Dr.Öğr. Üyesi NAGİHAN SOYER


BİLDİRİLER 1 - Spesifik Olmayan Bağlanma Ajanlarının İmmünosensörün Tekrar Kullanılabilirliği Üzerine Etkisi TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1stInternational Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Manyetik Demir Oksit Nanopartikül Yüzeyine Biyomoleküllerin Biyokonjügasyonunda Kullanılan Çapraz Bağlayıcı Ajanların Karşılaştırılması TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International Eurasian Conference on Biologicaland Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Effects of Non-specific Binding Agents on the Performance of Magnetic PSA Immunusensor TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innonative Technologies (ISMSIT 2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Effect of Type and Amount of Cross-linking Agents to Magnetic PSA Immunosensor Synthesis TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: The International Advanced Technologies Symposium (IATS17) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Streaming Potential Measurements of Regenerated Cellulose Membrane using Cylindrical Cell and Adjustable Gap Cell SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUZLALI NAGİHAN (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Enantiomeric separation of fluoxetine in ultrafiltration through chiral selector immobilized polyethersulfone membranes SOYER NAGİHAN, SALGIN SEMA, SALGIN UĞUR (23.09.2012-26.09.2012), Yayın Yeri: 15th European Congress on Biotechnology (ECB 15) Uluslararası Poster ISBN: 7 - Kiral Seçici PES Membran ile Rasemik Antidepresan İlaç Karışımının Enantiyomerik Ayrılması SOYER NAGİHAN, SALGIN SEMA, SALGIN UĞUR (03.09.2012-06.09.2012), Yayın Yeri: 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Amiloz Bazlı Kiral Durgun Faz Kullanılarak Kiral Bileşiklerin HPLC Analizi SOYER NAGİHAN, BAHADIR SEDA, TEMÜRER CUMHUR, TUTAR YUSUF, SALGIN UĞUR, SALGIN SEMA (07.09.2011-10.09.2011), Yayın Yeri: Kromatografi 2011 Ulusal Poster ISBN: 9 - Akım Potansiyeli Ölçüm Yöntemi ile Membran Zeta Potansiyellerinin Farklı Tuz Ortamlarında Belirlenmesi SOYER NAGİHAN, SALGIN UĞUR, SALGIN SEMA (27.06.2011-01.07.2011), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Poster ISBN: