Araştırma Görevlisi RUTKAY ATUN


BİLDİRİLER 1 - Classification of Water Quality by Using Remote Sensing GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY (08.04.2019-10.04.2019), Yayın Yeri: International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - The Use of Vegetation Index to Determine the Amount of Fertilizer in Sugar Beet: A Case Study ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER (08.04.2019-10.04.2019), Yayın Yeri: International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Comparison of Spectral Classification Techniques in Determining the Amount of Fertilizer in Sugar Beet ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER (01.11.2018-03.11.2018), Yayın Yeri: GREEN ROOM SESSIONS 2018International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-86-7798-112-9 4 - MONITORING OF TREE SPECIES IN THE FOREST BY USING REMOTE SENSING GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY,Uysal Muhammed (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: AgroSym 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR RESEARCH AND CLASSIFICATION OF THE PHOSPHORUS AMOUNT REQUIRED FOR SUGAR BEET PLANT ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: AgroSym 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - MONITORING OF ROSEMARY PLANT STRESS BY USING REMOTE SENSING UÇAR SÖZMEN ESRA,GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY,CANBAZ OKTAY (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: AgroSym 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - THE COMPARISON OF MATCH FILTERING AND SPECTRAL INFORMATION DIVERGENCE METHODS FOR DETECTING OF WATER QUALITY GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - COMPARISON OF LITHOLOGIC MAPPING WITH ASTER AND HYPERION DATA: A CASE STUDY IN THE NORTHERN OF ZARA (SİVAS), TURKEY CANBAZ OKTAY,ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - INTEGRATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN,GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Aster Swir Görüntülerinde Eşleşen Filtreleme Yöntemi İle Hidrotermal Alterasyon Zonlarinin Tespiti: Zara Kuzeyi (Sivas/Türkiye) CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,ATUN RUTKAY (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 71. Türkiye Jeoloji KurultayıAt: Ankara Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Detecting Suitable Areas for Wind Power Plant by the use of GIS: A Case Study of Sivas Province ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, 15-18 November 2017, Adana, Turkey. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İklim Değişikliklerinin İzlenmesi: İzmir İli Örneği BİRDAL ANIL CAN,ERŞEN GÖKHAN,TÜRK TARIK,ATUN RUTKAY (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir Province BİRDAL ANIL CAN,KORKMAZ ENGİN,ERŞEN GÖKHAN,TÜRK TARIK,ATUN RUTKAY (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir Province BİRDAL ANIL CAN,KORKMAZ ENGİN,ERŞEN GÖKHAN,ATUN RUTKAY,TÜRK TARIK (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Investigation of The Amount of Water Required for Sugar Beet by Using Remote Sensing Technology GÜRSOY ÖNDER,DEMİRBAŞ AHMET,ATUN RUTKAY (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Investigation of the amount of water required for sugar beet by using remote sensing technology GÜRSOY ÖNDER,DEMİRBAŞ AHMET,ATUN RUTKAY (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Modeling of Climate Change on Sivas Province with The Help of Geographical Information Systems BİRDAL ANIL CAN,ATUN RUTKAY,TÜRK TARIK (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Farklı Dozlarda Zn Ve Cd Uygulamalarının Şekerpancarı Etkisinin Spektralİmzasına Etkisinin Belirlenmesi GÜRSOY ÖNDER,DEMİRBAŞ AHMET,ATUN RUTKAY,DURUKAN HASAN (27.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: TUFUAB 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-67429-1-0