Prof.Dr. NAZİRE ÖZGEN ERDEM


MAKALELER 1 - Mid-Eocene (Bartonian) larger benthic foraminifera from southeastern Turkey and northeastern Egypt: New evidence for the palaeobiogeography of the Tethyan carbonate platforms SALLAM EMAD S,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SİNANOĞLU DERYA,RUBAN DMITRY A, Yayın Yeri: JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - HOYA FORMASYONU HAZRO DİYARBAKIR BARTONİYEN BENTİK FORAMİNİFERLERİ ÜZERİNE BİYOSTRATİGRAFİK VE PALEOCOĞRAFİK YAKLAŞIM ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SİNANOĞLU DERYA, Yayın Yeri: TPJD Bülteni, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Palaeontological evidence and sedimentary facies in a lower Miocene (Aquitanian) uccession from the Bingöl minibasin (Sivas Basin), Central Anatolia AKKİRAZ MEHMET SERKAN,KANGAL ÖZGEN,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,BÜYÜKMERİÇ YEŞİM,DOĞRUÖZ CİHAN, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Early Miocene facies and palaeoecology from the Bingöl mini-basin (Sivas Basin), Central Turkey AKKİRAZ MEHMET SERKAN,KANGAL ÖZGEN,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,BÜYÜKMERİÇ YEŞİM,DOĞRUÖZ CİHAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of earth sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - YENİ BİR JEOTURİZM SAHASI: EMİRHAN KAYALIKLARI (SİVAS) AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,AYAZ EMRAH,OCAK FATİH, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX, SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ, CITE FACTOR ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNALS Özgün Makale 6 - Depositional stages of the Eğribucak inner basin (terrestrial to marine evaporite and carbonate) from the Sivas Basin (Central Anatolia, Turkey) KANGAL ÖZGEN,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,VAROL BAKİ ERDOĞAN, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi SİNANOĞLU DERYA,SİYAKO Muzaffer,KARADOĞAN SABRİ,ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract, Mineralogical Abstract, GEOBASE, BIOSIS ve ULAKBİM Özgün Makale 8 - Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Yerbilimlerinin Yeni Açılımları KAZANCI NİZAMETTİN,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,ERTURAÇ MEHMET KORHAN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 9 - Araç Kuzeydoğusu Kastamonu Erken EosenSığ Denizel Bentik Foraminifer Topluluğu ve Paleoekolojik Yorum ÖZGEN ERDEM NAZİRE,CANBOLAT MEHMET YASİN,SİNANOĞLU DERYA, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract, Mineralogical Abstract, GEOBASE, BIOSIS ve ULAKBİM Özgün Makale 10 - Hoya Formasyonu Hazro Diyarbakır Bartoniyen Bentik Foraminiferleri Üzerine Biyostratigrafik ve Paleocoğrafik Yaklaşım ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SİNANOĞLU ŞAHİN DERYA, Yayın Yeri: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Planktonic and benthic foraminiferal biostratigraphyof the Middle Eocene Lower Miocene successionsfrom the Sivas Basin Central Anatolia Turkey Hakyemez Aynur,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,KANGAL ÖZGEN, Yayın Yeri: GEOLOGICA CARPATHICA, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Jeoparklar ve Küresel Ağlar ile Bütünleşmenin Önemi ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Yıl: 2015 Ulusal Hakemsiz Endeks: Derleme Makale 13 - A NEW DASYCLADALEAN ALGAE FROM THE LOWER EOCENE OF THE SEYITGAZI REGION, CENTRAL TURKEY: BELZUNGIA BARATTOLOI SP. NOV. ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: ACTA PALAEONTOLOGICA ROMANIAE, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 14 - Systematics and biostratigraphy of Oligocene Rupelian Early Chattian foraminifera from lagoonal very shallow water limestone in the eastern Sivas Basin Central Turkey SİREL ERCÜMENT,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,KANGAL ÖZGEN, Yayın Yeri: Geologia Croatica, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Ağcakışla Sivas Şarkışla Yöresi Alt Orta Eosen Çökellerinin Bentik Foraminifer Biyostratigrafisi ÖZCE FS, SERTTAŞ E, SÜRMELİ ME, EĞDEMİR, S, ÖZGEN ERDEM, N, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - New Data on the Dasycladales from the Lower Eocene of Seyitgazi Region Eskişehir Central Turkey RADOICIC R, ÖZGEN ERDEM N, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Science, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Cyclopertorbitolites a new Soritid Foraminifera from the Ilerdian Cuisian sediments of the Eskişehir and Kastamonu regions Turkey ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: Paleontological Journal, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Anatoliacodium gen nov Halimedaceae Green Algae from the Ilerdian Cuisian in the Eskişehir region Western Central Turkey ÖZGEN ERDEM N, RADOICIC R, Yayın Yeri: Geologica Carpathica, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Akçataş Cebeci yöresinin KB Tosya GD Kastamonu Tanesiyen İlerdiyen bentik foraminifer biyostratigrafisi ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: M.T.A. Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 20 - Biostratigraphic interpretation and systematics of Alveolina assemblages from the Ilerdian Cuisian limestones of southern Eskişehir Central Turkey ÖZGEN ERDEM NAZİRE,AKYAZI MEHMET,KARABAŞOĞLU ASLI, Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Haymana Ankara güneybatısı yöresi Maestrihtiyen Daniyen bentik foraminifer paleoekolojisi ALKANZ, ÖZCE FS, ÖZGEN ERDEM N, Yayın Yeri: Cumhuriyet Yerbilimleri, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Shallow Water Foraminiferal assemblages and Microfacies of the Danian Lutetian Sequences in the Bolu Region Northwestern Turkey ÖZGEN ERDEM N, AKYAZI M, TUNOĞLU C, Yayın Yeri: Stratigraphy and Geological Correlation, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Benthonic foraminiferal assemblages and microfacies analysis of Paleocene Eocene carbonate rocks in the Kastamonu region Northern Turkey ÖZGEN ERDEM NAZİRE,İnan Nurdan,AKYAZI MEHMET,TUNOĞLU CEMAL, Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 24 - Batı Pontidlerde (Bilecik-Kastamonu-Merzifon) yüzeyleyen Titonik fasiyesteki kireçtaşlarının biyostratigrafik karşılaştırması AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Seri-A Yerbilimleri, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 25 - Twin Development in the Foraminiferal Genus Alveolina ÖZGEN ERDEM N, İNAN N, MERİÇ E, Yayın Yeri: Paleontological Journal, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 26 - Paleontology and Stratigraphy of the Upper Cretaceous Sediments in the Ilgaz Region Çankırı Turkey AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 27 - Sphaerogypsina anatolica n sp Foraminifera a new species from the Lutetian of Andırın Kahramanmaraş Turkey İNAN N, ÖZGEN ERDEM N, Yayın Yeri: Micropaleontology, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - Sirelella safranboluensis n gen n sp a Foraminifera from the Lutetian of the Safranbolu Area Northern Turkey ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: Micropaleontology, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - Merzifon Amasya Yöresindeki Jura Kretase Yaşlı Kireçtaşlarının Calpionel Biyostratigrafisi AKYAZI M, KARABAŞOĞLU A, UTAR A, KESGİN, Ö, ÖZGEN ERDEM,N, URSAVAŞ, TŞ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seri-A, Yerbilimleri, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 30 - Chrysalidina Pfendericonus kahleri Hottinger ve Drobne in Bolu Yöresi Lütesiyen indeki Varlığı ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: GEOBASE Özgün Makale 31 - Padriciano İtalya Sopada Slovenya ve Batı Pontid Türkiye Tanesiyen inin Bentik Foraminifer Topluluğu ÖZGEN N, AKYAZI M, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: GEOBASE Özgün Makale 32 - Nummofallotia kastamonica n sp Foraminifera a new species from the Upper Maastrichtian of Devrekani Kastamonu Turkey ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: Revue de Paléobiologie, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 33 - Nurdanella boluensis n gen n sp a Miliolid Foraminifera from the Lutetian of the Bolu Area Northwestern Turkey ÖZGEN ERDEM NAZİRE, Yayın Yeri: Revue de Paléobiologie, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: GeoRef Özgün Makale 34 - Adriyatik Platformu ve Torid Platformu nda Bentik Foraminiferlerle K T Geçişinin Karşılaştırılması AKYAZI M, ÖZGEN N, İNAN N, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: GEOREF Özgün Makale 35 - Batı Pontidlerin Paleosen Eosen Bentik Foraminifer Toplulukları ÖZGEN N, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: GEOREF Özgün Makale 36 - Sirelina orduensis Meriç ve İnan 1996 ın Ilgaz Yöresindeki Varlığı Hakkında İNAN N, AKYAZI M, ÖZGEN N, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: georef Özgün Makale 37 - A Different Asexual Reproduction in Simplorbites papyraceus Boubee Samples of Karaçam Highland Niksar Türkiye A1x Individuals ÖZGEN ERDEM NAZİRE,meriç engin,İNAN NURDAN, Yayın Yeri: Revue de Paléobiologie, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: georef Özgün Makale 38 - Harabekayış Formasyonunun Elazığ Bentik Foraminifer İçeriği ÖZGEN N, AKYAZI M, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seri-A, Yerbilimleri, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - DURAK SARİYE DUYGU,AKKİRAZ MEHMET SERKAN,ÖZGEN ERDEM NAZİRE (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SUATA ALPASLAN FADİME (04.05.2018-05.06.2018), Yayın Yeri: II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - JURA DÖNEMİ DENİZLERİNİN HAKİMLERİ AMMONİTLER VEDENİZ LALELERİNE AİT FOSİL ÖRNEKLERİ TAŞOVA(AMASYA)-NiKSAR (TOKAT). TOPRAK ÖZLEM,AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SUATA ALPASLAN FADİME (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - AKKİRAZ MEHMET SERKAN,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,NAZİK ATİKE,DURAK SARİYE DUYGU,YİĞİTALP Ahmet (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Microplaeontological aspects and depositional conditions of the Early-Middle Eocene Mamuca Formation (Sivrihisar) and Bayat Lignites (Çorum)/ Erken-Orta Eosen yaşlı Mamuca Formasyonu nun (Sivrihisar) ve Bayat Linyitlerinin (Çorum) Mikroplaeontolojik özell AKKİRAZ MEHMET SERKAN,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,NAZİK ATİKE,DURAK SARİYE DUYGU,Yiğitalp A (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: 18th Paleontology-Stratigraphy Workshop with International Participation/Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,KOÇAK FİLİZ (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: 18. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-01-1060-9 7 - Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasındaki Paleojen Tortullarının Biyostratigrafisi AKYAZI MEHMET,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,Koçak Filiz (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Hoya formasyonu (Hazro-Diyarbakır) Bartoniyen Bentik Foraminiferleri SİNANOĞLU ŞAHİN DERYA,ÖZGEN ERDEM NAZİRE (28.09.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - AKKİRAZ MEHMET SERKAN,NAZİK ATİKE,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,DURAK SARİYE DUYGU (10.04.2017-14.04.2017), Yayın Yeri: 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - AKKİRAZ MEHMET SERKAN,NAZİK ATİKE,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,DURAK SARİYE DUYGU (10.04.2017-14.04.2017), Yayın Yeri: 70. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Batman güneydoğusu Geç Kretase Bentik Foraminiferleri SİNANOĞLU ŞAHİN DERYA,ÖZGEN ERDEM NAZİRE (13.10.2016-16.10.2016), Yayın Yeri: 17. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 978-605-01-0907-8 12 - Yeni bir jeoturizm noktası Emirhan Kayalıkları AKBULUT GÜLPINAR,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,AYAZ EMRAH (23.05.2016-26.05.2016), Yayın Yeri: 4th InternationalGeography Symposium Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 13 - Palynoflora and Palaeoclimate of gypsiferous formations of the Oligo Miocene Sivas Basin Central Turkey AKKİRAZ MS, ÖZGEN ERDEM N, KANGAL Ö (01.10.2012-04.10.2012), Yayın Yeri: NECLIME Conference, Climate and Vegetation Evolution in the Paratethys, Eastern Mediterranean and Black Sea Area Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Sivas Bölgesinin Fosil Kapsamı ve Korunmasına Yönelik Öneriler ÖZGEN ERDEM NAZİRE (05.06.2012-08.06.2012), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Depositional Environments and Biogenic Characterization of the Lower Miocene Deposits of Sivas basin Central Anatolia Turkey KANGAL. Ö, ÖZGEN ERDEM. N, VAROL. B (19.09.2011-22.09.2011), Yayın Yeri: 6th International Conference EMMM-2011 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Seyitgazi Eskişehir ve Tosya Kastamonu Alt Eosen birimlerinde yeni bir Soritid Foraminifer cins ve türü Cyclopertorbitolites tokerae ÖZGEN ERDEM NAZİRE (29.10.2010-31.10.2010), Yayın Yeri: 11. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Middle Eocene Ostracoda and Benthic Foraminifera Faunas from the Kazan Basin Central Anatolia Turkey ERTEKİN. İK, ÖZGEN ERDEM. N, TUNOĞLU. C (28.06.2010-03.07.2010), Yayın Yeri: International Palaeontological Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Bolu ve Safranbolu yörelerinde saptanan iki yeni foraminifer cinsi ÖZGEN ERDEM NAZİRE (03.10.2002-07.10.2002), Yayın Yeri: III. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - Toprakkale formasyonunun bentik foraminiferleri BAYKAL M, ÖRÇEN S, ÖZGEN ERDEM N (02.09.2002-06.09.2002), Yayın Yeri: Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - The facies features of Paleocene Eocene of the Western Pontides NW Turkey ÖZGEN N (31.08.1998-04.09.1998), Yayın Yeri: Third International Turkish Geology Symposium, work in Progress on the geology of Turkey and its Surroundings Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - The Stratigraphy of Paleocene Eocene of the Western Pontides NW Turkey ÖZGEN N (31.08.1998-04.09.1998), Yayın Yeri: Third International Turkish Geology Symposium, work in Progress on the geology of Turkey and its Surroundings Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - An example of determination of Jurassic Cretaceous boundary with Calpionellids from Turkey Ilgaz Mountains Çankırı AKYAZI M, ÖZGEN N (27.09.1996-02.10.1996), Yayın Yeri: The Role of Impact Process in the Geological and Biological Evolution of Planet Earth, International Workshop Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Foraminifera of The K T boundary from the Kastamonu Region NW Türkiye ÖZGEN N, AKYAZI M (27.09.1996-02.10.1996), Yayın Yeri: The Role of Impact Process in the Geological and Biological Evolution of Planet Earth, International Workshop Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - About the presence of Selimina spinalis İnan and Laffitteina boluensis Dizer in the Upper Maastrichtian outcrops at Ilgaz Mountains Çankırı AKYAZI M, ÖZGEN N (06.09.1995-08.09.1995), Yayın Yeri: Second International Turkish Geology Workshop Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - The Ilerdian of Çibanköy Tosya Kastamonu ÖZGEN N, AKYAZI M (06.09.1994-08.09.1994), Yayın Yeri: Second International Turkish Geology Workshop Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Sivas Havzası Sığ Denizel Eosen Istifinin Bentik Foraminifer Içeriği KANGAL Ö, POISSON A, ÖZGEN ERDEM N (-), Yayın Yeri: 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu 2010 Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Seyitgazi Eskişehir Türkiye Yöresinin Alt Eosen Yaşlı Alveolina ve Yeşil Alg Topluluğu Yeni Bulgular ÖZGEN ERDEM N, RADOICIC R (-), Yayın Yeri: 10. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - Köklüce Sivas omurgalı fosil yatağı AKYAZI M, ÖZGEN ERDEM N, İNAN N (01.04.2002-), Yayın Yeri: 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 29 - Eskişehir güneyinde yüzeyleyen Paleosen Eosen birimlerinin foraminifer biyostratigrafisi KARABAŞOĞLU A, ÖZGEN ERDEM N, AKYAZI M (01.04.2002-), Yayın Yeri: 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Adriyatik Platformu ve Torid Platformu nda Bentik Foraminiferlerle K T Geçişinin Karşılaştırılması AKYAZI M, ÖZGEN N, İNAN N (01.04.1998-), Yayın Yeri: 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Padriciano İtalya Sopada Slovenya ve Batı Pontid Türkiye Tanesiyen inin Bentik Foraminiferleri ÖZGEN N, AKYAZI M (01.04.1998-), Yayın Yeri: 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Batı Pontidlerin Paleosen Eosen Bentik Foraminifer Topluluğundan Örnekler ÖZGEN N (01.04.1998-), Yayın Yeri: 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 33 - Güney Pirene Havzası İspanya Sopada Slovenya ve Çibanköy Kastamonu Türkiye Alt İlerdiyen i ÖZGEN N, İNAN N, AKYAZI M (01.04.1996-), Yayın Yeri: 49.Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 34 - Harabekayış Formasyonunun Elazığ Bentik Foraminifer İçeriği ÖZGEN N, İNAN N, AKYAZI M (-), Yayın Yeri: VIII. Mühendislik Haftası Tebliğ Özetleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - Harabekayış Formasyonunun Elazığ Tanımlanması ÖZGEN N, İNAN N (01.04.1993-), Yayın Yeri: 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - Bartonian Benthic Foraminifera: Examples From The Arabian AndNorth African Carbonate Platforms SİNANOĞLU DERYA,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,SALAM EMAD (12.04.2018-), Yayın Yeri: EGU-2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.03.2015 - 25.12.2017 19379 TÜRK LİRASI 2 - Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 30.03.2015 - 30.11.2017 84.712 TÜRK LİRASI 3 - Yıldızeli (Sivas) ile Akdağmadeni (Yozgat) arasında kalan alanın biyostratigrafisi ve paleoekolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 15.03.2016 - 07.11.2017 9.850 TÜRK LİRASI 4 - Tokat İlinde (Erbaa Niksar Başçiftlik ve Reşadiye İlçeleri) Triyas - Jura - Kretase Dönemi Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 15.07.2017 - 24.07.2017 5 - BATMAN GÜNEYDOĞUSUNDA ÜST KRETASE PALEOJEN YAŞLI BİRİMLERİN MİKROPALEONTOLOJİSİ VE PALEOEKOLOJİSİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.05.2015 - 20.12.2016 19.910 TÜRK LİRASI 6 - Gürün Sivas civarındaki Kretase Tersiyer yaşlı birimlerin paleontolojisi ve stratigrafisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.07.2013 - 03.03.2015 10.000.00 TÜRK LİRASI 7 - Orta Pontidlerde yüzeyleyen örtü birimlerinin stratigrafisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.10.2011 - 24.06.2014 7500 TÜRK LİRASI 8 - Sivas Havzasının Oligo Miyosen Dönemi Stratigrafisi Sedimantolojisi ve Havza Gelişimi Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 02.10.2009 - 02.06.2013 229900.00 TÜRK LİRASI 9 - Altınekin Bozkır Aksu Sütçüler Orta Toroslar yörelerinin Jura Kretase stratigrafisi M198 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 10.10.2002 - 10.10.2003 10 - Tosya Araç Kastamonu Eosen inde Alveolina Biyostratigrafisi Yönetici BAP Tamamlandı - 4700 11 - Yozgat Yöresi Senozoyik Stratigrafisi ve Paleontolojisi Yönetici BAP Tamamlandı - 1200 12 - Seyitgazi Eskişehir Eoseni Yönetici BAP Tamamlandı - 500 13 - Batı Pontidlerde Paleosen Eosen Yüzlekleri ve Bentik Foraminiferleri Araştırmacı BAP Tamamlandı - 30
DERSLER Lisans 2013-2014 Genel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Paleontoloji Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Genel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Paleontoloji Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Genel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Paleontoloji Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Paleontoloji Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Paleontoloji Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Paleontoloji Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Paleontoloji Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Paleontoloji Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Paleontoloji Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Paleontoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Alveolinler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Foraminiferlerin Morfolojisi ve Anatomisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Stratigrafik Mikropaleontoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkiye Tersiyer Yüzlekleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Alveolinler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Foraminiferlerin Morfolojisi ve Anatomisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Ortam Göstergesi olan Bentik Foraminiferler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Stratigrafik Mikropaleontoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye Tersiyer Yüzlekleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Alveolinler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Foraminiferlerin Morfolojisi ve Anatomisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Ortam Göstergesi olan Bentik Foraminiferler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Stratigrafik Mikropaleontoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye Tersiyer Yüzlekleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Alveolinler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Foraminiferlerin Morfolojisi ve Anatomisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Ortam Göstergesi olan Bentik Foraminiferler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Stratigrafik Mikropaleontoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Ortam Göstergesi olan Bentik Foraminiferler Türkçe 3