Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ


MAKALELER 1 - Upper crust response to geodynamic processes beneath Isparta Angle SW Turkey Revealed by CMT solutions of earthquakes ÖVER SEMİR,ÖZDEN SÜHA,KAMACI ZÜHEYR,YILMAZ HÜSEYİN,ÜNLÜGENÇ ULVİ CAN,PINAR ALİ, Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Late Cenozoic stress state distributions at the intersection of the Hellenic and Cyprus Arcs SW Turkey ÖVER SEMİR,ÖZDEN SÜHA,PINAR ALİ,YILMAZ HÜSEYİN,KAMACI ZÜHEYR,ÜNLÜGENÇ ULVİ CAN, Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Oltu Balkaya havzasının KD Türkiye tektonik konumu ve Geç Kretase sonrası jeolojik evrimi YILMAZ HÜSEYİN,YILMAZ ALİ, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Gravite düşey gradyent ve model uygulamaları YILDIRIM GÖKHAN,KAYA CEMAL,YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Comparisons of the suture zones along a geotraverse from the Scythian Platform to the Arabian Platform YILMAZ, A., ADAMİA, SH., YILMAZ, H., Yayın Yeri: Geoscience Frontiers, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Plio Quaternary stress regime in Eşen Çay Basin SW Turkey ÖVER, S., ÖZDEN, S., YILMAZ, H., PİNAR, A., ÜNLÜGENÇ, U.C., KAMACİ, Z., Yayın Yeri: Geological Society of London, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Preliminary seismic microzonation of Sivas city Turkey using microtremor and refraction microtremor ReMi measurements BÜYÜKSARAC, A., BEKTAŞ, Ö., YILMAZ, H., ARISOY, Ö., Yayın Yeri: Journal of Seismology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Türkiye Ofiyolitleri ve Ofiyolitli Karışıkları Genel Bakış YILMAZ ALİ, YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Plio Quaternary stress states in Burdur Basin SW Turkey ÖVER, S., YILMAZ, H., ÖZDEN, S., PİNAR, A., UNLÜGENÇ, U.C., KAMACİ, Z., Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Late cenozoic stress field in the Cameli Basin SW Turkey OVER, S., PİNAR, A., OZDEN, S., YİLMAZ, H., UNLUGENC, U.C. AND KAMACİ, Z., Yayın Yeri: Tectonophysıcs, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Kuzey Anadolu Fayı nın Suşehri ile Gölova Agvanis arasındaki bölgede atımı YILMAZ ALİ, YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: CÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - The Nature of the Crustal Structure of the Eastern Anatolian Plateau Turkey YILMAZ, A. YILMAZ, H., KAYA, C., BOZTUĞ, D., Yayın Yeri: Geodinamica Acta, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Crustal Structure of the Eastern Part of Central Anatolia Turkey YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Origin and evolution of the Southeast Anatolian Metamorphic Complex Turkey BOZKAYA, Ö., YALÇIN, H., BAŞIBÜYÜK, Z., ÖZFIRAT, O., YILMAZ, H, Yayın Yeri: Geologica Carpathica, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Two stage volcanism in the western part of Southeastern Anatolian Orogen Petrologic and geodynamic implications YILMAZ, H., ALPASLAN, M., TEMEL, A., Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Kinematics of the East Anatolian Fault Zone between Türkoğlu Kahramanmaraş Çelikhan Adıyaman Eastern Turkey YILMAZ, H., OVER, S., OZDEN, S., Yayın Yeri: Earth Planets Space, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Origin and Tectonic Significance of the Metamorphic Sole and Isolated Dykes of the Divriği Ophiolite Sivas Turkey Evidence for Slab Break off prior to Ophiolite Emplacement PARLAK, O. YILMAZ, H., BOZTUĞ, D., Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Characteristic Features and Structural Evolution of a Post Collisional Basin The Sivas Basin Central Anatolia Turkey YILMAZ ALİ, YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Geology and structural evolution of the Tokat Massif Eastern Pontides Turkey YILMAZ ALİ, YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - A synthesis Late Cenozoic stres field distribution at northeastern corner of the Eastern Mediterranean SE Turkey OVER, S., OZDEN, S., UNLUGENÇ, U. C., YILMAZ, H., Yayın Yeri: C.R. Geoscience, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Late Cenozoic stress evolution along the Karasu Valley SE Turkey OVER, S., OZDEN, S., YILMAZ, H., Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Geochemistry of post collision Pliocene Quaternary Karasar Basalt Divriği Sivas Eastern Turkey evidence for partial melting processes ALPASLAN, M., YILMAZ, H., TEMEL, A., Yayın Yeri: Geologica Carpathica, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Divriği Sivas yöresinin jeolojisi ve yapısal evrimi YILMAZ HÜSEYİN, YILMAZ ALİ, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 24 - Sürgü Fayı nın neotektonik özellikleri YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: CÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 25 - Doğu Toroslarda Sürgü Doğanşehir Malatya çevresinin jeolojisi YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: CÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 26 - Olur Erzurum yöresindeki Mesozoyik istifinin jeotektonik evrimi YILMAZ CEMİL, YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: Yerbilimleri Geosound, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 27 - Olur Erzurum yöresinin jeolojisi YILMAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri: KTÜ Dergisi, Jeoloji, Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Late Cenozoic stress field distribution at the area between Adana, Hatay and Kahramanmaraş, SE Turkey ÖZDEN SÜHA,ÜNLÜGENÇ ÜLVİ CAN,YILMAZ HÜSEYİN,ÖVER SEMİR (07.05.2018-11.05.2018), Yayın Yeri: 9th International symposium on Eastern Mediterrenean Geology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Late Cenozoic stress field distribution at the area beetween Adana, Hatay and Kahramanmaraş, SE Turkey ÖZDEN SÜHA,ÜNLÜGENÇ ÜLVİ CAN,YILMAZ HÜSEYİN,ÖVER SEMİR (07.05.2018-11.05.2018), Yayın Yeri: 9th International symposium on Eastern Mediterrnean Geology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Late Cenozoic Stress States at the intersection of the Hellenic and Cyprus Arcs, SW Anatolia ÖVER SEMİR,ÖZDEN SÜHA,PINAR ALİ,YILMAZ HÜSEYİN,KAMACI ZÜHEYR,ÜNLÜGENÇ ÜLVİ CAN (03.05.2018-06.01.2018), Yayın Yeri: Uluslararası sempozyum Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Comparision of Derivate Filters Using Gravity Anomalies for Basin Area BEKTAŞ ÖZCAN,AYDIN ÖMER LÜTFÜ,YILMAZ HÜSEYİN,KOŞAROĞLU SİNAN (05.11.2017-09.11.2017), Yayın Yeri: 9th Congress of the Balkan Geophysical Society Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - FLUID INCLUSION STUDY OF THE BIZMISEN SKARN DEPOSIT RELATED TO EOCENE INTRUSIVE ROCKS, EAST-CENTRAL ANATOLIA, TURKEY BOZKAYA GÜLCAN,BOZKAYA ÖMER,YILMAZ HÜSEYİN,BANKS DAVID (23.10.2017-26.10.2017), Yayın Yeri: WORKSHOP ON SUBDUCTION RELATED ORE DEPOSITS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - BİZMİŞEN-ERZİNCAN SKARN TİPİ DEMİR CEVHERLEŞMESİNİN YAŞ, SÜRE VE KÖKENİNE İLİŞKİN KİL MİNERAL VERİLERİ BOZKAYA ÖMER,BOZKAYA GÜLCAN,YILMAZ HÜSEYİN,HOZATLIOĞLU DENİZ,BANKS DAVID A,BOYCE ADRIAN J (04.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: 17. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - AGE, DURATION AND ORIGIN OF SKARN TYPE IRONMINERALIZATION, BIZMISEN-ERZINCAN, EAST-CENTRAL TURKEY: CONSTRAINTS FROM CLAY MINERALS BOZKAYA ÖMER,BOZKAYA GÜLCAN,YILMAZ HÜSEYİN,HOZATLIOĞLU DENİZ,BANKS DAVID A,BOYCE ADRIAN J (17.07.2017-21.07.2017), Yayın Yeri: XVI International Clay Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Isparta Açısının (GB Anadolu) Aktif Tektoniği : Depremlerin Odak Mekanizması Çözümlemeleri ÖVER SEMİR,ÖZDEN SÜHA,KAMACI ZÜHEYR,YILMAZ HÜSEYİN,ÜNLÜGENÇ ÜLVİ CAN,PINAR ALİ (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Helen ve Kıbrıs Yayları Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları ÖVER SEMİR,ÖZDEN SÜHA,PINAR ALİ,YILMAZ HÜSEYİN,KAMACI ZÜHEYR,ÜNLÜGENÇ ÜLVİ CAN (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - LATE CENOZOIC STRESS STATES AT THE INTERSECTION OF THE HELLENIC AND CYPRUS ARCS, SW ANATOLIA ÖVER SEMİR,ÖZDEN SÜHA,PINAR ALİ,YILMAZ HÜSEYİN,KAMACI ZÜHEYR,Ünlügenç Ulvi Can (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Active tectonics of the Isparta Angle, SW Turkey: CMT Solutions of Earthquakes ÖVER SEMİR,ÖZDEN SÜHA,PINAR ALİ,YILMAZ HÜSEYİN,KAMACI ZÜHEYR,ÜNLÜGENÇ ÜLVİ CAN (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası sempozyum Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - GB ANADOLUNUN YİTİM ZONUYLA İLİŞKİLİ SİSMOTEKTONİĞİ PINAR ALİ,ÖVER SEMİR,ÖZDEN SÜHA,YILMAZ HÜSEYİN,KAMACI ZÜHEYR,ÜNLÜGENÇ ULVİ CAN (08.05.2016-11.05.2016), Yayın Yeri: VII. TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - BURDUR HAVZASI GEÇ SENOZOYİK YAŞLI GERİLME DURUMLARI ÖZDEN SÜHA,ÖVER SEMİR,PINAR ALİ,YILMAZ HÜSEYİN,KAMACI ZÜHEYR,ÜNLÜGENÇ ULVİ CAN (08.05.2016-08.05.2016), Yayın Yeri: VII. TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Fluid inclusion and LA ICP MS data on mineralising fluids of the Bizmisen Iron Deposit Erzincan Central Anatolia Turkey BOZKAYA GÜLCAN,BOZKAYA ÖMER,YILMAZ HÜSEYİN,BANKS DAVID (04.01.2016-06.01.2016), Yayın Yeri: the winter meeting of the Geological Society''s Mineral Deposits Studies Group Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Gravite Düşey Gradyent ve Model Uygulamaları YILDIRIM, G., KAYA, C., YILMAZ, H. (25.11.2013-27.11.2013), Yayın Yeri: Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Hisarköy Bigadiç Balıkesir Jeotermal Alanının Manyetotellürik MT ve Düşey Elektrik Sondaj DES Verilerinin Yorumlanması BOSTAN, S., YILMAZ, H., KAYA, C. (25.11.2013-27.11.2013), Yayın Yeri: Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Geology and initial fluid inclusion study of the Bizmisen Skarn Iron Deposit Erzincan Central Anatolia Turkey BOZKAYA, G., YILMAZ, H., KAHRAMAN, A, BANKS, D. (07.06.2013-09.06.2013), Yayın Yeri: 22nd Meetıng of the European Current Research on Fluıd ınclusıons Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Doğu Anadolu Malatya ve Ovacık faylarının deprem oluşturma özellikleri YILMAZ HÜSEYİN (27.04.2013-29.04.2013), Yayın Yeri: Malatya ve Çevre İllerinin Maden Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Türkiye nin ofiyolitleri ve ofiyolitli karışıkları Genel bakış YILMAZ ALİ, YILMAZ HÜSEYİN (01.04.2013-05.04.2013), Yayın Yeri: 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - Oltu havzasının yapısal evrimi YILMAZ HÜSEYİN, YILMAZ ALİ (01.04.2013-05.04.2013), Yayın Yeri: 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - Bizmişen Gözaydın Kemaliye Erzincan Demir Yatağının Jeolojisi YILMAZ, H., KAHRAMAN, A., ÖZYURT, M. (01.04.2013-01.04.2013), Yayın Yeri: 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - Subduction Related Seismotectonic Features Associated in SW Turkey PINAR, A., ÖVER, S., ÖZDEN,S., KAMACI,Z., YILMAZ,H., ÜNLÜGENÇ,U.C., KEIKO,K. (01.10.2012-05.10.2012), Yayın Yeri: IESCA-2012 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Deep Crustal Structure of Thrace Region Revealed by 2D Inversion of Magnetotelluric Data CANDANSAYAR, M. E., KAYA, C., YILMAZ, H., DİKMEN, Ü, KONAK, N., GÜRER, A., KILIÇ, A. R., BAŞOKUR, A.T., ERDOĞAN, E., DEMİRCİ, İ., ÖZYILDIRM, Ö., AKIN, U., ARSLAN, S., KADIOĞLU, Y. K., ULUGERGERLİ, E. U., OKAY, H. (25.07.2012-31.07.2012), Yayın Yeri: 21st EM Induction Workshoparwin, Australia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - GAP Bölgesinin metalik maden Potansiyeli YILMAZ HÜSEYİN, DUMANLILAR ÖZCAN (24.11.2011-25.11.2011), Yayın Yeri: 2. GAP ve Jeoloji Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Seismic Deformation at the Northern Tip of the Subducting African Plate in SW Turkey PINAR, A., ÖVER, S., ÖZDEN,S., KAMACI,Z., YILMAZ,H., ÜNLÜGENÇ,U.C., KUGE, K. (22.05.2011-27.05.2011), Yayın Yeri: Japan Geoscience Union (JpGU) International Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Kuzey Batı Türkiye nin kabuk yapısının manyetotellürik yöntem ve Gravite Manyetik ve Sismoloji Verileri yardımıyla araştırılması CANDANSAYAR, M. E., KAYA, C., DIKMEN, Ü, GÜRER, A., KONAK, N., BAŞOKUR, A. T., KILIÇ, A. R., ERDOĞAN, E., DEMIRCI, İ., ÖZYILDIRM, Ö., AKIN, U., ARSLAN, S., KADIOĞLU, Y. K., YILMAZ, H., ULUGERGERLI, E. U., KAÇMAZ, F., OKAY, H. (23.11.2010-26.11.2010), Yayın Yeri: Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Eşen Çay havzasındaki Pliyo Kuvaterner yaşlı gerilme rejimleri GB Türkiye ÖVER, S., PİNAR, A., ÖZDEN, S., YİLMAZ, H., UNLUGENC, U.C., KAMACI, Z. (03.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - Plio Quaternary Stress Regime in Eşen Çay Basin SW Türkiye ÖVER, S., ÜNLÜGENÇ, U.C PINAR,A.,ÖZDEN,S.,YILMAZ,H., KAMACI, Z. (18.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 7th İnternational Symposium on Eastern Mediteranean Geology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Crustal structure of Northwestern Turkey revealed by magnetotelluric surveys with the help of Seismology Gravity and Magnetic Data CANDANSAYAR, M.E., KAYA, C., DİKMEN, Ü., GÜRER, A., KONAK, N., BAŞOKUR, A.T., KILIÇ, A.R., E.ERDOĞAN5, DEMİRCİ, İ., ÖZYILDIRIM, Ö., AKIN, U., ARSLAN, S., KADIOĞLU, Y.K., YILMAZ, H., ULUGERGERLİ, E.U., OKAY, H. (18.09.2010-24.09.2010), Yayın Yeri: IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth 20th Workshop Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - Causatives for Extentional Tectonics in SW Turkey as revealed by deformatoins within Çameli Basin ÖVER, S., PINAR, A., ÖZDEN,S., YILMAZ,H., ÜNLÜGENÇ, U.C., KAMACI, Z. (02.05.2010-07.05.2010), Yayın Yeri: European Geosciences Assembly Uluslararası Özet bildiri ISBN: 31 - Adana Antakya Kahramanmaraş Arasındaki Bölgenin b Parametresi Değişimi ve Gumbel Dağılımı İstatistikleri ile Depremselliğinin İncelenmesi ve Sismik Risk Analizi YILMAZ, H., ŞAHİN-HOROZ, S., DİKMEN, Ü. (05.04.2010-09.04.2010), Yayın Yeri: 63.Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Stratigraphic and tectonic correlation of the Eastern Pontides and Lesser Caucasus YILMAZ, A. ADAMİA, S., YILMAZ, H. (05.10.2009-09.10.2009), Yayın Yeri: 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 33 - Investigation of Crust Structure along Zonguldak Akşehir Transect with Magnetotellurics Method CANDANSAYAR, M.E., KAYA, C., KONAK, N., KILIÇ, A.R. , DİKMEN, Ü., DEMİRCİ, İ., ERDOĞAN, E., ÖZYILDIRM, Ö., HACISALİHOĞLU, Ö., ADIGÜZEL, A., BOSTAN, S., AKIN, U., ARSLAN, S., GÜRER, A., ÜÇER, A., KADIOĞLU,Y.K., YILMAZ,H., BAŞOKUR, A.T., OKAY, H. (05.10.2009-09.10.2009), Yayın Yeri: 2.International Symposium on the Geology of the Black Sea Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 34 - Crust Structure Investıgaton Of Nort West Anatolıa wıth magnetotellurıc data collected along two parallel lınes by the help of gravıty magnetıc and seısmologıcal data KAYA, C., CANDANSAYAR, M.E., Ü.DİKMEN, KONAK, N., KILIÇ, A.R., ARSLAN, S., GÜRER, A., AKIN, U., HACISALİHOĞLU, Ö., BOSTAN, S., ADIGÜZEL, A., ÜÇER, A., KADIOĞLU, Y.K., YILMAZ, H., BAŞOKUR, A.T., OKAY, H., ERDOĞAN, E., DEMİRCİ, İ., ÖZYILDIRM, Ö. (23.08.2009-30.08.2009), Yayın Yeri: IAGA,11th Scientific Assembly Uluslararası Özet bildiri ISBN: 35 - Doğu Anadolu Platosu nun Kabuk Yapısının Doğası YILMAZ, A. YILMAZ, H., KAYA, C., BOZTUĞ, D. (13.04.2009-17.04.2009), Yayın Yeri: 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - KB Anadolu KYJFYA Projesi Zonguldak Akşehir Doğrultusu Boyunca Kabuk Yapısının Manyetotellürik Sismoloji Gravite Havadan Manyetik ve Jeokimyasal Çalışmalarla Araştırılması CANDANSAYAR, M. E., KAYA, C., DİKMEN, Ü, KONAK, N., KADIOĞLU, Y. K., YILMAZ, H., ARSLAN, S., AKIN, U.,KILIÇ, A. R., GÜRER, A., ULUGERGERLİ, E. U., BAŞOKUR, A. T., DEMİRCİ, İ., ERDOĞAN, E., KAÇMAZ, F., ÖZYILDIRM, Ö., OKAY, H. (13.04.2009-17.04.2009), Yayın Yeri: 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 37 - NW Anatolia CSGM Project an investigation of N W Anatolian Crust Structure by using Geophysical Methods CANDANSAYAR, M. E., KAYA, C., GÜRER A., KILIÇ, A. R., DİKMEN, Ü., KADIOĞLU, Y. K., ULUGERGERLİ, E. U., AKIN U., ARSLAN S., KONAK, N., YILMAZ, H., BAŞOKUR, A. T., DEMİRCİ, İ., ERDOĞAN, E., KAÇMAZ, F., ÖZYILDIRIM, Ö., OKAY, H., KAYPAK, B. (23.10.2008-29.10.2008), Yayın Yeri: IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth Short Abstract 19th Workshop Uluslararası Özet bildiri ISBN: 38 - NW ANATOLIA CSGM Project An investigation of N W Anatolian Crust Structure by Using Geophysical Methods Profile 1 KAYA, C., CANDANSAYAR, M. E., KILIÇ, A. R., GÜRER A., DİKMEN, Ü., YILMAZ, H., KADIOĞLU, Y. K., ULUGERGERLİ, E. U., AKIN U., ARSLAN S., KONAK, N., BAŞOKUR, A. T., DEMİRCİ, İ., ERDOĞAN, E., KAÇMAZ, F., ÖZYILDIRIM, Ö., OKAY, H., KAYPAK, B., OKAY H. (23.10.2008-29.10.2008), Yayın Yeri: IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth Short Abstract 19th Workshop Beijing Uluslararası Özet bildiri ISBN: 39 - Kuzey Batı Anadolu nun kabuk yapısının jeofizik yöntemlerle araştırılması projesi Kocaeli 8 9 Kasım 2007 CANDANSAYAR, M.E., C.KAYA, A. GÜRER, Ü. DİKMEN, U. AKIN, S. ARSLAN, Y.K. K.ADIOĞLU, N. KONAK, A.T. BAŞOKUR, B. KAYPAK, H. OKAY, Ö. EMRE, A.R. KILIÇ, H. YILMAZ (08.11.2007-09.11.2007), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 40 - Doğu Anadolu Fay Zonu nun Türkoğlu Kahramanmaraş ile Çelikhan Adıyaman Arasında Kalan Kesiminin Kinematiği YILMAZ HÜSEYİN (24.05.2007-26.05.2007), Yayın Yeri: Esen Arpat Doğu Anadolu Fay Zonu Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 41 - Sincik Adıyaman Sivrice Elazığ arasının Neotektoniği ile ilişkili cevherleşmeler YILMAZ H., DUMANLILAR, Ö., AY, Y. (24.05.2007-26.05.2007), Yayın Yeri: Esen Arpat Doğu Anadolu Fay Zonu Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 42 - Divriği Sivas Hekimhan Malatya Dolayındaki demir yataklarının bölgesel jeolojik konumları YILMAZ, H., YILMAZ, A., YILDIRIM, A., DUMANLILAR, Ö. (23.06.2005-25.06.2005), Yayın Yeri: Türkiye Demir Yatakları, Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 43 - Hasançelebi Kuluncak Malatya yörelerindekiki Fe oksit Cu Au Ag NTE cevherleşmeleri AY, Y. YILDIRIM, S. DUMANLILAR, Ö., YILMAZ, H. (23.06.2005-25.06.2005), Yayın Yeri: Türkiye Demir Yatakları, Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 44 - Geochemistry and tectonic setting of the Divriği Ophilite in the East Central Anatolian Sivas Turkey Evidence for melt generation within an asthenospheric window prior to ophiolite emplacment onto the Taurides PARLAK, O., YILMAZ, H., BOZTUĞ, D., HÖCK, V. (15.06.2005-18.06.2005), Yayın Yeri: International Symposium on the geodynamics Eastern Mediterranean 2005 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 45 - Hekimhan Kuluncak Malatya yöresindeki ofiyolitik kayaların tektonostratigrafik özellikleri YILMAZ, H., DUMANLILAR, Ö., AY, Y., YILMAZ, A. (11.04.2005-15.04.2005), Yayın Yeri: 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı 11.04.2005 - 15.04.2005 Ulusal Özet bildiri ISBN: 46 - Divriği Çetinkaya dolayındaki demir yataklarının bölgesel jeolojik konumu YILMAZ HÜSEYİN, YILMAZ ALİ (11.04.2005-15.04.2005), Yayın Yeri: 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 47 - 17 03 2005 Kuzulu Sugözü Koyulhisar Sivas Moloz Çığı DURSUN ERİK, YILMAZ HÜSEYİN (11.04.2005-15.04.2005), Yayın Yeri: 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 48 - Kuluncak Malatya yöresindeki Fe Oksitlere bağlı Au Ag Cu Pb Mo cevherleşmeleri11 04 2005 15 04 2005 AY, Y., DUMANLILAR, Ö., YILDIRIM,S., YILMAZ, H., TURGUT, Ö.,TABLACI, A., DUMANLILAR, H., KOÇAK, A. (11.04.2005-15.04.2005), Yayın Yeri: 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 49 - Hekimhan havzasının demir potansiyeli ve Malatya Ekonomisi açısından önemi YILMAZ HÜSEYİN (30.11.2004-01.12.2004), Yayın Yeri: Malatya ve Çevresinin Jeolojisi, Depremselliği ve Maden Potansiyeli Sempozyumu 2004 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 50 - 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminin bazı özellikleri YILMAZ, H., PINAR, A., YILDIRIM, A., HASPOLAT, Z.YÜKSEL, F.A, KANLI, A.İ,. ÖZÇELİK, S. (08.03.2004-12.03.2004), Yayın Yeri: 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 51 - Hekimhan yöresindeki demir yataklarının jeolojik konumları YILMAZ, H., DUMANLILAR, Ö., AY, Y., TABLACI, A., TORUN,Ö. (08.03.2004-12.03.2004), Yayın Yeri: 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 52 - Çelikhan Adıyaman ile Sivrice Elazığ arasındaki tektonik hatlarda gelişmiş Cu Au mineralizasyonlarının jeolojik özellikleri AY, Y., YILMAZ, H., DUMANLILAR, Ö., AYDIN, A., YIĞMATEPE, M., ASLAN, M., GÜLTEKİN, B. (08.03.2004-12.03.2004), Yayın Yeri: 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 53 - Source mechanism of the mainshock and aftershocks of the May 1st Bingöl Earthquake M 6 4 PINAR, A., YÜKSEL, F.A, KANLI, A.İ, YILMAZ, H., YALÇINKAYA, E., ALPTEKİN,Ö., YILDIRIM, A., ÖZÇELİK, S., SEZGİN, N., HASPOLAT, Z. (31.08.2003-12.09.2003), Yayın Yeri: International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault system Uluslararası Özet bildiri ISBN: 54 - Quaternary stress regime change at northeastern corner of the East Mediterranean SE Turkey ÖVER, S., ÖZDEN, S., ÜNLÜGENÇ, U.,YILMAZ, H. (06.04.2003-11.04.2003), Yayın Yeri: EGU, Geophysical Research Uluslararası Özet bildiri ISBN: 55 - Petrographic and geochemical evidences indicating the crustal assimilations in the within plate basalts Karasar basalt Divriği Sivas central Anatolia Turkey YILMAZ, H., ALPASLAN, M., TEMEL, A. (18.08.2002-23.08.2002), Yayın Yeri: 12 th Annual V. M. Goldscmith Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 56 - Malatya Keban ve Pütürge Metamorfitleri nin kökenlerine ilişkin mineralojik bulgular Doğu Toroslar BOZKAYA, Ö., YALÇIN, H., BAŞIBÜYÜK, Z., ÖZFIRAT, O., YILMAZ, H. (11.03.2002-16.03.2002), Yayın Yeri: 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 57 - Geotectonic setting of Güneş Divriği Sivas Ophiolite in Eastern Taurus Turkey YILMAZ HÜSEYİN, YILMAZ ALİ (24.09.2001-28.09.2001), Yayın Yeri: Fourth İnternational Turkish Geology Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 58 - Güneş Ofiyoliti nin Divriği Sivas jeolojisi YILMAZ, H., ARIKAL, T., YILMAZ, A. (07.05.2001-11.05.2001), Yayın Yeri: 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı 07.03.2001 - 11.03.2001 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 59 - Ore mineral and textures of Karakuz Hill Fe formations Malatya Eastern Turkey ŞAŞMAZ, A., SAĞIROĞLU, A.,TÜRKYILMAZ,B., YILMAZ,H. (28.08.1999-01.09.1999), Yayın Yeri: 77.Jahrestagung der Deutschen Mineralogishen Gesellschaft Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Cumhuriyet Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Jeoloji) 115R259 Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 03.06.2016 - 11.08.2018 1755 TÜRK LİRASI 2 - Erzurum İli İspir İlçesi I. Derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit Alan Sınırlarını Kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Arkeojeofizik Araştırma Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 09.06.2017 - 01.12.2017 TÜRK LİRASI 3 - Erzurum İli İspir İlçesi I. Derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit Alan Sınırlarını Kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Arkeojeofizik Araştırma Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 09.06.2017 - 01.12.2017 TÜRK LİRASI 4 - Gözaydın Bizmis en Erzincan Demir Yatağının Kökeninin Belirlenmesinde Sıvı Kapanım LA ICP MS Raman Spektrometresi ve İzotop Jeokimyası İncelemeleri Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.04.2014 - 30.11.2017 60000 TÜRK LİRASI 5 - Gözaydın (Bizmişen, Erzincan) Demir Yatağının Kökeninin Belirlenmesinde Sıvı Kapanım, LA-ICP-MS, Raman Spektrometresi ve İzotop Jeokimyası İncelemeleri Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.04.2014 - 30.11.2017 59.890 TÜRK LİRASI 6 - 2007 TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi Proje No 105Y026 Polatlı Nallıhan Karasu Arasındaki Bölgenin Kabuk Yapısının MT Yöntemle Araştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.04.2005 - 22.04.2007 7500 TÜRK LİRASI 7 - 2005 CÜBAP Projesi M 251 Elbistan Kahramanmaraş Hafik Sivas Arasındaki Bölgenin Yeraltı Kabuk Yapısının Manyetotellürik ve Gravite Yöntemleri ile İncelenmesi Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 21.04.2004 - 21.04.2005 2500 TÜRK LİRASI 8 - Doğu Anadolu Havzalarının Evrimi Yönetici BAP Tamamlandı - 11 233 TÜRK LİRASI 9 - MTA Proje Malatya Darende Kuluncak yöresinin fluorit prospeksiyonu Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 250000 10 - 105G145Kuzey Batı Anadolu nun kabuk yapısının jeofizik yöntemlerle araştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 7626952 11 - 107Y321 Fethiye Körfezi ile Antalya Körfezi Arasında Kalan Bölgenin Miyosen Sonrası Kinematiği Depremselliği ve Sismotektoniği Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 70000 12 - MTA Proje Çinkur a ait ÖİR 671 ve ÖİR 1714 nolu Malatya Yeşilyurt Görgü Cafana ruhsat sahaları jeoloji etüdü Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 2000000 13 - MTA Proje Malatya Doğanşehir Çelikhan dolayının jeolojisi Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 2000000 14 - MTA Proje İspendere Kale Malatya Baskil Hankendi Elazığ genel jeokimyasal prospeksiyon etüdü Yönetici DİĞER Tamamlandı - 4000000 15 - MTA Proje Taşmış Pütürge Malatya pirofillit etüdü Yönetici DİĞER Tamamlandı - 3000000 16 - MTA Proje Hasançelebi Hekimhan Malatya batısının jeoloji etüdü Yönetici DİĞER Tamamlandı - 250000 17 - MTA Proje Karakuz Hekimhan Malatya demir yatağının maden jeolojisi Etüdü Yönetici DİĞER Tamamlandı - 5000000 18 - MTA Proje Divriği Kangal Hekimhan yöresi demir ve polimetal aramaları projesi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 3000000 19 - MTA Proje Divriği Höbek Güneyciğin tepe civarının jeolojisi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 2000000 20 - MTA Proje Sivas Kangal Pınargözü Demir Export A Ş ye ait demir sahasının jeolojisi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 2000000 21 - YDABAG 100YO95 Adana ve Kahramanmaraş arasında kalan bölgenin Miyosen sonrası kinematiği ve depremselliği Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 6500 22 - CÜBAP M 182Sivas Tersiyer Havzasının Güney kenarının tektoniği Yönetici DİĞER Tamamlandı - 1200 23 - CÜBAP M 233Doğu Anadolu Fay Zonu nun Türkoğlu Maraş ile Çelikhan Adıyaman arasında kalan kesiminin deformasyon biçimi ve kinematiği Yönetici DİĞER Tamamlandı - 6350 24 - CÜBAP M 251Elbistan Kahramanmaraş Hafik Sivas Arasındaki Bölgenin Yeraltı Kabuk Yapısının Manyetotellürik ve Gravite Yöntemleri İle İncelenmesi Yönetici DİĞER Tamamlandı - 1481 25 - DPT K 120220 Sivas İli deprem duyarlık ve mikrobölgelendirme projesi Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 212000 26 - MTA Proje Adıyaman Besni Tut İnişdere ve Pembeğli fosfat yatakları etüdü Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 250000 27 - MTA Proje Adıyaman Çimento Fabrikası hammadde etütleri Yönetici DİĞER Tamamlandı - 5000000 28 - Jeodezik Ölçüler İle Yüksek Duyarlikli Genişbant Sismik Yerdeğiştirmelerin Elde Edilmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 04.03.2016 - 359.859 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2013-2014 Afet Yönetimi ve Organizasyonu Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Genel Jeoloji 1 Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Genel Jeoloji 2 Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Jeolojide Harita Teknikleri Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sismotektonik Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Afet Yönetimi ve Organizasyonu Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Genel Jeoloji 1 Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Genel Jeoloji 2 Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Jeolojide Harita Teknikleri Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Sismotektonik Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Afet Yönetimi ve Organizasyonu Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Genel Jeoloji 1 Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Genel Jeoloji 2 Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Jeolojide Harita Teknikleri Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Mühendislik Projeleri Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Sismotektonik Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 Global Tektonik ve Jeodinamik Olaylar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 Yer Kabuğunun Yapısı ve Bileşimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Global Tektonik ve Jeodinamik Olaylar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiyede kabuk yapısı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2012-2013 Yer Kabuğunun Yapısı ve Bileşimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Global Tektonik ve Jeodinamik Olaylar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiyede kabuk yapısı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 Yer Kabuğunun Yapısı ve Bileşimi Türkçe 3