Doç.Dr. HAMDİ DOĞAN KARKI


MAKALELER 1 - Hydrostatic pressure and temperatures effects on the binding energy of magnetoexcitons in cylindrical quantum well wires Baser Pinar, Karki H. Dogan, Demir Ilkay, Elagoz Sezai, Yayın Yeri: Superlattices and Microstructures, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 2 - Hydrogenic Impurity States in Zinc Blende InxGa1 xN GaN in Cylindrical Quantum Well Wires Baser Pinar, Elagoz Sezai, Kartal Deniz, Karki H. Dogan, Yayın Yeri: Superlattices and Microstructures, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 3 - The High Hydrostatic Pressure Effect on Shallow Donor Binding Energies in GaAs Ga Al As Cylindrical Quantum Well Wires at Selected Temperatures Karki H. Dogan, Elagoz Sezai, Baser Pinar, Yayın Yeri: Physica B, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 4 - Simultaneous Effects of Hydrostatic Pressure and Temperature on The Binding Energy of Hydrogenic Impurity in Cylindrical Quantum Well Wires Karki H. Dogan, Elagoz Sezai, Baser Pinar, Yayın Yeri: Superlattices and Microstructures, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - The Effect of Dielectric Constant Mismatch on The Binding Energy of Hydrogenic Impurities in Cylindrical Quantum Wires Karki H. Dogan, Elagoz Sezai, amca Rana, Baser Pinar, Atasever Kamil, Yayın Yeri: Physica E, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - The Magnetoexciton Binding Energy Dependency on Aluminium Concentration in Cylindrical Quantum Wires Elagoz Sezai, Karki H. Dogan, Baser Pinar, Sokmen Ismail, Yayın Yeri: Super Latt. & Structure,, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Barrier Height Effect on Binding Energies of Shallow Hydrogenic Impurities in Coaxial GaAs AlxGa1 xAs Quantum Well Wires Under a Uniform Magnetic Field Karki H. Dogan, Elagoz Sezai, Baser Pinar, Sokmen Ismail, Yayın Yeri: Superlattices & Microstructures, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 8 - The Energy Levels Dependency of The Spatial Confinement Parameters of an Electron Gas in Cylindrical Quantum Wire Karki H. Dogan, Kaya Huseyin, Elagoz Sezai, Yayın Yeri: T.C. Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Effect of Barrier Thickness and External Magnetic Field Strength on Confined Electronic States in a Cylindrical Quantum Wire Structure Elagoz Sezai, Karki H. Dogan, Baser Pinar, Amca Rana, Sokmen Ismail, Yayın Yeri: Chinese J. Phys., Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - A Mössbauer study of Rb2FeCl5H2O Karki H. Dogan, Hall Ian, Yayın Yeri: J. Phys.: Condens. Matter, Yıl: 1994 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - A Mössbauer study of K2FeCl5H2O Karki H. Dogan, Hall Ian, Yayın Yeri: J. Phys.: Condens. Matter, Yıl: 1993 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - The Effect of Dielectric Constant Mismatch over the Binding Energy of Hydrogen Like Impurity in Cylindrical Quantum wells Karkı. H Doğan, Başer Pınar, Elagöz Sezai (25.08.2008-29.08.2008), Yayın Yeri: Turkish Physical Society 25th International Physical Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Al0 4Ga0 6As GaAs Hetero Yapısı ile Oluşturulan Silindirik Kuantum Telinde Eksitonik Bağlanma Enerjisinin Dış Manyetik Alan Altında Kare Kuyu Potansiyel Parametrelerine ve Tel Yarıçapına Bağlı olarak Hesaplanması Karkı. H Doğan, Başer Pinar, Elagöz Sezai (28.08.2007-31.08.2007), Yayın Yeri: 24th International Physics Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - The Energy Levels Dependency of The Spatial Confinement Parameters of an Electron Gas in Cylindrical Quantum Wire Karki H Doğan, Kaya Hüseyin, Elagöz Sezai (19.09.2004-21.09.2004), Yayın Yeri: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Silindirik Kuantum Telinde Hidrojenik Safsızlık Bağlanma Enerjisinin Potansiyel Parametrelerine ve Dış Manyetik Alana Bağımlılığının Varyasyon Tekniği ile Hesaplanması Karkı H Doğan, Elagöz Sezai, Baser Pinar, Alper Canan, Sökmen İsmail (14.09.2004-17.09.2004), Yayın Yeri: Türk Fizik Derneği 22. Fizik kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - AlxGa1 xAs GaAs Heteroyapısı ile Oluşturulan Silindirik Kuantum Telinde Eksitonik Bağlanma Enerjisinin Dış manyetik Alana Potansiyel Parametrelerine ve Tel Yarıçapına Bağlı Olarak Hesaplanması Başer Pinar, Karkı H Doğan, Elagöz Sezai, Alper Canan, Yahşi,Uğur (14.09.2004-17.09.2004), Yayın Yeri: Türk Fizik Derneği 22 Fizik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Silindirik Kuantum Telinde Enerji Düzeylerinin Uzaysal Kuşatma parametrelerine Bağımlılığı Karki H Doğan, Kaya Hüseyin, Elagöz Sezai (11.09.2002-14.09.2002), Yayın Yeri: TFD-21 Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Manyetik Alan altında Silindirik kuantum telinin enerji spektrumu Kaya Hüseyin, Karki H Doğan, Elagöz Sezai (11.09.2002-13.09.2002), Yayın Yeri: TFD-21 Türk Fizik Derneği 21. Fizik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Silindirik Kuantum Teli Enerji Düzeylerinin Uzaysal Kuşatma Parametrelerine Bağımlılığı Karki H Doğan, Kaya Hüseyin, Elagöz Sezai (07.09.2002-09.09.2002), Yayın Yeri: Türk Fizik Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 9 - Antiferromanyetik Bileşiklerden olan NH4 2FeCl5H2O Rb2FeCl5H2O ve Cs2FeCl5H2O Üzerine Paramanyetik Bölgede Karşılaştırmalı Mössbauer Çalışması Karki H Doğan, Karasu Pinar (25.09.1999-28.09.1999), Yayın Yeri: TFD-18 Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 10 - Dış Manyetik Alan Etkisinde Çift Kuyudan Oluşan Kuantum Sistemi Elagöz Sezai, Sökmen İsmail, Sarı Hüseyin, Yüksel Ergün, Karki H Doğan, Karasu Pinar (25.09.1999-28.09.1999), Yayın Yeri: Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 11 - Dış manyetik alan etkisinde çift kuyudan oluşan kuantum sistemi Elagöz Sezai, Sökmen İsmail, Sarı Hüseyin, Yüksel Ergün, Karki H Doğan, Karasu Pinar (25.09.1999-28.09.1999), Yayın Yeri: TFD-18 Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Antiferromanyetik Bileşiklerden olan NH4 2FeCl5H2O K2FeCl5H2O Rb2FeCl5H2O ve Cs2FeCl5H2O üzerine paramanyetik Bölgede Karşılaştırmalı Mössbauer Çakışması Karki H Doğan, Karasu Pinar (25.09.1999-28.09.1999), Yayın Yeri: TFD-18 Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - A Mössbauer Study of Rb2FeCl5H2O Karki H Doğan, Hall Ian (01.10.1994-03.10.1994), Yayın Yeri: 35th Mössbaur Spectroscopy Discussion Group Uluslararası Poster ISBN: 14 - Mössbauer Spectra of Rb2FeCl5H2O Karki H Doğan, Hall Ian (06.09.1994-09.09.1994), Yayın Yeri: The Royal Society of Chemistry, 35th Mössbaur Spectroscopy Discussion Group Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Mössbauer Spectra of K2FeCl5H2O Karki H Doğan, Hall Ian (06.10.1993-07.10.1993), Yayın Yeri: The Royal Society of Chemistry, 34th Mössbaur Spectroscopy Discussion Group Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - A Mössbauer Study of K2FeCl5H2O Karki H Doğan, Hall Ian (01.10.1993-03.10.1993), Yayın Yeri: 34th Mössbaur Spectroscopy Discussion Group Uluslararası Poster ISBN:
DERSLER Lisans 2015-2016 BİL 3006 MÜHENDİSLİK PROJESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİL1001 ALGORİTMA ve PROGRAMLAMA Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİL1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİL1007 ALGORİTMA ve PROGRAMLAMA LAB. Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİL1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA LAB. Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİL2008 SİSTEM PROGRAMLAMA Türkçe 3 Lisans 2015-2016 BİL2008 SİSTEM PROGRAMLAMA Türkçe 3 Lisans 2015-2016 BİL4004 BİTİRME ODEVİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ENF1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 FİZ1110 GENEL FİZİK I Türkçe 4 Lisans 2015-2016 FİZ3007 SAYISAL ANALİZ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ENF1002 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 4 Lisans 2014-2015 ENF1011 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2014-2015 FİZ1111 Genel Fizik I (İkinci Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2014-2015 FİZ1111 Genel Fizik I (Normal Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2014-2015 FİZ1112 GENEL FİZİK II (İKİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 4 Lisans 2014-2015 FİZ1112 GENEL FİZİK II (NORMAL ÖĞRETİM) Türkçe 4 Lisans 2014-2015 FİZ1112 GENEL FİZİK II (NORMAL ÖĞRETİM) Türkçe 4 Lisans 2014-2015 FİZ4000 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 FİZ4004 ELEKTROMANYETİK TEORİ (NORMAL+İKİNCİ ÖĞRETİM) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 ENF1011 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 FİZ1111 Genel Fizik I (İkinci Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 FİZ1111 Genel Fizik I (Normal Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 FİZ1112 Genel Fizik II (İkinci Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 FİZ1112 Genel Fizik II (Normal Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 FİZ2007 Sayısal Analiz (Normal+İkinci Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 FİZ4000 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 FİZ4004 Elektromanyetik Teori (Normal+İkinci Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2012-2013 FİZ1112 Genel Fizik II (İkinci Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2012-2013 FİZ4000 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 FİZ4004 Elektromanyetik Teori (İkinci Öğretim) Türkçe 4 Lisans 2012-2013 FİZ4004 Elektromanyetik Teori (Normal Öğretim) Türkçe 4