Prof.Dr. UĞUR SALGIN


MAKALELER 1 - Enantiomeric separation of antidepressant drug fluoxetinebased on chiral membranes SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUZLALI NAGİHAN, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Bioconjugation of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles and Cross-LinkedEnzyme Aggregates: Characterization and Comparison of CLEAs andMagnetic CLEAs SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR, Yayın Yeri: Current Nanoscience, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Synthesis and Characterization of beta-Cyclodextrin Nanosponge and Its Application for the Removal of p-Nitrophenol from Water Salgın Sema,SALGIN UĞUR,VATANSEVER ÖZGÜN, Yayın Yeri: CLEAN-SOIL AIR WATER, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Synthesis and Characterization of ?-Cyclodextrin Nanosponge and Its Application for the Removal of p-Nitrophenol from Water SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,VATANSEVER ÖZGÜN, Yayın Yeri: CLEAN-Soil Air Water, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Determination of correct zeta potential of polyether sulfone membranes using CLC and AGC ionic environment effect SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUZLALI NAGİHAN, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Oil recovery in rosehip seeds from food plant waste products using supercritical CO2 extraction SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA,DİNÇYÜREK EKİCİ DERYA,ULUDAĞ GAMZE, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Synthesis of Cyclodextrin Epichlorohydrin Nanospheres Its Application for Removal of p nitrophenol SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,AYLUÇTARHAN MEHMET, Yayın Yeri: American Chemical Science Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Thomson Reuters Özgün Makale 8 - Effect of main process parameters on extraction of pine kernel lipid using supercritical green solvents Solubility models and lipid profiles SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 9 - Streaming potential measurements of polyethersulfone ultrafiltration membranes to determine salt effects on membrane zeta potential SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,SOYER NAGİHAN, Yayın Yeri: International Journal of Electrochemical Science, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Zeta potentials and isoelectric points of biomolecules The effects of ion types and ionic strengthS SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,BAHADIR SEDA, Yayın Yeri: International Journal of Electrochemical Science, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - A green separation process for recovery of healthy oil from pumpkin seed SALGIN UĞUR,KORKMAZ HASAN, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 12 - Adsorption of o m and p nitrophenols onto organically modified bentonites KOYUNCU HÜLYA,YILDIZ NURAY,SALGIN UĞUR,KÖROĞLU FATMANUR,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - Extraction of sesame seed oil using supercritical CO2 and mathematical modeling DÖKER ONUR,SALGIN UĞUR,YILDIZ NURAY,AYDOĞMUŞ MİHRİCAN,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: Journal of Food Engineering, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 14 - Crossflow Ultrafiltration of Binary Biomolecule Mixture Analysis of Permeate Flux Cake Resistance and Sieving Coefficient SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA, Yayın Yeri: Chemical Engineering & Technology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - The enantioselective hydrolysis of racemic naproxen methyl ester in supercritical CO2 using Candida rugosa lipase SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA,TAKAÇ ZEKİYE SERPİL, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 16 - Extraction of jojoba seed oil using supercritical CO2 ethanol mixture in green and high tech separation process SALGIN UĞUR, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 17 - A parametric study of phenolic compounds desorption performance from organobentonite by supercritical fluids SALGIN UĞUR,YILDIZ NURAY,KÖROĞLU FATMANUR,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 18 - Supercritical fluid extraction of walnut kernel oil SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR, Yayın Yeri: European Journal of Lipid Science and Technology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Extraction of sunflower oil with supercritical CO2 Experiments and modeling SALGIN UĞUR,DÖKER ONUR,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 20 - Supercritical carbon dioxide extraction of hazelnut oil ÖZKAL SAMİ GÖKHAN,SALGIN UĞUR,YENER MERYEM ESRA, Yayın Yeri: Journal of Food Engineering, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 21 - Supercritical CO2 extraction of accumulated capsidiol from biotic elicitor activatedCapsicum annuum L fruit tissues SALGIN UĞUR,ÜSTÜN AYŞEN SÜLÜN,MEHMETOĞLU ÜLKÜ,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: Journal of Chemical Technology & Biotechnology, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 22 - Response surfaces of hazelnut oil yield in supercritical carbon dioxide ÖZKAL SAMİ GÖKHAN,YENER MERYEM ESRA,SALGIN UĞUR,MEHMETOĞLU ÜLKÜ, Yayın Yeri: European Food Research and Technology, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Supercritical fluid extraction of jojoba oil SALGIN UĞUR,ÇALIMLI AYLA,UYSAL BEKİR ZÜHTÜ, Yayın Yeri: Journal of the American Oil Chemists' Society, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 24 - Regeneration of Modified Bentonite Loaded with Phenol Using Supercritical Fluids SALGIN UĞUR,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: Adsorption Science & Technology, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - Recycling of apricot pomace by supercritical CO2 extraction ŞANAL İNCİ SULTAN,GÜVENÇ AFİFE,SALGIN UĞUR,MEHMETOĞLU ÜLKÜ,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 26 - Desorption of Salicylic Acid from Modified Bentonite by Using Supercritical Fluids in Packed Bed Column SALGIN UĞUR,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: Separation Science and Technology, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 27 - Modeling of extraction of carotene from apricot bagasse using supercritical CO2 in packed bed extractor DÖKER ONUR,SALGIN UĞUR,ŞANAL İNCİ,MEHMETOĞLU ÜLKÜ,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 28 - Supercritical fluid extraction of secondary plant metabolites from Capsicum annuum L SALGIN UĞUR,ÜSTÜN AYŞEN SÜLÜN,MEHMETOĞLU ÜLKÜ,ÇALIMLI AYLA, Yayın Yeri: TECHNOLOGY AND HEALTH CARE, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Taşıyıcısız İmmobilize Enzim Sistemlerinde Kitosan Nanopartiküllerin Biyokatalizör Performansına Etkisi SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Fe3O4/Siklodekstrin Nanokompozit Adsorbent Sentezi SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Çapraz Bağlı Enzim Agregatlarının Performansına Katkı Maddelerinin Etkisi SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - İyonik Lipozomların Boyut Dağılımı ve Zeta Potansiyellerinin Karakterizasyonu SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Spesifik Olmayan Bağlanma Ajanlarının İmmünosensörün Tekrar Kullanılabilirliği Üzerine Etkisi TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1stInternational Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası ISBN: 6 - Siklodekstrin Nanosüngerlere İlaç Yüklemesi Üzerine Sıcaklık Etkisi ÇETİNTAŞ HALİL İBRAHİM,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International EurasianConference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası ISBN: 7 - Siklodekstrin-Ketoprofen İnklüzyon Komplekslerinin Sentezi ÇETİNTAŞ HALİL İBRAHİM,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018 Uluslararası ISBN: 8 - Farklı Yöntemlerle Üretilen Manyetik Nanopartiküllerin Karakterizasyonu ÇAKAL MUSTAFA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,ELALDİ GÜLÜMSER (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International EurasianConference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası ISBN: 9 - CLEA Biyokatalizörleri ile Rasemik Karışımın Enzimatik Kinetik Rezolüsyonu ÇAKAL MUSTAFA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası ISBN: 10 - Manyetik Demir Oksit Nanopartikül Yüzeyine Biyomoleküllerin Biyokonjügasyonunda Kullanılan Çapraz Bağlayıcı Ajanların Karşılaştırılması TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International Eurasian Conference on Biologicaland Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası ISBN: 11 - Production of Nanoliposomes in the Supercritical Anti-Solvent Process DİNÇYÜREK DERYA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International EurasianConference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası ISBN: 12 - Design of Smart Nanoliposomal Drug Delivery Systems Targeted for Breast Cancer DİNÇYÜREK DERYA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası ISBN: 13 - Synthesis of Cross-Linked Cyclodextrins as Drug Carriers ÇETİNTAŞ HALİL İBRAHİM,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-22.01.2018), Yayın Yeri: The International Advanced Technologies Symposium (IATS17) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Effects of Non-specific Binding Agents on the Performance of Magnetic PSA Immunusensor TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innonative Technologies (ISMSIT 2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Effects of Non-spesific Binding Agents on the Performance of Magnetic PSA Immmunosensor TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplineary Studies and Innovative Technologies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Synthesis, Characterization of Cross-Linked Enzyme Aggregates and Comparison of Its Performances ÇAKAL MUSTAFA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: The International Advanced Technologies Symposium (IATS17) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Effect of Type and Amount of Cross-linking Agents to Magnetic PSA Immunosensor Synthesis TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: The International Advanced Technologies Symposium (IATS17) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Effect of Type and Amount of Cross-linking Agents to Magnetic PSA Immunosensor Synthesis TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: The 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017 Symposium) Uluslararası ISBN: 19 - Synthesis of Cross-Linked Cyclodextrins as Drug Carriers ÇETİNTAŞ HALİL İBRAHİM,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: The 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017 Symposium) Uluslararası ISBN: 20 - Synthesis, characterization of cross-linked enzyme aggregates and comparison of its performances ÇAKAL MUSTAFA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: The 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017 Symposium) Uluslararası ISBN: 21 - Synthesis and characterization of b-cyclodextrin polymers conjugated magnetic nanoparticle as novel adsorbents SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUĞ EMRE (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE Cappadocia 2017) Uluslararası ISBN: 22 - Adsorption of phenol onto granular activated carbon and its desorption by supercritical CO2 SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE Cappadocia 2017) Uluslararası ISBN: 23 - Streaming potential measurements of regenerated cellulose membrane using cylindrical cell and adjustable gap cell SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUZLALI NAGİHAN (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE Cappadocia 2017) Uluslararası ISBN: 24 - SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUĞ EMRE (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Adsorption of phenol onto granular activated carbon and its desorption by supercritical CO2 SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Streaming Potential Measurements of Regenerated Cellulose Membrane using Cylindrical Cell and Adjustable Gap Cell SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUZLALI NAGİHAN (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Antioksidan İçerikli Biyolojik Mumlardan Katı Lipid Nanopartikül Sentezi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.05.2014 - 27.02.2018 10000 TÜRK LİRASI 2 - Fenolün Aktif Karbona Adsorpsiyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.05.2016 - 07.11.2017 10000 TÜRK LİRASI 3 - Süperkritik Antisolvent Prosesi ile Nano/Mikro Boyutlu Lipozomal Sistemlerin Tasarımı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.05.2014 - 02.05.2017 10000 TÜRK LİRASI 4 - Taşıyıcısız Enzim İmmobilizasyonunda Kitosan Nanopartiküllerinin Biyokatalizör Performansına Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 09.12.2012 - 29.07.2016 8149,53 TÜRK LİRASI 5 - Beyaz Peynir ve Kaşar Peynirinde Staphylococcus Aureus ve Escherichia Coli O157 H7 nin Atımlı UV Işık Kullanılarak İnaktivasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 06.02.2012 - 17.05.2016 28274,45 TÜRK LİRASI 6 - Çapraz Bağlı Enzim Agregatları Formundaki Proteaz Enziminin Taşıyıcısız İmmobilizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.05.2013 - 15.03.2016 10415,27 TÜRK LİRASI 7 - Çapraz Bağlı Enzim Agregatlarının Katalitik Performanslarının Geliştirilmesi için Yeni Bir Yöntem Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.03.2010 - 29.12.2015 197641 TÜRK LİRASI 8 - Anyonik ve Katyonik Lipozomal Sistemlerin Boyut ve Zeta Potansiyellerinin Karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.05.2014 - 16.12.2015 9999.99 TÜRK LİRASI 9 - Tepkime Ortamından Manyetik Olarak Ayrılabilen Biyoaktif Demir Nanopartikül Sentezi Araştırmacı Avrupa Birliği Tamamlandı 01.10.2013 - 01.10.2015 187399 TÜRK LİRASI 10 - Süperkritik CO2 Ortam Koşullarının Candida rugosa Lipaz Enziminin Katalitik Performansına Etkisi ve Enzim Konformasyonel Yapısının Fourier Transform Infrared Spektroskopisi ile Karakterizasyonu Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.05.2013 - 29.09.2014 10991 TÜRK LİRASI 11 - Fonksiyonel Gıda Uygulamalarında Katı Lipid Nanopartiküller Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.04.2012 - 22.04.2014 11000 TÜRK LİRASI 12 - Süperkritik Akışkan Ortamında Lipazların Taşıyıcısız Enzim İmmobilizasyonu Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.02.2012 - 20.12.2013 10000 TÜRK LİRASI 13 - Nanoreaktör Sistemlerinde Gümüş Nanopartikül Sentezi Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 18.04.2011 - 18.10.2012 10980 TÜRK LİRASI 14 - Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu ile İşlem Görmüş Candida rugosa ve Candida antarctica lipaz Enzimlerinin Çapraz Bağlı Enzim Agregatları Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 08.04.2010 - 11.10.2011 11000 TÜRK LİRASI 15 - Kabak Çekirdeği Yağ Asitlerinin Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 08.04.2010 - 19.04.2011 11000 TÜRK LİRASI 16 - Çapraz Bağlı Polimer Taşıyıcı Üzerine Nano Tanecik İmmobilizayonunun Süperkritik Karbon Dioksit Ortamında İncelenmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 10000 TÜRK LİRASI 17 - Rasemik Karışımların Ayrılması için Kiral Seçici Membran Geliştirilmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 184000 TÜRK LİRASI 18 - Endüstriyel Enzimlerin Gözenekli Ultrafiltrasyon Membranlara Adsorpsiyonu Araştırmacı BAP Tamamlandı - 10000 TÜRK LİRASI 19 - Novel Biphasic Glycerol and Compressed CO2 System for EnhancedCatalysis and Separations Proje Hakemliği DİĞER Tamamlandı - 214281 DOLAR 20 - Süperkritik CO2 OrtamındaLipaz Enzimlerinin Kararlılığı ve Yapısal Bozunmasının İncelenmesi Yönetici BAP Tamamlandı - 15000 TÜRK LİRASI 21 - Çapraz Akış Membran Sisteminde Protein Taşınımı Üzerine Ara Yüzey Etkileşim Kuvvetleri ve İyonik Çevrenin Etkisi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 71581 TÜRK LİRASI 22 - Süperkritik CO2 OrtamındaLipaz Enzimlerinin Kararlılığı ve Yapısal Bozunmasının İncelenmesi Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 77804 TÜRK LİRASI 23 - Süperkritik Akişkan Ortamında Enantiyomerik Aşırılıkta Kiral Hidroksi Ketonlarin Enzimatik Sentezi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 11353 TÜRK LİRASI 24 - Süperkritik Akışkan Teknolojisi ile Nanoyapıdaki Farmasötik İlaç Etken Maddelerin Tasarımı Araştırmacı BAP Tamamlandı - 350000 TÜRK LİRASI 25 - Kitin Kalsiyum Fosfat Biyokompozitinin Sentezi ve Karekterizasyonu Araştırmacı BAP Tamamlandı - 26 - Fındık Yağından Yağ Asitlerinin Süperkritik Karbondioksit ile İzolasyonu Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 50000 TÜRK LİRASI 27 - Süperkritik Akışkan Ortamında Adsorbanların Rejenerasyonu Araştırmacı BAP Tamamlandı - 28 - İkincil Bitki Metaboliti Kapsidiolün Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu Araştırmacı BAP Tamamlandı - 10000 TÜRK LİRASI 29 - kincil Bitki Metaboliti Kapsidiolün Süperkritik CO2 Ekstraksiyou ve Matematik Modelleme Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 30451 TÜRK LİRASI 30 - Fermentasyon Ürünü Organik Asitlerin Süperkritik CO2 ile Saflaştırılması Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 31 - Süperkritik CO2 Ekstraksiyonunun Biyolojik Ortamlara Uygulanması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 12000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2016-2017 KMÜ 4005 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I Türkçe 4 Lisans 2016-2017 KMÜ 4017 AYIRMA PROSESLERİ I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 KMÜ4099 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 KMÜ3010 Kütle AKtarımı Türkçe 3 Lisans 2015-2016 KMÜ3020 Kimya Mühendisliği Matematiği Türkçe 3 Lisans 2015-2016 KMÜ4005 Kimya Mühendisliği Laboratuarı I Türkçe 4 Lisans 2015-2016 KMÜ4017 Ayırma Prosesleri I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ3010 Kütle AKtarımı Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ3020 Kimya Mühendisliği Matematiği Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ4013 Nanoteknoloji Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KMÜ4017 Ayırma Prosesleri I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ3010 Kütle AKtarımı Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ3020 Kimya Mühendisliği Matematiği Türkçe 3 Lisans 2013-2014 KMÜ4017 Ayırma Prosesleri I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 KMÜ5032 TAŞINIM OLAYLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 KMÜ 8001 TAŞINIM OLAYLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 KMÜ-5511 SÜPERKRİTİK AKIŞKAN TEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 KMÜ-5513 İLERİ KÜTLE AKTARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KMÜ5011 Süperkritik Akışkan Teknolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KMÜ5019 İleri Kütle Aktarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 KMÜ5032 Taşınım Olayları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ5010 Yüksek Basınç Kimya Mühendisliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ5011 Süperkritik Akışkan Teknolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ5019 İleri Kütle Aktarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ5032 Taşınım Olayları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ5522 İleri Akışkanlar Mekaniği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ5010 Yüksek Basınç Kimya Mühendisliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ5011 Süperkritik Akışkan Teknolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ5019 İleri Kütle Aktarımı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ5032 Taşınım Olayları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KMÜ5522 İleri Akışkanlar Mekaniği Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Meme kanseri tedavisi için nanolipozomal antikanser ilaç sistemleri ve tasarımı DERYA DİNÇYÜREK EKİCİ Yüksek Lisans 2018 SÜPERKRİTİK AKIŞKAN TEKNOLOJİSİYLE İYONİK NANOLİPOZOMAL SİSTEMLERİN SENTEZİ GÖKHAN YILDIZ Yüksek Lisans 2017 Fenolün aktif karbona adsorpsiyonu KÜBRA VENEDİK Yüksek Lisans 2016 Hazır yemek sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile risk analizi ŞİRVAN ÇİÇEK Yüksek Lisans 2016 Süperkritik akışkan enjeksiyon yöntemi ile nanolipozomal sistemlerin tasarımı MERVE PEMPELİYÜZ Yüksek Lisans 2015 İyi üretim uygulaması ile kuşburnu tohumu yağının geri kazanımı için endüstriyel proses geliştirilmesi GAMZE ULUDAĞ Yüksek Lisans 2015 Çapraz bağlı enzim agregatları formundaki proteaz enziminin taşıyıcısız immobilizasyonu ALPER GÖKALP Yüksek Lisans 2014 Fonksiyonel gıda uygulamalarında katı lipid nanopartiküller FERHAT ŞANLI Yüksek Lisans 2014 Tampon sistemlerinde lipazların katalitik performans ve ikincil yapısına süperkritik akışkanların etkisi ZEYNEP AKÇAY Yüksek Lisans 2014 Süperkritik CO2 ortam koşullarının Candida rugosa lipaz enziminin katalitik performansına etkisi ve enzim konformasyonel yapısının Fourier transform infrared spektroskopisi ile karakterizasyonu ÖZGÜR ALSAN Yüksek Lisans 2012 Nanoreaktör sistemlerinde gümüş nanopartikül sentezi ÖMER ALTINSOY Yüksek Lisans 2012 Süperkritik akışkan ortamda lipazların taşıyıcısız enzim immobilizasyonu HASAN APTİŞ Yüksek Lisans 2011 Kabak çekirdeği yağ asitlerinin süperkritik akışkan ekstraksiyonu HASAN KORKMAZ Yüksek Lisans 2011 Süperkrtik CO2 ile ön işlem görmüş Candida rugosa ve Candida antarctica lipaz enzimlerinin çapraz bağlı enzim agregatları DERYA DİNÇYÜREK
İDARİ GÖREVLER 2017 - 2018 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 - Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 - 2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 - Bilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI 2014 - 2017 Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜTEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 2012 - 2014 Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2012 - 2014 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2012 - 2014 Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012 - 2012 Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012 - 2014 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012 - 2012 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2011 - 2014 Fakülte Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 - 2014 Bilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI 2011 - 2014 Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜTEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI 2010 - 2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2009 - 2012 MYO/Yüksekokul Müdürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU