Dr.Öğr. Üyesi MURAT BOSTANCIOĞLU


MAKALELER 1 - Karayolu Kaplamalarının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizinde Gerilme-Birim Şekil Değiştirme Davranışına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi BOSTANCIOĞLU MURAT, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Optimizing activated carbon size and ratio in bitumen modification BOSTANCIOĞLU MURAT,ORUÇ ŞEREF, Yayın Yeri: Journal of the Croatian Association of Civil Engineers, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Effect of activated carbon and furan resin on asphalt mixture performance BOSTANCIOĞLU MURAT,ORUÇ ŞEREF, Yayın Yeri: Road Materials and Pavement Design, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Teknik Not 4 - Effect of furfural-derived thermoset furan resin on the high-temperature performance of bitumen BOSTANCIOĞLU MURAT,ORUÇ ŞEREF, Yayın Yeri: Road Materials and Pavement Design, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Teknik Not 5 - Effect of Residual Asphalt Content on Creep Strain of CementModified Emulsified Asphalt Mixtures ORUÇ ŞEREF,BOSTANCIOĞLU MURAT,YILMAZ BAHADIR, Yayın Yeri: Journal of Civil Engineering and Urbanism, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus International Özgün Makale 6 - Preparation and Characterization of Activated Carbons from FurfuralProduction Wastes BOSTANCIOĞLU MURAT,ORUÇ ŞEREF, Yayın Yeri: Journal of Civil Engineering and Urbanism, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus International Özgün Makale 7 - A Reliability Based Solution to an Ambulance Location Problem Using Fuzzy Set Theory KOÇ MEHMET LEVENT,BOSTANCIOĞLU MURAT, Yayın Yeri: IJNES - International Journal of Natural and Engineering Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Farklı Yüklerin Karkas Yapılara Etkisinin İncelenmesi HANALİ SAHAVAT,BOSTANCIOĞLU MURAT, Yayın Yeri: Üniversiteler Arası İlmi Teknik Dergi Teorik ve Uygulamalı Mekanik, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - INVESTIGATION OF FINITE ELEMENT METHOD PARAMETERS AFFECTING THE DISPLACEMENT BEHAVIOUR OF HIGHWAY PAVEMENTS BOSTANCIOĞLU MURAT (04.05.2018-06.05.2018), Yayın Yeri: THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ONCOMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERINGSCIENCES (CMES-2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Analysis of Simple Distance (EDSP-BW Type) Guardrails with SAP2000 Program ORUÇ ŞEREF,DİLBEROĞLU AKIN ZAFER,YILMAZ BAHADIR,BOSTANCIOĞLU MURAT (17.05.2014-20.05.2014), Yayın Yeri: International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Borik Asidin Asfaltın Fiziksel Özelliklerine Etkisi ORUÇ ŞEREF,YILMAZ BAHADIR,BOSTANCIOĞLU MURAT (27.11.2013-28.11.2013), Yayın Yeri: 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Filler Malzemesi Olarak Perlitin Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalarda Marshall Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi GÜMÜŞER CELİL,BOSTANCIOĞLU MURAT (27.11.2013-28.11.2013), Yayın Yeri: 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Termoset Furan Reçinesi ile Bitüm Modifikasyonu BOSTANCIOĞLU MURAT,ORUÇ ŞEREF,YILMAZ BAHADIR (24.10.2013-25.10.2013), Yayın Yeri: Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Kaplamalı Yollarda Geogrid Kullanılması Durumunda Agrega Kazanımı ve Maliyet/T8.2 Yöntemleri ile Fayda-Maliyet İlişkisinin İncelenmesi ŞENOL AHMET,GÜMÜŞER CELİL,BOSTANCIOĞLU MURAT (13.11.2008-14.11.2008), Yayın Yeri: Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Kaplamasız Yollarda Geotekstil ve Geogrid Kullanılması Durumunda Oluşan Fayda-Maliyet İlişkisinin İncelenmesi ŞENOL AHMET,GÜMÜŞER CELİL,BOSTANCIOĞLU MURAT (13.11.2008-14.11.2008), Yayın Yeri: Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Kaplamasız Yollarda Geogrid Kullanımının Farklı Hesap Yöntemleri ile Ekonomik Analizi ŞENOL AHMET,GÜMÜŞER CELİL,BOSTANCIOĞLU MURAT (16.10.2008-17.10.2008), Yayın Yeri: Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Demiryolu Alt Yapısının Geosentetik Malzemeler ile Güçlendirilmesi ve Uygulama Örnekleri BOSTANCIOĞLU MURAT,ŞENOL AHMET (15.10.2008-17.10.2008), Yayın Yeri: 2nd International Railway Symposium Railway Trade Exhibition Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Taşdolgu Dalgakıranların Yıkılma Olasılığının Bulanık Çökme Ağacı Analizi Tahmini KOÇ MEHMET LEVENT,BOSTANCIOĞLU MURAT (12.05.2008-13.05.2008), Yayın Yeri: Yer Bilimlerinde Esnek Hesaplama Yöntemleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Sivas Bölgesi Ambulans Yerleşim Modelinin Sezgisel Yöntemlerle Optimizayonu BOSTANCIOĞLU MURAT,KOÇ MEHMET LEVENT (23.05.2007-25.05.2007), Yayın Yeri: Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: