Dr.Öğr. Üyesi İSMAİL ERCÜMENT AYAZLI


MAKALELER 1 - USING EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS TO IMPROVE THE CALIBRATION OF SLEUTH URBAN GROWTH MODELS AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,BİLEN ÖMER, Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - Extracting an Urban Growth Model s Land CoverLayer from Spatio-Temporal Cadastral Databaseand Simulation Application AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,BAŞLIK SEHER,YAKUP AHMET EMİR,KOTAY DERYA, Yayın Yeri: Polish Journal of Environmental Studies, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - TOKAT İLİNDE KENTSEL BÜYÜMENİN SLEUTH MODELİ İLE SİMÜLASYONU YAZICI AHMET DOĞUKAN,ÖZTÜRK DERYA,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT, Yayın Yeri: Nature Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 4 - Fraktal Boyut Değerleri Hesaplanarak Mülkiyet Geometrisi ile Kentleşme İlişkisinin Araştırılması: Sivas Örneği AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - CREATING URBAN GROWTH SIMULATION MODELS DRIVEN BY THE BOSPHORUS BRIDGES AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,lauf steffen,kleinschmit birgit,DEMİR HÜLYA, Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Simulating urban growth driven by transportation networks A case study of the Istanbul third bridge AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,Steffen Lauf,Hulya Demir,Kleinschmit Birgit, Yayın Yeri: Land Use Policy, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Simülasyon İle Belirlenmesi Ayazlı İsmail Ercüment, Kılıç Fatmagül, Demir Hülya, Yayın Yeri: Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone Turkey from GPS measurements TATAR ORHAN,POYRAZ FATİH,GÜRSOY HALİL,ÇAKIR ZİYADİN,ERGİNTAV SEMİH,AKPINAR ZAFER,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,TÜRK TARIK,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,Polat Ali,MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY ÖNDER,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,Çakmak Rahşan,Alpay Belgen,YAVAŞOĞLU HAKA, Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - Designing three dimensional property right database for Turkey Ayazli Ismail Ercument, Helvaci Cuneyd, Batuk Fatmagul, Stoter Jantien, Yayın Yeri: African Journal of Business Management, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - GPS Hızlı Statik Yöntemde Troposferik Hata Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,ŞANLI DOĞAN UĞUR,POYRAZ FATİH,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT, Yayın Yeri: Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - UKVA Kapsamında UVDF GML Tasarımı Emem O., Batuk F., Ayazlı E., Yayın Yeri: HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Modeling of Urban Growth and Simulation Models YAZICI AHMET DOĞUKAN,ÖZTÜRK DERYA,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - SIMULATING LAND COVER CHANGE BY PROTECTIVE AND NON-PROTECTIVE SCENARIOS AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,yakup ahmet emir (04.09.2018-07.09.2018), Yayın Yeri: EURASIAN GIS 2018 CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - USING EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS METHOD IN THE CALIBRATION STEP OF SLEUTH URBAN GROWTH MODEL: A CASE STUDY OF ISTANBUL SANCAKTEPE DISTRICT AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT (04.09.2018-07.09.2018), Yayın Yeri: EURASIAN GIS 2018 CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Tokat İlinde Kentsel Büyümenin SLEUTH Modeli İle Simülasyonu YAZICI AHMET DOĞUKAN,ÖZTÜRK DERYA,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT (11.04.2018-13.04.2018), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - INVESTIGATION OF URBAN GROWTH EFFECTS ON FOREST AREA BY CREATING DIFFERENT SIMULATION SCENARIOS AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,BAŞLIK SEHER,Yakup Ahmet Emir,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,Kotay Derya,Gültekin Mahmut (18.03.2018-20.03.2018), Yayın Yeri: GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - CREATING OF PARCEL BASED URBAN GROWTH SIMULATION MODEL FROM CADASTRAL MAPS AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,BAŞLIK SEHER,YAKUP AHMET EMİR,KOTAY DERYA,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,GÜLTEKİN MAHMUT (14.10.2017-15.10.2017), Yayın Yeri: 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Investigation Of Exploratory Factor Analysis Method To Improve Urban Growth Simulation Model Accuracy AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,BİLEN ÖMER (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN URBANIZATION AND PROPERTY RIGHTS USING FRACTAL DIMENSION AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT (11.09.2017-15.09.2017), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Simülasyon Modelleri İle Orman Vasfını Yitirecek Arazilerin (2B) Belirlenmesi AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,BAŞLIK SEHER,yakup ahmet emir,kotay derya,gültekin mahmut,KILIÇ GÜL FATMAGÜL (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - KADASTRAL HARİTALARDAN PARSEL TABANLI KENTSEL BÜYÜME SİMÜLASYON MODELİ OLUŞTURULMASI SANCAKTEPE ÖRNEĞİ AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,BAŞLIK SEHER,yakup ahmet emir,kotay derya,gültekin mahmut,KILIÇ GÜL FATMAGÜL (05.10.2016-07.10.2016), Yayın Yeri: 6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - A Forecasting Method for Physical Pattern of Urban Spread in Fast Growing Fringe Areas The Case of Istanbul AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,BAŞLIK SEHER,YAKUP AHMET EMİR,GÜLTEKİN MAHMUT,KOTAY DERYA,KILIÇ GÜL FATMAGÜL (11.04.2016-15.04.2016), Yayın Yeri: ASPRS 2016 ANNUAL CONFERENCE: ıgtf 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Creating Urban Growth Simulation Models Driven By The Bosphorus Bridges AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,Lauf Steffen,DEMİR HÜLYA,Kleinschmit Birgit (26.09.2015-30.09.2015), Yayın Yeri: 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - A SIMULATION MODEL BASED UPON LAND OWNERSHIP PATTERN THE CASE OF ISTANBUL BAŞLIK SEHER,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,AKBULUT MEHMET RIFAT (15.01.2015-16.01.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-952-15-3711-0 15 - Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Araştırılması AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,BAŞLIK SEHER,GÜLTEKİN MAHMUT,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,KURUÇ TUĞÇE,UNGAN TUĞÇE,BİLAL ÇALIŞKAN (14.10.2014-16.10.2014), Yayın Yeri: 5. UZAKTAN ALGILAMA - CBS (UZAL-CBS 2014) SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Araştırılması AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,DEMİR HÜLYA (14.05.2013-17.05.2013), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - A simulation model of urban growth driven by the bosporus bridges AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,KILIÇ GÜL FATMAGÜL,DEMİR HÜLYA (12.05.2013-15.05.2013), Yayın Yeri: The 6th International Workshop On Information Fusion And Geographic Information Systems: Environmental And Urban Challenges (IF&GIS 2013) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-3-642-31832-0 18 - Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği Poyraz F., Tatar O., Hastaoğlu K., Türk T., Gürsoy Ö., Ayazlı E. (18.04.2011-22.04.2011), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 19 - Kentsel Yayılma Simülasyon Modelleri Ve Hücresel Otomat AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,Batuk Fatmagül,Demir Hülya (18.04.2011-22.04.2011), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Simulating Landuse Changes Driven By A 3rd Bosphorus Bridge AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,Batuk Fatmagul,Kleinschmit Birgit (15.11.2010-18.11.2010), Yayın Yeri: ASPRS/CaGIS 2010 Fall Specialty Conference in conjunction with a special joint symposium of ISPRS Technical Commission IV and AutoCarto 2010 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Koyulhisar Sivas Heyelanının GPS Yöntemi ile İzlenmesi Hastaoglu K., Tatar O., Sanlı D., Ayazlı E., Gürsoy Ö., Poyraz F., Türk T. (03.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: 14. Aktif Tektonik Arastırma Grubu (ATAG 14) Çalıstayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Bias on Rapid Static GPS Velocity Estimates due to Large Inter station Height Differences Examples from Koyulhisar Landslide in Central Turkey Hastaoğlu K., Şanlı D., Ayazlı E. (19.04.2009-24.10.2010), Yayın Yeri: EGU General Assembly 2009 Uluslararası Poster ISBN: 23 - Heyelanların GPS İle İzlenmesinde Hızlı Statik Ölçü Yönteminin Doğruluğunun Araştırılması Hastaoğlu K., Şanlı D., Ayazlı E., Gürsoy Ö. (20.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 24 - TÜRKİYE`DE TEKNİK ALTYAPI KADASTROSU GEREKSİNİMİ AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,Avşar Selahattin,Gür Tomris,Pazarcı Mehmet (11.05.2009-15.05.2009), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı  Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Türkiye de Teknik Altyapı Kadastrosu Gereksinimi AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,SELAHATTİN AVŞAR,GÜR TOMRİS,PAZARCI MEHMET (11.05.2009-15.05.2009), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - Three Dimensional Property Right Problems And Suggestions For Turkey AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,batuk fatmagül,Stoter Jantien (03.07.2008-11.07.2008), Yayın Yeri: ISPRS Congress Uluslararası Poster ISBN: 27 - KABIS Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi Kapsamında Gerçeklestirilen Tektonik Amaçlı Jeodezik Çalısmalar Önerilen Cografi Bilgi Sistemi Türk T., Tatar O., Gürsoy H., Hastaoglu K., Poyraz F., Ayazlı E., Gürsoy Ö (08.11.2007-09.11.2007), Yayın Yeri: 11. ATAG Çalıstayı Ulusal Poster ISBN: 28 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca YerAlan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi KABIS Tasarımı ProjeTanıtımı ve Ön Bulgular Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Kavak, K.S.,Dikmen, Ü., Türk, T., Poyraz, F., Hastaoglu, K., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akın, M., Demir, G.,Zabcı, C., Karabacak, V. Ve Çakır, Z. (08.11.2007-09.11.2007), Yayın Yeri: Aktif Tektonik Arastırma Grubu 11. Çalıstayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 29 - Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması Tatar O., Türk T., Gürsoy H., Hastaoğlu K., Ayazlı E., Poyraz F., Gürsoy Ö., Zabcı C., Demir G., Dikmen Ü. (30.10.2007-02.11.2007), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 30 - Fabrika Yerlerinin CBS ve ÇÖKV ile Belirlenmesi AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,KILIÇ GÜL FATMAGÜL (02.07.2007-04.07.2007), Yayın Yeri: YA/EM 2007- Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 31 - Üç Boyutlu Mülkiyet Veritabanı Tasarımı Üzerine Bir Çalışma AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,Emem Ozan,KILIÇ GÜL FATMAGÜL (05.06.2007-07.06.2007), Yayın Yeri: Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 32 - Üç Boyutlu Kadastro Gereksinimi AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,KILIÇ GÜL FATMAGÜL (02.04.2007-06.04.2007), Yayın Yeri: 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 33 - Aktif Fay Zonları ve Dogal Afetler KuzeyAnadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizive Afet Bilgi Sisteminin Olusturulması Tatar, O., (Halil Gürsoy, Muhammet Sahin, T.Fikret Sezen, Fikret Koçbulut, Levent Mesci, Fatih Poyraz,Kemal Hastaoglu, Tarık Türk, Ercüment Ayazlı, Önder Gürsoy, Ali Polat, Zafer Akpınar, Alpay Belgen,Hakan Yavasoglu, Seda Yaman, Taylan Demirel, Gökhan Ka (16.11.2006-18.11.2006), Yayın Yeri: TUJK 2006, Tektonik ve Jeodezik Aglar Çalıstayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 34 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit VAdisi Boyunca Yer Alan Yerlesim Alanlarının Dogal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Olusturulması Ilk Sonuçlar TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TOPAL TAMER,ŞAHİN MUHAMMED,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,DİKMEN ÜNAL,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,POLAT ALİ,AKPINAR ZAFER,AKIN (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG10 - Aktif Tektonik Arastırma Grubu 10. Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 35 - KENTSEL BÜYÜME SİMÜLASYON MODEL DOĞRULUĞUNUN FARKLI KALİBRASYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI kotay derya,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,yakup ahmet emir (18.09.2018-), Yayın Yeri: VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018) Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Mülkiyet Yapısının Kentleşmeye Etkilerinin Simülasyon İle Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 11.04.2017 - 05.11.2018 7005,04 TÜRK LİRASI 2 - Mülkiyet Yapısı ile Kentleşme İlişkisinin Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.05.2017 - 19.12.2017 8288,29 TÜRK LİRASI 3 - Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Simülasyon Modelinin Oluşturulması Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.05.2013 - 29.12.2016 170743 TÜRK LİRASI 4 - Uzay Radar Görüntülerinden Ps InSAR ve DINSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların Belirlenmesi İzlenmesi ve Heyelan Bilgi Sisteminin Oluşturulması Kelkit Vadisi Örneği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.03.2012 - 20.10.2015 128650 TÜRK LİRASI 5 - Sivas İl Özel İdaresi KÖYDES Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Bilgi Sistemi Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.12.2012 - 01.12.2013 25000 TÜRK LİRASI 6 - 1 ve 2 Boğaz Köprülerinin Tetiklediği Kentsel Büyümenin Simülasyon Modelinin Yaratılması ve Bu Modelin 3 Köprü Alternatif Güzergâhlarına Uygulanarak Koruma Alanlarına Etkisinin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2008 - 01.06.2011 15000 TÜRK LİRASI 7 - Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 01.04.2006 - 01.12.2009 3000000 TÜRK LİRASI 8 - Kentsel Büyüme Simülasyon Modeli Kalibrasyon Sonuçlarının İyileştirilmesinin Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 02.05.2017 - 7348,79 TÜRK LİRASI