Araştırma Görevlisi DERYA TOKSÖZ


BİLDİRİLER 1 - Şişen Zeminlerin Kireç Kolonu Tekniğiyle İyileştirilmesi Sırasında İyon Göçü ve Kolon Performansının Şişen Kil Oranına Bağlı Olarak Değerlendirilmesi / Evaluation of the Ion Migration and Column Performance Depending on the Swelling Clay Content During Ex TOKSÖZ DERYA,YILMAZ IŞIK (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası ISBN: 2 - Mineralogical Changes in a Montmorillonite Type of Clay Treated with Lime Column TOKSÖZ DERYA,YILMAZ IŞIK,YILDIRIM Mustafa,HOZATLIOĞLU DENİZ (11.09.2017-15.09.2017), Yayın Yeri: WMESS 2017 Uluslararası ISBN: 3 - The determination of lime migration in lime stabilization of clay soils TOKSÖZ DERYA,YILMAZ IŞIK (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Poster ISBN: 4 - A study on the performance of GPR for detection of different types of burried objects TOKSÖZ DERYA,YILMAZ IŞIK,ŞEREN AYSEL,SARIÇİÇEK IŞIL (13.06.2016-17.06.2016), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - A worth which loses its meaning Water TOKSÖZ DERYA,YILMAZ IŞIK (13.06.2016-17.06.2016), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS 2016) Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 6 - A fuzzy classification routine for fine grained soils TOKSÖZ DERYA,YILMAZ IŞIK,NEFESLİOĞLU HAKAN AHMET,Marschalko Marian (07.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015 Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 7 - İnce Taneli Zeminlerin Sınıflandırılmasında Bulanık Mantığın Kullanılabilirliği TOKSÖZ DERYA,YILMAZ IŞIK,NEFESLİOĞLU HAKAN AHMET,Marschalko Marian (14.04.2014-18.04.2014), Yayın Yeri: 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: