Araştırma Görevlisi RUTKAY ATUN


BİLDİRİLER 1 - Detecting Suitable Areas for Wind Power Plant by the use of GIS: A Case Study of Sivas Province ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,BİRDAL ANIL CAN (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, 15-18 November 2017, Adana, Turkey. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Coğrafi Bilgi Sistemleri İle İklim Değişikliklerinin İzlenmesi: İzmir İli Örneği BİRDAL ANIL CAN,ERŞEN GÖKHAN,TÜRK TARIK,ATUN RUTKAY (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir Province BİRDAL ANIL CAN,KORKMAZ ENGİN,ERŞEN GÖKHAN,TÜRK TARIK,ATUN RUTKAY (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir Province BİRDAL ANIL CAN,KORKMAZ ENGİN,ERŞEN GÖKHAN,ATUN RUTKAY,TÜRK TARIK (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - THE USE OF REMOTE SENSING AND LOCAL SPECTRAL MEASUREMENTS IN THE DETERMINATION AND MONITORING OF WATER POLLUTION GÜRSOY ÖNDER,ÖZYONAR FUAT,ATUN RUTKAY (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Investigation of The Amount of Water Required for Sugar Beet by Using Remote Sensing Technology GÜRSOY ÖNDER,DEMİRBAŞ AHMET,ATUN RUTKAY (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Investigation of the amount of water required for sugar beet by using remote sensing technology GÜRSOY ÖNDER,DEMİRBAŞ AHMET,ATUN RUTKAY (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Farklı Dozlarda Zn Ve Cd Uygulamalarının Şekerpancarı Etkisinin Spektralİmzasına Etkisinin Belirlenmesi GÜRSOY ÖNDER,DEMİRBAŞ AHMET,ATUN RUTKAY,DURUKAN HASAN (27.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: TUFUAB 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-67429-1-0