Prof.Dr. YAKUP CEBECİ


MAKALELER 1 - Removal of copper from aqueous solutions by phosphate rock SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI,CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: Desalination, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Bakırtepe Altın Madeni Projesi CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: Sivas İdari Mahkemesi Bakırtepe Altın Madeni, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Bilirkişi Raporu vb. 3 - Determination of optimum washing conditions for a lignite coal based on ash and sulfur content CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: Fuel, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Optimization of coal flocculation with an anionic flocculant using a Box Wilson statistical design SÖNMEZ İBRAHİM,CEBECİ YAKUP,ŞENOL DİLEK, Yayın Yeri: Physicochemical Problems of Mineral Processing, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Application of Box Behnken design and response surface methodology for modeling of some Turkish coals ASLAN NEVZAT,CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: FUEL, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Application of the Box Wilson experimental design method for the spherical oil agglomeration of coal CEBECİ YAKUP,SÖNMEZ İBRAHİM, Yayın Yeri: FUEL, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - A study on the relationship between critical surface tension of wetting and oil agglomeration recovery of calcite CEBECİ YAKUP,SÖNMEZ İBRAHİM, Yayın Yeri: Journal of Colloid and Interface Science, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - A study on spherical oil agglomeration of barite suspensions SÖNMEZ İBRAHİM,CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: International Journal of Mineral Processing,, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Fundamental aspects of spherical oil agglomeration of calcite SÖNMEZ İBRAHİM,CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Performance of different oils in oil agglomeration of Zonguldak coal CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: Indian Journal of Chemical Technology, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Investigation of kinetics of agglomerate growth in oil agglomeration process CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: FUEL, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - The Investigation of the Floatability Improvement of Yozgat Ayrıdam Lignite Using Various Collectors CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: Fuel, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - The investigation of coal pyrite lignite concentration and their separation in the artificial mixture by oil agglomeration CEBECİ YAKUP,SÖNMEZ İBRAHİM, Yayın Yeri: FUEL, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Investigation of the Effest of Agglomeration Time pH and Various Salts on the Cleaning of Zonguldak Bituminous Coal by Oil Agglomeration CEBECİ YAKUP,ULUSOY UĞUR,ŞİMŞEK SELMA, Yayın Yeri: Fuel, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Determination of Bridging Liquid Type in oil Agglomeration of Lignites CEBECİ YAKUP,NEHAR EROĞLU, Yayın Yeri: Fuel, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
DERSLER Lisans 2013-2014 MAD1105 MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAD3354 METALİK CEVHERLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAD1105 MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAD3354 METALİK CEVHERLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAD1105 MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAD3354 METALİK CEVHERLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD5526 KATI SIVI AYRIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD5562 AGLOMERASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD8005 İLERİ CEVHER HAZIRLAMA Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD5526 KATI SIVI AYRIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD5562 AGLOMERASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD8005 İLERİ CEVHER HAZIRLAMA Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD5526 KATI SIVI AYRIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD5562 AGLOMERASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD8005 İLERİ CEVHER HAZIRLAMA Türkçe 3 Doktora 2013-2014 MAD5526 KATI SIVI AYRIMI Türkçe 3 Doktora 2013-2014 MAD5562 AGLOMERASYON Türkçe 3 Doktora 2013-2014 MAD8005 İLERİ CEVHER HAZIRLAMA Türkçe 3 Doktora 2012-2013 MAD5526 KATI SIVI AYRIMI Türkçe 3 Doktora 2012-2013 MAD5562 AGLOMERASYON Türkçe 3 Doktora 2012-2013 MAD8005 İLERİ CEVHER HAZIRLAMA Türkçe 3 Doktora 2011-2012 MAD5526 KATI SIVI AYRIMI Türkçe 3 Doktora 2011-2012 MAD5562 AGLOMERASYON Türkçe 3 Doktora 2011-2012 MAD8005 İLERİ CEVHER HAZIRLAMA Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2010 Farklı bentonitlerin fiziksel ve döküm özelliklerinin incelenmesi TURAN KILINÇ Doktora 2007 Farklı kömürlerin flotasyon ile zenginleştirilmesinde klasik flotasyon yağları ile bitkisel kökenli yağların performanslarının karşılaştırılması SELMA ŞİMŞEK Doktora 2002 Bazı tuz tipi minerallerin yağ aglomerasyonu ile zenginleştirilmesi İBRAHİM SÖNMEZ Yüksek Lisans 2019 LİNYİT TESİS ATIĞINDAN TEMİZ KÖMÜR KAZANIMININ ARAŞTIRILMASI NİLÜFER TIĞLI SAYIN Yüksek Lisans 2019 GÖRGÜ (MALATYA) KURŞUN-ÇİNKO CEVHERİNİN KARAKTERİZASYONU VE FLOTASYONUNUN ARAŞTIRILMASI CEYLAN YARLUĞKAL ALTINIŞIK Yüksek Lisans 2015 Düşük tenörlü mangan cevherinin flotasyon ve manyetik ayırmayla zenginleştirilebilirliğinin incelenmesi OĞUZHAN KUĞUOĞLU Yüksek Lisans 2006 Zonguldak kömüründen düşük küllü kömür üretilebilirliğinin incelenmesi GÜRAY SÖNMEZ Yüksek Lisans 2003 Taşkömürünün yağ aglomerasyonu, flotasyonu ve yağ aglomerasyonu-flotasyon yöntemiyle zenginleştirilebilirliğinin incelenmesi LALE CANPOLAT Yüksek Lisans 2000 Değişik reaktiflerle linyitlerin yüzebilirliğinin artırılmasının incelenmesi TURAN KILINÇ Yüksek Lisans 1999 Taşkömürünün yağ aglomerasyonu ile zenginleştirilmesinde bazı işletme parametrelerinin etkisinin incelenmesi SELMA ŞİMŞEK Yüksek Lisans 1998 Taşkömürün yağ aglomerasyonuyla zenginleştirilmesinde değişik ön işlemlerle yağ tüketiminin azaltılmasının incelenmesi KEMAL ŞAHBUDAK Yüksek Lisans 1996 Koyulhisar bakır-kurşun-çinko kompleks cevherinin selektif flotasyon yöntemiyle zenginleştirme olanaklarının araştırılması AYAZ ALİ KUVVETLİ Yüksek Lisans 1996 Sivas-Ulaş yöresi selestit cevherinin optimum öğütme ve zenginleştirme koşullarının araştırılması ALPER ÖZKAN