Dr.Öğr. Üyesi SAYITER YILDIZ


MAKALELER 1 - Estimation of irrigation water quality index with development of an optimum model: a case study YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT, Yayın Yeri: Environment, Development and Sustainability, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Fenton process effect on sludge disintegration YILDIZ SAYITER,Cömert Asuman, Yayın Yeri: International Journal of Environmental Health Research, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Biosorption of Cu2 and Ni2 Ions From Aqueous Solutions Using Waste Dried Activated Sludge Biomass ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER,ÖZTÜRK MUSTAFA, Yayın Yeri: Polish Journal of Chemical Technology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Heavy Metal Adsorption by Dewatered Iron-containing Waste Sludge YILDIZ SAYITER,SEVİNÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Ecological Chemistry and Engineering S, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Artificial Neural Network (ANN) Approach For Modeling Of Ni(II) Adsorption From Aqueous Solution By Peanut Shell YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Ecological Chemistry and Engineering S, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Sewage sludge disintegration by electrocoagulation YILDIZ SAYITER,ORAN EBRU, Yayın Yeri: International Journal of Environmental Health Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Sivas 4 Eylül Barajı Su Kalitesi-Seviye İlişkisinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT, Yayın Yeri: Academic Platform-Journal of Engineering and Science, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Biosorption of Cu2 and Ni2 Ions from Synthetic Waters YILDIZ SAYITER,ÇEKİM MEHMET,DERE TURGAY, Yayın Yeri: Applied Biochemistry and Biotechnology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 9 - Artificial neural network (ANN) approach for modeling Zn(II) adsorption in batch process YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Korean Journal of Chemical Engineering, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Kinetic and Isotherm Analysis of Cu(II) Adsorption onto Almond Shell (Prunus Dulcis) YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Ecological Chemistry and Engineering S, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Noise Assessment of Water and Wastewater Treatment Plants ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Windrow Composting of Waste Sludge and Effects Composts On Plant Growth and Soil Characteristics YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,KAPLAN MAHMUT, Yayın Yeri: Global NEST Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Sorption of Heavy Metals on Biosludge ASLAN ŞÜKRÜ,ÖZTÜRK MUSTAFA,YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: European Scientific Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 14 - Adsorption Of Heavy Metals Onto Waste Tea ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER,ÖZTÜRK MUSTAFA,POLAT AYBEN, Yayın Yeri: European Scientific Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 15 - Biosorption of copper from synthetic waters by using tobacco leaf equilibrium kinetic and thermodynamic tests Çekim Mehmet,YILDIZ SAYITER,DERE TURGAY, Yayın Yeri: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Changes in Temperature Humidity Microorganism Parameters during Soilification Sewage Sludge YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: International Journal of Scientific and Technological Research, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Open Academic Journals Index,Google Scholar, Scientific Journals EU Özgün Makale 17 - Obtaining of the Maps of Groundwater Level by Using GIS The Example of Sivas City YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT, Yayın Yeri: International Journal of Scientific and Technological Research Journal,, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Open Academic Journals Index, Google Scholar, Scientific Journals EU, Özgün Makale 18 - Elektrokoagülasyon Prosesi İle İçme Sularından Mangan Mn 2 Giderimi ÖZYONAR FUAT,YILDIZ SAYITER,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,YILMAZ ZİNNUR,Özer Sinan, Yayın Yeri: INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - Estimation of Oxygen Exchange during Treatment Sludge Composting through Multiple Regression and Artificial Neural Networks Estimation of Oxygen Exchange during Composting YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: International Journal of Environmental Engineering, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake Çekim Mehmet,YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - Arıtma Çamurlarının Topraklaştırılmasının Uygulanabilirliği Ve Maliyet Analizi YILDIZ SAYİTER, DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Müh. Bilim ve Tekn. Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Türkiye deki Atıksu Arıtma Tesislerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi ÖZKARS RABİA, YILDIZ SAYİTER, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Tavuk Dışkısının Çevre Sorunu Olmaktan Çıkarılmasında Uygulanan Yöntemler ELEROĞLU HASAN,YILDIZ SAYITER,YILDIRIM ARDA, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Atıksu Arıtma Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi YILDIZ SAYİTER, NAMAL OSMAN ÖNDER, ÇEKİM MEHMET, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Müh. Bilim ve Tekn. Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 25 - Sivas 4 Eylül Barajı ve Kollarındaki Su Kalitesinin İncelenmesi YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 26 - Sivas 4 Eylül Barajı İçmesuyundaki Manganın Laboratuar Ve Tesis Ölçekli Giderim Verimlerinin Karşılaştırılması ÖZER Sinan, YILDIZ Sayiter, KARAKUŞ Can Bülent, Yayın Yeri: , Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 27 - Sivas Kenti Mevcut İçme Suyu Temini ve Bazı Çözüm Önerileri YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 28 - Sivas Kent İçme Suyu Şebekesindeki Su Kayıpları Ve Kayıp Oranını Azaltma Çalışmaları KARAKUŞ CAN BÜLENT, YILDIZ SAYİTER, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim.Fak.Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Sıte Selection For Industrial Areas Geographical Information System Based Sieve Analysis And Analytical Hierarchy Process: Sivas City Example KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER (27.06.2019-29.06.2019), Yayın Yeri: I. International Conference on Environmen, Technology and Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Application Of Constructed Wetlands For Domestic Wastewater Treatment Of Rural Areas In Sivas, Turkey ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER,İRGİ MERVE,ŞAHİN TUĞÇE (27.06.2019-29.06.2019), Yayın Yeri: I. International Conference on Environment, Technology and Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Sürdürülebilir Su Yönetiminde Uzaktan Algılama ve CBS Tabanlı Hidrolik ve Meteorolojik Uygulamalar KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER (15.03.2019-17.03.2019), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - İçmesuyu Dezenfeksiyonunda Kullanılan Farklı Klorlama Uygulamaları ve Verim Maliyet İlişkisi YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT (15.03.2019-17.03.2019), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Yerel Yönetimler İçin Su Yönetiminde Su Bütçesi Uygulaması Sivas Kent Örneği KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER (08.03.2019-10.03.2019), Yayın Yeri: EJONS 6. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Akıllı Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetimi YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT (08.03.2019-10.03.2019), Yayın Yeri: EJONS 6. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER,Kuzu Büşra (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: UKSAY 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Trafikten Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı Değerlendirilmesi YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT (21.06.2018-23.06.2018), Yayın Yeri: 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Ulaşımdan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Hava Kalite İndeksine Dayalı Değerlendirilmesi Sivas Kent Merkezi Örneği KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER (21.06.2018-23.06.2018), Yayın Yeri: 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Kentsel Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri AYGÜN AHMET,YILDIZ SAYITER (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - İçme Sularından Amonyak, Demir ve Mangan Giderimi YILDIZ SAYITER,AYGÜN AHMET,OLABİ ASAAD (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak yeraltı suyukalitesi haritalaması: Sivas kenti örneği. KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER (12.09.2017-15.09.2017), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Urban Transformation Implementations and Potential Environmental Problems YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: Ecology 2017 International Symposıum Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Environmental Quality Assessments Within The Scope Of Sustainable Environmental Management In The Process Of Urbanization KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: Ecology 2017 International Symposıum Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Paket Küçük Kapasiteli Atıksu Arıtma Sistemlerindeki İşletme Problemleri ve Çözüm Önerileri YILDIZ SAYITER,ÇEKİM MEHMET (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium of Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Paket Atıksu Arıtma Tesisleri Havalandırma Çeşitleri ve Karşılaştırmaları YILDIZ SAYITER,ÇEKİM MEHMET (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium of Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Arıtma çamurlarının Bitki Gelişimi ve Toprak Verimi Üzerine Etkileri ÖZTÜRK MUSTAFA,YILDIZ SAYITER,ASLAN ŞÜKRÜ (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium of Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Adsorption of Heavy Metals onto Waste Tea ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER,ÖZTÜRK MUSTAFA (23.03.2016-26.03.2016), Yayın Yeri: 5th Global Academic Meeting, GAM 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Sorption Of Heavy Metals On Biosludge ASLAN ŞÜKRÜ,ÖZTÜRK MUSTAFA,YILDIZ SAYITER (23.03.2016-26.03.2016), Yayın Yeri: 5th Global Academic Meeting, GAM 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi Katı Atık Sorunları ve Çevresel Etkileri Adıyaman İli Örneği Çekim Mehmet,YILDIZ SAYITER,DERE TURGAY (28.05.2015-30.05.2015), Yayın Yeri: 2nd İnternational Sustainable Buildings Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Biyosorpsiyon Yöntemi ile Cu 2 Gideriminde Aktivasyon İşlemi ve Ortam pH sının Giderim Verimine Etkisi YILDIZ SAYITER,DERE TURGAY,Çekim Mehmet (24.10.2014-26.10.2014), Yayın Yeri: 2nd Internatıonal Symposıum On Envıronment And Moralıty Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable effects of them on Atatürk Dam Lake Çekim Mehmet,YILDIZ SAYITER (04.06.2014-07.06.2014), Yayın Yeri: İnternational Environmental Sciences Symposıum of Van (IESSV) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Adıyaman da Çevre Yönetimi Eksikliği Ve Buna Bağlı Olarak Oluşan Çevre Sorunlarına Çözüm Önerileri YILDIZ SAYITER,DERE TURGAY,Çekim Mehmet (03.04.2014-04.04.2014), Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Havza Koruma Eylem Planları Kapsamında Planlanan Atıksu Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler YILDIZ SAYITER (26.09.2012-29.09.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Sivas Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Verilerinin Tasarım Değerlerine Göre İncelenmesi Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu YILDIZ SAYITER,ÖZTÜRK MUSTAFA (26.10.2010-28.10.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Sivas İçmesuyu Arıtma Tesisi Giriş Suyu Kalitesindeki Değişimlerin İncelenmesi ÖZTÜRK MUSTAFA,YILDIZ SAYITER (26.10.2010-28.10.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA (04.11.2009-06.11.2009), Yayın Yeri: II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Arıtma Çamurlarının Fenton Yöntemi ile Dezentegrasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 07.11.2017 - 12.02.2019 8422 TÜRK LİRASI 2 - Arıtma Çamurlarının Elektrokoagülasyon ile Dezentegrasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.12.2016 - 26.06.2018 9996 TÜRK LİRASI 3 - Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.04.2016 - 19.12.2017 8481 TÜRK LİRASI 4 - Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.01.2015 - 10.01.2017 8677 TÜRK LİRASI 5 - Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Atık Biyolojik Çamuruna Ağır Metal Biyosorpsiyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.04.2014 - 17.06.2016 8748 TÜRK LİRASI 6 - Tütün Sapı ile Sulu Çözeltilerden Nikel ve Bakırın Biyosorpsiyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.04.2014 - 16.04.2015 8292 TÜRK LİRASI 7 - Arıtma Çamurundan Elde Edilen Gübre vb Ürünlerin Kullanılarak Toprak Verimi ve Ürün Üzerine Etkilerinin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 14.03.2012 - 14.09.2013 12925 TÜRK LİRASI 8 - Arıtma Çamurlarının Topraklaştırma Yöntemi ile Yeniden Kullanımı ve Sivas Örneği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.09.2009 - 03.09.2012 21593 TÜRK LİRASI 9 - Sızıntı Sularının Foto Fenton ile Arıtımı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 19.03.2019 - 8164 TÜRK LİRASI 10 - Foto Fenton Prosesi Kullanarak Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 20.03.2018 - 21900 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Doğal Arıtma Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Su Getirme ve Kanalizasyon Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Yapı Mühendisliği Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Doğal Arıtma Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Su Getirme ve Kanalizasyon Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Yapı Mühendisliği Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Doğal Arıtma Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Yapı Mühendisliği Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 DOĞAL ARITMA Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SU TEMİNİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Yapı Mühendisliği Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 DOĞAL ARITMA Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SU TEMİNİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Yapı Mühendisliği Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Yapı Teknolojisi I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Yapı Teknolojisi II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Çevre Eğitimi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 HİDROLİK Türkçe 2 Lisans 2012-2013 SU TEMİNİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 YAPI TEKNOLOJİSİ I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 YAPI TEKNOLOJİSİ II Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Arazide Arıtma Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Arıtma Çamurlarından Yeni Ürün Eldesi ve Kullanım Alanları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 Arıtma Çamuru Dezentegrasyonu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Arıtma Sistemlerinin Ekonomik Planlanması ve Seçimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Kentsel Altyapı Tesisleri Tasarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Arazide Arıtma Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Arıtma Çamurlarından Yeni Ürün Eldesi ve Kullanım Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Arıtma Sistemlerinin Ekonomik Planlanması ve Seçimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Kentsel Altyapı Tesisleri Tasarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Arazide Arıtma Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Arıtma Çamurlarından Yeni Ürün Eldesi ve Kullanım Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Arıtma Sistemlerinin Ekonomik Planlanması ve Seçimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Kentsel Altyapı Tesisleri Tasarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Arazide Arıtma Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Arıtma Çamurlarından Yeni Ürün Eldesi ve Kullanım Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Arıtma Sistemlerinin Ekonomik Planlanması ve Seçimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Kentsel Altyapı Tesisleri Tasarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Arazide Arıtma Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Arıtma Çamurlarınından Yeni Ürün Eldesi ve Kullanım Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Arıtma Sistemlerinin Ekonomik Planlanması ve Seçimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Kentsel Altyapı Tesisleri Tasarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Arazide Arıtma Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Arıtma Çamurlarınından Yeni Ürün Eldesi ve Kullanım Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Arıtma Çamuru Dezentegrasyonu Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Arıtma Sistemlerinin Ekonomik Planlanması ve Seçimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Kentsel Altyapı Tesisleri Tasarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3