Doç.Dr. MUSTAFA BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU


MAKALELER 1 - Polimerik Taşıyıcı Üzerine İmmobilize Nanoparçacığın Sulu Ortamda REAKTİF Tekstil Boyası Gideriminde Kullanımı KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÇAĞLAYAN MUSTAFA OĞUZHAN,ÖZYONAR FUAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal -CSJ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 2 - Tekstil Atıksularından Reactive Orange 16 Boyasının Elektrokoagülasyon Prosesi Kullanılarak Gideriminin Araştırılması KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,MALKOÇ Ruhi, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal-CSJ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 3 - REMOVAL of MANGANEZE Mn 2 IONS from DRINKING WATER by ELECTROCOAGULATION PROCESS (ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE İÇME SULARINDANMANGAN (Mn 2 ) GİDERİMİ) ÖZYONAR FUAT,YILDIZ SAYITER,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,YILMAZ ZİNNUR,ÖZER SİNAN, Yayın Yeri: INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Treatment of pretreated coke wastewater by electrocoagulationand electrochemical peroxidation processes ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Seperation and Purification Technology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - Investigation of technical and economic analysis of electrocoagulation process for the treatment of great and small cattle slaughterhouse wastewater ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - Sızıntı Suyunun Arıtımı İçin Su Mercimekleri Karışımının Kullanılması:I. Nutrientler TOPAL MURAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖBEK ERDAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet University Faculty of Science, Science Journal (CSJ),, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 7 - Sızıntı Suyunun Arıtımı İçin Su Mercimekleri Karışımının Kullanılması: II. KOİ, pH ve EC TOPAL MURAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖBEK ERDAL, Yayın Yeri: Cumhuriyet University Faculty of Science Journal (CSJ), Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 8 - Systematic assessment of electrocoagulation for the treatmentof marble processing wastewater ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: International Journal of Environmental Science and Technology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - Elektrokoagülasyon Prosesi ile Tekstil Sanayi Atıksuyunun Arıtımı Treatment of Textile Wastewater by Electrocoagulation Process ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: , Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 10 - Planted Batch System Treating Leachate TOPAL MURAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖBEK ERDAL, Yayın Yeri: Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 11 - Air Stripping of Amminia From Coke Wastewater ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,KOBYA MEHMET, Yayın Yeri: JESTECH, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - REMOVAL OF TURBIDITY FROM DRINKING WATER BYELECTROCOAGULATION AND CHEMICAL COAGULATION(İÇME SULARINDAN ELEKTROKOAGÜLASYON VEKİMYASAL KOAGÜLASYON İLE BULANIKLIĞIN GİDERİMİ) ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZIUNIVERSITY, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Operating Cost Analysis and Treatment of Domestic Wastewater by Electrocoagulation Using Aluminum Electrodes ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 14 - Sızıntı Sularının Doğal Arıtımı TOPAL MURAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖBEK ERDAL, Yayın Yeri: AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 15 - Bazı Su Mercimeklerinin Nutrient Gideriminde Kullanımı TOPAL MURAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖBEK ERDAL,ARSLAN TOPAL EMİNE IŞIL, Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi (MAKUFEBED), Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 16 - İçme Suyundan Elektrokoagülasyon Prosesi ile Doğal Organik Madde Giderimi ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 17 - Mezbahane Atıksularından KOI, Yağ-Gres ve Bulanıklık Giderimi Üzerine Bir Çalışma: Kimyasal Koagülasyon Prosesiyle Ön Arıtımı ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: C.Ü Fen Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 18 - The adsorption of basic dye (Astrazon Blue FGRL) from aqueous solutions onto sepiolite, fly ash and apricot shell activated carbon: Kinetic and equilibrium studies KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,TAŞDEMİR MAŞİDE,KOBYA MEHMET,DEMİRBAŞ ERHAN, Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 19 - Performance comparison of Fenton process, ferric coagulationand H2O2/pyridine/Cu(II) system for decolorization ofRemazol Turquoise Blue G-133 BALİ ULUSOY,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Dyes and Pigments, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - Decolorization of Remazol-Turquoise Blue G-133 and other dyes by Cu(II) /pyridine/H2O2 system BALİ ULUSOY,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Dyes and Pigments, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 21 - Flow rate and pollution characteristics of domestic wastewater KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ALTIN AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: International Journal of Environment and Pollution, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 22 - Nitrate removal in a fixed film column reactor using Paracoccus denitrificans affected by different carbon sources KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,PEKER İBRAHİM, Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 23 - Aktif Karbon Adsorbanında Pestisit Giderimi ve Infrared Spektrofotometrik İzlenmesi KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,AKÇAY MEHMET,DİDEM ŞEKER, Yayın Yeri: Katı Atık ve Çevre Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale 24 - Sivas Kentinin Atıksu, Katı Atık ve İçme Suyu Durumuna Genel Bakış KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ALTIN SÜREYYA,PEKER İBRAHİM, Yayın Yeri: Katı Atık ve Çevre Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Endeksi Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Tüketimiyle İlgili Araştırma Bulguları KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,YILMAZ ZİNNUR (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: ULUSLARARASI KENTSEL SU VE ATIKSUYÖNETİMİ SEMPOZYUMU (UKSAY2018) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - MERMER ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE ARITIMINDA HİBRİT ELEKTROT VE BAĞLANTI TÜRÜNÜN ETKİSİ KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT,YILMAZ ZİNNUR (22.03.2018-24.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-68414-1-5 3 - Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği YILMAZ ZİNNUR,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-68414-1-5 4 - Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtma Verimi-Enerji İlişkisinin Değerlendirilmesi SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,YILMAZ ZİNNUR,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-68414-1-5 5 - Removal and Absorption of Ammonia by an Air Stripping Process Using Water-Spraying Aero-Column Reactor ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,KOBYA MEHMET (03.05.2017-05.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9554-0-60 6 - Using Via Electrocoagulation Process of Alternative Treatment Processes for Textile Wastewater Treatment YILMAZ ZİNNUR,ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (30.09.2015-03.10.2015), Yayın Yeri: 2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Environment Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9119-29-0 7 - Taguchi Metodu Kullanılarak Gerçek Tekstil Atıksuyunun Arıtımında Eloktrokoagülasyon Prosesinin Optimizasyonu ÖZYONAR FUAT,YILMAZ ZİNNUR,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (24.10.2013-26.10.2013), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Air Stripping of Amminia From Coke Wastewater ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,KOBYA MEHMET (02.04.2012-04.04.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Sivas ta Eski ve Yeni Katı Atık Yönetiminin Karşılaştırılması ATMACA EYÜP,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT (15.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Türkiye''de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu-TÜRKAY-2009 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Katı Atıkların Yeniden Kazanımı ve Önemi KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT,YILMAZ ALİ,ATMACA EYÜP (15.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: Türkiuye''de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu-TURKAY 2009 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Sulu Çözeltilerden Reaktif Tekstil Boyalarının Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Giderim MALKOÇ RUHİ,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT (11.06.2008-13.06.2008), Yayın Yeri: 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Entegre Et Ve Et Ürünleri Endüstrisi Atıksularının Koagülasyon Flokülasyon ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (11.06.2008-13.06.2008), Yayın Yeri: 11. Endüstriyel Kirlenme Köntrolu Sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Entegre Et Ve Et Ürünleri Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin Araştırılması ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (11.06.2008-13.06.2008), Yayın Yeri: 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Reaktif Tekstil Boyalarının Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Giderimi KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT,KOBYA MEHMET,MALKOÇ RUHİ (14.05.2008-17.05.2008), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Sabit Yataklı Kolon Sisteminde Laboratuar Ölçeğinde Nitrat İçerikli Atıksuların Arıtımı KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,PEKER İBRAHİM (13.10.2004-15.10.2004), Yayın Yeri: 1. Ulusal Çevre Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Dolgu Malzemesi Olarak Pomzanın Kullanıldığı Sabit Yataklı Kolon Reaktöründe Nitrat Giderimi KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,PEKER İBRAHİM (16.10.2002-18.10.2002), Yayın Yeri: 1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Radyoaktif Atıkların Yönetimi ve Uzaklaştırılması KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (16.10.2002-18.10.2002), Yayın Yeri: 1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Kırmızı Çamur Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Zn II Adsorbsiyonu KOBYA MEHMET,ÖNCEL MEHMET SALİM,DEMİRCİOĞLU NUHİ,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (18.10.1999-19.10.1999), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - The Factors For The Denitrification in Fixed Film Processes KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM (02.10.1999-06.10.1999), Yayın Yeri: 10 th. International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in The Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Sularda Bulunan Nitrat ın Kaynakları İnsan Sağlığına Etkileri ve Giderme Yöntemleri KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ALTIN AHMET,ALTIN SÜREYYA (22.06.1998-24.06.1998), Yayın Yeri: Kayseri I. Atıksu Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Sivas Kentinde Çeşitli Endüstri Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Özelliklerinin Koagülasyon ve Flokülasyon Yöntemi ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ALTIN AHMET,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM (22.06.1998-24.06.1998), Yayın Yeri: Kayseri I. Atıksu Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Sivas Kentinde Çeşitli Endüstri Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Özelliklerinin ve Koagülasyon ve Flokülasyon Yöntemi Ile Arıtılabilirliğinin Incelenmesi KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (22.06.1998-24.06.1998), Yayın Yeri: Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Sularda Bulunan Nitrat ın Kaynakları Insan Sağlığına Etkileri ve Giderme Yöntemleri KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (22.06.1998-24.06.1998), Yayın Yeri: Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Heterojen Foto kataliz Sistemleri İçin Nano tanecik İmmobilize Edilmiş Polimerik Taşıyıcıların Üretilmesi ve Reaktif Tekstil Boyalarının Sulu Ortamdan Uzaklaştırılmasında Performansının Belirlenmesi C Ü Grup Araştırma Projesi Proje No M 410 Sivas Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.06.2010 - 17.08.2015 254699 TÜRK LİRASI 2 - Elektrokimyasal Yöntemlerle Sızıntı Sularında AOX Adsorblanabilir Organik Halojenler ve KOİ Giderimi C Ü Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Proje No M 461 Sivas Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 07.02.2011 - 10.10.2013 8928 TÜRK LİRASI 3 - Elektrokimyasal Yöntemlerle Kömür Koklaştırma Endüstrisi (Kok Tesisleri ) Atıksularının Arıtılabilirliğinin Araştırılması C Ü Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Proje No M 427 Sivas Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.12.2010 - 24.12.2012 21777 TÜRK LİRASI 4 - Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisleri Atıksularının Kimyasal Koagülasyon Ve Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması C Ü Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Proje No M 309 Sivas Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 06.06.2006 - 06.06.2007 4875 TÜRK LİRASI 5 - Katı Atıkların Yeniden Kazanımı KAYK, C.Ü Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No M 240 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.02.2003 - 31.01.2005 11.750 TÜRK LİRASI 6 - Sabit Kolon Reaktörlerinde Atıksuların Denitrifikasyonu C Ü Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Proje No M 137 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 05.04.1998 - 05.04.2000 2.000 TÜRK LİRASI 7 - Sivas Kenti Evsel Atıksularının Arıtılması İçin Alternatif Çözümler ve Karşılaştırılması C Ü Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Proje No M 036 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 05.12.1993 - 05.12.1994 1.335 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2016-2017 ÇEV 3022 ÇEVRE YÖNETİMİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEV2001 ÇEVRE KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ÇEV2002 ÇEVRE KİMYASI II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ÇEV2003 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEV2004 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI II Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEV4013 ANAEROBİK ARITMA Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 ÇEV 3022 ÇEVRE YÖNETİMİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEV2001 ÇEVRE KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ÇEV2002 ÇEVRE KİMYASI II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ÇEV2003 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI I Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEV2004 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI II Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEV4013 ANAEROBİK ARITMA Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ÇEV2001 ÇEVRE KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ÇEV2002 ÇEVRE KİMYASI II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ÇEV2003 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI I Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEV2004 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEV4013 ANAEROBİK ARITMA Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çev 3022 Çevre Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ÇEV2001 Çevre Kimyası I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çev2002 Çevre Kimyası II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çev2003 Çevre Kimyası LabI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çev2004 Çevre Kimyası Lab II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çev4013 Anaerobik Arıtma Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ÇEV2001 ÇEVRE KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ÇEV2002 ÇEVRE KİMYASI II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ÇEV2003 ÇEVRE KİMYASI LABI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ÇEV2004 ÇEVRE KİMYASI LAB II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ÇEV4013 ANAEROBİK ARITMA Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çev2001 Çevre Kimyası I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çev2002 Çevre Kimyası II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çev2003 Çevre Kimyası Laboratuarı I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Çev2004 Çevre Kimyası Laboratuarı II Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Çev4013 Anaerobik Arıtma Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Çev4497 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çev4497 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2010-2011 ÇEV2001 ÇEVRE KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 ÇEV2002 ÇEVRE KİMYASI II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 ÇEV2003 ÇEVRE KİMYASI LABI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ÇEV2004 ÇEVRE KİMYASI LAB II Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ÇEV4013 ANAEROBİK ARITMA Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2010-2011 ÇEV5919 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 4 Lisans 2009-2010 ÇEV 3022 ÇEVRE YÖNETİMİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 ÇEV2001 ÇEVRE KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2009-2010 ÇEV2002 ÇEVRE KİMYASI II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 ÇEV2003 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI I Türkçe 2 Lisans 2009-2010 ÇEV2004 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI II Türkçe 2 Lisans 2009-2010 ÇEV4013 ANAEROBİK ARITMA Türkçe 2 Lisans 2009-2010 ÇEV4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2008-2009 ÇEV2001 ÇEVRE KİMYASI I Türkçe 3 Lisans 2008-2009 ÇEV2002 ÇEVRE KİMYASI II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 ÇEV2003 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI I Türkçe 2 Lisans 2008-2009 ÇEV2004 ÇEVRE KİMYASI LABORATUARI II Türkçe 2 Lisans 2008-2009 ÇEV4001 KATI ATIKLARIN YÖNETİMİ Türkçe 3 Lisans 2008-2009 ÇEV402 ŞEHİRCİLİK VE ÇEVRE PLANLAMA Türkçe 2 Lisans 2008-2009 ÇEV4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 ÇEV4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Katı Atık ve Depolama Tesisleri Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Malzeme Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Çevre Sağlığı Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Arıtma Tesisi Tasarımı Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Deniz Deşarjları Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Kullanılmış Suların Arıtılması Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Deniz Deşarjları Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Katı Atık ve Depolama Tesisleri Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Arıtma Tesisi Tasarımı Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Malzeme Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEV5000 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEV5000.5 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEV5019 SU VE ATIKSU ARITIMINDA PROSES KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEV5024.1 İLERİ SU ARITIM TEKNOLOJİSİNDE TEMEL İLKELER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEV5025.1 ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEV5031 SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON PROSESLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEV5036.1 İÇME SUYU ARITIMI VE TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEV5056 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇEV5999 SEMİNER DERSİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEV5000.5 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEV5000.5 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEV5019 SU VE ATIKSU ARITIMINDA PROSES KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEV5022.1 SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON PROSESLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEV5024.1 İLERİ SU ARITIM TEKNOLOJİSİNDE TEMEL İLKELER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEV5025.1 ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEV5036.1 İÇME SUYU ARITIMI VE TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEV5060.1 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇEV5999.4 SEMİNER DERSİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇEV5000.5 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇEV5000.6 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇEV5022.1 SU ve ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON PROSESLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇEV5024.1 İLERİ SU ARITIM TEKNOLOJİSİNDE TEMEL İLKELER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇEV5025.1ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇEV5036.1 İÇME SUYU ARITIMI VE TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇEV5060.1 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çev 5566 Su ve Atıksu Arıtımında Adsorpsiyon Prosesleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çev 5592 İçme Suyu Arıtımı Ve Tasarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çev5556 Su ve Atıksu Arıtımında Biyofilm Mekanizması ve Kinetiği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çev5561 Su ve Atıksu Arıtımında Proses Kimyası Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çev5570 İleri Su Arıtım Teknolojisinde Temel İlkeler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çev5571Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtma Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 ÇEV5919 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 ÇEV5924 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çev8003 İleri Çevre Kimyası Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 ÇEV 3022 ÇEVRE YÖNETİMİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2012-2013 ÇEV5919 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2012-2013 ÇEV5924 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2012-2013 ÇEV8003 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Çev5919 Uzmanlık Alanı Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 Çev5924 Uzmanlık Alanı Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 Çev8003 İleri Çevre Kimyası Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Çev5000-5519 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 Çev5000-5520 Seminer Dersi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 ÇEV5570 İLERİ SU ARITIM TEKNOLOJİSİNDE TEMEL İLKELER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 ÇEV5571ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 ÇEV5924 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2010-2011 ÇEV8003 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 ÇEV5000-5519 SEMİNER DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 ÇEV5000-5520 SEMİNER DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 ÇEV5571ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 ÇEV5803 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 ÇEV5919 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2009-2010 ÇEV5924 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 Yüksek Lisans 2008-2009 ÇEV5592 İÇME SUYU ARITIMI VE TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 ÇEV8003 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Çev 6602 Reaktörler ve Reaksiyon Kinetiği Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Çev6628 Eloktrokimyasal Arıtma Prosesleri Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Çev6909 Uzmanlık Alanı Dersi Türkçe 4 Doktora 2011-2012 Çev6910 Uzmanlık Alanı Dersi Türkçe 4 Doktora 2010-2011 ÇEV6628 ELEKTROKİMYASAL ARITMA PROSESLERİ Türkçe 3 Doktora 2010-2011 ÇEV6909 UZMANLIK ALANI DERSİ Türkçe 4 Doktora 2009-2010 ÇEV6602 REAKTÖRLER VE REAKSİYON KİNETİĞİ Türkçe 3 Doktora 2009-2010 ÇEV6628 ELEKTROKİMYASAL ARITMA PROSESLERİ Türkçe 3 Doktora 2009-2010 ÇEV6910 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4 Doktora 2008-2009 ÇEV 6628 ELEKTROKİMYASAL ARITMA PROSESLERİ Türkçe 3