Doç.Dr. HİDAYET TAKCI


MAKALELER 1 - Büyük Veri Yaklaşımıyla Birden Çok Bilgi Erişim Merkezinin Kolektif Kullanımı TAKCI HİDAYET,Aydemir Nuriye, Yayın Yeri: Bilişim Teknolojileri Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Improvement of heart attack prediction by the feature selection methods TAKCI HİDAYET, Yayın Yeri: Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Kişisel verilerin korunmasında öznitelik tabanlı gizlilik etki değerlendirmesi yöntemi TAKCI HİDAYET,CANBAY PELİN, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Measurement of the appropriateness in career selection of the high school students by using data mining algorithms: A case study TAKCI HİDAYET,GÜRKAHRAMAN KALİ,YELKUVAN AHMET FIRAT, Yayın Yeri: IEEE Xplore, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: IEEE Özgün Makale 5 - Performance evaluation of different customer segmentation approaches based on RFM and demographics analysis SARVARİ PEIMAN ALIPOUR,ÜSTÜNDAĞ ALP,TAKCI HİDAYET, Yayın Yeri: Kybernetes, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - CENTROID SINIFLAYICILAR YARDIMIYLA MEME KANSERİ TEŞHİSİ TAKCI HİDAYET, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - LANGUAGE IDENTIFICATION BASED ON N-GRAM FEATURE EXTRACTION METHOD BY USING CLASSIFIERS HAYTA ŞENGÜL,TAKCI HİDAYET,EMİNLİ MÜBARİZ, Yayın Yeri: IU-Journal of Electrical Electronics Engineering, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Lojistik ve denizcilik sektörü açısından veri madenciliği uygulamalarının önemi AKÇETİN EYÜP,ÇELİK UFUK,TAKCI HİDAYET, Yayın Yeri: Journal of Eta Maritime Science, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Rewriting Turkish texts written in English alphabet using Turkish alphabet OKUR BURAK ÇAĞRI,AKGÜL YUSUF SİNAN,TAKCI HİDAYET, Yayın Yeri: IEEE Xplore, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: IEEE Özgün Makale 10 - Character Level Authorship Attribution for Turkish Text Documents TAKCI HİDAYET,EKİNCİ EKİN, Yayın Yeri: The Online Journal of Science and Technology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ Citefactor Index Copernicus Özgün Makale 11 - Using authorship analysis techniques in forensic analysis of electronic mails EKİNCİ EKİN,TAKCI HİDAYET, Yayın Yeri: IEEE Xplore, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: IEEE Özgün Makale 12 - A high performance centroid based classification approach for language identification TAKCI HİDAYET,GÜNGÖR TUNGA, Yayın Yeri: Pattern Recognition Letters, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Minimal feature set in language identification and finding suitable classification method with it TAKCI HİDAYET,EKİNCİ EKİN, Yayın Yeri: Procedia Technology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Elsevier Özgün Makale 14 - Obtaining term similarities on concept extraction study BALKAN KERİME,TAKCI HİDAYET, Yayın Yeri: IEEE Xplore, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: IEEE Özgün Makale 15 - Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirmesi İçin Bir Model TAKCI HİDAYET,AKYÜZ TÜRKER,UĞUR ALPER,KARABAĞ RAHİM,AKTAŞ FATMA ÖZDEN,SOĞUKPINAR İBRAHİM, Yayın Yeri: TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Web Atakları için Metin Tabanlı Anormallik Tespiti WAMTAT TAKCI HİDAYET,AKYÜZ TÜRKER,SOĞUKPINAR İBRAHİM, Yayın Yeri: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 17 - Letter Based Text Scoring Method for Language Identification TAKCI HİDAYET,SOĞUKPINAR İBRAHİM, Yayın Yeri: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Centroid Based Language Identification Using Letter Feature SeT TAKCI HİDAYET,SOĞUKPINAR İBRAHİM, Yayın Yeri: LECTURE NOTES IN COMUTER SCIENCE, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi TAKCI HİDAYET,SOĞUKPINAR İBRAHİM, Yayın Yeri: Bilgi Dünyası, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - A MATCHING MODEL TO MEASURE COMPLIANCE BETWEEN DEPARTMENT ANDSTUDENT TAKCI HİDAYET,GÜRKAHRAMAN KALİ,USTA HATİCE GONCA,ÜNSAL EMRE,YELKUVAN AHMET FIRAT (15.11.2017-19.11.2017), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - SEEKING CORRELATIONS BETWEEN DEMOGRAPHIC DATA AND ACHIEVEMENTLEVELS OF COMPUTER ENGINEERING STUDENTS TAKCI HİDAYET,GÜRKAHRAMAN KALİ,ÜNSAL EMRE,YELKUVAN AHMET FIRAT (15.11.2017-19.11.2017), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Measurement of the appropriateness in career selection of the high school students by using datamining algorithms: A case study TAKCI HİDAYET,GÜRKAHRAMAN KALİ,YELKUVAN AHMET FIRAT (09.09.2017-12.09.2017), Yayın Yeri: FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Kalifiye elemanın önceden tespiti için eğitim verisinin madenciliği TAKCI HİDAYET,ŞEKER ABDULKADİR (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Bilgisayar Mühendisliği Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - N GRAM TABANLI KATMANLI BİR BİLGİ ERİŞİM MODELİ GELİŞTİRİLMESİ TAKCI HİDAYET,ÇETİN HAKAN (21.04.2016-22.04.2016), Yayın Yeri: IMUCO 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Suç Veri Madenciliği Yardımıyla Hırsızlık Suçları Hakkında Kural Çıkarımı, TAKCI HİDAYET,HAYTA ŞENGÜL (27.11.2014-29.11.2014), Yayın Yeri: ELEKTRİK - ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 2014 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Dictionary-based Concept Mining: An Application for Turkish AYDIN CEM RIFKI,ERKAN ALİ,GÜNGÖR TUNGA,TAKCI HİDAYET (02.06.2014-04.06.2014), Yayın Yeri: International Conference on Foundations of Computer Science and Technology (CST 2014) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Developing a Concept Extraction System for Turkish UZUN PER MERYEM,TAKCI HİDAYET,GÜNGÖR TUNGA (18.07.2011-21.07.2011), Yayın Yeri: ICAI 2011 Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Metin Madenciliği ile Benzer Haber Tespiti KARADAĞ ANIL,TAKCI HİDAYET (10.02.2010-12.02.2010), Yayın Yeri: Akademik Bilişim 2010 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Bilgi güvenliği politikasının uygulama başarısını artırmak için yeni bir yaklaşım AKTAŞ FATMA ÖZDEN,KARABAĞ RAHİM,UĞUR ALPER,AKYÜZ TÜRKER,TAKCI HİDAYET,SOĞUKPINAR İBRAHİM (26.11.2008-30.11.2008), Yayın Yeri: ELEKTRİK- ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Ağ kullanım analizi ile nüfuz tespiti KARABAĞ RAHİM,TAKCI HİDAYET,SOĞUKPINAR İBRAHİM (13.12.2007-14.12.2007), Yayın Yeri: ISC TURKEY 2007 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Kullanıcı Davranış Analizi ile Nüfuz Tespit Modeli (KDA-NTM) KARABAĞ RAHİM,TAKCI HİDAYET,AKYÜZ TÜRKER (09.07.2005-12.07.2005), Yayın Yeri: Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2005 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Web Kullanıcıların Kümelenmesi ile Nüfuz Tespiti TAKCI HİDAYET,SOĞUKPINAR İBRAHİM (04.10.2004-06.10.2004), Yayın Yeri: 21. Ulusal Bilişim Kurulayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Classification Based Intrusion Detection TAKCI HİDAYET,SOĞUKPINAR İBRAHİM (13.01.2004-14.01.2004), Yayın Yeri: The 3rd Asia Pacific International Symposium on Information Technology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Saldırı Tespitinde Yeni Bir Yaklaşım TAKCI HİDAYET,SOĞUKPINAR İBRAHİM (03.09.2002-06.09.2002), Yayın Yeri: 19.TBD Bilişim Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Elektronik Kütüphane Denemesi TAKCI HİDAYET,SOĞUKPINAR İBRAHİM (01.02.2001-02.02.2001), Yayın Yeri: Akademik Bilişim 2001 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Mekatronik havalandirma penceresi sistemi ERZİNCANLI FEHMİ, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: SIU''99 IEEE 1999 SINYAL ISLEME VE UYGULAMALARI KURULTAYI Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Elektronik Kütüphane Denemesi TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: Akademik Bilişim 2001 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Kütüphane Otomasyon Sistemleri ve Bir Uygulama TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Tam Otomatik Kütüphane Web Sitesi TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: UNAK 2002 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: Akademik Bilişim 2002 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Kullanıcı Erişim Desenleriyle Saldırı Tespiti TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Saldırı Tespitinde Yeni Bir Yaklaşım TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: 19.TBD Bilişim Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Saldırı Tespitinde en yakın k komşu uygulaması TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Elektronik Kütüphaneler ve Bir Uygulama TAKCI HİDAYET, KARABAĞ RAHİM (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - Web Kullanıcıların Kümelenmesi ile Nüfuz Tespiti TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - Kullanıcı Davranış Analizi ile Nüfuz Tespit Modeli KDA NTM KARABAĞ RAHİM, TAKCI HİDAYET, AKYÜZ TÜRKER (-), Yayın Yeri: Ağ ve Bilgi Güvenliği 2005 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 28 - Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirme için Bir Model TAKCI HİDAYET, AKYÜZ TÜRKER, UĞUR ALPER, KARABAĞ RAHİM, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: Ağ ve Bilgi Güvenliği II Konferansı Girne, Kıbrıs Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 29 - Bilgi güvenliği politikasının uygulama başarısını artırmak için yeni bir yaklaşım AKTAŞ FATMA ÖZDEN, KARABAĞ RAHİM, UĞUR ALPER, AKYÜZ TÜRKER, TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: ELECO 2008 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 30 - Kavram Çıkarma Çalışmalarında Terim Benzerliklerinin Bulunması BALKAN KERİME, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: ELEC0 2010 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 31 - Makine Öğrenme Yöntemleriyle N Gram Tabanlı Dil Tanıma HAYTA ŞENGÜL, TAKCI HİDAYET, EMİNLİ MÜBARİZ (-), Yayın Yeri: ELECO 2012 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 32 - Tasarımdan Projeye Yapı İnşaat Süreciyle Yaşam Döngüsüne Yönelik Sürdürülebilir Yapı Denetimi ve Yönetimi Modeli SYDYM KOCALAR AZİZ CUMHUR, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 33 - Sözlük Tabanlı Kavram Madenciliği Türkçe için bir Uygulama AYDIN CEM RIFKI, ERKAN ALİ, GÜNGÖR TUNGA, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: 30. Ulusal Bilişim Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 34 - Sözlük Kullanarak Türkçe için Kavram Madenciliği Metotları Geliştirme AYDIN CEM RIFKI, ERKAN ALİ, GÜNGÖR TUNGA, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: Akademik Bilişim Konferansı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 35 - Character Level Authorship Attribution for Turkish Text Documents TAKCI HİDAYET, EKİNCİ EKİN (-), Yayın Yeri: International Science and Technology Conference (ISTEC 2011) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 36 - Data Mining Based IDS Design Using Classification Method TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: International Twelfth Turkish Symposium on Artifical Intelligence and Neural Networks Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 37 - Classification Based Intrusion Detection TAKCI HİDAYET, SOĞUKPINAR İBRAHİM (-), Yayın Yeri: The 3rd Asia Pasific International Symposium on Information Technology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 38 - Privacy Preserving Data Mining KAVZA UĞUR, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 39 - Data Mining Solution for Vehicle Routing Problem ŞAHİN DERYA, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: INISTA 2010 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 40 - Developing a Concept Extraction System for Turkish UZUN PER MERYEM, TAKCI HİDAYET, GÜNGÖR TUNGA (-), Yayın Yeri: ICAI 2011 Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 41 - Elektronik Postaların Adli Analizinde Yazar Analizi Tekniklerinin Kullanılması EKİNCİ EKİN, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 42 - Comparing Ensemble Classifiers Forensic Analysis of Electronic Mails EKİNCİ EKİN, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: 3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences 2013 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 43 - İngiliz Alfabesi Kullanılarak Yazılmış Türkçe Metinlerin Türk Alfabesine Göre Yeniden Oluşturulması OKUR BURAK ÇAĞRI, AKGÜL YUSUF SİNAN, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: Sinyal İşleme Kurultayı 2013 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 44 - Dictionary based Concept Mining An Application for Turkish AYDIN CEM RIFKI, ERKAN ALİ, GÜNGÖR TUNGA, TAKCI HİDAYET (-), Yayın Yeri: International Conference on Foundations of Computer Science and Technology (CST 2014) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: