Dr.Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ KUŞÇU ŞİMŞEK


BİLDİRİLER 1 - Automatic Determination of Alternative Paragliding Tourism Fields by Geographical Information System (GIS) KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,TÜRK TARIK,ÖDÜL Halime,ÇELİK Müzeyyen Nur (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: AgroSym 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - POTANSİYEL YAMAÇ PARAŞÜTÜ SAHALARININ CBS TABANLI ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,TÜRK TARIK,Ödül Halime (27.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: II. International West Asia Congress of Tourism Research Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - KIZILIRMAK NEHRİ''NİN MİKRO-İKLİMSEL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,Ödül Halime,Cabbaroğlu Canberk (18.09.2018-21.09.2018), Yayın Yeri: VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - İnsan Doğa İlişkisinde Egemenlik mi / Bütünleşeme mi? İstanbul''daki Kentsel Gelişme / Yeşil Alan Çelişkisi KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,KOZAMAN SENEM,BETÜL ŞENGEZER (05.12.2013-06.12.2013), Yayın Yeri: İstanbul OrmanlarınınSorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Effects of Urbanized Areas on Urban Climate in Istanbul Metropolitan Area KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,BETÜL ŞENGEZER (06.11.2013-07.11.2013), Yayın Yeri: International Conference on Global Climate Change Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-461-512-8 6 - İstanbul''da Planlanan Büyük Projeler, Kentsel Dönüşüm ve Ormanlar Üzerine Etkileri: Başka Çözümler Mümkün mü? KOZAMAN SENEM,KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,BETÜL ŞENGEZER (05.11.2013-06.11.2013), Yayın Yeri: İstanbulOrmanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - The Effects of Built-Up Valley Areas on Urban Climate KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ (15.07.2013-19.07.2013), Yayın Yeri: AESOP / ACSP 5th Joint Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - DETERMINATION OF HEAT ISLANDS FROM LANDSAT TM DATA : RELATIONSHIP BETWEEN SURFACE TEMPERATURE AND URBANIZATION FACTORS IN ISTANBUL KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,Şengezer Betül (10.04.2011-15.04.2011), Yayın Yeri: 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Landsat TM Verileri Üzerinden Yüzey Sıcaklığı Haritasının Oluşturulması ve Yersel Ölçümler ile İlişkisinin İncelenmesi KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ (24.11.2010-26.11.2010), Yayın Yeri: Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Antalya Aksu Bölgesi Tarım Alanlarında Uzman Sınıflandırma Yöntemi İle Arazi Kullanımının Belirlenmesi KUŞÇU ŞİMŞEK ÇAĞDAŞ,BAYRAM BÜLENT,SÖNMEZ NAMIK KEMAL,SARI MUSTAFA (02.04.2007-06.04.2007), Yayın Yeri: 11. Türkiye HaritaBilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 Arazi Çalışması Türkçe 6 Lisans 2018-2019 Arazi Kullanım Planlaması Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Bölge Planlamada Analiz Teknikleri Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Harita Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Kentleşme Sorunları Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Kentsel Planlama Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Kentsel ve Bölgesel Politikalar Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Mühendislik Etiği Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Planlamada Model ve Uygulamalar Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Arazi Çalışması Türkçe 6 Lisans 2017-2018 Arazi Kullanım Planlaması Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Bölge Planlamada Analiz Teknikleri Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Harita Mühendisliğine Giriş Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Kentlerin Gelişim Dinamikleri Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Kentleşme Sorunları Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Kentsel Planlama Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Kentsel ve Bölgesel Politikalar Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Mühendislik Etiği Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Planlamada Model ve Uygulamalar Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Arazi Çalışması Türkçe 6 Lisans 2016-2017 Arazi Kullanım Planlaması Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bölge Planlamada Analiz Teknikleri Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Harita Mühendisliğine Giriş Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Kentleşme Sorunları Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Kentsel Planlama Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Kentsel ve Bölgesel Politikalar Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Mühendislik Etiği Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Arazi Çalışması Türkçe 6 Lisans 2015-2016 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Fotogrametri-II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Mühendislik Etiği Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Site Analysis and Topographic Measurements İngilizce 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Analiz ve Değerlendirme Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Mekansal Analizin Temelleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Tez Çalışması Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 Uzaktan Algılama ile Kentsel Araştırmalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2017-2018 Analiz ve Değerlendirme Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Mekansal Analizin Temelleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Tez Çalışması Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Uzaktan Algılama ile Kentsel Araştırmalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 Analiz ve Değerlendirme Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Mekansal Analizin Temelleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzaktan Algılama ile Kentsel Araştırmalar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 6