Dr.Öğr. Üyesi AHMET EFE


MAKALELER 1 - Rahmanlar Selendi Manisa Pb Zn Yataklarının Jeolojisi Efe A, Gökçe A, Yayın Yeri: Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - A study of sulfur isotopes in determining the genesis of Göynük and Celaldağı Desandre Pb Zn deposits Eastern Yahyalı Kayseri Central Turkey Koptagel O, Ulusoy U, Efe A, Yayın Yeri: Journal ofAsian Earth Sciences, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - Denizovası Havadan Yöresi Yahyalı Doğusu Kayseri Pb Zn Cevherleşmelerinin Genel Özellikleri Koptagel O, Efe A, Ceyhan F, Erik, D, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Batı Anadolu da Peralümino S Tipi ve Çarpışmayla Eşzamanlı Karekteristikler Sergileyen Bier Volkanizma Hacılar Dasiti Selendi Manisa Alpaslan M, Efe A, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi -GEOSOUND -Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Maden Köyü İmranlı Sivas Çevresindeli Pb Zn Yataklarının Jeolojisi ve Sıvı Kapanım İncelemeleri Efe A, Gökçe A, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Sulfur isotope study of the Ana Yatak massive sulfide deposit southeastern Turkey Koptagel O, Efe A, Ulusoy U, Fllick, A E, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Göynük Pb Zn cevherleşmesinin Yahyalı Kayseri kökeni Koptagel O, Efe A, Ceyhan F, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Avcıpınarı Yıldızeli Sivas sülfîd cevherleşmesinin jeolojisi ve kökeni Koptagel O, Efe A, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Tuzhisar Sivas Kayatuzu Kristallerinde Sıvı Kapanım İncelemeleri Ceyhan F, Koptagel O, Efe A, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi -GEOSOUND -Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Gümüşhacıköy Amasya Pb Zn Ag Yataklarının Jeolojisi Bozkaya G, Gökçe A, Efe A, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
DERSLER Lisans 2013-2014 Jeo 3019 Sondaj Tekniği Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Jfm 3016 Sondaj tekniği Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Jeo 3019 Sondaj Tekniği Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Jfm 3016 Sondaj tekniği Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Jeo 3019 Sondaj Tekniği Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Jfm 3016 Sondaj tekniği Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Jeo 3019 Sondaj Tekniği Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Jfm 3016 Sondaj tekniği Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Jeo 3019 Sondaj Tekniği Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Jfm 3016 Sondaj tekniği Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Jeo 3019 Sondaj Tekniği Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Jfm 3016 Sondaj tekniği Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Jeo 3019 Sondaj Tekniği Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Jfm 3016 Sondaj tekniği Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Jeo 3019 Sondaj Tekniği Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Jeo 3019 Sondaj Tekniği Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Jeo 4004 Endüstriyel hammaddeler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2013-2014 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2012-2013 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2010-2011 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2009-2010 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2008-2009 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2007-2008 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2006-2007 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2005-2006 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2004-2005 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2003-2004 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2002-2003 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2001-2002 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 JEO 5702 Cevher Mikroskobisi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2000-2001 JEO 6628 Plaka Tektoniği ve İlişkili Maden Yatakları Türkçe 3