Araştırma Görevlisi ZİNNUR YILMAZ


BİLDİRİLER 1 - Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtma Verimi-Enerji İlişkisinin Değerlendirilmesi SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,YILMAZ ZİNNUR,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği YILMAZ ZİNNUR,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - MERMER ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE ARITIMINDAHİBRİT ELEKTROT VE BAĞLANTI TÜRÜNÜN ETKİSİ KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ÖZYONAR FUAT,YILMAZ ZİNNUR (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - YILMAZ ZİNNUR (11.01.2017-12.01.2017), Yayın Yeri: 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı (EVF 2017) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Using of Combination of Alternative Treatment Processes withElectrocoagulation Process for Treatment of Textile Wastewater YILMAZ ZİNNUR,ÖZYONAR FUAT,KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN (24.10.2014-26.10.2014), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2014) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - TAGUCHİ METODU KULLANILARAK GERÇEK TEKSTİL ATIKSUYUNUN ARITIMINDA ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİNİN OPTİMİZASYONU ÖZYONAR FUAT, YILMAZ ZİNNUR, KARAGÖZOĞLU BÜNYAMİN (-), Yayın Yeri: ULUSLARARASI KATILIMLI ÇEVRE SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: