Prof.Dr. AHMET GÖKCE


MAKALELER 1 - Sulfur and Lead Isotopic Compositions of the Akgüney (Ordu)Cu-Pb-Zn Deposit in the Black Sea Region, Turkey ÜNAL ÇAKIR ESRA,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: GeoarchiveGEOBASEGeological AbstractsGeoscience DocumentationGeoSEARCHGeotitles Özgün Makale 2 - Detecting Clay Minerals in Hydrothermal Alteration Areas with Integration of ASTER Image and Spectral Data in Kösedag-Zara (Sivas), Turkey CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Journal of the Geological Society of India, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Determination of Hydrothermal Alteration Areas by Aster SatelliteImages: Ağmaşat Plato-Zara (Sivas) / Turkey Sample CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Spectral Classification in Lithological Mapping A Case Study of Matched Filtering GÜRSOY ÖNDER,CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET,ATUN RUTKAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Microthermometric and stable isotopic O and H characteristics of fluid inclusions in the porphyry related Çöpler İliç Erzincan gold deposit central eastern Turkey CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Open Geosciences, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Lead and Sulfur Isotope Studies of the Koru Çanakkale Turkey Lead Zinc Deposits BOZKAYA GÜLCAN,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earht Sciences, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Microthermometric and O and H isotope characteristics of the mineralizing fluid in the Akgüney copper lead zinc deposit NE Turkey ÜNAL ÇAKIR ESRA,GÖKCE AHMET,HARRIS CHRIS, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Fluid Inclusion and Stable Isotope Characteristics of the Arapuçandere Pb Zn Cu Deposits Northwest Turkey BOZKAYA GÜLCAN,GÖKCE AHMET,NATHALIE Grassineau, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Lead and sulfur isotopic studies of the barite galena deposits in the Karalar area Gazipaşa Antalya Southern Turkey GÖKCE AHMET,BOZKAYA GÜLCAN, Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Lead and sulfur isotope evidence for the origin of the Inler Yaylası lead zinc deposits Northern Turkey GÖKCE AHMET,BOZKAYA GÜLCAN, Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - BOZKAYA GÜLCAN,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Inler Yaylasi Şebinkarahisar GIRESUN kurşun çinko yataklarinda kararli izotoplar O H ve S jeokimyasi incelemeleri Stable isotopes S O and H studies at the lead zinc deposits in the Inler Yaylasi Şebinkarahisar Giresun Northeast Turkey GÖKCE AHMET,BOZKAYA GÜLCAN, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Fluid Inclusion and Stable Isotope Characteristics of the Inler Yaylasi Lead Zinc Deposits Northern Turkey GÖKCE AHMET,BOZKAYA GÜLCAN, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Fluid-Related Characteristics of the Çakmakkaya and Damarköy Copper Deposits, Northeast Turkey GÖKCE AHMET,Spiro Baruch, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Major trace and rare earth elements geochemistry of the Koru Çanakkale lead zinc deposits BOZKAYA GÜLCAN,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 16 - Çakmakkaya ve Damarköy (Murgul - Artvin)Bakır Yataklarında Sıvı Kapanımı, Oksijen ve Hidrojenİzotopları Jeokimyası incelemeleri ve Yatakların OluşumuAçısından Düşündürdükleri GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: yerbilimleri Özgün Makale 17 - Geology ore petrography and fluid inclusion characteristics of the Koru Çanakkale Pb Zn deposits BOZKAYA GÜLCAN,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi Seri A, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 18 - Sulfur Isotope Characteristics of the Volcanogenic Cu Zn Pb Deposits of the Eastern Pontide Region Northeastern Turkey GÖKCE AHMET,SPIRO BARUCH, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Stable isotope study of antimony deposits in the Muratdagi region western Turkey GÖKCE AHMET,Baruch Spiro, Yayın Yeri: Mineralium Deposita, Yıl: 1994 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Divriğii-Yakuplu-İliç-Hamo (Sivas) yöresinin temel jeoloji özellikleri. Tunç Mahmut,ÖZÇELİK ORHAN,TUTKUN SALİH ZEKİ,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: DoÕa-Türkiye Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: Yerbilimleri Özgün Makale 21 - Sulfur isotope study of source and deposits of stibnite in the Turhal Area, Turkey GÖKCE AHMET,baruch spiro, Yayın Yeri: Mineralium Deposita, Yıl: 1991 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - KURŞUNLU ORTAKENT KOYULHİSAR SİVAS DAMAR TİPİ Pb Zn Cu YATAKLARINDA KÜKÜRTİZOTOPLARI İNCELEMESİ GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Maden Tetkik Arama Dergisi, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 23 - Sivas ın güneydoğusundaki Miyosen yaşlı Jipsli çökellerin stratigrafisi yapısal özellikleri ve oluşumu ceyhan fuat,GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Mühendislik Dergisi, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: 1 Özgün Makale 24 - Stratigraphy structural features and genesis of the Miocene gypsiferous sediments in the southeastern Sivas Turkey GÖKCE AHMET,FUAT CEYHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi Seri A, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 25 - Geology of the antimony mineralization in the Muratdagi gediz KUTHAYA region GÖKCE AHMET, Yayın Yeri: Geology of the antimony mineralization in the Muratdagi (gediz-KUTHAYA) region, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - COMPARISON OF LITHOLOGIC MAPPING WITH ASTER AND HYPERION DATA: A CASE STUDY IN THE NORTHERN OF ZARA (SİVAS), TURKEY CANBAZ OKTAY,ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - COMPARISON OF LITHOLOGIC MAPPING WITH ASTER AND HYPERION DATA: A CASE STUDY IN THE NORTHERN OF ZARA (SİVAS), TURKEY CANBAZ OKTAY,ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: Proceedings 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - ASTER SWIR GÖRÜNTÜLERİNDE EŞLEŞEN FİLTRELEMEYÖNTEMİ İLE HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ TESPİTİ: ZARA KUZEYİ (SİVAS/TÜRKİYE) CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,ATUN RUTKAY (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-605-01-1206-1 4 - KARAPİR-ORTAKÖY (AKDAĞMADENİ-YOZGAT)GRANİTOYİT''İNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVRESİNDEKİ CU-PB-ZN YATAKLARI İÇİN ÜRETKENPLUTON OLMA OLASILIGI Başdelioğlu Orbay,GÖKCE AHMET,CANBAZ OKTAY (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-605-01-1206-1 5 - Aster Swir Görüntülerinde Eşleşen Filtreleme Yöntemi İle Hidrotermal Alterasyon Zonlarinin Tespiti: Zara Kuzeyi (Sivas/Türkiye) CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,ATUN RUTKAY (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 71. Türkiye Jeoloji KurultayıAt: Ankara Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - DETERMINING THE ALTERATION ZONE BY USING INTEGRATION OF ASTER SWIRIMAGES AND SPECTRAL MEASUREMENT DATA IN SPECTRAL CLASSIFICATION, A 1 CASE STUDY: VEIN TYPE DEPOSITS PB-ZN IN TUTAKDAĞI (ŞEBINKARAHISARGIRESUN). CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Fluid evolution of mixed base-metal gold mineralization in the Tethys belt: Koru deposit, Turkey BOZKAYA GÜLCAN,BOZKAYA ÖMER,BANKS DAVID A,GÖKCE AHMET (20.08.2017-23.08.2017), Yayın Yeri: 14th SGA Biennial Meeting Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-2-981898-0-1 8 - Investigation of Hydrothermal Alteration in Ağmaşat Zara SİVAS Plato by ASTER SWIR Satellite Images CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET (06.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: 1. International Underground Resources and Energy Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Mineral Resources In Yozgat Province GÖKCE AHMET (06.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: 1. International Underground Resources and Energy Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - DAVULALAN YILDIZEL S VAS GRAN TOY T N NH DROTERMAL ALTERASYON JEOK MYASI CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET (16.05.2016-18.05.2016), Yayın Yeri: 7th 24 Geochemistry Sympossium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - DAVULALAN YILDIZELİ SİVAS GRANİTOYİTİ NDE CEVHER OLUŞTURUCU ESER ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL DAĞILIMI CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET (11.04.2016-15.04.2016), Yayın Yeri: 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Trace element and REE geochemistry of the Davulalan Granitoid northwestern of CentralAnatolia Sivas Turkey CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: WMESS, Multidisclipnary Earth Sciences Sympoisum Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-80-970698-4-1 13 - Epithermal mineralization in Western Turkey nature and origin of the fluids BOZKAYA GÜLCAN,GÖKCE AHMET,David Banks,Robert j Bodnar (09.08.2011-11.08.2011), Yayın Yeri: European Current Research on Fluid Inclusions (Ecrofi-XX1), University of Leoben, Leoben, Australia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Balcılar Lapseki Çanakkale Yöresindeki Galenit Barit Damarlarında Sıvı Kapanımı ve İzotopJeokimyası İncelemesi BOZKAYA GÜLCAN,GÖKCE AHMET (16.04.2007-20.04.2007), Yayın Yeri: 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Fluid inclusion and isotope geochemistry studies of the galena barite veins in Balcılar Lapseki Çanakkale area BOZKAYA GÜLCAN,GÖKCE AHMET (16.04.2007-20.04.2007), Yayın Yeri: 60th Geological Congress of Turkey Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Diagenetic, hydrothermal and surfice alterations in the Eocene aged pyroclastic rocks in the vicinity of Koru Pb-Zn deposits BOZKAYA ÖMER,BOZKAYA GÜLCAN,YALÇIN HÜSEYİN,GÖKCE AHMET (12.04.2007-14.04.2007), Yayın Yeri: 13th National Clay Symposium Ulusal Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 14.03.2017 - 26.12.2017 10.000 TÜRK LİRASI 2 - Yücebaca (Yıldızeli-SİVAS) Granitoyitinde Alterasyon ve Eser Element Jeokimyası İncelemeleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.11.2012 - 15.08.2017 10.000 TÜRK LİRASI 3 - DAB Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret LTD ŞTİ ne Ait Sivas İli Merkez İlçeye Bağlı Günören Köyü Topraklık Sırtı Mevkii nde Bulundan Taş Ocağından Alınmış Kayaç Örneklerinin Makroskopik ve Mikroskopik Özellikleri Hakkında Rapor Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 09.03.2016 - 09.03.2016 1770 TÜRK LİRASI 4 - Davulalan (Yıldızeli-SİVAS)Graniyotinde Alterasyon ve Eser Element Jeokimyası İncelemeleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.11.2012 - 29.12.2015 20.000 TÜRK LİRASI 5 - Davulalan Yıldızeli SİVAS Graniyotinde Alterasyon ve Eser Element Jeokimyası İncelemeleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.11.2012 - 16.10.2015 20.000 TÜRK LİRASI 6 - Çöpler - (İliç-Erzincan) Altın Yatağınında Oksijen ve Hidrojen İzotopları Jeokimyası Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.03.2013 - 24.06.2014 10.000 TÜRK LİRASI 7 - Çöpler-(İliç-Erzincan) Altın Yatağının Sıvı Kapanım İncelemeleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.09.2010 - 14.05.2012 10.000 TÜRK LİRASI 8 - Hazinemağara ve Kırkpavli (Gümüşhane) Kurşun-Çinko Cevherleşmelerinin Jeolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.07.2010 - 20.03.2012 9 - Yahyalı (Kayseri) Çevresindeki Kurşun-Çinko Yataklarının Karşılaştırmalı Eser Element Jeokimyası Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 05.11.2008 - 05.11.2009 10 - Akdağmadeni (Yozgat) Yöresi Kurşun-Çinko Yataklarında Kurşun ve Kükürt İzotopları Jeokimyası İncelemeleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.04.2006 - 27.04.2009 11 - Kalsiyum Bentonitlerin Endüstriyel Özelliklerinin Zenginleştirme ve Çeşitli Katkı Maddeleri İle İyileştirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 05.12.2005 - 05.12.2006 12 - Çadırkaya (Yahyalı-KAYSERİ) Kurşun-Çinko Yatağının Jeolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 08.12.2003 - 08.12.2005 13 - Göndelenözü Deresi (Akdağ Madeni-Yozgat) Boyunca Dere Kumu Örneklerinde Kurşun Çinko Dağılımı ve Olası Anomali Sahaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.06.2003 - 02.06.2005 14 - Tutakdağı (Şebinkarahisar-GİRESUN) Pb-Zn Yatağında Kurşun İzotopları Jeokimyası İncelemeleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 24.02.2003 - 24.02.2005 15 - Ağmaşat Yaylası Zara SİVAS Çevresindeki Alterasyon Zonlarının Jeolojik Mineralojik Jeokimyasal ve Metalojenik Özellikleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 23.10.2015 - 20.000 TÜRK LİRASI 16 - Kümbet (Yıldızeli-SİVAS) Granitoyiti''inin Petrografik, Jeokimyasal ve Metalojenik Özellikleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 17.06.2016 - 20.000 TÜRK LİRASI