Öğretim Görevlisi MEHMET İBRAHİM KULAKSIZ


BİLDİRİLER 1 - Zinc Recovery from Flotation Tailings with Sulphuric Acid Leaching CANBAZOĞLU Mehmet, KAYA Özlem, KULAKSIZ Mehmet İbrahim, NİZAMOĞLU Y (06.11.2010-08.11.2010), Yayın Yeri: XII uluslar arası cevher hazırlama sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Sulphuric Acid Leaching of Zinc From Low Grade Lead Zinc Ores CANBAZOĞLU Mehmet, KAYA Özlem, KULAKSIZ Mehmet İbrahim, NİZAMOĞLU Y (14.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: The XIII.Balkan Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Copper Extraction From Slags Tailings by H2O2 and Sulphuric Acid Leaching KULAKSIZ Mehmet İbrahim, CANBAZOĞLU Mehmet (21.10.2008-23.10.2008), Yayın Yeri: 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Extraction of Zinc and Other Valuable Metals from Waelz Clinker CANBAZOĞLU Mehmet, KAYA Özlem, URSAVAŞ Caner, KULAKSIZ Mehmet İbrahim, KUL Mehmet (21.10.2008-23.10.2008), Yayın Yeri: 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Leaching of Zinc and OtherValuable Metals from Zinc Clinker CANBAZOĞLU Mehmet, KAYA Özlem, URSAVAŞ Caner, KULAKSIZ Mehmet İbrahim (24.09.2008-28.09.2008), Yayın Yeri: XXIV. International Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Düşük Tenörlü Smitsonit Cevherlerinin H2SO4 Liçi Olanakları CANBAZOĞLU Mehmet, KAYA ÖZLEM, KULAKSIZ Mehmet İbrahim (13.02.2008-15.02.2008), Yayın Yeri: Türkiye kurşun çinko yataklarının jeolojisi madenciliği ve mevcut sorunları sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Copper Recovery From The Tailings of Slag Flotation by Leaching and Roasting CANBAZOĞLU Mehmet, KULAKSIZ Mehmet İbrahim, TEKİNALP İshak (26.09.2006-28.09.2006), Yayın Yeri: XXIII. International Mineral Processing Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Waelz Klinkerinin H2SO4 Liçi CANBAZOĞLU MehmetKUL MehmetKAYA ÖzlemURSAVAŞ Caner KULAKSIZ Mehmet İbrahim, KUL Mehmet, KAYA Özlem, URSAVAŞ Caner KULAKSIZ Mehmet İbrahim (-), Yayın Yeri: Türkiye kurşun çinko yataklarının jeolojisi madenciliği ve mevcut sorunları sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: