Dr.Öğr. Üyesi TEFİK FİKRET SEZEN


MAKALELER 1 - Yolcubal H G Akyazı M Sezen T F Toprak Ö Canpolat M Y Kocak F Özkan A 2014 Turhal Pazar Zile Tokat Yöresinin Üst Mesozoyik Stratigrafisi baskıda SEZEN T.FİKRET, Yayın Yeri: TJK Bülteni, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone Turkey from GPS measurements Tatar Orhan, Poyraz Fatih, Gürsoy Halil, Cakir Ziyadin, Ergintav Semih, Akpınar Zafer, Koçbulut Fikret, Sezen Fikret, Türk Tarık, Hastaoğlu Kemal Ö., Polat Ali, Mesci B. Levent, Gürsoy Önder, Ayazlı İ. Ercüment, Çakmak Rahşan, Belgen Alpay, Yavaşoğlu Haka, Yayın Yeri: Tectonophysics, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Sezen T F Cerit O 2001 Bolu Ovası ve Yakın Civarının Neotektoniği ve Deprem Riski 54 Türkiye Jeoloji Kurultayı 7 10 Mayıs 2001 Ankara Bildiri Makaleleri CD si 54 69 9 s Sezen TF, Cerit O, Yayın Yeri: 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Makaleleri CD'si, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Cerit O Sezen T F Nurlu M 2000 17 Ağustos 1999 Güney Marmara Depremi Tektonik Özellikleri Aktif Tektonik Araştırma Grubu 3 Toplantısı ATAG 3 Makaleler Kitapçığı Sivas s 90 99 Cerit O, Sezen TF, Nurlu M, Yayın Yeri: ATAG-3 Makaleler Kitapçığı, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Yalçın H Sezen T F 1999 İznik Gölü Güney Kesiminde Üst Kretase Yaşlı Analsim Türü Zeolit Oluşumları 11 Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi Bildiriler Kitabı Cilt 1 s 146 155 Yalçın H, Sezen TF, Yayın Yeri: 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Sezen T F 1998 Pazarköy Bolu KD KB Türkiye yöresinin stratigrafisi Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A Yerbilimleri C 15 S 1 s 75 86 Sezen TF, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Sezen T F 1996 Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki İznik Gölü ve yakın çevresinin neotektoniği K T Ü Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30 Yıl Sempozyumu 16 20 Ekim 1995 Bildiriler Kitabı Cilt 1 311 326 Sezen TF, Yayın Yeri: K.T.Ü., Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Sezen T F 1995 İznik Gölü güneyindeki Eosen yaşlı volkanik kayaçların litolojik özellikleri ve jeokimyasal incelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Jeoloji Mühendisliği Seksiyonu Sayı 8 s 49 60 Sezen TF, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi,, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Sezen T F 1995 İznik Gölü güneyindeki Üst Kretase Tersiyer yaşlı sedimanter birimlerin kil mineralojisi VII Ulusal Kil Sempozyumu 27 30 Eylül 1995 M T A Ankara Bildiriler Kitabı s 117 128 Sezen TF, Yayın Yeri: M.T.A. Bildiriler Kitabı, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Cerit O Sezen T F Batman B 1988 Mengen Pazarköy Bolu NE yöresi heyelanlarının incelenmesi Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi Jeoloji Mühendisliği Seksiyonu Sayı 4 s 180 194 Cerit O, Sezen TF, Batman B, Yayın Yeri: Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, Yıl: 1988 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Cerit O Sezen T F Batman B 1987 Mengen Pazarköy Bolu NE yöresi kataklazitleri Yerbilimleri Sayı 14 s 245 252 Cerit O, Sezen TF, Batman B, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Yalçın H Cerit O Sezen T F Batman B 1987 Mengen Pazarköy yöresinin kil mineralojisi Bolu KD III Ulusal Kil Sempozyumu 21 27 Eylül 1987 O D T Ü Ankara Bildiriler s 83 98 Yalçın H, Cerit O, Sezen TF, Batman, B, Yayın Yeri: III. Ulusal Kil Sempozyumu, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - The Stratigraphy of the Taşova Amasya Turkey Region AKYAZI MEHMET,KOÇAK FİLİZ,ÜNSAL E MERAL,YILDIRIM YEŞİM,SEZEN TEFİK FİKRET (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: WMESS 2016 Uluslararası Poster ISBN: 978-80-270-0316-7 2 - Paleoseismic Investigation of 1943 Tosya Ladik Earthquake Fault Rupture on the Northern Part of Ladik Turkey SEZEN TEFİK FİKRET (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: WMESS 2016 Uluslararası Poster ISBN: 978-80-270-0316-7 3 - The Geology of Akıncılar and Vicinity Sivas Turkey SEZEN TEFİK FİKRET,AKYAZI MEHMET (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: WMESS 2016 Uluslararası Poster ISBN: 978-80-270-0316-7 4 - Geology of Erbaa and Niksar Vicinity Turkey SEZEN TEFİK FİKRET,AKYAZI MEHMET,AYDIN HÜNKAR (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: WMESS 2015 Uluslararası Poster ISBN: 978-80-970698-4-1 5 - Biostratigraphy of Upper Jurassic Early Cretaceous Units in Central Pontides Region Turkey AKYAZI MEHMET,SEZEN TEFİK FİKRET,DOYMUŞ BERDEL,KOÇAK FİLİZ,BOLAT ŞEYMA (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: WMESS 2015 Uluslararası Poster ISBN: 978-80-970698-4-1 6 - Multidisciplinary studies on active fault zones in terms of risk reduction encountered problems in SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology,2010 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Tatar O Gürsoy H Altunel E Akyüz S Topal T Sezen T F Koçbulut F 2007 Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde Kelkit Vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının doğal afet risk analizi CBS tabanlı afet bilgi sistemi KABİS tasarımı Proje SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Tatar O Gürsoy H Altunel E Akyüz S Topal T Sezen T F Koçbulut F 2007 Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde Kelkit Vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının CBS tabanlı afet bilgi sistemi KABİS tasarımı ve ön bulgular Çukurova Ünivers SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Kavak K Ş Tatar O Polat A Gürsoy H Sezen T F Koçbulut F Mesci B L Akpınar Z Konya H Gençler S Ayhan G Dede Ş H Kıratik L O 2006 KAFZ nin Niksar Erbaa Tokat arasındaki bölümünün pasif uzaktan algılama görüntüleriyl SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Tatar O Gürsoy H Altunel E Akyüz S Topal T Şahin M Kavak K Ş Sezen T F Koçbulut F Mesci L Dikmen Ü Poyraz F Hastaoğlu K Türk T Ayazlı E Gürsoy Ö Polat A Akpınar Z Akın M Demir G Çakır Z Zabcı SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Koçbulut F Sezen T F Tatar O Gürsoy H Mesci B L Kavak K Ş Akpınar Z Polat A Kanaat G Demirel H T 2006 Fındıcak Erbaa GB sı Köklüce Niksar GD su Arasında 26 Aralık 1939 Erzincan Depremi Yüzey Kırığının Morfotektonik Öze SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Gürsoy H Akpınar Z Tatar O Koçbulut F Sezen T F Mesci B L Polat A Kavak K Ş Tunçer D Yaman S 2006 1939 Erzincan Depremi Yüzey Kırığı haritalama çalışmaları Reşadiye batısı Koyulhisar arası İlk gözlemlere ait bulgular SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Polat A Tatar O Gürsoy H Koçbulut F Mesci B L Sezen T F Kavak K Ş Akpınar Z Töre Y Geyik M Yakan M 2006 Kuzey Anadolu Fay Zonu KAFZ Doğusunda Çobanlı Akçağıl Suşehri Sivas Arasında 1939 Erzincan Depremi Yüzey Kırığı SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Tatar O Kavak K Ş Polat A Gürsoy H Koçbulut F Sezen T F Mesci L Akpınar Z Kiratik L O 2006 Kuzey Anadolu Fay Zonu 1942 Erbaa Niksar depremi yüzey kırığı Yeni gözlemler ATAG 10 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10 Toplantısı SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Sezen T F Koçbulut F Tatar O Gürsoy H Mesci B L Kavak K Ş Akpınar Z Polat A Kanaat G Demirel H T 2006 Esençay Fayı nın Erbaa Güneybatısı ve Niksar Güneyindeki Bölümünün Jeomorfolojik Özellikleri ATAG 10 Aktif Tektonik Araş SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Sezen T F Cerit O 2001 Bolu Ovası ve Yakın Civarının Neotektoniği ve Deprem Riski 54 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitapçığı s 17 18 Ankara SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Cerit O Sezen T F Nurlu M 2000 Güneydoğu Marmara Bölgesinin Neotektonik Özellikleri ve Kocaeli Düzce Depremleri 53 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitapçığı s 159 161 Ankara SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - Cerit O Sezen T F Nurlu M 1999 17 Ağustos 1999 Güney Marmara Depremi Tektonik Özellikleri Ön Sonuçlar ATAG 3 Aktif Tektonik Araştırma Grubu üçüncü Toplantısı Cumhuriyet Üniv Bildiri Özleri Kitapçığı s 19 4 5 Kasım 1999 Sivas SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: ATAG-3, Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Cumhuriyet Üniv. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Yalçın H Sezen T F 1999 İznik Gölü Güney Kesiminde Üst Kretase Yaşlı Analsim Türü Zeolit Oluşumları 11 Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi Bildiri Özleri s 49 20 23 Ekim 1999 İsparta SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - Yalçın H Cerit O Sezen T F Batman B 1987 Mengen Pazarköy Bolu NE yöresinin kil mineralojisi III Ulusal Kil Sempozyumu 21 27 Eylül 1987 O D T Ü Ankara Program ve Özler s 3 4 SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: III. Ulusal Kil Sempozyumu, O.D.T.Ü. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Sezen T F Cerit O Nurlu M Batman B 1996 Seismicity of the Northwestern Segment of the North Anatolian Fault Zone Adapazarı region International Symposium on Earthquake Research in Türkiye State of the Art September 30 October 5 1996 An SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: International Symposium on Earthquake Research in Türkiye Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Sezen T F 1995 Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki İznik Gölü ve yakın çevresinin neotektoniği 30 Yıl Sempozyumu K T Ü Müh Mim Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 16 20 Ekim 1995 Trabzon Bildiri Özleri s 44 SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: 30. Yıl Sempozyumu. K.T.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Sezen T F 1995 İznik Gölü güneyindeki Üst Kretase Tersiyer yaşlı sedimanter birimlerin kil mineralojisi VII Ulusal Kil Sempozyumu 27 30 Eylül 1995 M T A Ankara SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: VII. Ulusal Kil Sempozyumu, M.T.A. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Sezen T F 1994 İznik Gölü güneyindeki Eosen yaşlı volkanik kayaçların litolojik özellikleri ve jeokimyasal incelenmesi 8 Mühendislik Haftası Bildiri Özetleri Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi s 30 SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: 8. Mühendislik Haftası, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Sezen T F Batman B 1992 Tectonic evolution of the area at south of İznik Lake International Symposium on the Geology of the Black Sea Region ISGB Sept 7 11 1992 M T A Ankara Abstracts pp 122 SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: International Symposium on the Geology of the Black Sea Region (ISGB) Uluslararası Poster ISBN: 26 - Sezen T F 1992 İznik Gölü güneyindeki alanın stratigrafisi 7 Mühendislik Haftası Bildiri Özetleri Akdeniz Üniversitesi İsparta Mühendislik Fakültesi Yayınları Yayın No 40 s 51 SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: 7. Mühendislik Haftası, Akdeniz Üniversitesi, İsparta Mühendislik Fakültesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - Cerit O Sezen T F Nurlu M Özsaraç V Saraç N Batman B 1994 Adapazarı ve yakın yöresinin neotektonik özellikleri 47 Türkiye Jeoloji Kurultayı Ankara Bildiri Özleri s 168 SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - Cerit O Sezen T F Batman B 1988 Mengen Pazarköy Bolu NE yöresi heyelanlarının incelenmesi 5 Mühendislik Haftası Bildiri Özetleri Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Yayınları Yayın No 34 s 9 SEZEN T.FİKRET (-), Yayın Yeri: 5. Mühendislik Haftası Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Akıncılar Sivas Yöresinin Jeolojisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.06.2015 - 29.09.2016 8,822.27 TÜRK LİRASI 2 - 1943 Tosya Ladik Deprem Kırığının Ladik Kuzeyindeki Bölümünün Paleosismik İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 30.09.2013 - 30.03.2016 11,666.14 TÜRK LİRASI 3 - Bolu Yakın Yöresi Paleosismik İncelemesi CUBAP proje no M 234 Yönetici BAP Tamamlandı - 4 - Bolu Ovası Kuzeydoğusunun Jeolojik İncelenmesi CUBAP proje no M 264 BAP Tamamlandı - 5 - 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım Düzce Depremleri Tektonik İncelemesi Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Rapor no 025 343 Nur1 C 1 no 1488 Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 6 - Bolu Ovası ve Yakın Yöresinin Neotektoniği Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu CUBAP M 134 numaralı proje Yönetici BAP Tamamlandı - 7 - Akdağmadeni Kuzeydoğusunun Jeolojik İncelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu CUBAP BAP Tamamlandı - 8 - Adapazarı ve Yakın Yöresinin Tektonik Özelliklerinin İncelenmesi Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Proje Koordinatör Yrd. ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 9 - İznik Gölü Güney Kesiminin Jeolojik Tektonik İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu 84 01 FBE 84 numaralı proje 286 sayfa Araştırmacı BAP Tamamlandı - 10 - Pazarköy Bolu NE Yöresinin Jeolojik İncelenmesi 141 sayfa Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 11 - Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması Proje no DPT 2006K 120220 Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 12 - Edremit Balıkesir Kuzeyinin Jeolojik ve Tektonik İncelenmesi CUBAP Proje no 451 BAP Tamamlandı - 13 - 1939 Deprem Kırığının Ezinepazarı Segmenti Üzerinde Köklüce Fındıcak Arası Paleosismik İncelenmesi CUBAP Proje no 414 BAP Tamamlandı - 14 - Bolu Ovası Kuzeybatı Kesiminin Jeolojik İncelenmesi CUBAP Proje no 310 BAP Tamamlandı -
DERSLER Lisans 2013-2014 Bitirme Ödevi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Genel Jeoloji (Maden Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Mühendisler İçin Jeoloji (İnşaat Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Mühendislik Projeleri (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 6 Lisans 2013-2014 Saha Jeolojisi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Bitirme Ödevi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Genel Jeoloji (Maden Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mühendisler İçin Jeoloji (İnşaat Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mühendislik Projeleri (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 6 Lisans 2012-2013 Saha Jeolojisi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Bitirme Ödevi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Genel Jeoloji (Maden Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Mühendisler İçin Jeoloji (İnşaat Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Mühendislik Projeleri (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 6 Lisans 2011-2012 Saha Jeolojisi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Bitirme Ödevi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Genel Jeoloji (Maden Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Mühendisler İçin Jeoloji (İnşaat Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Mühendislik Projeleri (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 6 Lisans 2010-2011 Saha Jeolojisi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Bitirme Ödevi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Genel Jeoloji (Maden Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Mühendisler İçin Jeoloji (İnşaat Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Mühendislik Projeleri (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 6 Lisans 2009-2010 Saha Jeolojisi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2008-2009 Bitirme Ödevi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2008-2009 Genel Jeoloji (Maden Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Mühendisler İçin Jeoloji (İnşaat Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Mühendislik Projeleri (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 6 Lisans 2007-2008 Bitirme Ödevi (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 4 Lisans 2007-2008 Genel Jeoloji (Maden Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Mühendisler İçin Jeoloji (İnşaat Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Mühendislik Projeleri (Jeoloji Mühendisliği) Türkçe 6 Lisans 2006-2007 Bitirme Ödevi Türkçe 4 Lisans 2006-2007 Genel Jeoloji I Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Genel Jeoloji II Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Genel Jeoloji Uygulama I Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Genel Jeoloji Uygulama II Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Harita Kampı Türkçe 8 Lisans 2006-2007 Mühendislik Projeleri Türkçe 6 Lisans 2006-2007 Saha Jeolojisi Türkçe 6 Lisans 2005-2006 Bitirme Ödevi Türkçe 4 Lisans 2005-2006 Genel Jeoloji I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Genel Jeoloji II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Genel Jeoloji Uygulama I Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Genel Jeoloji Uygulama II Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Harita Kampı Türkçe 8 Lisans 2005-2006 Mühendislik Projeleri Türkçe 6 Lisans 2005-2006 Saha Jeolojisi Türkçe 6 Lisans 2004-2005 Bitirme Ödevi Türkçe 4 Lisans 2004-2005 Genel Jeoloji I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Genel Jeoloji II Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Genel Jeoloji Uygulama I Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Genel Jeoloji Uygulama II Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Harita Kampı Türkçe 8 Lisans 2004-2005 Mühendislik Projeleri Türkçe 6 Lisans 2004-2005 Saha Jeolojisi Türkçe 6 Lisans 2003-2004 Bitirme Ödevi Türkçe 4 Lisans 2003-2004 Genel Jeoloji I Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Genel Jeoloji II Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Genel Jeoloji Uygulama I Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Genel Jeoloji Uygulama II Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Harita Kampı Türkçe 8 Lisans 2003-2004 Mühendislik Projeleri Türkçe 6 Lisans 2003-2004 Saha Jeolojisi Türkçe 6 Lisans 2002-2003 Bitirme Ödevi Türkçe 4 Lisans 2002-2003 Genel Jeoloji I Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Genel Jeoloji II Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Genel Jeoloji Uygulama I Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Genel Jeoloji Uygulama II Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Harita Kampı Türkçe 8 Lisans 2002-2003 Mühendislik Projeleri Türkçe 6 Lisans 2002-2003 Saha Jeolojisi Türkçe 6 Lisans 2001-2002 Bitirme Ödevi Türkçe 4 Lisans 2001-2002 Genel Jeoloji I Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Genel Jeoloji I Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Genel Jeoloji I Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Genel Jeoloji II Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Genel Jeoloji Uygulama I Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Genel Jeoloji Uygulama II Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Harita Kampı Türkçe 8 Lisans 2001-2002 Mühendislik Projeleri Türkçe 6 Lisans 2001-2002 Saha Jeolojisi Türkçe 6 Lisans 2000-2001 Bitirme Ödevi Türkçe 4 Lisans 2000-2001 Genel Jeoloji I Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Genel Jeoloji II Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Genel Jeoloji Uygulama I Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Genel Jeoloji Uygulama II Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Harita Kampı Türkçe 8 Lisans 2000-2001 Mühendislik Projeleri Türkçe 6 Lisans 2000-2001 Saha Jeolojisi Türkçe 6 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çek-Ayır Basenlerin Tektonik Evrimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Doğal Afetler Jeolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri Jeolojik Haritalama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Tektonik Araştırmalarda İstatiksel Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkiye Diri Fay Sistemlerinin Plaka Tektoniği Açısından incelenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Çek-Ayır Basenlerin Tektonik Evrimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Doğal Afetler Jeolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 İleri Jeolojik Haritalama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 Tektonik Araştırmalarda İstatiksel Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye Diri Fay Sistemlerinin Plaka Tektoniği Açısından incelenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Çek-Ayır Basenlerin Tektonik Evrimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Doğal Afetler Jeolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 İleri Jeolojik Haritalama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 Tektonik Araştırmalarda İstatiksel Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye Diri Fay Sistemlerinin Plaka Tektoniği Açısından incelenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Çek-Ayır Basenlerin Tektonik Evrimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Doğal Afetler Jeolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 İleri Jeolojik Haritalama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 Tektonik Araştırmalarda İstatiksel Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkiye Diri Fay Sistemlerinin Plaka Tektoniği Açısından incelenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Çek-Ayır Basenlerin Tektonik Evrimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Doğal Afetler Jeolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 İleri Jeolojik Haritalama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 Tektonik Araştırmalarda İstatiksel Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Türkiye Diri Fay Sistemlerinin Plaka Tektoniği Açısından incelenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Çek-Ayır Basenlerin Tektonik Evrimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Doğal Afetler Jeolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 İleri Jeolojik Haritalama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2008-2009 Tektonik Araştırmalarda İstatiksel Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Türkiye Diri Fay Sistemlerinin Plaka Tektoniği Açısından incelenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Çek-Ayır Basenlerin Tektonik Evrimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Doğal Afetler Jeolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 İleri Jeolojik Haritalama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Seminer Türkçe 1 Yüksek Lisans 2007-2008 Tektonik Araştırmalarda İstatiksel Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Türkiye Diri Fay Sistemlerinin Plaka Tektoniği Açısından incelenmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4