Dr.Öğr. Üyesi SEVDA ÖZEL


BİLDİRİLER 1 - 2015 Sivas İli Koyulhisar İlçesi Heyelan Alanı Zemininin Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi ÖVER DEMET,ÖZEL SEVDA (05.06.2015-07.06.2015), Yayın Yeri: 1.Genç Yerbilimciler Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - Özel S 2012 Elektrik Özdirenç ve Elektriksel İletkenlik verileri ile Çevre Kirliliği Boyutlarının İncelenmesi ADIM Üniversiteleri Birlikteliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Jeofizik Maden Mühendisleri 1 Yerbilimleri Sempozyumu 18 20 ÖZEL SEVDA (18.10.2012-20.10.2012), Yayın Yeri: ADIM Üniversiteleri Birlikteliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi (Jeoloji, Jeofizik, Maden Mühendisleri) 1. Yerbilimleri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Özel S 2013 2D Analysis of Karst Structures by ERT GPR and MASW Methods The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey 25 27 November 2013 Antalya ÖZEL SEVDA (25.11.2013-27.11.2010), Yayın Yeri: The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Özel S Yılmaz A 2010 Defining of the Leakage Pollution with the Geophysical Methods at the Sivas Landfill Area The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Extended Abstracts 23 26 November 2010 Ankara 148 SEVDA ÖZEL, ALİ YILMAZ (23.11.2010-26.11.2010), Yayın Yeri: The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Özel S Kaya C Can B 2007 Archeological studies in Altıntepe Urartu Castle International Earthquake Symposium Kocaeli 2007 Abstract Özler 22 24 October 2007 Kocaeli 259 SEVDA ÖZEL, CEMAL KAYA, BİROL CAN (22.11.2007-24.11.2007), Yayın Yeri: International Earthquake Symposium Kocaeli 2007 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Can B Özel S 2007 2006 yılı Altıntepe Jeofizik Araştırmaları 23 Arkeometri Sonuçları Toplantısı 28 Mayıs 1 Haziran 2007 Kültür ve Turizm Bak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kocaeli BİROL CAN, SEVDA ÖZEL (28.05.2007-30.05.2007), Yayın Yeri: 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2017-2018 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2017-2018 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2016-2017 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2016-2017 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2016-2017 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2015-2016 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2015-2016 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2015-2016 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2014-2015 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2014-2015 HİDROJEOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Arama Jeofiziği II (KTU) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bitirme Projesi (KTU) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2013-2014 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Elektromanyetik Prospeksiyon (KTU) Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GENEL JEOFİZİK Türkçe 2 Lisans 2013-2014 HİDROJEOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2013-2014 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MUKAVEMET Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Saha Jeofiziği (2 hafta-KTU) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 SİSMİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2012-2013 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2012-2013 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 DANIŞMANLIK Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ VERİLERİNİN YORUMLANMASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 DANIŞMANLIK Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ VERİLERİNİN YORUMU Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 DANIŞMANLIK Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ VERİLERİNİN YORUMLANMASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 DANIŞMANLIK Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ VERİLERİNİN YORUMLANMASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 SEMİNER Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 SEMİNER Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2012-2013 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 SEMİNER Türkçe 1