Prof.Dr. BÜLENT ERDEM


MAKALELER 1 - Evaluation of Noise Exposure in Gypsum Plant in Terms of Work Safety DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT,DEMİRHAN İSMAİL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - MADEN MAKİNELERİNİN FREKANS-GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA, Yayın Yeri: S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI (International Scientific Indexing-http://isindexing.com/isi/) Özgün Makale 3 - SYNCHRONIZING A TRIPLE DRAGLINE STRIPPING SYSTEM INTHICK OVERBURDEN ERDEM BÜLENT,ÖZKAN İHSAN,DURAN ZEKERİYA, Yayın Yeri: GeoScience Engineering, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: GeoRef Özgün Makale 4 - AÇIK MADEN İŞLETMELERİNDEKİ İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLERİNİNGÜRÜLTÜ MARUZİYETİNİN İNCELENMESİ ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,Yüksel Hüsnü, Yayın Yeri: Bilimsel Madencilik Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: IMM Abstracts,GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendexn IMM Abstracts,GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendex Özgün Makale 5 - MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA,DURAN ZEKERİYA,ÖZGEN ZAFER, Yayın Yeri: Madencilik, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: IMM Abstracts, GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendex Özgün Makale 6 - Alev Yürütmez Bant Kullanımının Yeraltı Metal Madenciliği İçin Değerlendirilmesi ERDEM BÜLENT,CEYLANOĞLU ATİLLA,DURAN ZEKERİYA, Yayın Yeri: BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: IMM Abstracts, GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendex Derleme Makale 7 - Bilirkişi raporu ERDEM BÜLENT,CEYLANOĞLU ATİLLA,AKDEMİR ÜNAL, Yayın Yeri: T.C. Kangal Asliye Ceza Mahkemesi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Bilirkişi Raporu vb. 8 - HATA AĞACI ANALİZİ LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMA ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Çalışma Dünyası, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Bilirkişi Raporu vb. 9 - A Critical Investigation of Digging time Segment of Draglines in a Large Surface Mine ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Geotechnical and Geological Engineering, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Engineering - Geology and Mining Bilirkişi Raporu vb. 10 - TÜM VÜCUT TİTREŞİMİNİN OPERATÖR ve SÜRÜCÜLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ DOĞAN TUĞBA,DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Madencilik, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: INDEXED in IMM Abstracts, GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLİT2, ENERGY, Compendex Özgün Makale 11 - Health and Safety Issues in Coal Mining ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Coal Production and Processing Technology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Engineering - Mining Bilirkişi Raporu vb. 12 - Characterization of jointed rock masses for geotechnical classifications utilized in mine shaft stability analyses ÖZKAN İHSAN,ERDEM BÜLENT,CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Analysis of dragline cycle time components ERDEM BÜLENT,Fadime Korkmaz, Yayın Yeri: Journal of Mining Science, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Dragline Maintenance Data Analysis Using Logarithmic Scatterplot ELEVLİ SERMİN,UYSAL ÖNDER,ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: International Journal of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM), Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Engineering Index Monthly Özgün Makale 15 - Dragline maintenance data analysis using logarithmic scatterplot ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: International Journal of COMADEM, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 16 - Spoil room utilization in dragline stripping ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA, Yayın Yeri: JOURNAL OF SCIENTIFIC INDUSTRIAL RESEARCH, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - A Model for Extended Bench Casting in Dipping Coal Seam ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Dragline Cycle Time Analysis ERDEM BÜLENT,DÜZGÜN HAFİZE ŞEBNEM, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - A Model for Direct Dragline Casting in a Dipping Coal Seam ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA,ÇELEBİ NEŞE, Yayın Yeri: Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Makaslama Dayanım Testi Üzerine Parametrik Analizler ÖZKAN İHSAN,ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: e. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Özgün Makale 21 - Pullback Mode Dragline Stripping in Dipping Coal Seam ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA,ÇELEBİ NEŞE, Yayın Yeri: Mineral Resources Engineering, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Terkedilen Ocaklar Veya Mostralardan Kömür Kazanımı ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Madencilik, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: e. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Özgün Makale 23 - Örtükazı Ekipmanlarında Lastik Koruma Zinciri Kullanımı ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - A methodology for allocating overburden to slices for dragline stripping ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE,PAŞAMEHMETOĞLU AHMET GÜNHAN, Yayın Yeri: Mine Planning and Equipment Selection 1999 & Mine Environmental and Economic Issues 1999, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 25 - A methodology for allocating overburden to slices for dragline stripping ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE,PAŞAMEHMETOĞLU AHMET GÜNHAN, Yayın Yeri: Mine Planning and Equipment Selection 1999 & Mine Environmental and Economic Issues 1999, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 26 - A Method to Synchronize the Tandem Dragline System ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE, Yayın Yeri: Canadian Institution of Mining, Metallurgy and Petroleum Bulletin, Yıl: 1999 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 27 - Örtükazı Ekipmanlarının Kazı Gücü Bazında Sınıflandırılması ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: e. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Özgün Makale 28 - An Approach to Design a Dragline Pit in Pullback Stripping Method ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE, Yayın Yeri: International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: COMPENDEX Özgün Makale 29 - Optimum Dragline Selection for Strip Coal Mines ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE,PAŞAMEHMETOĞLU AHMET GÜNHAN, Yayın Yeri: Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy-Section A Mining Industry, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Kayaların Sertlik ve Aşınabilirliklerinin Belirlenmesi İçin Önerilen Yöntemler ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Kaya Mekaniği Bülteni, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: e. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - KUSİ İyi Uygulama Örneği: Afşin Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Projelendirme Çalışmaları GÜL YAVUZ,GÖRGÜLÜ KAZIM,ERDEM BÜLENT,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,YÜKSEK SALİH (16.11.2017-17.11.2017), Yayın Yeri: 3. Maden Kenti Sivas Zirvesi 16-17 Kasım 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Demiryolu Makineleri Sanayisinde Çalışanların Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT,Nuray Yalnız (02.11.2017-03.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Vagon İmalat Atölyesinde Risk Değerlendirme: İki Yöntemin Karşılaştırılması DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT,Bolsu Esra,DURAN ZEKERİYA (02.11.2017-03.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Açık Ocak Patlatmalarında Toz Dağılımının Gauss Modeli İle Değerlendirilmesi DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA (27.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: ISME2017, Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Maden işyerlerinde gürültü kirliliği ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,YÜKSEL HÜSNÜ,YÜKSEK SALİH (04.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Çevrenin korunmasında kömür baca külünün hafif yapı malzemesi yapımında kullanımı YÜKSEK SALİH,KAYA SEMİH,ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA,DURAN ZEKERİYA (04.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Maden İşyerlerinde Kullanılan Bazı İş Araçlarından Kaynaklanan El Kol Titreşim Maruziyeti ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA,DURAN ZEKERİYA,ÖZGEN ZAFER (08.05.2016-11.05.2016), Yayın Yeri: 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - YERALTI METAL MADENLERİNDE BANTLI KONVEYÖR İLE NAKLİYAT GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ERDEM BÜLENT,CEYLANOĞLU ATİLLA,DURAN ZEKERİYA (08.05.2016-11.05.2016), Yayın Yeri: 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Tüm Vücut Titreşiminin Operatör ve Sürücüler Üzerindeki Etkileri Ölçümü ve Değerlendirilmesi DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA (14.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Açık Ocak Patlatmalarında Toz Hava Şoku Gürültü Titreşim ve Taş Fırlamasının Bir Bilgisayar Yazılımı ile Değerlendirilmesi DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA (14.04.2015-16.04.2015), Yayın Yeri: Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - İnşaat ve Maden Teknolojisi Programı Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalıklarının Araştırılması DURAN ZEKERİYA,ATABEY İSMAİL İSA,ERDEM BÜLENT,Bekem İlknur (21.11.2013-22.11.2013), Yayın Yeri: Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Alçı Üretim Tesislerinde Risk Değerlendirilmesi DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,ŞENGÜN BAHADIR,GENÇ MEHMET,ERDEM BÜLENT (21.11.2013-22.11.2013), Yayın Yeri: Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - İnfilaksız Kaya Kırma Kartuşları ile Kaya Kırma Tekniği DURAN ZEKERİYA,Çakmak Mehmet,ŞENGÜN BAHADIR,DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT (07.10.2013-08.10.2013), Yayın Yeri: 7. Delme - Patlatma Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Bir Kalker Ocağında Ateşleme Sistemlerinin Patlatma Maliyeti Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA (07.10.2013-08.10.2013), Yayın Yeri: 7. Delme - Patlatma Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Paket Programı Aracılığıyla Çekmekepçe Örtükazı Tasarımı DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT (23.05.2013-24.05.2013), Yayın Yeri: 4. Maden Makineleri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Derin Örtü Altındaki Kalın Kömür Damarlarının Çıkartılmasında Çoklu Çekmekepçe Örtükazı Sistemlerinin Kullanımı ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA (16.04.2013-19.04.2013), Yayın Yeri: Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - İş İzni Ham Petrol İletim Tesislerinde Uygulama Onur Bolsu,ERDEM BÜLENT (24.11.2011-25.11.2011), Yayın Yeri: Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Statistical analysis of repair data of draglines ELEVLİ SERMİN,ERDEM BÜLENT (30.05.2011-01.06.2011), Yayın Yeri: 24th International Congress on Condition Monitoring and Diagnostics Engineering Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Agrega tesisinde iş güvenliği risk analizi uygulaması GENÇ MEHMET,ERDEM BÜLENT (11.05.2011-13.05.2011), Yayın Yeri: 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Geri çekimli örtükazı yönteminin bilgisayar destekli modellenmesi ERDEM BÜLENT (02.06.2010-04.06.2010), Yayın Yeri: Türkiye 17. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Bilgisayar destekli enli dilim çekme kepçe kazı modeli ERDEM BÜLENT (06.05.2009-08.05.2009), Yayın Yeri: Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Çekme kepçe modelleme tablası üzerinde çalışmalar DOĞAN TUĞBA,ERCİNS SERDAR,ERDEM BÜLENT (06.05.2009-08.05.2009), Yayın Yeri: Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - Bilgisayar Destekli Draglayn Yığın Kümesi Optimizasyonu ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA (29.05.2008-31.05.2008), Yayın Yeri: Türkiye 16. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Dökücü Kepçeler ve Draglaynların Tarihsel Gelişimi DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT (29.05.2008-31.05.2008), Yayın Yeri: Türkiye 16. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Türkiye deki Draglayn Örtükazı İşlemlerinin İncelenmesi ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA (10.05.2007-12.05.2007), Yayın Yeri: 1. Maden Makineleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - Dragline Döngü Süresi Bileşenleri ve Etkileyen Etmenlerin Çözümlenmesi ERDEM BÜLENT,Korkmaz Fadime (07.06.2006-09.06.2006), Yayın Yeri: Türkiye 15. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - Dragline Yığın Kümesi Tasarımı İçin Bilgisayar Destekli Bir Yaklaşım ERDEM BÜLENT,Şahin Suat,DURAN ZEKERİYA (09.06.2005-11.06.2005), Yayın Yeri: Proc. 19th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 28 - Divriği YNK 3 İstihsal Kuyusunun Tahkimat Tasarımı İçin Kaya Birimlerinin Bazı Malzeme ve Kütle Özelliklerinin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması ÖZKAN İHSAN,ERDEM BÜLENT,CEYLANOĞLU ATİLLA (21.10.2004-22.10.2004), Yayın Yeri: Proc. 7th Regional Rock Mechanics Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - Effect of Dragline Swing on Pit Width and Slice Allocation in Two bench Pullback Stripping ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE,PAŞAMEHMETOĞLU AHMET GÜNHAN (06.10.1998-09.10.2004), Yayın Yeri: Proc. 6th Int. Symp. on Mine Planning and Equipment Selection, Dnipropetrovsk, (Eds. Pivnyak, G.G. & Singhal, R.K.) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 30 - Bir Kireçtaşı Sahasının Sayısal Yöntemler ile Kalite Modellemesi ERDEM BÜLENT,YÜKSEK SALİH,Yasemin Fusün Açık (10.06.2003-12.06.2003), Yayın Yeri: Proc. 18th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 31 - Dragline cycle time analysis case study ERDEM BÜLENT,PAŞAMEHMETOĞLU AHMET GÜNHAN (10.06.2003-12.06.2003), Yayın Yeri: Proc. 18th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 32 - Bir Jeotermal Enerji Sondajında Dolaşım Sıvısının İzlenmesi Murat Olcayto,ERDEM BÜLENT (10.04.2003-11.04.2003), Yayın Yeri: Sondaj Sempozyumu 2003 Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 33 - Designing a Pullback Dragline Panel for Dipping Coal Seam Condition DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT (19.06.2001-21.06.2001), Yayın Yeri: Proc. 17th Int. Mining Congress and Exhibition of Turkey, (Eds. Ünal. E, Ünver, B. ve Tercan, A.E.) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 34 - Development of an Expert System for Dragline and Stripping Method Selection ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE (06.11.2000-09.11.2000), Yayın Yeri: Third International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 35 - Genişletilmiş Basamak Metodunda Dragline Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Bir Yaklaşım Erdem B, Duran Z, Çelebi N (23.05.2000-26.05.2000), Yayın Yeri: Türkiye 12. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 36 - Dragline Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Bir Yaklaşım Erdem B, Duran Z, Çelebi N (20.10.1999-23.10.1999), Yayın Yeri: 11. Mühendislik Haftası YERBİLİMLERİ Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 37 - Uzunayak Panosu Üzerinde Oluşan Tasmanın Yüzeydeki Enerji İletim Hattı Pilonlarına Etkisinin İncelenmesi Ünal E, Çakmakçı G, Erdem B, Aydın Y (10.06.1998-12.06.1998), Yayın Yeri: Türkiye 11. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 38 - İkili Dragline Sistemlerinde Dragline Eşzamanlanmasına Yönelik Bir Yaklaşım ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE,PAŞAMEHMETOĞLU AHMET GÜNHAN (10.06.1998-12.06.1998), Yayın Yeri: Türkiye 11. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Bartın Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - An Expert System for Stripping Method and Dragline Selection ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE,PAŞAMEHMETOĞLU AHMET GÜNHAN (22.11.1996-25.11.1996), Yayın Yeri: Proc. 5th Int. Symp. on Mine Planning and Equipment Selection, (Eds. Hennies, W. T., da Silva, L.A.A. and Chaves, A.P.) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 40 - A Computer Simulation Model for Dragline Stripping in Surface Coal Mines with One Flat lying Coal Seam ERDEM BÜLENT,ÇELEBİ NEŞE,PAŞAMEHMETOĞLU AHMET GÜNHAN (11.11.1996-13.11.1996), Yayın Yeri: Proc. 1st Int. Symp. on Mine Simulation via the INTERNET, (Eds. Sturgul, J.R. and Panagiotou, G.N.) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 41 - Uzman sistemler ve madencilikteki uygulamaları Erdem B, Çelebi N (-), Yayın Yeri: I. Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Şev Tasarımı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Maden Proje Tesis Daire Başkanlığı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 12.01.2015 - 27.12.2017 420000 TÜRK LİRASI 2 - Maden işletmelerinde çalışanların gürültü maruziyeti Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 29.09.2014 - 03.10.2017 10000 TÜRK LİRASI 3 - Ağır iş makinesi operatörlerinin tüm vücut titreşimi maruziyetinin bilgisayar destekli analizi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 15.02.2014 - 29.11.2016 18065 TÜRK LİRASI 4 - Ağır iş makinesi operatörlerinin tüm vücut titreşimi maruziyetinin bilgisayar destekli analizi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.05.2014 - 29.11.2016 20000 TÜRK LİRASI 5 - DİVRİĞİ YERALTI DEMİR OCAKLARINDA KULLANILAN BANTLI KONVEYÖR NAKLİYAT SİSTEMİNİN MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Yürütücü Özel Kuruluşlar Tamamlandı 01.11.2015 - 31.01.2016 6 - Maden işletmelerinde çalışanların el kol titreşim maruziyeti Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.03.2015 - 16.12.2015 10000 TÜRK LİRASI 7 - Maden işletmelerinde çalışanların gürültü maruziyeti Yürütücü BAP Devam Ediyor - 9990 TÜRK LİRASI 8 - Maden ocaklarındaki iş makinesi operatörlerinin tüm vücut titreşimi analizi ve verimliliğe etkilerinin araştırılması Yürütücü BAP Devam Ediyor - 21845 TÜRK LİRASI 9 - Bir Linyit Sahasının Maden Planlama Programı ile Modellemesi Yürütücü BAP Tamamlandı - 8000 TÜRK LİRASI 10 - Türkiye deki Madenlerde Uygulanan Taşıma Sistemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Yürütücü BAP Tamamlandı - 16505 TÜRK LİRASI 11 - Türkiye deki enerji hammaddeleri boru hattı taşımacılığında iş güvenliği ve sağlığı uygulamaları Yönetici BAP Tamamlandı - 12 - Bir linyit sahasının maden planlama programı ile modellenmesi Yönetici BAP Tamamlandı - 13 - Türkiye deki Madenlerde Uygulanan Taşıma Sistemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Yönetici BAP Tamamlandı - 14 - Bir Draglayn Modelleme Tablası Üzerinde Çalışmalar Yönetici BAP Tamamlandı - 15 - Bilgisayar Destekli Tasarım Yaklaşımı ile Dragline Panosu ve Yığın Kümesi Modellemesi Yönetici BAP Tamamlandı - 16 - Bir Kömür Ocağında Dragline Döngü Süresi Analizi Yönetici BAP Tamamlandı - 17 - Türkiye deki Açık Kömür İşletmelerinde Uygulanan Dragline Örtü Kazı Sistemlerinin İncelenmesi ve Dragline Verimliliğinin Artırılmasının Araştırılması Yönetici BAP Tamamlandı - 18 - Çayırhan Yeraltı Ocağı B 14 Panosu Üzerinde Oluşan Tasman Sorunlarının İncelenmesi Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 19 - Türkiye Kömür İşletmeleri İçin Dekapaj Maliyeti Belirlenmesi Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 20 - Sivas Ulaş Yöresi Sölestit Cevheri ve Yankayaçları İçin Optimum Patlatma Koşullarının Araştırılması ve Kayaç Özellikleri İle İlişkilendirilmesi Çalışmaları Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 21 - Ege Metal Eskişehir Krom İşletmesinde Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 22 - Asma İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 23 - Kandilli İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 24 - Gelik İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 25 - Divriği YNK 3 No lu Istihsal Kuyusunda Karşılaşılacak Kayaçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 26 - Açık ocaklarda kullanılan dragline ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 93600 TÜRK LİRASI
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 MADEN OCAKLARINDAKİ İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLERİNİN TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ ÖLÇÜMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TUĞBA DOĞAN Doktora 2018 MADEN OCAKLARINDAKİ İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLERİNİN TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ ÖLÇÜMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TUĞBA DOĞAN Doktora 2013 Maden ocaklarındaki iş makinası operatörlerinin tüm vücut titreşimi analizi ve verimliliğe etkilerinin araştırılması TUĞBA DOĞAN Yüksek Lisans 2017 Türkiye''de bazı maden makinalarında gürültü ölçümü ve değerlendirilmesi HÜSNÜ YÜKSEL Yüksek Lisans 2015 Maden işyerlerinde kullanılan bazı iş araçlarından kaynaklanan el-kol titreşim maruziyetinin ölçümü ve değerlendirilmesi ZAFER ÖZGEN Yüksek Lisans 2011 Türkiyede''ki enerji hammaddeleri boru hattı taşımacılığında iş güvenliği ve sağlığı uygulamaları ONUR BOLSU Yüksek Lisans 2011 Bir linyit sahasının maden planlama programı ile modellenmesi SERDAR ERCİNS Yüksek Lisans 2010 Agrega tesisinde iş güvenliği risk analizi uygulaması MEHMET GENÇ Yüksek Lisans 2009 Bir draglayn modelleme tablası üzerinde çalışmalar TUĞBA DOĞAN Yüksek Lisans 2006 Bir kömür ocağında dragline döngü süresi analizi FADİME KORKMAZ Yüksek Lisans 2005 Dragline yığın kümesi tasarımı ve döküm paterni modellenmesi SUAT ŞAHİN Yüksek Lisans 2003 Ortaköy (Sivas-Sarkışla) jeotermal enerji sondajında kullanılan dolaşım sıvısının bazı özelliklerinin sondaj,performansına etkilerinin incelenmesi Murat Olcayto Yüksek Lisans 2002 Karlıktepe (Sivas) kireçtaşı sahasının sayısal yöntemler ile modellenmesi FÜSUN YASEMİN AÇIK Yüksek Lisans 2000 Tek kömür damarlı dragline panolarının üç boyutlu tasarımı ZEKERİYA DURAN