Doç.Dr. AHMET FERTELLİ


MAKALELER 1 - Numerical Investigation of the Effects of Geometric Variations of Cooling Tubes for Ice Formation in Ice Storage Tank GÜNHAN GÖKHAN,FERTELLİ AHMET,BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Numerical investigation of effect of the position of the cylinder on solidification in a rectangular cavity FERTELLİ AHMET,GÜNHAN GÖKHAN,BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: HEAT AND MASS TRANSFER, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - NUMERICAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF GEOMETRIC VARIATIONS OF COOLING TUBES FOR ICE FORMATION IN ICE STORAGE TANK GÜNHAN GÖKHAN,FERTELLİ AHMET,BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Journal of Thermal Science and Technology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Numerıcal Investıgatıon Of The Effect Of Insulatıon On Heat Transfer Of Thermal Brıdges Wıth Dıfferent Types KARABULUT KORAY,BUYRUK ERTAN,FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Thermal Science, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Farklı Soğutucu Düzenlemeleri İçin Bir Soğu Depolama Tankının Modellenmesi FERTELLİ AHMET, BUYRUK ERTAN, GÜNHAN GÖKHAN, Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Katlar Arası Farkıl İç Ortam Sıcaklığına Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesİ KARABULUT KORAY, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Tesisat Mühendisliği, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Farklı Yalıtım Uygulamalarının Isı Kaybına Olan Etkilerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi KILINÇ FERHAT, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, KARABULUT KORAY, Yayın Yeri: Tesisat Mühendisliği, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Determination of Optimum Insulation Thickness for Different Building Walls in Turkey FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Transaction of FAMENA, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Dış Ortam Sıcaklığının Değişimine Bağlı Olarak Isı Köprülerindeki Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi KARABULUT KORAY, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Numerical Investigation For Solidification Around Various Cylinder Geometries BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, SÖNMEZ NESRİN, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Ice Formation Around A Horizontal Tube in A Rectangular Vessel FERTELLİ AHMET, BÜYÜKALACA ORHAN, YILMAZ ALPER, Yayın Yeri: Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Numerical Investigation of Heat Transfer for Thermal Bridges Taking Into Consideration Location of Thermal Insulation With Different Geometries KARABULUT KORAY, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Strojarstvo, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - An Investigation of Ice Formation around Cylinders in Cooling Storage Tank SÖNMEZ NESRİN, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Strojarstvo, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Dikdörtgen Bir Tank İçerisine Yerleştirilmiş Boru etrafında Buz Oluşumu FERTELLİ AHMET, BÜYÜKALACA ORHAN, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Farklı Sayıdaki Silindirler Etrafında Faz Değişiminin Sayısal Olarak İncelenmesi BUYRUK ERTAN,FERTELLİ AHMET,SÖNMEZ NESRİN, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Numerical Analysis of Heat Transfer Characteristics for Deposit Formation Shapes Around Single Cylinder FERTELLİ AHMET, BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Numerical Study of Heat Transfer Characteristics of Extended Surfaces KAYA DERYA, BUYRUK ERTAN, CAN AHMET, FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Strojarstvo, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Buz Oluşumuna Silindir Pozisyonunun Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi SÖNMEZ NESRİN, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - Soğu Depolamalı Iklimlendirme Sistemleri FERTELLİ AHMET, BÜYÜKALACA ORHAN, Yayın Yeri: Soğutma Dünyası, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - Buz Depolamalı Iklimlendirme Sistemi BÜYÜKALACA ORHAN, YILMAZ TUNCAY, FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - Ardışık Sıralı İki Silindirden Düşük Reynolds Sayılarında Isı Transferi Yapılarının Sayısal İncelemesi BUYRUK ERTAN, ÇİMEN ŞEMSEDDİN, FERTELLİ AHMET, Yayın Yeri: Mühendis ve Makine Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Saptırılmış Boru Demetinde Isı Transferi ve Akış Yapılarının Belirlenmesi İçin Teorik Çalışma FERTELLİ AHMET, BUYRUK ERTAN, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Farklı Bina Pozisyonları İçin Rüzgar Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi FERTELLİ AHMET,BALTA MEHMET (25.10.2017-27.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-67067-1-4 2 - Farklı rüzgâr yönlerinin bina akış alanı üzerindeki etkilerinin sayısal olarak incelenmesi FERTELLİ AHMET,BALTA MEHMET,BUYRUK ERTAN (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: 1st International Mediterranean Scıence And Engıneerıng Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Bir Buz Depolama Tankında Soğutucu Geometrisinin Buz Oluşumuna Etkilerinin Sayısal Olarak İncelenmesi GÜNHAN GÖKHAN,FERTELLİ AHMET,BUYRUK ERTAN (08.04.2015-11.04.2015), Yayın Yeri: XII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Bir Soğuk Depolama Tankındaki Buz Oluşumunun Sayısal Olarak Modellenmesİ GÜNHAN GÖKHAN, FERTELLİ AHMET, BUYRUK ERTAN (09.09.2013-12.09.2013), Yayın Yeri: 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresİ Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Farklı Soğutucu Düzenlemeleri İçin Bir Soğu Depolama Tankının Modellenmesi FERTELLİ AHMET, BUYRUK ERTAN, GÜNHAN GÖKHAN (02.05.2013-04.05.2013), Yayın Yeri: 2. Anadolu Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Farklı Yalıtım Malzemelerinin Isı Kaybına Olan Etkilerinin Sayısal ve Deneysel İncelenmesi KILINÇ FERHAT, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, KARABULUT KORAY (17.04.2013-20.04.2013), Yayın Yeri: XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Bir Soğuk Depolama Tankı İçerisindeki Silindir Pozisyonlarının Buz Oluşumuna Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi FERTELLİ AHMET, GÜNHAN GÖKHAN, BUYRUK ERTAN (17.04.2013-20.04.2013), Yayın Yeri: XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Freezing Around Different Geometries Place in A Rectangular Cavity FERTELLİ AHMET, GÜNHAN GÖKHAN, KILINÇ FERHAT, BUYRUK ERTAN (09.04.2013-13.04.2013), Yayın Yeri: 11th Conference on Thermography Interklima-2013 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Thermographic Survey of Different Buildings in Sivas Turkey BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, CAN AHMET, KARABULUT KORAY, KILINÇ FERHAT,ERDABAK MUSTAFA (07.04.2011-08.04.2011), Yayın Yeri: 10th Conference on Thermography Interklima-2011 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Application of Different Insulation Materials for Cold Climate Regions BUYRUK ERTAN, KILINÇ FERHAT, FERTELLİ AHMET, AKSOY MUHİTTİN (07.04.2011-08.04.2011), Yayın Yeri: 10th Conference on Thermography Interklima-2011 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Bir Soğu Depolama Tankında Silindirler Etrafındaki Buz Oluşumunun İncelenmesi SÖNMEZ NESRİN, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, TEMEL ÜMİT NAZLI (24.06.2009-27.06.2009), Yayın Yeri: 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Bir Buz Depolama Tankında Buz Oluşumunun Araştırılması FERTELLİ AHMET, BÜYÜKALACA ORHAN, YILMAZ TUNCAY (16.10.2008-17.10.2008), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30. Yıl Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Buz Depolamalı Bir Iklimlendirme Sisteminin Şarj ve Deşarj Performansının Değerlendirilmesi FERTELLİ AHMET, BÜYÜKALACA ORHAN, YILMAZ TUNCAY (09.04.2008-12.10.2008), Yayın Yeri: 1. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Numerical Study of Heat Transfer Characteristics of Extended Surfaces KAYA DERYA, BUYRUK ERTAN, CAN AHMET, FERTELLİ AHMET (19.07.2007-20.07.2007), Yayın Yeri: 19. International Symposium and Exhibition of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima-2007 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Buz Depolamalı Bir Iklimlendirme Sisteminin Şarj Karakteristikleri FERTELLİ AHMET, BÜYÜKALACA ORHAN, YILMAZ TUNCAY (30.05.2007-02.06.2007), Yayın Yeri: 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Farklı Silindir Düzenlemeleri İçin Buz Oluşumunun Sayısal Olarak İncelenmesi SÖNMEZ NESRİN, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET, TEMEL ÜMİT NAZLI (30.05.2007-02.06.2007), Yayın Yeri: 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Buz Depolamalı Bir Iklimlendirme Sisteminin Performansının Değerlendirilmesi FERTELLİ AHMET, BÜYÜKALACA ORHAN, YILMAZ TUNCAY (26.04.2006-28.04.2006), Yayın Yeri: GAP V. Mühendislik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Uzantılı Yüzeylerin Isı Transferi Yapılarının Sayısal Olarak İncelenmesi KAYA DERYA, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET (26.04.2006-28.04.2006), Yayın Yeri: GAP V. Mühendislik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Çapraz Akışta Tek Silindir ve Tek Sıra Boru Demeti Üzerinde Oluşabilecek Kirliliğin Birleşik Isı Transferi Yaklaşımıyla Sayısal İncelemesi KAPTAN YALIN, BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET (03.09.2003-05.09.2003), Yayın Yeri: 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Numerical Investigation of Heat Transfer and Flow Sturctures of Circular and Elliptical Tubes in Forced Convection KAPTAN YALIN, BUYRUK ERTAN, CAN AHMET, FERTELLİ AHMET (18.07.2003-20.07.2003), Yayın Yeri: 13th THERMO Conf. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Finite Element Solution on the Thermal Resistance of Fouling on Cross flow Heat Exchanger Tube FERTELLİ AHMET, BUYRUK ERTAN, KAPTAN YALIN (08.07.2002-12.07.2002), Yayın Yeri: 6th Biennial Conferance on Engineering Systems Design and Analysis Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Bir Isı Değiştirgeci Borusundaki Birikintinin Isı Transferine Etkilerinin Sayısal İncelemesi BUYRUK ERTAN, FERTELLİ AHMET (05.09.2001-07.09.2001), Yayın Yeri: 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Finite Element Solution of the Performance of a Heated Tube Influenced by Adjacent Heated Tubes BUYRUK ERTAN, CAN AHMET, FERTELLİ AHMET (13.01.2001-15.01.2001), Yayın Yeri: 12th Int. Conference on Thermal Engineering and Thermogrametry Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: