Dr.Öğr. Üyesi SEVDA ÖZEL


MAKALELER 1 - Determination of Heavy Metal Levels in Echium italicum L. Plants UÇAR SÖZMEN ESRA,ÖZYAZICI MEHMET ARİF,ÖZEL SEVDA,KARAKÖY TOLGA,Öktüren Asri Filiz,KÜTÜK DİNÇEL NAZİRE GÜLŞAH,DİNÇEL BURAK, Yayın Yeri: Notulae Scientia Biologicae, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: CAS, EBSCO Özgün Makale 2 - ÖZEL SEVDA, Yayın Yeri: Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Bir Deponi Alanı Sızıntı Sularının Çevresel Etkilerinin Jeofizik ve Su Kimyası Yöntemleriyle İncelenmesi ÖZEL SEVDA, Yayın Yeri: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİDERGİSİ, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Examination of the structural characteristics arising in gypsums by the GPR and MASW methods (Sivas, Turkey) Naşit Darıcı,ÖZEL SEVDA, Yayın Yeri: Natural Hazards, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - The examination of the spread of the leachates coming out of a solid waste disposal area on the ground with geophysical and geochemical methods (Sivas, Turkey) ÖZEL SEVDA,YILMAZ ALİ,CANDANSAYAR MEHMET EMİN, Yayın Yeri: JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Sivas (Türkiye) ve Dolayının Öncelikli Çevresel Tehlikeleri ÖZEL SEVDA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Crustal Structure of the Eastern Part of Central Anatolia Turkey Turkish Journal of Earth Sciences YILMAZ HÜSEYİN,ÖZEL SEVDA, Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - A new way of using the Spider diagram method in Heavy Metal Pollution Studies for Earth Sciences ÖZEL SEVDA (11.07.2019-13.07.2019), Yayın Yeri: World Congress on Geology Earth Science Geoscience-2019 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - 2015 Sivas İli Koyulhisar İlçesi Heyelan Alanı Zemininin Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi ÖVER DEMET,ÖZEL SEVDA (05.06.2015-07.06.2015), Yayın Yeri: 1.Genç Yerbilimciler Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - Özel S 2013 2D Analysis of Karst Structures by ERT GPR and MASW Methods The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey 25 27 November 2013 Antalya ÖZEL SEVDA (25.11.2013-27.11.2013), Yayın Yeri: The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Özel S 2012 Elektrik Özdirenç ve Elektriksel İletkenlik verileri ile Çevre Kirliliği Boyutlarının İncelenmesi ADIM Üniversiteleri Birlikteliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Jeofizik Maden Mühendisleri 1 Yerbilimleri Sempozyumu 18 20 ÖZEL SEVDA (18.10.2012-20.10.2012), Yayın Yeri: ADIM Üniversiteleri Birlikteliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi (Jeoloji, Jeofizik, Maden Mühendisleri) 1. Yerbilimleri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-7929-28-4 5 - Özel S Yılmaz A 2010 Defining of the Leakage Pollution with the Geophysical Methods at the Sivas Landfill Area The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Extended Abstracts 23 26 November 2010 Ankara 148 ÖZEL SEVDA,YILMAZ ALİ (23.11.2010-26.11.2010), Yayın Yeri: The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Özel S Kaya C Can B 2007 Archeological studies in Altıntepe Urartu Castle International Earthquake Symposium Kocaeli 2007 Abstract Özler 22 24 October 2007 Kocaeli 259 SEVDA ÖZEL, CEMAL KAYA, BİROL CAN (22.11.2007-24.11.2007), Yayın Yeri: International Earthquake Symposium Kocaeli 2007 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Can B Özel S 2007 2006 yılı Altıntepe Jeofizik Araştırmaları 23 Arkeometri Sonuçları Toplantısı 28 Mayıs 1 Haziran 2007 Kültür ve Turizm Bak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kocaeli BİROL CAN, SEVDA ÖZEL (28.05.2007-30.05.2007), Yayın Yeri: 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2018-2019 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2018-2019 GENEL JEOFİZİK Türkçe 2 Lisans 2018-2019 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2018-2019 JFM 4053 JEOFİZİK Türkçe 3 Lisans 2017-2018 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2017-2018 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2017-2018 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2016-2017 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2016-2017 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2016-2017 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2015-2016 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2015-2016 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2015-2016 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2014-2015 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2014-2015 HİDROJEOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Arama Jeofiziği II (KTU) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Bitirme Projesi (KTU) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2013-2014 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Elektromanyetik Prospeksiyon (KTU) Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GENEL JEOFİZİK Türkçe 2 Lisans 2013-2014 HİDROJEOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2013-2014 JEOFİZİKTE DÜZ VE TERS ÇÖZÜM Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MUKAVEMET Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Saha Jeofiziği (2 hafta-KTU) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 SİSMİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2012-2013 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ELEKTRİK PROSPEKSİYON Türkçe 5 Lisans 2012-2013 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ÇEVRE JEOFİZİĞİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ELEKTROMANYETİK PROSPEKSİYON Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 DANIŞMANLIK Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 DANIŞMANLIK Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ VERİLERİNİN YORUMU Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 DANIŞMANLIK Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ VERİLERİNİN YORUMLANMASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 JFM 5513 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 DANIŞMANLIK Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ VERİLERİNİN YORUMU Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 DANIŞMANLIK Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ VERİLERİNİN YORUMLANMASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 DANIŞMANLIK Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ VERİLERİNİN YORUMLANMASI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 SEMİNER Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 SEMİNER Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2012-2013 HİDROJEOFİZİK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 JEOFİZİKTE ELEKTRİK YÖNTEMLERDE MODELLEME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 SEMİNER Türkçe 1