Prof.Dr. KAAN ŞEVKİ KAVAK


KİTAPLAR Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama (Remote Sensing and Image Interpretation) Bölüm Adı: Uzaktan Algılamanın Kavram ve Temelleri,KAVAK KAAN ŞEVKİ,ŞEKER DURSUN ZAFER,SÜZEN MEHMET LÜTFİ,BALIK ŞANLI FUSUN,SAN BEKİR TANER,ABDİKAN SAYGIN,ÜNLÜSOY DENİZ, Yayın Yeri: Palme Yayınevi, Editör: Kaan Şevki Kavak, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 720, ISBN: 9786052820759, Bölüm Sayfaları: 1-59 2018 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama Bölüm Adı: Sayısal Görüntü Çözümlemesi,KAVAK KAAN ŞEVKİ,ŞEKER DURSUN ZAFER,SÜZEN MEHMET LÜTFİ,BALIK ŞANLI FUSUN,SAN BEKİR TANER,ABDİKAN SAYGIN,ÜNLÜSOY DENİZ, Yayın Yeri: Palme Yayınevi, Editör: Kaan Şevki Kavak, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 720, ISBN: 9786052820759, Bölüm Sayfaları: 485-608 2018 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama Bölüm Adı: Uzaktan Algılama Uygulamaları,KAVAK KAAN ŞEVKİ,ŞEKER DURSUN ZAFER,SÜZEN MEHMET LÜTFİ,BALIK ŞANLI FUSUN,SAN BEKİR TANER,ABDİKAN SAYGIN,ÜNLÜSOY DENİZ, Yayın Yeri: Palme Yayınevi, Editör: Kaan Şevki Kavak, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 720, ISBN: 9786052820759, Bölüm Sayfaları: 609-697 2018 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Genel Jeoloji Temel Kavramlar (Essentials of Geology) Bölüm Adı: ,KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Cahit Helvacı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 568, ISBN: 978-605-133-433-2, Bölüm Sayfaları: 334-359 2013 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Genel Jeoloji Temel Kavramlar (Essentials of Geology) Bölüm Adı: Levha Tektoniği: Bir Bilimsel DevriminOrtaya Çıkışı, Bölüm 15,KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Cahit Helvacı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 568, ISBN: 978-605-133-433-2, Bölüm Sayfaları: 360-390 2013 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Genel Jeoloji Temel Kavramlar (Essentials of Geology) Bölüm Adı: ,KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Cahit Helvacı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 568, ISBN: 978-605-133-433-2, Bölüm Sayfaları: 460-491 2013 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Genel Jeoloji Temel Kavramlar (Essentials of Geology) Bölüm Adı: Madde ve Mineraller, Bölüm 2,KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Cahit Helvacı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 568, ISBN: 978-605-133-433-2, Bölüm Sayfaları: - 2013 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Evidence of multiple evaporite recycling processes in a salt-tectonic context, Sivas Basin, Turkey PICHAT ALEXANDRE,HOAREAU GUILHEM,CALLOT JEAN PAUL,LEGEAY ETIENNE,KAVAK KAAN ŞEVKİ,Révillon Sidonie,Parat Corinne,Ringenbach Jean-Claude, Yayın Yeri: Terra Nova, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - Geology of the Central Sivas Basin (Turkey) LEGEAY ETİENNE,PICHAT ALEXANDRE,KERGARAVAT CHARLIE,RIBES CHARLOTTE,Callot Jean Paul,RINGENBACH JEAN CLAUDE,BONNEL CEDRIC,HOAREAU GUILHEM,POISSON ANDRE,MOHN GEOFFROY,CRUMEYROLLE PHILIPPE,KAVAK KAAN ŞEVKİ,TEMİZ HALUK, Yayın Yeri: Journal of Maps, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Geochemical characteristics of ophiolitic rocks from the southern margin of the Sivas basin and their implications for the Inner Tauride Ocean, Central-Eastern Turkey KAVAK KAAN ŞEVKİ,PARLAK OSMAN,TEMİZ HALUK, Yayın Yeri: Geodinamica Acta, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Factors controlling stratal pattern and facies distribution of fluvio lacustrine sedimentation in the Sivas mini basins Oligocene Turkey RIBES CHARLOTTE,KERGARAVAT CHARLIE,CRUMEYROLLE PHILIPPE,LOPEZ MICHEL,BONNEL CEDRIC,POISSON ANDRE,KAVAK KAAN ŞEVKİ,CALLOT JEAN PAUL,RINGENBACH JEAN CLAUDE, Yayın Yeri: Basin Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Minibasins and salt canopy in foreland fold and thrust belts The central Sivas Basin Turkey KERGARAVAT CHARLIE,RIBES CHARLOTTE,LEGEAY ETIENNE,CALLOT JEAN PAUL,KAVAK KAAN ŞEVKİ,RINGENBACH JEAN CLAUDE, Yayın Yeri: Tectonics, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Miocene transgression in the central and eastern parts of the Sivas Basin Central Anatolia Turkey and the Cenozoic palaeogeographical evolution POISSON ANDRE,VRIELYNCK BRUNO,WERNLI ROLAND,NEGRI ALESSANDRA,BASSETTI MARIA ANGELA,BÜYÜKMERİÇ İSLAMOĞLU YEŞİM,ÖZER SACİT,GUIOLLU HERVE,KAVAK KAAN ŞEVKİ,TEMİZ HALUK,Orszag Sperber Fabienne, Yayın Yeri: International Journal of Earth Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Analysis of Ezinepazarı Sungurlu Fault Zone Turkey using Landsat TM data and its kinematic implications KOÇBULUT FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,TATAR ORHAN, Yayın Yeri: Arabian Journal of Geosciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Determination of Land Use/Cover Changes and Land Use Potentials of Sivas City and its Surroundings Using Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) KARAKUŞ CAN BÜLENT,CERİT ORHAN,KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: Procedia Earth and Planetary Science, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Determination of variations in land cover and land use by remote sensing and geographic information systems around the city of Sıvas Turkey Can Bülent Karakuş, Kaan Şevki Kavak, Orhan Cerit, Yayın Yeri: Fresenius Environmental Bulletin, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 10 - Kösedağ Magmatiklerinde (Zara-Sivas) Hidrotermal Alterasyonlaİlişkili Kaolin Yataklarinin Landsat Etm Görüntüsü KullanilarakBelirlenmesi BAŞIBÜYÜK ZEYNEL,KAVAK KAAN ŞEVKİ,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - İç Torid Kenedinin Tecer Dağları Sivas Güneyindeki Kesiminin Sayısal Jeolojik Haritalanması ve ASTER Görüntüleriyle Analizi YAKAN MUSTAFA,KAVAK KAAN ŞEVKİ,TEMİZ HALUK, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: GeoRef Özgün Makale 12 - Almus Fay Zonu nun jeolojik özelliklerinin uzaktan algılama yöntemleri ve sayısal arazi modeli ile incelenmesi GÜRSOY ÖNDER,KAYA ŞİNASİ,KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Determination of neotectonic features of the Karasu Basin SE Turkey and their relationship with Quaternary volcanic activity using Landsat ETM imagery Sevki Kavak Kaan, Tatar Orhan, Piper John, Kocbulut Fikret, Levent Mesci B., Yayın Yeri: International Journal of Remote Sensing, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - Late Cenozoic stress states around the Bolu Basin along the North Anatolian Fault NW Turkey ÖZDEN SÜHA,ÖVER SEMİR,KAVAK KAAN ŞEVKİ,Şerife Sevinc İnal, Yayın Yeri: Journal of Geodynamics, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 15 - A Detailed Geologic Lineament Analysis Using Landsat TM Data of Gölmarmara Manisa Region Turkey KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÇETİN HALUK, Yayın Yeri: Online Journal of Earth Sciences, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: Agro Asia Özgün Makale 16 - Tecer Dağının (Sivas) karst hidrojeolojisi incelemesi EKEMEN KESKİN TÜLAY,KAÇAROĞLU FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: GeoBase Özgün Makale 17 - Recognition of gypsum geohorizons in the Sivas Basin Turkey using ASTER and Landsat ETM images KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: International Journal of Remote Sensing, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 18 - Determination of palaeotectonic and neotectonic features around the Menderes Massif and the Gediz Graben western Turkey using Landsat TM image KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: International Journal of Remote Sensing, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 19 - Is the Amik Basin SE Turkey a triple junction area Analyses of SPOT XS imagery and seismicity ÖVER SEMİR,KAVAK KAAN ŞEVKİ,BELLIER OLIVIER,ÖZDEN SÜHA, Yayın Yeri: International Journal of Remote Sensing, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 20 - 2002 3 Subat 2002 Çay Afyon Depremleri ÖZDEN SÜHA,KAVAK KAAN ŞEVKİ,KOÇBULUT FİKRET,ÖVER SEMİR,TEMİZ HALUK, Yayın Yeri: Turkiye Jeoloji Bulteni, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: GeoRef Özgün Makale 21 - Enhancement facilities of SPOT XS imagery in remote sensing geology An example from the Sivas Tertiary Basin central Anatolia Turkey Kavak K. S., Inan S., Yayın Yeri: International Journal of Remote Sensing, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 22 - Savcun ve Karacaören Ulaş Sivas yörelerinde Sivas Havzası güney kenarının tektonostratigrafik özellikleri KAVAK KAAN ŞEVKİ,İNAN SELİM, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: GEOBASE Özgün Makale 23 - 17 Agustos 1999 Gölcük Depremi ni Oluşturan Aktif yüzey Kırığının Jeolojik incelemesi TUTKUN SALİH ZEKİ,ÖZER MİTHAT FIRAT,DOĞAN BÜLENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÖZDEN SÜHA, Yayın Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Yıl: 1999 Ulusal Hakemsiz Endeks: Teknik Not 24 - Uzaktan Algılamanın Temel Kavramları ve Jeoloji deki Uygulama Alanları KAVAK KAAN ŞEVKİ, Yayın Yeri: Jeoloji Mühendisliği, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Geobase/Geo Abstracts Teknik Not 25 - Tectonostratigraphy of the Southern Sivas Tertiary Basin Central Turkey and Comparison with Landsat MSS Imagery KAVAK KAAN ŞEVKİ,POISSON ANDRE,JEAN CLAUDE GUEZOU, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 26 - Tectonic Setting and Evolution of the Sivas Basin Central Anatolia Turkey Poisson Andre,GUEZOU JEAN CLAUDE,ÖZTÜRK ALİ,İNAN SELİM,TEMİZ HALUK,GÜRSOY HALİL,KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÖZDEN SÜHA, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 27 - Sivas Havzası Batı Sınırının Ağcakısla Stratigrafik Özellikleri Kavak KŞ, İnan S, Yayın Yeri: Turkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: GeoRef Özgün Makale 28 - Stratigraphy of the Agcakisla Region Western Boundary of the Sivas Basin KAVAK KAAN ŞEVKİ,İNAN SELİM, Yayın Yeri: Geological Bulletin of Turkey, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: GeoRef Özgün Makale 29 - Ağcakısla Alt Baseninin Sivas Baseni Litolojik ve Mineralojik Karakteristikleri YALÇIN HÜSEYİN,KAVAK KAAN ŞEVKİ,BOZKAYA ÖMER,POISSON ANDRE,İNAN SELİM, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Sivas Kent Merkezi Yakın Civarının Ayrıntılı Jeolojik Haritalanması ve Ön Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması KEKLİKCİ TUĞRUL,KAVAK KAAN ŞEVKİ (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-605-01-1206-1 2 - Structure and Kinematics of the Central Sivas Basin (Turkey): Salt Deposition and Tectonics in an Evolving Fold-and-thrust Belt Ringenbach Jean Claude,Legeay Etienne,Kergaravat Charlie,Pichat Alexandre,Mohn Geoffroy,Verges Jaume,KAVAK KAAN ŞEVKİ,Callot Jean Paul (15.03.2018-16.03.2018), Yayın Yeri: Alpine Folded Belts and Extensional Basins Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Sivas Havzası ndaki Endüstriyel Hammadde ve Maden Yataklarının Ortaya Çıkarılmasında Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Kullanımı KAVAK KAAN ŞEVKİ (16.11.2017-17.11.2017), Yayın Yeri: 3. Maden Kenti Sivas Zirvesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Structure and kinematics of the central Sivas Basin (Turkey): A fold-and-thrust belt with salt tectonics LEGEAY ETIENNE,RINGENBACH JEAN CLAUDE,KERGARAVAT CHARLIE,PICHAT ALEXANDRE,MOHN GEOFFROY,VERGES JAUME,KAVAK KAAN ŞEVKİ,CALLOT JEAN PAUL (31.10.2017-02.11.2017), Yayın Yeri: Fold and Thrust Belts: Structural style, evolution and exploration - Geological Society of London, At London Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Retrodeforming the Sivas Basin (Turkey): Structural style of the central Anatolian basins and their integration in the geodynamic framework of Eastern Anatolia LEGEAY ETIENNE,RINGENBACH JEAN CLAUDE,CALLOT JEAN PAUL,MOHN GEOFFROY,KAVAK KAAN ŞEVKİ (23.04.2017-28.04.2017), Yayın Yeri: EGU General Assembly 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Evaporitic minibasins of the Sivas Basin (Turkey) PICHAT ALEXANDRE,HOAREAU GUILHEM,CALLOT JEAN PAUL,RINGENBACH JEAN CLAUDE,KAVAK KAAN ŞEVKİ (23.04.2017-28.04.2017), Yayın Yeri: EGU General Assembly 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Sivas Havzası nda tuz tektoniğine bağlı havza gelişim KAVAK KAAN ŞEVKİ,CALLOT JEAN PAUL,RINGENBACH JEAN CLAUDE,RIBES CHARLOTTE,KERGARAVAT CHARLIE,PICHAT ALEXANDRE,LEGEAY ETIENNE,MOHN GEOFFROY,TEMİZ HALUK,POISSON ANDRE,ÇALINAK GÖKHAN,ÇİÇEKLİYURT SALİM BURAK (22.09.2016-25.09.2016), Yayın Yeri: Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 8 - Sivas Havzası nda Tuz Tektoniğine Bağlı Mini Havza Gelişimi KAVAK KAAN ŞEVKİ,CALLOt JEAN PAUL,RINGENBACH JEAN CLAUDE,RIBES CHARLOTTE,KERAGARAVAT CHARLIE,ALEXANDRE PICHAT,ETIENNE LEGEAY,MOHN GEOFFROY,TEMİZ HALUK,POISSON ANDRE,Çalınak Gökhan,Çiçekliyut Salim Burak (22.09.2016-25.09.2016), Yayın Yeri: Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Detection and discrimination of complex thrust and salt tectonics structures using field and remote sensing data around the Emirhan region Sivas Basin Turkey KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÇİÇEKLİYURT SALİM BURAK,ÇALINAK GÖKHAN,KERGARAVAT CHARLIE,RIBES CHARLOTTE,PICHAT ALEXANDRE,LEGEAY ETIENNE,CALLOT JEAN PAUL,RINGENBACH JEAN CLAUDE,POISSON ANDRE (20.06.2016-24.06.2016), Yayın Yeri: 36th EARSeL Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Detection and discrimination of complex thrust and salt tectonics structures using field data and RASAT images around the Emirhan region Sivas Turkey ÇİÇEKLİYURT SALİM BURAK,KAVAK KAAN ŞEVKİ,CALLOT JEAN PAUL,RINGENBACH JEAN CLAUDE (16.05.2016-19.05.2016), Yayın Yeri: 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5090-1679-2 11 - Geodynamics of the Sivas Basin Turkey from a forearc basin to a retroarc foreland basin ETIENNE LEGEAY,RINGENBACH JEAN CLAUDE,KERGARAVAT CHARLIE,CALLOT JEAN PAUL,MOHN GEOFFROY,KAVAK KAAN ŞEVKİ (17.04.2016-22.04.2016), Yayın Yeri: EGU General Assembly 2016 Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 12 - The tectono sedimentary evolution of the Sivas ophiolite Implications for pre to post obduction processes in Anatolia LEGEAY ETIENNE,MOHN GEOFFROY,CALLOT JEAN PAUL,RINGENBACH JEAN PAUL,MÜNTENER OTHMAR,KAVAK KAAN ŞEVKİ (17.04.2016-22.04.2016), Yayın Yeri: EGU General Assembly 2016 Uluslararası Poster ISBN: 13 - Determination of Land Use Cover Changes and Land Use Potentials of Sivas City and its Surroundings Using Geographical Information Systems GIS and Remote Sensing RS KARAKUŞ CAN BÜLENT,CERİT ORHAN,KAVAK KAAN ŞEVKİ (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Yönetmeliklerde yeterince ayrıntının verilmediği bazı maddeler için Enstitüler arasında yaşanan uygulama farklılıkları DEĞİRMENCİ MUSTAFA,KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÜNVER BÜLENT,YILDIRIM MURAT (06.05.2014-08.05.2014), Yayın Yeri: 6. FENBİLKON Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Stratigraphic studies in the Sivas basin Central Anatolia Turkey 1 Therole of the charophytes Poisson A, Berger JP, Kangal Ö, Kavak KŞ, Temiz H, Vrielynck B (16.11.2012-17.11.2012), Yayın Yeri: Paleontology-in memoriam of Jean-Pierre Berger Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Jeopark olarak Sivas yöresinden bir öneri: Emirhan Kayalıkları KAVAK KAAN ŞEVKİ (05.06.2012-05.06.2012), Yayın Yeri: Türkiye''nin Jeolojik Miras Envanteri Projesi, JeoturizmSivas Bölge Toplantısı Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Geochemistry Of Ophiolitic Rocks of the Inner Tauride Suture from southern margin of the Sivas Basin East Central Turkey Parlak O, Kavak KŞ, Temiz H, Yakan M, Töre Y, Çığla H (18.10.2010-22.11.2010), Yayın Yeri: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Neotetis ofiyolitik karısığının ayrımlanması ve içerdiği yüzeysel kromit olusumlarının ortaya çıkarılmasına ASTER uydu görüntüleri ve spektral ölçümlerle bir yaklasım Kavak KŞ, Parlak O, Temiz H, Töre Y, Çığla H, Yakan M (04.11.2010-05.11.2010), Yayın Yeri: II. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - Tecer dağları (Sivas havzası) güneyindeki bölgenin ASTER uydu görüntüleri yardımıyla jeolojik incelemesi YAKAN MUSTAFA,KAVAK KAAN ŞEVKİ (04.11.2010-05.10.2010), Yayın Yeri: II. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - Differentiation of Neotethyan ophiolitic mélange and an approach revealing its surficial chromite deposits using ASTER image and spectral measurements (Sivas, Turkey) Kavak KŞ, Töre Y, Temiz H, Parlak O, Çığla H, Yakan M (21.09.2010-23.09.2010), Yayın Yeri: SPIE Europe Remote Sensing 2010 Symposium, Touluse Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9780819483485 21 - Morphotectonic features and kinematic analyses of the North Anatolian Fault Zone NAFZ around the Tasova Amasya region using ERS 2 SAR and Landsat ETM images Kavak KŞ, Özden S, Över S, Kılıç R (31.05.2010-02.06.2010), Yayın Yeri: 30th EARSeL Symposium: Remote sensing for Science, Education and Culture Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Kinematics of the eastern North Anatolian Fault along the Tasova Erbaa Niksar Resadiye and Koyulhisar Basins Turkey Özden S, Över S, Kavak KŞ, Kılıç R (02.05.2010-07.05.2010), Yayın Yeri: EGU 2010 General Assembly Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Hiperspektral Chris-Proba Görüntüleri Kullanılarak Jeolojik Birimlerin Haritalanmasına Ofiyolitik Bir Karışıktan Örnek: Sivas Havzası Güneydoğu Kenarı KONYA HANDE,KAVAK KAAN ŞEVKİ (04.02.2009-06.02.2009), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği V. Teknik Sempozyumu, TUFUAB Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Spectral library of geological units and determination using hyperspectral CHRIS Proba images of the southern boundary of the Sivas Tertiary Basin Kavak KŞ, Konya H (06.08.2008-14.08.2008), Yayın Yeri: 33. Dünya Jeoloji Kongresi, Oslo NORVEÇ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Late Cenozoic stress states along the North Anatolian Fault, Bolu Basin, NW Turkey ÖZDEN SÜHA,ÖVER SEMİR,KAVAK KAAN ŞEVKİ,DÜNDAR İNAL ŞERİFE SEVİNÇ (13.04.2008-18.04.2008), Yayın Yeri: EGU 2008 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi, CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Tasarımı TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TOPAL TAMER,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ,DİKMEN ÜNAL,TÜRK TARIK,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,GÜRSOY ÖNDER,POLAT ALİ,AKIN MÜGE, (08.11.2007-09.11.2007), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Arastırma Grubu 11. Çalıstayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Kelkit vadisi afet bilgi sistemi KABIS altyapisinin oluşturulmasi TATAR ORHAN,KAVAK KAAN ŞEVKİ (30.10.2007-02.11.2007), Yayın Yeri: TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Altyapısının Olusturulması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi TATAR ORHAN,TÜRK TARIK,GÜRSOY HALİL,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,POYRAZ FATİH,GÜRSOY ÖNDER,ZABCI CENGİZ,DEMİR GÖKHAN,DİKMEN ÜNAL,AKIN MÜGE,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,POLAT ALİ (30.10.2007-02.11.2007), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 29 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Tasarımı ve Ön Bulgular. TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TOPAL TAMER,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ,DİKMEN ÜNAL,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,POLAT ALİ,AKIN MÜGE,DEMİR GÖKHAN, (25.10.2007-27.10.2007), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - GÜRSOY ÖNDER,KAYA ŞİNASİ,KAVAK KAAN ŞEVKİ (05.06.2007-07.06.2007), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Kuzey Anadolu Fay Zonu - 1939 Erzincan ve 1942 Erbaa-Niksar Depremleri Yüzey Kırıkları Üzerinde Yeni Gözlemler TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,POLAT ALİ,AKPINAR ZAFER,MESCİ BEKİR LEVENT (16.04.2007-22.04.2007), Yayın Yeri: 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitapçığı Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Almus Fay Zonu''nun Uzaktan Algılama ve SAM Teknikleri İle İncelenmesi GÜRSOY ÖNDER,KAYA ŞİNASİ,KAVAK KAAN ŞEVKİ (02.04.2007-06.04.2007), Yayın Yeri: 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 33 - GÜRSOY ÖNDER,KAYA ŞİNASİ,KAVAK KAAN ŞEVKİ (02.04.2007-06.04.2007), Yayın Yeri: 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 34 - Jeoloji ve maden aramalarında uzaktan algılama-CBS uygulamaları KAVAK KAAN ŞEVKİ (27.11.2006-29.11.2006), Yayın Yeri: 1. Uzaktan Algılama CBS Çalıstay ve Paneli Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - KAVAK KAAN ŞEVKİ,TATAR ORHAN,ÖZDEN SÜHA (27.11.2006-29.11.2006), Yayın Yeri: 1. Uzaktan Algılama CBS Çalıstay ve Paneli Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde Kelkit vadisi boyunca yer alan yerlesim alanlarının doğal afet risk analizi ve afet bilgi sisteminin olusturulması: ilk sonuçlar TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TOPAL TAMER,ŞAHİN MUHAMMED,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,DİKMEN ÜNAL,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,GÜRSOY ÖNDER,POLAT (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG 10. Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 37 - KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÖZDEN SÜHA,ÖVER SEMİR,KILIÇ RECAİ (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG 10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 38 - ÖZDEN SÜHA,ÖVER SEMİR,KAVAK KAAN ŞEVKİ,İNAL SEVİNÇ DÜNDAR (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG 10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 39 - KAVAK KAAN ŞEVKİ,TATAR ORHAN,POLAT ALİ,GÜRSOY HALİL,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,AKPINAR ZAFER,KONYA HANDE,GENÇLER SEZER,AYHAN GONCA,DEDE HANDAN (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG 10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 40 - SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,MESCİ BEKİR LEVENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ,AKPINAR ZAFER,POLAT ALİ,KANAAT GÖKHAN,TAYLAN DEMİREL (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG 10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 41 - KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,MESCİ BEKİR LEVENT,KAVAK KAAN ŞEVKİ,AKPINAR ZAFER,POLAT ALİ,KANAAT GÖKHAN,TAYLAN DEMİREL (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG 10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 42 - Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) doğusunda Çobanlı-Akçağıl (Susehri-Sivas) arasında 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı POLAT ALİ,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,SEZEN TEFİK FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,AKPINAR ZAFER,YÖRE YAVUZ,GEYİK M,YAKAN MUSTAFA (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG 10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 43 - Kuzey Anadolu Fay Zonu - 1942 Erbaa-Niksar depremi yüzey kırığı: yeni gözlemler TATAR ORHAN,KAVAK KAAN ŞEVKİ,POLAT ALİ,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,AKPINAR ZAFER,KİRATİK L O (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG 10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 44 - 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı haritalama çalısmaları (Resadiye batısı -Koyulhisar arası): ilk gözlemlere ait bulgular GÜRSOY HALİL,AKPINAR ZAFER,TATAR ORHAN,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,POLAT ALİ,KAVAK KAAN ŞEVKİ,TUNÇER DOĞAN,YAMAN SEDA (02.04.2006-04.04.2006), Yayın Yeri: ATAG 10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 45 - Tecer Dağının (Sivas) Karst Hidrojeolojisi İncelemesi EKEMEN KESKİN TÜLAY,KAÇAROĞLU FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ (20.03.2006-24.03.2006), Yayın Yeri: 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 46 - Indication of geohazard risk and economic value of gypsum deposits in the Tertiary Sivas Basin (Turkey) using Aster and Landsat ETM images KAVAK KAAN ŞEVKİ (09.06.2005-11.06.2005), Yayın Yeri: Recent Advances in Space Technologies-2 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 0-7803-8977-8 47 - Menderes Masifi ve Gediz Grabeni civarında paleotektonik ve neotektonik yapıların Landsat TM görüntüleriyle incelenmesi KAVAK KAAN ŞEVKİ (02.06.2005-03.06.2005), Yayın Yeri: Turkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 48 - KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÖZDEN SÜHA,ÖVER SEMİR,İNAL ŞERİFE SEVİNÇ (02.06.2005-03.06.2005), Yayın Yeri: Turkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 49 - KOÇBULUT FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,TATAR ORHAN (08.03.2004-12.03.2004), Yayın Yeri: 57.Turkiye Jeoloji Kurultayi Ulusal Özet bildiri ISBN: 50 - Amik Havzası (GD Turkiye) bir üçlü kavşak noktası olabilir mi? SPOT XS görüntüleri ve sismik verilerle bir yaklaşım KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÖZDEN SÜHA,ÖVER SEMİR (08.03.2004-12.03.2004), Yayın Yeri: 57.Turkiye Jeoloji Kurultayi Ulusal Özet bildiri ISBN: 51 - Alterasyon zonlarının kil ve diğer minerallerle belirlenmesine yönelik saha spektroradyometre çalısmalari ve hiperspektral görüntülerle desteklenmesi KAVAK KAAN ŞEVKİ (03.09.2003-06.09.2003), Yayın Yeri: XI. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 52 - 3 Subat 2002 Çay (Afyon) depremleri ÖZDEN SÜHA,KAVAK KAAN ŞEVKİ,KOÇBULUT FİKRET,ÖVER SEMİR,TEMİZ HALUK (11.03.2002-15.03.2002), Yayın Yeri: 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 53 - 17 August 1999 Kocaeli and 12 November 1999 Düzce Earthquakes in NW Anatolia (Turkey) ÖZDEN SÜHA,KAVAK KAAN ŞEVKİ,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,TUTKUN SALİH ZEKİ (11.11.2001-12.11.2001), Yayın Yeri: EUG 11 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 54 - Savcun ve Karacaoren (Ulas-Sivas) Yorelerinde Sivas Havzasi Guney Kenarının Tektonostratigrafik Ozellikleri KAVAK KAAN ŞEVKİ,İNAN SELİM (21.02.2000-25.02.2000), Yayın Yeri: 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 55 - 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Yuzey Kiriği ve Bolgesel Neotektonik Onemi KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÖZDEN SÜHA,TUTKUN SALİH ZEKİ,TATAR ORHAN,DOĞAN BÜLENT (04.11.1999-05.11.1999), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Arastırma Grubu Ucuncu Toplantısı (ATAG-3) Makaleler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 56 - Surface deformation and after shocks distribution of the 17 august 1999, Marmara earthquake and its neotectonic siginificance TUTKUN SALİH ZEKİ,KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÖZDEN SÜHA,TATAR ORHAN,KARABACAK VOLKAN,DOĞAN BÜLENT (01.11.1999-02.11.1999), Yayın Yeri: International conference on earthquake Hazard and risk in the Mediterranean region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 57 - The Central Anatolian Basins in Turkey. General Evolution. The Sivas Basin as an Example POISSON ANDRE,GUEZOU JEAN CLAUDE,ÖZTÜRK ALİ,İNAN SELİM,TEMİZ HALUK,GÜRSOY HALİL,KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÖZDEN SÜHA (09.10.1995-14.10.1995), Yayın Yeri: International Earth Sciences Colloquium Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-441-098-4 58 - Geological map of the Sivas basins. The F24 quadrangle (Sivas East) scale : 1/100000 POISSON ANDRE,GUEZOU JEAN CLAUDE,TEMİZ HALUK,GÜRSOY HALİL,İNAN SELİM,KAVAK KAAN ŞEVKİ,ÖZDEN SÜHA (09.10.1995-14.10.1995), Yayın Yeri: IESCA 1995 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 59 - Ağcakışla (Sivas GB''sı) yöresinin stratigrafisi İNAN SELİM,KAVAK KAAN ŞEVKİ (24.02.1992-28.02.1992), Yayın Yeri: 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 60 - Jeopark olarak Sivas Yöresinden Bir Öneri Emirhan kayalıkları KAVAK KAAN ŞEVKİ (05.06.2012-), Yayın Yeri: Türkiye''nin Jeolojik Miras Envanteri Projesi, Jeoturizm - Sivas Bölge Toplantısı Ulusal Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Sultanşehir Bilimle Şenleniyor - II (Sİvas) Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 27.09.2018 - 29.09.2018 79860 TÜRK LİRASI 2 - Uzman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 03.09.2018 - 11.09.2018 58.000 TÜRK LİRASI 3 - Cumhuriyet Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Jeoloji) 115R259 Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 03.06.2016 - 11.08.2018 1755 TÜRK LİRASI 4 - 4004 Doğa Bilim Okulları, Üçü bir yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi II Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 26.06.2018 - 04.07.2018 5 - Sivas kent merkezi yakın civarının ayrıntılı jeolojik haritalanması ve ön afet bilgi sisteminin oluşturulması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.11.2014 - 17.11.2017 7375 TÜRK LİRASI 6 - Sultan Şehir Bilimle Şenleniyor Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 27.09.2017 - 29.09.2017 7 - Salt Tectonics in the Sivas Basin Araştırmacı Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı 01.01.2011 - 31.12.2016 8 - Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.09.2014 - 29.12.2016 185.080 TÜRK LİRASI 9 - Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.09.2014 - 29.12.2016 185.080 TÜRK LİRASI 10 - Sivas İli Tüm Yüzölçüm Alanı için Karasal ve İç Su Sistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.10.2014 - 26.10.2015 100.000 TÜRK LİRASI 11 - Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ArcGIS Programı Eğitimi (ORAN Kalkınma Ajansı-Teknik Destek Programı, TR72-13-TD-03/008) Yürütücü Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı 03.02.2014 - 07.02.2014 15.000 TÜRK LİRASI 12 - Çorum ve Yöresinde Bölgesel Ölçekteki Yapısal Çizgisellikler ve Hidrotermal Alterasyon Zonlarının ASTER Görüntüleriyle Ortaya Çıkarılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.06.2010 - 26.12.2011 13 - Çorum ve Yöresinde Bölgesel Ölçekteki Yapısal Çizgisellikler ve Dairesel Yapılarla Hidrotermal Alterasyon Zonlarının Aster Görüntüleri Yardımıyla Ortaya Çıkarılması Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.10.2010 - 01.10.2011 23900 TÜRK LİRASI 14 - Sivas Havzası Güney Kenarının ASTER Uydu Görüntüleriyle Incelenmesi ve Spektral Kütüphanesinin Oluşturulması Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.10.2007 - 01.01.2010 139.700 TÜRK LİRASI 15 - Kinematics and determination of the eastern parts of the Deliktas (SE Sivas Basin) region using hyperspectral CHRIS PROBA images, ESA Project ID: 4440 Yürütücü Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı 01.06.2007 - 01.02.2008 16 - Sivas Havzası Güney Kenarının Deliktaş (GD Sivas) Doğusunda Kinematiği ve Hiperspektral Görüntülerle Jeolojik İncelemesi (M-328) Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 10.12.1999 - 10.04.2007 17 - Kuzey Anadolu fay zonunun doğu (Taşova-Koyulhisar arası) ve batı segmentlerinin (Gerede-Dokurcun arası) orta segmentle birleşim noktalarının kinematik analizi, depremselliği ve radar görüntüleriyle incelenmesi (103Y021) Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.06.2003 - 01.06.2006 18 - Kinematic analysis, seismic activity and radar image analysis on the connected with the convex part of the western (Gerede-Dokurcun) and eastern segments (Tasova-Koyulhisar) of North Anatolian Fault Zone, ESA Project ID: 2449 Yürütücü Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı 01.06.2003 - 01.08.2005 19 - Doğu Karadeniz Bölgesi Hidrotermal Altın Yatağı Cevherleşmelerinin Uzaktan Algılama ve İzotop Jeokimyası Yöntemleriyle İncelenmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.2003 - 01.01.2005 35000 TÜRK LİRASI 20 - Ölü Deniz ve Doğu Anadolu Fay zonlarının kesişim bölgesindeki kabuksal deformasyonunun paleomanyetik ve jeokronolojik açıdan incelenmesi (101Y023) Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.10.2001 - 01.10.2004 21 - Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.09.1999 - 01.08.2003 4.000 TÜRK LİRASI 22 - Kayadibi (Sivas) Güneyinin Tektonostratigrafik Özellikleri Yapısal Analizi ve Uydu Görüntüleriyle İncelenmesi (M-229) Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 30.11.1999 - 30.06.2003 23 - Sivas Tersiyer Havzası güneyine ait Landsat MSS ve SPOT XS uydu görüntülerine uzaktan algılama yöntemlerini uygulayarak bölgenin litolojik ve tektonik özelliklerinin belirlenmesi (M-140) Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 30.11.2001 - 01.01.2003 24 - Hekimhan-Kuluncak-Hasançelebi (Malatya) Arasındaki Bölgenin Jeolojisi ve Alterasyon Zonlarının Uydu Görüntüleriyle İncelenmesi. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 29.05.2018 - 19.965 TÜRK LİRASI