Dr.Öğr. Üyesi DUYGU ANAKLI


MAKALELER 1 - Synthesis of Conductive Polymer/Inorganic Material Composites and Characterization of Their Properties ANAKLI DUYGU,ÇETİNKAYA SEVİL,KARAKIŞLA MERAL, Yayın Yeri: Materials Focus, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI, SCOPUS, IET, CAS, CSA Özgün Makale 2 - İletken poli(o-anisidin)/ talk kompozitinin sentezi ve karakterizasyonu ANAKLI DUYGU,ÇETİNKAYA SEVİL,KARAKIŞLA MERAL,SAÇAK MEHMET, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Grafen Oksitin Ksantin Oksidaz Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkisinin İncelenmesi BAKIR SEVTAP,ÇELİK VEYSEL KENAN,SARI İSMAİL,ERŞAN SERPİL,ANAKLI DUYGU, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - Geliştirilmiş elektrik iletkenliğine sahip POT/Na-Feldispat iletken kompozitlerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu BORAN FİLİZ,ÇETİNKAYA SEVİL,ANAKLI DUYGU,ŞAHİN MERAL,SAÇAK MEHMET, Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Geliştirilmiş elektrik iletkenliğine sahip POT/Na-Feldsipat iletken kompozitlerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu BORAN FİLİZ,ÇETİNKAYA SEVİL,ANAKLI DUYGU,ŞAHİN MERAL,SAÇAK MEHMET, Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Grafen Oksitin Ksantin Oksidaz Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkisinin İncelenmesi BAKIR SEVTAP,ÇELİK VEYSEL KENAN,Sarı İsmail,ERŞAN SERPİL,ANAKLI DUYGU, Yayın Yeri: Journal of Natural and Applied Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 7 - Research of some trace elements and E vitamin levels in some children with attention deficit disorder with hyperactivity ETEM ERDAL ERŞAN,V KENAN ÇELİK,ERŞAN SERPİL,ZEHRA OKAT,ANAKLI DUYGU,DOĞAN ORHAN, Yayın Yeri: HelathMED, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ISSN 1840 Özgün Makale 8 - Preparation of Poly 2 ethyl aniline Kaolinite Composite Materials and Investigation of Their Properties ANAKLI DUYGU,ÇETİNKAYA SEVİL, Yayın Yeri: Current Applied Physics, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - ELEKTROKİMYASAL METODLA ÜRETİLEN GRAFENİN HAFİF ALAŞIMLARDA KULLANIMI ANAKLI DUYGU,KUMRUOĞLU LEVENT CENK (13.12.2018-16.12.2018), Yayın Yeri: ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7923-36-3 2 - Destek Maddelerinin Katalizörlerin Performansları Üzerindeki Etkisi ANAKLI DUYGU,KARAOSMANOĞLU Toprak Seda,GÖKAĞAÇ ARSLAN GÜLSÜN (10.12.2017-14.12.2017), Yayın Yeri: 29. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Synthesis of Conductive Polymer / Inorganic Material Composites and Characterization of Their Properties ANAKLI DUYGU,ÇETİNKAYA SEVİL,ŞAHİN MERAL (04.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Preparation of Poly(2-Ethoxy Aniline)/Talc Conductive Composite and Investigation of Its Properties ANAKLI DUYGU,ÇETİNKAYA SEVİL,ŞAHİN MERAL (04.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Synthesis of Graphene Oxide Through Ultrasonic Assisted Electrochemical Exfoliaton of Graphite AKSOY CANSER,ANAKLI DUYGU (04.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Preparation of Poly(2-Ethoxy Aniline)/Talc Conductive Composite and Investigation of Its Properties ANAKLI DUYGU,ÇETİNKAYA SEVİL,ŞAHİN MERAL (04.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Synthesis of Conductive Polymer / Inorganic Material Composites and Characterization of Their Properties ANAKLI DUYGU,ÇETİNKAYA SEVİL,ŞAHİN MERAL (04.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Synthesis of Conductive Polymer/ınorganic Material Composites and Characterization of Their Properties ANAKLI DUYGU,ÇETİNKAYA SEVİL,ŞAHİN MERAL (04.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Preparation of Poly(2-Ethoxy Aniline)/Talc Conductive Composite and Investigation of its Properties ANAKLI DUYGU,ÇETİNKAYA SEVİL,ŞAHİN MERAL (04.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Grafen Oksitin Ksantin Oksidaz Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkisininİncelenmesİ BAKIR SEVTAP,ÇELİK VEYSEL KENAN,ERŞAN SERPİL,SARI İSMAİL,ANAKLI DUYGU,DOĞAN HALEF OKAN (23.08.2016-26.08.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Grafit Çubuklarından Elektrokimyasal Eksfoliasyonla Grafen Oksit Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu ANAKLI DUYGU,Aksoy Canser,YAPICI KERİM (23.08.2016-26.08.2016), Yayın Yeri: 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Synthesis and Characterization of Poly N Ethyl Aniline Talc Composite Materials DUYGU ANAKLI, SEVİL ÇETİNKAYA, MERAL KARAKIŞLA, MEHMET SAÇAK (06.06.2013-08.06.2013), Yayın Yeri: 17th Conference on Environment and Mineral Processing Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Preparation of Poly 2 Ethyl Aniline Talc Composite Materials and Investigation of Their Properties DUYGU ANAKLI, SEVİL ÇETİNKAYA, MERAL KARAKIŞLA, MEHMET SAÇAK (22.10.2012-26.10.2012), Yayın Yeri: The 12th International Symposium on Multiscale, Multifunctional&Graded Materilas FGM 2012 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Application Of Nonlinear Model Predictive Control Based On Different Models To Batch Polymerization Reactor SEVİL ÇETİNKAYA, DUYGU ANAKLI, ZEHRA ZEYBEK, HALE HAPOĞLU,MUSTAFA ALPBAZ (12.09.2011-15.09.2011), Yayın Yeri: The 8th International Mediterranean And Latin American Modelling Multiconference I3M 2011 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - İletken Sodyum Feldispat O Toluidin Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu FİLİZ BEKTAŞ, DUYGU ANAKLI, SEVİL ÇETİNKAYA, MERAL KARAKIŞLA, MEHMET SAÇAK (26.08.2008-29.08.2008), Yayın Yeri: 8. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: