Dr.Öğr. Üyesi SAYITER YILDIZ


MAKALELER 1 - Biosorption of Cu2 and Ni2 Ions From Aqueous Solutions Using Waste Dried Activated Sludge Biomass ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER,ÖZTÜRK MUSTAFA, Yayın Yeri: Polish Journal of Chemical Technology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Heavy Metal Adsorption by Dewatered Iron-containing Waste Sludge YILDIZ SAYITER,SEVİNÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Ecological Chemistry and Engineering S, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Artificial Neural Network (ANN) Approach For Modeling Of Ni(II) Adsorption From Aqueous Solution By Peanut Shell YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Ecological Chemistry and Engineering S, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Sivas 4 Eylül Barajı Su Kalitesi-Seviye İlişkisinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT, Yayın Yeri: APJES, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Artificial neural network (ANN) approach for modeling Zn(II) adsorption in batch process YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Korean Journal of Chemical Engineering, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Kinetic and Isotherm Analysis of Cu (II) Adsorption onto Almond Shell (Prunus dulcis) YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Biosorption of Cu2 and Ni2 Ions from Synthetic Waters YILDIZ SAYITER,ÇEKİM MEHMET,DERE TURGAY, Yayın Yeri: Applied Biochemistry and Biotechnology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Noise Assessment of Water and Wastewater Treatment Plants ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Windrow Composting of Waste Sludge and Effects Composts On Plant Growth and Soil Characteristics YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,KAPLAN MAHMUT, Yayın Yeri: Global NEST Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Adsorption Of Heavy Metals Onto Waste Tea ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER,ÖZTÜRK MUSTAFA,POLAT AYBEN, Yayın Yeri: European Scientific Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO,Index Copernicus,Gale's Academic Databases Özgün Makale 11 - Biosorption of copper from synthetic waters by using tobacco leaf equilibrium kinetic and thermodynamic tests Çekim Mehmet,YILDIZ SAYITER,DERE TURGAY, Yayın Yeri: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Elektrokoagülasyon Prosesi İle İçme Sularından Mangan Mn 2 Giderimi ÖZYONAR FUAT,YILDIZ SAYITER,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,YILMAZ ZİNNUR,Özer Sinan, Yayın Yeri: Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Mühendislik Özgün Makale 13 - Estimation ofOxygen Exchange duringTreatment Sludge Composting through Multiple Regression and Artificial Neural Networks Estimation ofOxygen Exchange duringComposting YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: International Journal of Environmental Engineering, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Changes in Temperature Humidity Microorganism Parameters during Soilification Sewage Sludge YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: International Journal of Scientific and Technological Research, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Mühendislik Özgün Makale 15 - Obtaining of the Maps of Groundwater Level by Using GIS The Example of Sivas City YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT, Yayın Yeri: International Journal of Scientific and Technological Research Journal,, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Mühendislik Özgün Makale 16 - Arıtma Çamurlarının Topraklaştırılmasının Uygulanabilirliği Ve Maliyet Analizi YILDIZ SAYİTER, DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Müh. Bilim ve Tekn. Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable Effects of Them on Atatürk Dam Lake Çekim Mehmet,YILDIZ SAYITER, Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Türkiye deki Atıksu Arıtma Tesislerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi ÖZKARS RABİA, YILDIZ SAYİTER, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - Tavuk Dışkısının Çevre Sorunu Olmaktan Çıkarılmasında Uygulanan Yöntemler ELEROĞLU HASAN,YILDIZ SAYITER,YILDIRIM ARDA, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - Atıksu Arıtma Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi YILDIZ SAYİTER, NAMAL OSMAN ÖNDER, ÇEKİM MEHMET, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Müh. Bilim ve Tekn. Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - Sivas 4 Eylül Barajı ve Kollarındaki Su Kalitesinin İncelenmesi YILDIZ SAYİTER, DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Sivas 4 Eylül Barajı İçmesuyundaki Manganın Laboratuar Ve Tesis Ölçekli Giderim Verimlerinin Karşılaştırılması ÖZER Sinan, YILDIZ Sayiter, KARAKUŞ Can Bülent, Yayın Yeri: , Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Sivas Kenti Mevcut İçme Suyu Temini ve Bazı Çözüm Önerileri YILDIZ SAYİTER, DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Sivas Kent İçme Suyu Şebekesindeki Su Kayıpları Ve Kayıp Oranını Azaltma Çalışmaları KARAKUŞ CAN BÜLENT, YILDIZ SAYİTER, CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim.Fak.Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Sivas''ta Kırsal Alanların Evsel Atıksu Arıtımında Yapay Sulak Alan Uygulamalarının Değerlendirilmesi ASLAN ŞÜKRÜ,YILDIZ SAYITER,Kuzu Büşra (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: UKSAY 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Trafikten Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı Değerlendirilmesi YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT (21.06.2018-23.06.2018), Yayın Yeri: 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Ulaşımdan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Hava Kalite İndeksine Dayalı Değerlendirilmesi Sivas Kent Merkezi Örneği KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER (21.06.2018-23.06.2018), Yayın Yeri: 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Kentsel Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri AYGÜN AHMET,YILDIZ SAYITER (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - İçme Sularından Amonyak, Demir ve Mangan Giderimi YILDIZ SAYITER,AYGÜN AHMET,OLABİ ASAAD (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - İçme sularından Amonyak, Demir ve Mangan Giderimi YILDIZ SAYITER,AYGÜN AHMET (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak yeraltı suyukalitesi haritalaması: Sivas kenti örneği. KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER (12.09.2017-15.09.2017), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Environmental Quality Assessments Within The Scope Of Sustainable Environmental Management In The Process Of Urbanization KARAKUŞ CAN BÜLENT,YILDIZ SAYITER (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: Ecology 2017 International Symposıum Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Urban Transformation Implementations and Potential Environmental Problems YILDIZ SAYITER,KARAKUŞ CAN BÜLENT (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: Ecology 2017 International Symposıum Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Arıtma çamurlarının Bitki Gelişimi ve Toprak Verimi Üzerine Etkileri ÖZTÜRK MUSTAFA,YILDIZ SAYITER,ASLAN ŞÜKRÜ (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium of Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Paket Atıksu Arıtma Tesisleri Havalandırma Çeşitleri ve Karşılaştırmaları YILDIZ SAYITER,ÇEKİM MEHMET (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium of Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Paket Küçük Kapasiteli Atıksu Arıtma Sistemlerindeki İşletme Problemleri ve Çözüm Önerileri YILDIZ SAYITER,ÇEKİM MEHMET (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium of Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Sorption Of Heavy Metals On Biosludge ASLAN ŞÜKRÜ,ÖZTÜRK MUSTAFA,YILDIZ SAYITER (23.03.2016-26.03.2016), Yayın Yeri: 5th Global Academic Meeting, GAM 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi Katı Atık Sorunları ve Çevresel Etkileri Adıyaman İli Örneği Çekim Mehmet,YILDIZ SAYITER,DERE TURGAY (28.05.2015-30.05.2015), Yayın Yeri: 2nd İnternational Sustainable Buildings Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Wastewater Problems of Adıyaman City and Probable effects of them on Atatürk Dam Lake Çekim Mehmet,YILDIZ SAYITER (04.06.2014-07.06.2014), Yayın Yeri: İnternational Environmental Sciences Symposıum of Van (IESSV) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Adıyaman da Çevre Yönetimi Eksikliği Ve Buna Bağlı Olarak Oluşan Çevre Sorunlarına Çözüm Önerileri YILDIZ SAYITER,DERE TURGAY,Çekim Mehmet (03.04.2014-04.04.2014), Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Biyosorpsiyon Yöntemi ile Cu 2 Gideriminde Aktivasyon İşlemi ve Ortam pH sının Giderim Verimine Etkisi YILDIZ SAYITER,DERE TURGAY,Çekim Mehmet (24.01.2014-26.01.2014), Yayın Yeri: 2nd Internatıonal Symposıum On Envıronment And Moralıty Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Arıtma Çamurunun Kompostlaştırılmasının Uygulanabilirliği YILDIZ SAYİTER (24.10.2013-26.10.2013), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Tavuk Dışkısının Çevre Sorunu Yaratan Atık Olmaktan Çıkarılmasında Uygulanan Yöntemler ELEROĞLU HASAN, YILDIZ SAYİTER, YILDIRIM ARDA (17.10.2012-20.10.2012), Yayın Yeri: 4. Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Havza Koruma Eylem Planları Kapsamında Planlanan Atıksu Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler YILDIZ SAYİTER (26.09.2012-29.09.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Sivas İçmesuyu Arıtma Tesisi Giriş Suyu Kalitesindeki Değişimlerin İncelenmesi ÖZTÜRK MUSTAFA, YILDIZ SAYİTER (26.10.2010-28.10.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Sivas Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Verilerinin Tasarım Değerlerine Göre İncelenmesi Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu YILDIZ SAYİTER, ÖZTÜRK MUSTAFA (26.10.2010-28.10.2010), Yayın Yeri: Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları YILDIZ SAYİTER, DEĞİRMENCİ MUSTAFA (04.11.2009-06.11.2009), Yayın Yeri: II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Doğal Arıtma Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Yapı Mühendisliği Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Doğal Arıtma Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Yapı Mühendisliği Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 DOĞAL ARITMA Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SU TEMİNİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Yapı Mühendisliği Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 DOĞAL ARITMA Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SU TEMİNİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Yapı Mühendisliği Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Arıtma Çamurları Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Yapı Teknolojisi I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Yapı Teknolojisi II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Yapı Teknolojisi II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Su Temini Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Su Temini Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Arazide Arıtma Teknikleri Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Arıtma Çamurlarından Yeni Ürün Eldesi ve Kullanım Alanları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Arıtma Sistemlerinin Ekonomik Planlanması ve Seçimi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Kentsel Altyapı Tesisleri Tasarımı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Arazide Arıtma Teknikleri Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Arıtma Çamurlarından Yeni Ürün Eldesi ve Kullanım Alanları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Arıtma Sistemlerinin Ekonomik Planlanması ve Seçimi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Kentsel Altyapı Tesisleri Tasarımı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Arazide Arıtma Teknikleri Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Arıtma Çamurlarından Yeni Ürün Eldesi ve Kullanım Alanları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Arıtma Sistemlerinin Ekonomik Planlanması ve Seçimi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Kentsel Altyapı Tesisleri Tasarımı Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu Türkçe 1