Doç.Dr. TANER EKİCİ


MAKALELER 1 - Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Göbekören Volkaniklerinin Petrolojisi (Kangal-Sivas)Petrology of the Plio-Quaternary Göbekören Volcanics (Kangal-Sivas) EKİCİ TANER,TAŞ SULTAN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 2 - Petrology and Ar Ar Chronology of Erdembaba and Kuyucak Volcanics Exposed along the North Anatolian Fault Zone Eastern Pontides NE Turkey Implications for the Late Cenozoic Geodynamic Evolution of Eastern Mediterranean Region EKİCİ TANER, Yayın Yeri: Journal of The Gological Society of India, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Collision related slab break off volcanism in the Eastern Anatolia Kepez volcanic complex TURKEY EKİCİ TANER, Yayın Yeri: Geodinamica Acta, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Foreland Magmatism during the Arabia Eurasia Collision Pliocene Quaternary Activity of the Karacada Volcanic Complex SW Turkey EKİCİ TANER,Colin Grant Macpherson,OTLU NAZMİ, Yayın Yeri: Journal of Petrology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Doğal bir güzellik Sütun yapılı lavlar EKİCİ TANER, Yayın Yeri: MTA Jeoturizm Paneli ve Gezi Notları, Yıl: 2013 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 6 - Polybaric melting of a single mantle source during the Neogene Siverek phase of theKaracadağ Volcanic Complex SE Turkey Ekici Taner, Macpherson G Colin, Otlu Nazmi, Yayın Yeri: Lithos, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Çarpışma Sonrası Kalk Alkalin Yozgat Volkaniklerinin Petrolojisi EKİCİ TANER,TİRYAKİ CANAN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 8 - Geochemistry of the Middle Miocene Collision related Yamadağı eastern Anatolia Calc alkaline Volcanics Turkey EKİCİ TANER,ALPASLAN MUSA,PARLAK OSMAN,UÇURUM ALİ, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Geochemistry of the Pliocene basalts erupted along the Malatya Ovacık fault zone MOFZ eastern Anatolia Turkey Implications for source characteristics and partial melting processes Ekici Taner, Alpaslan Musa, Parlak Osman, Temel Abidin, Yayın Yeri: Chemie der Erde-Geochemistry, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Magmatic processes and mixing origin of andesite Miocene Karamağara volcanics Alpaslan Musa, Ekici Taner, Otlu Nazmi, Boztuğ Durmuş, Temel Abidin, Yayın Yeri: Geological Journal, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Yeniyapan Yöresinde Akdağmadeni Yozgat Pliyo Kuvaterner Yaşlı Volkaniklerin Jeokimyası Orta Anadolu Alpaslan Musa, Ekici Taner, Otlu Nazmi, Yeşiltaş Akif, Yayın Yeri: Geosound, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Bursa Eskişehir ve Fethiye Köyceğiz Bölgeleri Krom Yatakları ve Yan Kayaçlarının Platin Grubu Element PGE Dağılımları Uçurum Ali, Lechler J Paul, Ekici Taner, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Anatolid Pontid Çarpışma Sisteminin Pasif Kenarında Yer Alan Yozgat Batolitinde Syn COLG ve Post COLG Granitoyid Birlikteliği Ekici Taner, Boztuğ Durmuş, Yayın Yeri: Geosound, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Granitoyidlerdeki K feldispat Megakristallerinin Anlamı ve Önemi Ekici Taner, Boztuğ Durmuş, Yayın Yeri: Geosound, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - UÇURUM ALİ,ŞAHİN DEMİR ÇİĞDEM,MATHUR RYAN,EKİCİ TANER (07.05.2018-11.05.2018), Yayın Yeri: 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Stable Isotope (O, D, S, Cu) Geochemistry of Selected Gold Deposits from Eastern Turkey UÇURUM ALİ,ŞAHİN DEMİR ÇİĞDEM,EKİCİ TANER,OTLU NAZMİ,MATHUR RYAN,AREHART GREG B (17.09.2017-20.09.2017), Yayın Yeri: SEG-2017 China Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Cumhuriyet Üniversitesi Spektral Kütüphanesi CUSL Çalışmaları GÜRSOY ÖNDER,EKİCİ TANER,Ayaz Emrah (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Görüntü Zenginleştirme Analizleri ve Spektral Ölçmeler Kullanılarak Ultramafik Kayaçların Tespit edilmesi GÜRSOY ÖNDER,EKİCİ TANER (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Doğal Bir Güzellik Sütun Yapılı Lavlar EKİCİ TANER (08.06.2012-10.06.2012), Yayın Yeri: Ulusal Davetli konuşmacı ISBN: 6 - Doğu Anadolu da Çarpışmayla İlişkili Neojen Volkanizması Kepez Volkaniklerinde Yeni ve Jeokimyasal Bulgular Türkiye EKİCİ TANER,OTLU NAZMİ,Nicolas Arnaud (13.04.2009-17.04.2009), Yayın Yeri: 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 7 - Çarpışmayla İlişkili Orta Miyosen Yaşlı Yamadağı Doğu Aanadolu Kalkalkalin Volkanizmasının Jeokimyası EKİCİ TANER,ALPASLAN MUSA,PARLAK OSMAN,UÇURUM ALİ (11.04.2005-17.04.2005), Yayın Yeri: 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 8 - Orta Anadolu Çarpışma Sonrası Granitoyidlerinin Jenezinde Litosferik Delaminasyondan Kaynaklanan Geniş Bileşimsel Değişim BOZTUĞ DURMUŞ,OTLU NAZMİ,YILMAZ ŞAHİN SABAH,TATAR ERKÜL SİBEL,ALPASLAN MUSA,EKİCİ TANER (18.11.2004-21.11.2004), Yayın Yeri: Tübitak Butal, I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 9 - Determination of Alteration Zones Related to Hydrothermal Mineralization in the Eastern Black Sea region Turkey Using ASTER and Landsat ETM Images KAVAK KAAN ŞEVKİ,UÇURUM ALİ,Paul J Lechler,Greg B Arehart,OTLU NAZMİ,EKİCİ TANER (20.08.2004-28.08.2004), Yayın Yeri: 32nd International Geological Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Epithermal Gold Mineralizations in Pontide Island Arc North Easthern Turkey UÇURUM ALİ,GREG B AREHART,PAUL J LECHLER,FRANC MOLNAR,OTLU NAZMİ,EKİCİ TANER,BOZTUĞ DURMUŞ,KURT İSKENDER (20.08.2004-28.08.2004), Yayın Yeri: 32nd International Geological Congress Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 11 - Some textural and geochemical evidences on mixing and mingling in the genesis of Karamagara Volcanics Saraykent Yozgat central Anatolia Turkey ALPASLAN MUSA,OTLU NAZMİ,EKİCİ TANER,TEMEL ABİDİN,BOZTUĞ DURMUŞ (18.08.2002-23.08.2002), Yayın Yeri: Goldschmidt Uluslararası Poster ISBN: 12 - Granitoyidlerdeki K feldispat Megakristallerinin Jenetik Anlamı EKİCİ TANER (07.06.2001-12.06.2001), Yayın Yeri: Magmatik Petrojenez Lisansüstü Yazokulu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 13 - Anatolid Pontid çarpışma sisteminin pasif kenarında yeralan Yozgat Batolitinde syn COLG ve post COLG granitoyid birlikteliği EKİCİ TANER,BOZTUĞ DURMUŞ (30.04.1997-03.05.1997), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. yılı Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 14 - Granitoyidlerdeki K feldispat megakristallerinin anlamı ve önemi EKİCİ TANER,BOZTUĞ DURMUŞ (30.04.1997-03.05.1997), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. yılı Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 15 - Outward fractional crystallization and mingling mixing processes in the SW part of Yozgat Batholith TATAR ERKÜL SİBEL,BOZTUĞ DURMUŞ,EKİCİ TANER,OTLU NAZMİ (23.03.1997-27.03.1997), Yayın Yeri: EUG-9 Uluslararası Poster ISBN: 16 - The co existency of the syn COLG and post COLG granitoids in the Yozgat Batholith from passive margin of the Anatolide Pontide collision EKİCİ TANER,BOZTUĞ DURMUŞ,TATAR ERKÜL SİBEL,OTLU NAZMİ (23.03.1997-27.03.1997), Yayın Yeri: EUG-9 Uluslararası Poster ISBN:
PROJELER 1 - Kumarlı Mısırören Kangal Sivas Güneyinde Yeralan Pliyo Kuvaterner Yaşlı Volkaniklerin Petrolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.07.2015 - 03.03.2017 10.000 TÜRK LİRASI 2 - Uzaktan algılama ve yersel spektral analiz verileri ile kayaç ve minerallerin haritalanması ve Cumhuriyet Üniversitesi Spektral Kütüphanesinin Oluşturulması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2014 - 06.12.2016 150.000 TÜRK LİRASI 3 - Yozgat Batolitin i Oluşturan Lökogranitlerin ve Yozgat Volkanitleri nin Petrolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2010 - 01.06.2012 10000 TÜRK LİRASI 4 - Karacadağ Diyarbakır Volkanizmasının Petrolojisi Jeokoronolojisi ve Tektonomagmatik Evrimi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.06.2007 - 01.01.2010 112895 TÜRK LİRASI 5 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Civarında Gözlenen Neojen Yaşlı Kuyucak Bazaltı ve Erdembaba Volkanitlerinin Karşılaştırmalı Petrolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2007 - 01.06.2009 10000 TÜRK LİRASI 6 - Orta ve Batı Anadolu daki bazı granitoyidlerin U Pb Rb Sr K Ar 40Ar 39Ar ve Fission Track jeokronolojisi O ve S izotop jeokimyası yöntemleriyle soğuma ve yükselme tarihçelerinin incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2004 - 01.06.2007 20000 TÜRK LİRASI 7 - Akçadağ yöresindeki Pliyosen yaşlı bazaltik volkanizmanın petrolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2004 - 01.01.2007 20000 TÜRK LİRASI 8 - Doğu Karadeniz Bölgesi Hidrotermal Altın Yatağı Cevherleşmelerinin Uzaktan Algılama ve İzotop Jeokimyası Yöntemleriyle İncelenmesi DPT Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.06.2003 - 01.06.2006 1000000 TÜRK LİRASI 9 - İç ve İç Doğu Anadolu daki Bazı Granitoyidlerin K Ar 40Ar 39Ar Fission Track Jeokronolojisi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.06.2002 - 01.06.2005 20000 TÜRK LİRASI 10 - Arguvan Arapkir Malatya arasında Malatya fayı boyunca gözlenen Neojen volkaniklerinin Petrolojisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2002 - 11.07.2003 15000 TÜRK LİRASI 11 - Hırkadağ ve İdişdağ yöresi magmatik ve metamorfik kayaçlarının karşılaştırmalı Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.1999 - 01.06.2002 10000 TÜRK LİRASI 12 - Yozgat Yöresi Eosen yaşlı volkaniklerin mineralojik petrografik ve jeokimyasal özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.2000 - 01.06.2002 10000 TÜRK LİRASI 13 - Bursa Eskişehir ve Fethiye Köyceğiz bölgelerindeki krom yataklarının ve yan kayaçalrının platin grubu element içeriklerinin araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.1998 - 01.06.2000 15000 TÜRK LİRASI 14 - Yozgat Batoliti Yozgat Güneyi Kesiminin Petrolojisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.06.1995 - 01.01.1997 8000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2018-2019 MAGMATİK PETROGRAFİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 METAMORFİK PETROGRAFİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MAGMATİK PETROGRAFİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 METAMORFİK PETROGRAFİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MAGMATİK PETROGRAFİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 METAMORFİK PETROGRAFİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 PETROGRAFİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Magmatik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Metamorfik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Magmatik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Metamorfik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Magmatik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Metamorfik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Özel Mineraloji Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Magmatik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Metamorfik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Özel Mineraloji Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Metamorfik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Özel Mineraloji Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Magmatik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Metamorfik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Özel Mineraloji Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Magmatik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Metamorfik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Magmatik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Metamorfik Petrografi Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Petrografi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Petrografi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 İLERİ PETROGRAFİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 İZOTOPSAL JEOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 MAGMATİZMA VE TEKTONİK SÜREÇLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 MEGAKRİSTALLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 VOLKANOLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 İZOTOPSAL JEOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MAGMATİZMA VE TEKTONİK SÜREÇLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MEGAKRİSTALLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 METAMORFİK PETROLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 VOLKANOLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 İZOTOPSAL JEOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 MAGMATİZMA VE TEKTONİK SÜREÇLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 MEGAKRİSTALLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 METAMORFİK PETROLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 VOLKANOLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Megakristaller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Megakristaller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Megakristaller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Megakristaller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Megakristaller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Megakristaller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Megakristaller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Megakristaller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Megakristaller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Magmatizma ve Tektonik Süreçler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Volkanoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Volkanik Kayaçların Petrolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Volkanoloji Türkçe 3