Prof.Dr. SEMA SALGIN


MAKALELER 1 - Enantiomeric separation of antidepressant drug fluoxetinebased on chiral membranes SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUZLALI NAGİHAN, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Bioconjugation of Magnetic Iron Oxide Nanoparticles and Cross-LinkedEnzyme Aggregates: Characterization and Comparison of CLEAs andMagnetic CLEAs SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR, Yayın Yeri: Current Nanoscience, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,VATANSEVER ÖZGÜN, Yayın Yeri: CLEAN-Soil Air Water, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Determination of correct zeta potential of polyether sulfone membranes using CLC and AGC ionic environment effect SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUZLALI NAGİHAN, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Oil recovery in rosehip seeds from food plant waste products using supercritical CO2 extraction SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA,DİNÇYÜREK EKİCİ DERYA,GAMZE ULUDAĞ, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Synthesis of Cyclodextrin Epichlorohydrin Nanospheres Its Application for Removal of p nitrophenol SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,AYLUÇTARHAN MEHMET, Yayın Yeri: American Chemical Science Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Thomson Reuters Özgün Makale 7 - Effect of main process parameters on extraction of pine kernel lipid using supercritical green solvents Solubility models and lipid profiles SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 8 - Streaming Potential Measurements of Polyethersulfone Ultrafiltration Membranes to Determine Salt Effects on Membrane Zeta Potential SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,SOYER NAGİHAN, Yayın Yeri: International Journal of Electrochemical Science, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Zeta Potentials and Isoelectric Points of Biomolecules The Effects of Ion Types and Ionic Strengths SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,BAHADIR SEDA, Yayın Yeri: International Journal of Electrochemical Science, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Effects of ionic environment on the interfacial interactions between amylase and polyether sulphone membranes SALGIN SEMA, Yayın Yeri: Surface and Interface Analysis, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Crossflow Ultrafiltration of Binary Biomolecule Mixture Analysis of Permeate Flux Cake Resistance and Sieving Coefficient SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA, Yayın Yeri: Chemical Engineering & Technology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Effects of Ionic Environments on Bovine Serum Albumin Fouling in a Cross Flow Ultrafiltration System SALGIN SEMA, Yayın Yeri: Chemical Engineering & Technology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Effects of Additives on the Activity and Enantioselectivity ofCandida rugosa Lipase in a Biphasic Medium SALGIN SEMA,TAKAÇ ZEKİYE SERPİL, Yayın Yeri: Chemical Engineering & Technology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - The enantioselective hydrolysis of racemic naproxen methyl ester in supercritical CO2 using Candida rugosa lipase SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TAKAÇ ZEKİYE SERPİL, Yayın Yeri: The Journal of Supercritical Fluids, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 15 - Supercritical fluid extraction of walnut kernel oil SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR, Yayın Yeri: European Journal of Lipid Science and Technology, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Effect of ionic environments on the adsorption and diffusion characteristics of serine alkaline protease enzyme in polyethersulfone ultrafiltration membranes SALGIN SEMA,TAKAÇ ZEKİYE SERPİL,ÖZDAMAR TUNÇER H, Yayın Yeri: Journal of Colloids and Interface Science, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Adsorption of bovine serum albumin on polyether sulfone ultrafiltration membranes determination of interfacial interaction energy and effective diffusion coefficient SALGIN SEMA,TAKAÇ ZEKİYE SERPİL,ÖZDAMAR TUNÇER H, Yayın Yeri: Journal of Membrane Science, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 18 - A parametric study on protein membrane ionic environment interactions for membrane fouling SALGIN SEMA,TAKAÇ ZEKİYE SERPİL,ÖZDAMAR TUNÇER H, Yayın Yeri: Separation Science and Technology, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Separation of the protease enzymes of Bacillus licheniformis from the fermentation medium by crossflow ultrafiltration TAKAÇ ZEKİYE SERPİL,ELMAS SALGIN SEMA,ÇALIK PINAR,ÖZDAMAR TUNÇER H, Yayın Yeri: Journal of Chemical Technolgy and Biotechnology, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Taşıyıcısız İmmobilize Enzim Sistemlerinde Kitosan Nanopartiküllerin Biyokatalizör Performansına Etkisi SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - İyonik Lipozomların Boyut Dağılımı ve Zeta Potansiyellerinin Karakterizasyonu SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Çapraz Bağlı Enzim Agregatlarının Performansına Katkı Maddelerinin Etkisi SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Fe3O4/Siklodekstrin Nanokompozit Adsorbent Sentezi SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Design of Smart Nanoliposomal Drug Delivery Systems Targeted for Breast Cancer DİNÇYÜREK DERYA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Production of Nanoliposomes in the Supercritical Anti-Solvent Process DİNÇYÜREK DERYA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International EurasianConference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Spesifik Olmayan Bağlanma Ajanlarının İmmünosensörün Tekrar Kullanılabilirliği Üzerine Etkisi TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1stInternational Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Manyetik Demir Oksit Nanopartikül Yüzeyine Biyomoleküllerin Biyokonjügasyonunda Kullanılan Çapraz Bağlayıcı Ajanların Karşılaştırılması TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International Eurasian Conference on Biologicaland Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - CLEA Biyokatalizörleri ile Rasemik Karışımın Enzimatik Kinetik Rezolüsyonu ÇAKAL MUSTAFA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Farklı Yöntemlerle Üretilen Manyetik Nanopartiküllerin Karakterizasyonu ÇAKAL MUSTAFA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,ELALDİ GÜLÜMSER (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International EurasianConference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Siklodekstrin-Ketoprofen İnklüzyon Komplekslerinin Sentezi ÇETİNTAŞ HALİL İBRAHİM,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Siklodekstrin Nanosüngerlere İlaç Yüklemesi Üzerine Sıcaklık Etkisi ÇETİNTAŞ HALİL İBRAHİM,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (26.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1st International EurasianConference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Effects of Non-specific Binding Agents on the Performance of Magnetic PSA Immunusensor TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innonative Technologies (ISMSIT 2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Effect of Type and Amount of Cross-linking Agents to Magnetic PSA Immunosensor Synthesis TUZLALI NAGİHAN,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-22.10.2017), Yayın Yeri: The 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017 Symposium) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Synthesis of Cross-Linked Cyclodextrins as Drug Carriers ÇETİNTAŞ HALİL İBRAHİM,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: The 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017 Symposium) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Synthesis, characterization of cross-linked enzyme aggregates and comparison of its performances ÇAKAL MUSTAFA,SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: The 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017 Symposium) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Synthesis and characterization of b-cyclodextrin polymers conjugated magnetic nanoparticle as novel adsorbents SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUĞ EMRE (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE Cappadocia 2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Adsorption of phenol onto granular activated carbon and its desorption by supercritical CO2 SALGIN UĞUR,SALGIN SEMA (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE Cappadocia 2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Streaming potential measurements of regenerated cellulose membrane using cylindrical cell and adjustable gap cell SALGIN SEMA,SALGIN UĞUR,TUZLALI NAGİHAN (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE Cappadocia 2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Prostat Kanseri Biyo-Belirteci Prostat Spesifik Antijenin Belirlenmesi için Manyetik İmmünosensör Tasarımı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.12.2013 - 29.05.2018 2 - Çapraz Bağlı Lipaz Agregatları-Manyetik Nanopartikül Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.04.2015 - 13.02.2018 3 - PMDA-Çapraz Bağlı Nanosüngerlerle Ketoprofenin İnklüzyon Komplekslerinin Sentezi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.06.2014 - 12.01.2017 4 - Farklı İyonik Çevrelerde Ultrafiltrasyon Membranların Yüzey İletkenliğinin Zeta Potansiyeli Üzerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.05.2016 - 10.01.2017 5 - Demir Nanopartikül Tabanlı CLEA ile Rasemik Naproksenin Kinetik Rezolüsyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.03.2015 - 25.10.2016 9883,60 TÜRK LİRASI 6 - Siklodekstrin Bazlı Nano İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.07.2013 - 17.05.2016 9900,22 TÜRK LİRASI 7 - Kimyasal İndirgeme Yöntemi ile Gümüş Nanopartikül Sentezinde Partikül Boyutuna Tepkime Parametrelerinin Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.01.2014 - 22.10.2015 8 - Tepkime Ortamından Manyetik Olarak Ayrılabilen Biyoaktif Demir Nanopartikül Sentezi Yürütücü Avrupa Konseyi Tamamlandı 01.10.2013 - 01.10.2015 9 - Siklodekstrin Nanoküreler Kullanılarak Ultrafiltrasyon Membranlar ile Su Arıtımı için Etkin Bir Teknolojinin Geliştirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 10.01.2014 - 17.08.2015 10 - Sudan Organik Kirleticilerin Giderimi için Siklodekstrin Nanosüngerlerle Yüzeyi Fonksiyonelleştirilmiş Membranların Hazırlanması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 10.01.2014 - 18.02.2015 11 - Farmasötik Kullanım için Siklodektrin Temelli Hidrofilik Nanosünger Sentezi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.06.2014 - 17.02.2015 12 - Manyetik Nanopartiküller ve Çapraz Bağlı Lipaz Agregatları Kullanılarak Yeni Bir Biyokatalizör Geliştirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.07.2013 - 22.01.2015 13 - Manyetik Rezonans Görüntülemede Kontrast Ajanı Taşıyıcı Platformu Olarak Süperparamanyetik Demir Oksit Nanopartikül SPION Sentezi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 03.07.2013 - 26.11.2014 14 - Ultrafiltrasyon Membranların Zeta Potansiyelleri Üzerine Membran Yüzey İletkenliğinin Etkisi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.04.2013 - 15.02.2014 15 - Ligand Destekli Ultrafiltrasyon ile Rasemik Aminoasit Karışımlarının Ayrılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.12.2010 - 13.06.2012 16 - Antidepresan Fluoxetine Karışımının Enantiyomerik Ayrılmasına Kiral Selektör Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.12.2010 - 13.06.2012 17 - Siklodekstrin Modifiyeli Membranlar ile Steroidal Olmayan Anti İnflammatuvar İlaç NSAID Karışımlarının Ayrılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 08.11.2010 - 09.05.2012 18 - Rasemik Karışımların Ayrılması için Kiral Seçici Membran Geliştirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 08.09.2009 - 08.09.2011 19 - Candida rugosa Lipazının Membranlara Adsorpsiyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.02.2008 - 12.02.2010 20 - Candida rugosa Lipazının Membranlara Adsorpsiyonunda İşletme Parametreleri ve İyonik Çevre Etkileri Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.03.2009 - 15.11.2009 21 - Endüstriyel Enzimlerin Gözenekli Ultrafiltrasyon Membranlara Adsorpsiyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 15.06.2007 - 15.06.2008 22 - Süperkritik CO2 Ortamında Lipaz Enzimlerinin Kararlılığı ve Yapısal Bozunmasının İncelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.07.2005 - 01.07.2007 23 - Çapraz Akış Membran Sisteminde Protein Taşınımı Üzerine Ara Yüzey Etkileşim Kuvvetleri ve İyonik Çevrenin Etkisi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.07.2005 - 01.07.2007 24 - Candida rugosa lipazı biyokatalizörlüğünde enantiyoseçimli hidroliz ile S Naproksen üretiminde enzimin enantiyoseçimlilik ve aktivitesine katkı maddelerinin etkisi Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 20.06.2005 - 20.09.2005 25 - Protein ve Enzimlerin Ultrafiltrasyon Membranlarla Ayırılmasında Protein Membran Etkileşimleri Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.09.2002 - 01.09.2004 26 - Prostat Kanseri Biyo Belirteci Prostat Spesifik Antijenin Belirlenmesi İçin Karbon Nanotüp Platformu Kullanılarak İmmünosensör Tasarım Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 25.12.2013 - 27 - Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı Devam Ediyor 11.04.2011 -
DERSLER Lisans 2018-2019 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİĞİ I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİĞİ I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 KMÜ4005 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI 1 Türkçe 2 Lisans 2014-2015 KMÜ4005 Kimya Mühendisliği Laboratuarı 1 Türkçe 4 Lisans 2014-2015 KMÜ4005 Kimya Mühendisliği Laboratuarı 1 Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Kimya Mühendisliği Termodinamiği I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Kimya Mühendisliği Termodinamiği I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Kimya Mühendisliği Termodinamiği I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Kimya Mühendisliği Termodinamiği I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Kimya Mühendisliği Termodinamiği I Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Kimya Mühendisliği Termodinamiği I Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Kimya Mühendisliği Termodinamiği I Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 BİYOKİMYASAL REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 BİYOKİMYASAL REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 KMÜ5022 Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Biyosensörler ve Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KMÜ5022 Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 BYM 5015 Biyosensörler ve Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 BYM 5019 Biyoproseslerde Temel Mühendislik Yaklaşımları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri Ayırma Teknikleri I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 İleri Ayırma Teknikleri I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 İleri Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 İleri Ayırma Teknikleri I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 İleri Ayırma Teknikleri II Türkçe 3 Doktora 2013-2014 İleri Kimya Mühendilisli Termodinamiği Türkçe 3 Doktora 2012-2013 İleri Kimya Mühendilisli Termodinamiği Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Prostat kanseri biyobelirteci prostat spesifik antijenin belirlenmesi için manyetik immünosensör tasarımı NAGİHAN TUZLALI Yüksek Lisans 2019 Manyetik demir oksit tabanlı siklodekstrin nanoadsorbentlerin sentezi EMRE TUĞ Yüksek Lisans 2018 Çapraz bağlı lipaz agregatları-manyetik nanopartikül komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu GÜLÜMSER ELALDİ Yüksek Lisans 2016 Farklı iyonik çevrelerde ultrafiltrasyon membranların yüzey iletkenliğinin zeta potansiyeli üzerine etkileri YUSUF ÇANAYAZ Yüksek Lisans 2016 PMDA-çapraz bağlı nanosüngerlerle ketoprofenin inklüzyon komplekslerinin sentezi HALİL İBRAHİM ÇETİNTAŞ Yüksek Lisans 2016 Demir nanopartikül tabanlı clea ile rasemik naproksenin kinetik rezolüsyonu MUSTAFA ÇAKAL Yüksek Lisans 2015 Manyetik nanopartiküller ve çapraz bağlı lipaz agregatları kullanılarak yeni bir biyokatalizör geliştirilmesi EMRE AKKUŞ Yüksek Lisans 2015 Sudan organik kirleticilerin giderimi için siklodekstrin nanosünger sentezi ve membranlara uygulanması ÖZGÜN VATANSEVER Yüksek Lisans 2015 Siklodekstrin nanoküreler kullanılarak ultrafiltrasyon membranlar ile su arıtımı için etkin bir teknolojinin geliştirilmesi MEHMET AYLUÇTARHAN Yüksek Lisans 2015 Kimyasal indirgenme yöntemi ile gümüş nanopartikül sentezinde partikül boyutuna tepkime parametrelerinin etkisi SERHAT CEYLAN Yüksek Lisans 2014 Farmasötik kullanım için siklodekstrin temelli hidrofilik nanosünger sentezi HASAN HÜSEYİN EKE Yüksek Lisans 2014 Manyetik rezonans görüntülemede kontrast ajanı taşıyıcı platformu olarak süperparamanyetik demir oksit nanopartikül (SPION) sentezi BURAK GÜNER Yüksek Lisans 2012 Antidepresan fluoxetıne karışımının enantiyomerik ayrılmasına kiral selektör etkisi NAGİHAN SOYER Yüksek Lisans 2012 Ligand destekli ultrafiltrasyon ile rasemik amino asit karışımlarının ayrılması SEDA BAHADIR Yüksek Lisans 2012 Siklodekstrin modifiyeli membranlar ile steroidal olmayan anti-inflamatuvar ilaç (nsaıd) karışımlarının ayrılması CUMHUR TEMÜRER Yüksek Lisans 2010 Candida rugosa lipazının membranlara adsorpsiyonu OZAN ALDEMİR