışması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.09.2002 - 01.09.2003 20000 TÜRK LİRASI 14 - İnsansız Hava Araçları (İHA) İle Üretilen Ürünlerin Doğruluğunun Arttırılmasına Yönelik Araştırmalar Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 02.10.2018 - 66341 TÜRK LİRASI 15 - Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşlesi Elektromanyetik Şiddet Haritası Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 11.09.2018 - 10000 TÜRK LİRASI 16 - CBS Tabanlı Analizlerle ve Kullanıcı Arayüz Programı Geliştirilmesiyle Alternatif Yamaç Paraşütü Sahalarının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 15.05.2018 - 15000 TÜRK LİRASI 17 - Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 05.03.2018 - 9998 TÜRK LİRASI 18 - Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tespit Edilmesi: Sivasili Örneği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 19.12.2017 - 9790 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2016-2017 ARAZİ ÇALIŞMASI Türkçe 6 Lisans 2016-2017 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 FOTOGRAMETRİ 1 Türkçe 2 Lisans 2016-2017 FOTOGRAMETRİ 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ARAZİ ÇALIŞMASI Türkçe 6 Lisans 2015-2016 ARAZİ ÇALIŞMASI Türkçe 6 Lisans 2015-2016 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASI Türkçe 2 Lisans 2015-2016 FOTOGRAMETRİ 1 Türkçe 2 Lisans 2015-2016 FOTOGRAMETRİ 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Türkçe 2 Lisans 2014-2015 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 FOTOGRAMETRİ 1 Türkçe 2 Lisans 2014-2015 FOTOGRAMETRİ 2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 FOTOGRAMETRİ 1 Türkçe 2 Lisans 2013-2014 FOTOGRAMETRİ 2 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 VERİTABANI YÖNETİMİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ARAZİ ÇALIŞMASI 1 Türkçe 6 Lisans 2012-2013 FOTOGRAMETRİ 1 Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 TOPOGRAFYA Türkçe 2 Lisans 2012-2013 VERİTABANI YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL AFETLERİN İZLENMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI ORTAMINDA KULLANICI ARAYÜZ PROGRAMI GELİŞTİRME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI ORTAMINDA KULLANICI ARAYÜZ PROGRAMI GELİŞTİRME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL AFETLERİN İZLENMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL AFETLERİN İZLENMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI ORTAMINDA KULLANICI ARAYÜZ PROGRAMI GELİŞTİRME Türkçe 3