Prof.Dr. ÜNSAL AÇIKEL


MAKALELER 1 - ULTRASONİK SES DALGASI ÖNİŞLEMİ UYGULANARAK ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİNİNİNCELENMESİ ŞENOL HALİL,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: TURAN-SAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC PEER-REVIEWED SEASONAL JOURNAL, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 2 - INVESTIGATION OF USAGE AREAS OF METALLIC POROUS MATERIALS IN HEAT TRANSFER ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: TURAN-SAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC PEER-REVIEWED SEASONAL JOURNA, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 3 - TARIMSAL ATIKLARDAN ANAEROBİK FERMANTASYON İLE ENERJİ ÜRETİMİ ŞENOL HALİL,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: TURAN-SAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC PEER-REVIEWED SEASONAL JOURNA, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus, Özgün Makale 4 - The Investigation of Ni (II) Removal by Biocomposite Synthesized with the Immobilization of Candida Utilis on Chitosan KİP FERAY,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Farklı Ham Sığır Gübresi/Mezbaha atıkları Karışım Oranlarının Biyogaz Üretimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,YALÇIN ALİ, Yayın Yeri: bitlis eren üniversitesi fen bilimleri dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Investigation of Adsorption of Cu (II) Heavy Metal with Bentonite ŞENOL HALİL,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Removal of Tetracycline by Candida utilis-Polyacrylonitrile Biocomposites KİP FERAY,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: International Journal of Food and Biosystems Engineering, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: google scholar Özgün Makale 8 - Investigation of Acid Orange 74 DyeAdsorption with Anaerob Activated Sludge TOPAL GAMZE,AÇIKEL ÜNSAL,SAĞ AÇIKEL YEŞİM, Yayın Yeri: International Journal of FoodandBiosystems Engineering, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: google scholar Özgün Makale 9 - ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,ŞENOL MERVE, Yayın Yeri: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,ŞENOL MERVE, Yayın Yeri: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,ŞENOL MERVE, Yayın Yeri: Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - The investigation of Cu(II) removal by biocomposites synthesized with the immobilization of R. delemar and Candida microorganisms KİP FERAY,AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: DESALINATION AND WATER TREATMENT, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Investigation of inhibition kinetics of Zn II Ions on the acid phosphatase activity and growth of R delemar and Zn II bioaccumulation AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Synthesis of hydroxyapatite clay and hydroxyapatite pumice composites for tetracycline removal from aqueous solutions ERŞAN MEHTAP,GÜLER ÜLKER ASLI,AÇIKEL ÜNSAL,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM, Yayın Yeri: PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Study of lipase enzym activity with Candida utilis yeast in different media condition KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Optimization of acid phosphatase production and Zn II bioaccumulation by R delemar using response surface method R delemar in asit fosfataz üretimi ve Zn II biyobirikiminin cevap yüzey yöntemi kullanarak optimize edilmesi ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Effects of stirring and aeration rates on lipase production and growth of R Delemar in the media containing glucose or molasses sucrose and pfc SAĞ AÇIKEL YEŞİM,ERŞAN MEHTAP,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Equilibrium hysteresis and kinetics of cadmium desorption from sodium feldspar using rhamnolipid biosurfactant AŞÇI YELİZ,AÇIKEL ÜNSAL,SAĞ AÇIKEL YEŞİM, Yayın Yeri: Environmental Technology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - The effects of the composition of growth medium and fermentation conditions on the production of lipase by R delemar AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP,SAĞ AÇIKEL YEŞİM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Biology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Acid phosphatase production by Rhizopus delemar A role played in the Ni II bioaccumulation process AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Optimization of critical medium components using response surface methodology for lipase production by Rhizopus delemar AÇIKEL ÜNSAL,ERŞAN MEHTAP,SAĞ AÇIKEL YEŞİM, Yayın Yeri: Food and Bioproducts Processing, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - A study on the inhibition kinetics of bioaccumulation of Cu II and Ni II ions using Rhizopus delemar AÇIKEL ÜNSAL,ALP TOKAT TUĞBA, Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Individual and simultaneous biosorption of chromium VI and nickel II onto dried activated sludge AÇIKEL ÜNSAL,AKSU ZÜMRİYE,KABASAKAL ELİF,TEZER SEVİLAY, Yayın Yeri: Chemical Engineering Communications, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 24 - Equilibrium modelling of individual and simultaneous biosorption of chromium VI and nickel II onto dried activated sludge AKSU ZÜMRİYE,AÇIKEL ÜNSAL,KABASAKAL ELİF,TEZER SEVİLAY, Yayın Yeri: Water Research, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - Modelling of a single staged bioseparation process for simultaneous removal of iron III and chromium VI by using Chlorella vulgaris AKSU ZÜMRİYE,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Biochemical Engineering Journal, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 26 - A single staged bioseparation process for simultaneous removal of copper II and chromium VI by using C vulgaris AKSU ZÜMRİYE,AÇIKEL ÜNSAL, Yayın Yeri: Process Biochemistry, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 27 - Investigation of simultaneous biosorption of copper II and chromium VI on dried C vulgaris from binary metal mixtures Application of multicomponent adsorption isotherms AKSU ZÜMRİYE,AÇIKEL ÜNSAL,KUTSAL TÜLİN, Yayın Yeri: Separation Science and Technology, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - A comparative study for the simultaneous biosorption of Cr VI and Fe III on C vulgaris and R arrhizus application of the competitive adsorption models SAĞ AÇIKEL YEŞİM,AÇIKEL ÜNSAL,AKSU ZÜMRİYE,KUTSAL TÜLİN, Yayın Yeri: Process Biochemistry, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - Application of multicomponent adsorption isotherms to simultaneous biosorption of iron III and chromium VI on C vulgaris AKSU ZÜMRİYE,AÇIKEL ÜNSAL,KUTSAL TÜLİN, Yayın Yeri: Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Experimental Investigation of Biogas Production in Organic GarbageWaste ÖZBİLGİN FERDİ,AÇIKEL ÜNSAL,ELİBOL EMRE AŞKIN,DEMİR SERKAN,YALÇIN ALİ,ŞENOL HALİL (27.06.2018-27.06.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCESAND DESIGN SYMPOSIUM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Photocatalytic TiO2 Nanoparticles KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,TOPAL CANBAZ GAMZE,EROĞLU Atakan,AÇIKEL ÜNSAL (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Green Synthesis of Nanoparticles and Their Applications TOPAL CANBAZ GAMZE,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,KÜÇÜKYAZICI Mustafa,AÇIKEL ÜNSAL (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Equilibrium and Thermodynamic Studies for Adsorption of Heavy Metal on TiO2/Activated Sludge TOPAL CANBAZ GAMZE,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,KÜÇÜKYAZICI Mustafa,AÇIKEL ÜNSAL (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Equilibrium and Thermodynamic Studies for Adsorption of Cu(II) on Activated Sludge TOPAL CANBAZ GAMZE,AÇIKEL ÜNSAL,SAĞ AÇIKEL YEŞİM (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Biosynthesisof Silver Nanoparticles by Persea Americana TOPAL CANBAZ GAMZE,AÇIKEL ÜNSAL,SAĞ AÇIKEL YEŞİM (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - BİRTAKIM ÇEŞİTLİ MUTFAK ATIKLARI VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMLARINDAN MEZOFİLİK ŞARTLARDA BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ DEMİR SERKAN,AÇIKEL ÜNSAL,TOPAL CANBAZ GAMZE,YALÇIN ALİ,ELİBOL EMRE AŞKIN,ŞENOL HALİL (18.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - ULTRASONİK ÖNİŞLEM UYGULANARAK MISIR KOÇANI VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,DEMİR SERKAN,YALÇIN ALİ,TOPAL CANBAZ GAMZE,ŞENOL HALİL (18.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - KARADENİZ BÖLGESİNİN İLLERE GÖRE MUTFAK ATIKLARINDAN ÜRETİLEBİLECEK BİYOGAZ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ŞENOL HALİL,ELİBOL EMRE AŞKIN,AÇIKEL ÜNSAL,DEMİR SERKAN,TOPAL CANBAZ GAMZE,ŞENOL MERVE (18.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - FARKLI TARIMSAL ATIKLAR VE SIĞIR GÜBRESİ KARIŞIMLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ ŞENOL HALİL,TOPAL CANBAZ GAMZE,AÇIKEL ÜNSAL,DEMİR SERKAN,YALÇIN ALİ,CEBECİ Mustafa Uğur (18.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Removal of dye materials from wastewater with nanomaterials TOPAL GAMZE,KEKLİKCİOĞLU ÇAKMAK NEŞE,eroğlu atakan,AÇIKEL ÜNSAL (16.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: International Advanced Researches and Engineering Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Investigation of Acid Orange 74 DyeAdsorption with Anaerob Activated Sludge TOPAL GAMZE,AÇIKEL ÜNSAL,SAĞ AÇIKEL YEŞİM (01.06.2017-04.06.2017), Yayın Yeri: 3rd FaBE 2017 - International Conference onFood and Biosystems Engineering Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Removal of Tetracycline by Candida utilis-Polyacrylonitrilr Biocomposites AÇIKEL ÜNSAL,KİP FERAY (01.06.2017-04.06.2017), Yayın Yeri: 3rd FaBE 2017, ınternational Journal of Food and Biosystems Engineering Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - The Adsorption of Copper II and Nickel II by Zeolite from Single and Binary Systems TEKİN BURAK,AÇIKEL ÜNSAL (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: 16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production,Istanbul, Turkey. 5-7 October 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - REMOVAL OF Cu II AND Ni II İONS FROM WASTEWATER BY CANDIDA SPECIES Mersin Gülşah,AÇIKEL ÜNSAL (22.05.2016-26.05.2016), Yayın Yeri: Desalination for the Environment, Clean Water and Energy Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Comparative adsorption of metal ion and anionic dye with activated sludge TOPAL CANBAZ GAMZE,AÇIKEL ÜNSAL (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium Uluslararası Poster ISBN:
DERSLER Lisans 2016-2017 KMÜ 4001 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 KMÜ 4015 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EKONOMİSİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 KMÜ 4497 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 KMÜ 4499 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 KMÜ 4001 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 KMÜ 4002 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 KMÜ 4015 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EKONOMİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 KMÜ 4497 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 KMÜ 4001 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI 1 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ 4002 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI 2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ 4002 KİMYA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 KMÜ 4015 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EKONOMİSİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 KMÜ 4497 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 KMÜ 4499 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ 4001 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI 1 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ 4002 Kimya Mühendisliği Tasarımı 2 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ 4002 Kimya Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2013-2014 KMÜ 4015 Kimya Mühendisliği Eonomisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 KMÜ 4497 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 KMÜ 4499 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 KMÜ 5512 İLERİ ISI AKTARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KMÜ 5512 İleri Isı Aktarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ 8003 İleri Kimyasal Tepkime Mühendisliği Türkçe 3 Doktora 2014-2015 KMÜ 6604 KATALİZLEME Türkçe 3 Doktora 2013-2014 KMÜ 6604 Katalizleme Türkçe 3