Doç.Dr. FİKRET KOÇBULUT


MAKALELER 1 - Investigation of the success of monitoring slow motion landslides using Persistent Scatterer Interferometry and GNSS methods HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,TÜRK TARIK,YILMAZ IŞIK,KOÇBULUT FİKRET,DUMAN HÜSEYİN,ŞANLI DOĞAN UĞUR,Demirel mehmet,BALIK ŞANLI FUSUN, Yayın Yeri: SURVEY REVIEW, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 2 - Investigation of the success of monitoring slow motion landslides using Persistent Scatterer Interferometry and GNSS methods HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,TÜRK TARIK,YILMAZ IŞIK,KOÇBULUT FİKRET,Demirel MEHMET,ŞANLI DOĞAN UĞUR,DUMAN HÜSEYİN,BALIK ŞANLI FUSUN, Yayın Yeri: Survey Review, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - The comparatively examination on some bio-ecological properties of two scot pine forests on Koyulhisar, Sivas SÖNMEZ BEKTAŞ,KOÇBULUT FİKRET,KUTLAY AHU,GEDİK SELDA,IŞIK MEHMET, Yayın Yeri: Natural and Engineering Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, AGRIS, ZOTERO, J-GATE, DRJI Özgün Makale 4 - Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Koyulhisar Sivas ve Yakın Çevresindeki Fayların Kinematik Özellikleri Demirel Mehmet,TATAR ORHAN,KOÇBULUT FİKRET, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Jeoloji Özgün Makale 5 - Geophysical analysis of fault geometry and volcanic activity in the Erzincan Basin Central Turkey Complex evolution of a mature pull apart basin AKPINAR ZAFER,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,BÜYÜKSARAÇ AYDIN,KOÇBULUT FİKRET,John Piper, Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Güncel Tektonik Hareketlerin GPS Ve Ps InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi İlk Sonuçlar POYRAZ FATİH,TATAR ORHAN,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,GÜRSOY ÖNDER,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,Demirel Mehmet,DUMAN HÜSEYİN,Ciğer Ahmet,Gül Didem, Yayın Yeri: Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Analysis of Ezinepazarı Sungurlu Fault Zone Turkey using Landsat TM data and its kinematic implications KOÇBULUT FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,TATAR ORHAN, Yayın Yeri: Arabian journal Geosciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - GPS ve Ps Insar Yöntemleri Kullanılarak Koyulhisar Sivas Heyelanlarının İzlenmesi İlk Sonuçlar HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,POYRAZ FATİH,TÜRK TARIK,KOÇBULUT FİKRET,ŞANLI DOĞAN UĞUR,YILMAZ IŞIK,Balık Füsun,KUÇAK RAMAZAN ALPER,Demirel Mehmet,GÜRSOY ÖNDER,DUMAN HÜSEYİN, Yayın Yeri: GÜFBED/GUSTIJ, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Palaeomagnetic study of the Karacadağ Volcanic Complex SE Turkey Monitoring Neogene anticlockwise rotation of the Arabian Plate SE Turkey KOÇBULUT FİKRET,AKPINAR ZAFER,TATAR ORHAN,PIPER JOHN DA,ROBERTS AP, Yayın Yeri: TECTONOPHYSICS, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Palaeomagnetic evidence for the neotectonic evolution of the Erzincan Basin North Anatolian Fault Zone Turkey TATAR ORHAN,AKPINAR ZAFER,GÜRSOY HALİL,PIPER JOHN DA,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,POLAT ALİ,ROBERTS AP, Yayın Yeri: JOURNAL OF GEODYNAMICS, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Paleomagnetism of the Cappadocian Volcanic Succession Central Turkey Implications to Ignimbrite emplacement and Neogene Tectonics of the Anatolian Collage PIPER JOHN DA,KOÇBULUT FİKRET,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,VIERECKGOETTE L,LEPETIT P,ROBERTS AP,AKPINAR ZAFER, Yayın Yeri: JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Palaeomagnetic investigation of Cenozoic volcanic rocks bordering the North Anatolian Fault Zone Reşadiye and Koyulhisar Districts central east Anatolia Turkey KOÇBULUT FİKRET, Yayın Yeri: Geodinamica Acta, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 13 - Crustal deformation and kinematics of the Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone Turkey from GPS measurements TATAR ORHAN,POYRAZ FATİH,GÜRSOY HALİL,ÇAKIR ZİYADİN,ERGİNTAV SEMİH,AKPINAR ZAFER,KOÇBULUT FİKRET,SEZEN TEFİK FİKRET,TÜRK TARIK,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,Polat Ali,MESCİ BEKİR LEVENT,GÜRSOY ÖNDER,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,Çakmak Rahşan,Belgen Alpay, Yayın Yeri: TECTONOPHYSICS, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Ezinepazarı Sungurlu Fay Zonu üzerinde yeralan Göynücek Volkanikleri nin GB Amasya paleomanyetik yöntemlerle incelenmesi KOÇBULUT FİKRET,TATAR ORHAN,PIPER JOHN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Paleomagnetic study of Kepezdağ and Yamadağ volcanic complexes central Turkey Neogene tectonic escape and block definition in the Anatolides GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,PIPER JOHN DA,KOÇBULUT FİKRET,AKPINAR ZAFER,Huang Bauchang, Yayın Yeri: JOURNAL OF GEODYNAMICS, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Distributed neotectonic deformation in the Anatolides of Turkey A palaeomagnetic analysis PIPER JOHN DA,GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,BECK ME,RAO A,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: TECTONOPHYSICS, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - Palaeomagnetic study of Tertiary volcanic domains in Southern Turkey and Neogene anticlockwise rotation of the Arabian Plate GÜRSOY HALİL,TATAR ORHAN,PIPER JOHN DA,HEIMAN ARIEL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: TECTONOPHYSICS, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Determination of neotectonic features of the Karasu Basin SE Turkey and their relationship with the Quaternary volcanic activity using Landsat ETM imagery Kavak KŞ, Tatar O, Piper JDA, Koçbulut F, Mesci BL, Yayın Yeri: International Journal of remote sensing, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 19 - Intracontinental Quaternary volcanism in the Niksar pull apart basin North Anatolian Fault Zone Turkey TATAR ORHAN,Yurtmen Sema,Temiz Haluk,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,Guezeu Jean Clode, Yayın Yeri: Turkish Journal of Earth Sciences, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - Palaeomagnetic Analysis of Neotectonics Deformation in the Anatolian accetionary collage Turkey PIPER JOHN DA,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT, Yayın Yeri: GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Neotectonic deformation in the transition zone between the Dead Sea Transform and the East Anatolian Fault Zone Southern Turkey a palaeomagnetic study of the Karasu Rift Volcanism TATAR ORHAN,PIPER JOHN DA,GÜRSOY HALİL,HEIMAN ARIEL,KOÇBULUT FİKRET, Yayın Yeri: TECTONOPHYSICS, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Boğazkaya Mecitözü Çorum Bölgesinin Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri Akpınar Z, Koçbulut F, Öztürk A, Yayın Yeri: C.Ü Müh.Fak.Dergisi yerbilimleri Seri-A, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - 3 Şubat 2002 Çay Afyon Depremleri ÖZDEN SÜHA,KAVAK KAAN ŞEVKİ,KOÇBULUT FİKRET,ÖVER SEMİR,TEMİZ HALUK, Yayın Yeri: TJK Bülteni, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Akdağmadeni Yozgat Yıldızeli Sivas arasındaki Kaletepe volkanitinin mineralojik petrografik ve jeokimyasal incelenmesi KOÇBULUT FİKRET,YILMAZ ŞAHİN SABAH,TATAR ORHAN, Yayın Yeri: İstanbul Üniv., Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 25 - Orta Anadolu Bindirme Kuşağı nın Akdağmadeni Yavu arasındaki bölümünün stratigrafik özellikleri KOÇBULUT FİKRET,TATAR ORHAN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik fakültesi Dergisi yerbimleri Seri-A, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 26 - 12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Bölgesel Anlamı ÖZDEN SÜHA,TATAR ORHAN,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,TUTKUN SALİH ZEKİ,DOĞAN BÜLENT,Tüvar Oktay, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Determination of Surface Strain by GNSS Method A Case Study From the Koyulhisar Landslide Area, Sivas, Turkey DEMİREL MEHMET,POYRAZ FATİH,TATAR ORHAN,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,KOÇBULUT FİKRET (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Investigation of Surface Deformations after 06.02.2017 Ayvacik (Çanakkale) Earthquake By Using Synthetic Aperture Radar Interferometry (Insar) Method DEMİREL MEHMET,TATAR ORHAN,KOÇBULUT FİKRET (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - The Use of GIS in the Integration of Fault Rupture Hazard and Fault Avoidance Zones to Land Planning:A Case Study From the North Anatolian Fault Zone TATAR ORHAN,KOÇBULUT FİKRET,DEMİREL MEHMET,YAMAN MÜJDAT,KESER ERTAN (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - The Importance of Tectonic Geomorphology in Paleoseismological Studies: Examples From The North Anatolian Fault Zone TATAR ORHAN,KOÇBULUT FİKRET,Yaman Müjdat,Demirel Mehmet,Keser Ertan,Polat Ali (12.10.2017-14.10.2017), Yayın Yeri: International Symposium on Geomorphology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - DISTRIBUTED NEOTECTONIC DEFORMATIONS IN ANATOLIA, TURKEY OBTAINED FROM PALEOMAGNETIC ANALYSIS TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,Piper John,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi jeoloji mühendisliği Bölümü, uluslararası katılımlı 40. yıl Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Investigation of the existence of surface deformations after 02.03.2017 Samsat (Adıyaman) earthquake by using synthetic aperture radar interferometry (InSAR) Demirel Mehmet,TATAR ORHAN,Polat Ali,KOÇBULUT FİKRET (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Tectonic, kinematic and paleomagnetic properties of the Ezinepazarı-Sungurlu Fault Zone in the southeastern part of Amasya, Turkey KOÇBULUT FİKRET,TATAR ORHAN,ÖZDEN SÜHA (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Evaluatıon of mineralogical and chemical Characteristics of talc ore produced in Turkey from a health poınt of view. Şirinoğlu Yasemin,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,ERARSLAN CEMİLE,KOÇBULUT FİKRET (10.04.2017-14.04.2017), Yayın Yeri: 70th Geological Congress of Turkey, Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - The Eastern Part Of Gedız Graben Determınatıon Methods Of Tectonıc Movements Gps And Ps Insar The First Results POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,TATAR ORHAN,GÜRSOY ÖNDER,KOÇBULUT FİKRET,TÜRK TARIK,Demirel Mehmet,DUMAN HÜSEYİN,Ciğer Ahmet,BİRDAL ANIL CAN (12.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: EGU General Assembly 2015 Uluslararası Poster ISBN: 10 - Paleomagnetism of the Karacadağ Volcanic Complex of Southern Turkey and Neogene Rotation of the Arabian Plate Koçbulut F, Tatar O, Akpınar Z, Piper JDA, Roberts A (01.10.2012-05.10.2012), Yayın Yeri: IESCA Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Kuzey Anadolu Fay Zonu nun doğu kesiminin GPS ölçümleri ile elde edilen kinematiği ve kabuksal deformasyonu Tatar O, Poyraz F, Gürsoy H, Ergintav, S, Koçbulut, F, Sezen, TF, Türk, T, Hastaoğlu KÖ, Polat A, Mesci BL, Akpınar Z, Gürsoy Ö, Ayazlı İE, Çakmak R, Belgen A, Yavaşoğlu H (19.10.2011-22.10.2011), Yayın Yeri: ATAG-15 Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - Paleomagnetic and isotopic study of the Denizli travertines implications for the environmental changes Mesci BL, Tatar O, Gürsoy H, Piper JDA, Koçbulut F, Altunel E, Crowley S, Polat A, Akpınar, Z (18.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Multidisciplinary studies on active fault zones in terms of risk reduction encountered problems in the use of scientific data by decision makers Tatar O, Gürsoy H, Koçbulut F, Mesci BL, Sezen TF, Polat A, Akpınar Z, KABİS Research Group (18.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Palaeomagnetic analysis of neotectonic rotation in the Erzincan Basin East Turkey Akpınar Z, Tatar O, Piper JDA, Gürsoy H, Koçbulut F, Mesci BL (04.10.2010-08.10.2010), Yayın Yeri: GSA Meeting on Tectonic Crossroads : Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Palaeomagnetic analysis of distributed neotectonic deformation and block definition in the Anatolides of Turkey Tatar O, Piper JDA, Gürsoy H, Koçbulut F, Mesci BL (04.10.2010-08.10.2010), Yayın Yeri: GSA Meeting on Tectonic Crossroads : Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Palaeomagnetic study of Tertiary volcanic domains in southern Turkey and Neogene anticlockwise rotation of the Arabian Plate Tatar O, Gürsoy H, Piper JDA, Heimann A, Mesci BL, Koçbulut F (06.08.2008-14.08.2008), Yayın Yeri: 33th IGC Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Post collisional deformation of the Anatolides and motion of the Arabian indenter a paleomagnetic analysis PIPER JOHN DA,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,HUANG BOUCHANG (28.04.2008-30.04.2008), Yayın Yeri: IOP Conference Series, Earth and Environmental Science Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması TATAR ORHAN,TÜRK TARIK,GÜRSOY HALİL,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,POYRAZ FATİH,GÜRSOY ÖNDER,Zabcı Cengiz,DİKMEN ÜNAL,MESCİ BEKİR LEVENT,KOÇBULUT FİKRET,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,Polat Ali (30.10.2007-02.11.2007), Yayın Yeri: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - Kuzey Anadolu Fay Zonu 1939 Erzincan ve 1942 Erbaa Niksar Depremleri Yüzey Kırıkları Üzerinde Yeni Gözlemler Tatar O, Gürsoy H, Koçbulut F, Kavak KŞ, Sezen TF, Polat A, Akpınar Z, Mesci BL (16.04.2007-22.04.2007), Yayın Yeri: 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - Paleomagnetic analysis of crustal deformation in the Anatolian accretionary collage and its neotectonic significance in the evolution of the Turkish sector of the eastern Mediterranean region Tatar O, Piper JDA, Gürsoy H, Koçbulut F, Mesci BL, Polat A, Akpınar Z (15.04.2007-20.04.2007), Yayın Yeri: European Geosciences Union Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Esençay Fayı nın Erbaa güneybatısı ve Niksar güneyindeki bölümünün jeomorfolojik özellikleri Sezen TF, Koçbulut F, Tatar O, Gürsoy H, Mesci BL, Kavak KŞ, Akpınar Z, Polat A, Kanaat G, Demirel HT (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - Fındıcak Erbaa GB sı Köklüce Niksar GD su arasında 26 Aralık 1939 Erzincan depremi yüzey kırığının morfotektonik özellikleri Koçbulut F, Sezen TF, Tatar O, Gürsoy H, Mesci BL, Kavak KŞ, Akpınar Z, Polat A, Kanaat G, Demirel HT (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 23 - Kuzulu Sugözü Koyulhisar Sivas heyelan bölgesinin temel jeolojik özellikleri heyelan sahasında gözlenen tektonik yapıların heyelanın gelişiminde rolü var mı Gürsoy H, Tatar O, Koçbulut F, Mesci BL, Akpınar Z, Tunçer D, Yaman S (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı haritalama çalışmaları Reşadiye batısı Koyulhisar arası ilk gözlemlere ait bulgular Gürsoy H, Akpınar Z, Tatar O, Koçbulut F, Sezen TF, Mesci BL, Polat A, Kavak KŞ, Tunçer D, Yaman S (02.11.2006-04.11.2006), Yayın Yeri: ATAG-10 Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - Ezinepazarı Sungurlu Fay Zonu nun Tektonik ve Kinematik Özellikleri Koçbulut F, Tatar O (22.09.2005-24.09.2005), Yayın Yeri: ATAG-9 Ulusal Özet bildiri ISBN: 26 - Palaeomagnetic Analysis of Neotectonic deformation in the Anatolides of Central Turkey Piper JDA, Tatar O, Gürsoy H, Koçbulut F, Mesci BL (15.06.2005-18.06.2005), Yayın Yeri: Active tectonics of the Aegean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - Göynücek Amasya Yöresinin Tektonostratigrafik özellikleri ve Kuzey Anadolu Fay Zonu na bağlı Ezinepazarı Sungurlu Fay Zonu nun Landsat TM Görüntüleri ile İncelenmesi Koçbulut F, Kavak KŞ, Tatar O (08.03.2004-12.03.2004), Yayın Yeri: 57. TJK Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - Structural and Lithological features Around the Göynücek Amasya region and Highlighting Ezinepazarı Sungurlu Splay of NAFZ Using Landsat TM imagery Koçbulut F, Kavak KŞ, Tatar O (31.08.2003-12.09.2003), Yayın Yeri: International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - 3 Şubat 2002 Çay Afyon Depremleri Özden S, Kavak KŞ, Koçbulut F, Över S, Temiz H (11.03.2002-15.03.2002), Yayın Yeri: 55. TJK Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Yavu batısında Yıldızeli Sivas Orta Anadolu Bindirme Kuşağının stratigrafisi ve tektoniği Koçbulut F, Tatar O, Gürsoy H (30.04.1997-03.05.1997), Yayın Yeri: Ç. Ü. Jeoloji Müh. Eğitiminin 20.yılı sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Monitoring of The North Anatolian Fault Zone Between Ayvali Ladik Samsun and Destek Tasova Amasya by InSAR ESA 11441 Araştırmacı Diğer (Uluslararası) Tamamlandı 01.01.2014 - 08.12.2018 2 - Sivas İli Ulaş İlçesi Acısutepe I. Derece Arkeolojik Sit Alanının Yer Radarı Yöntemi (GPR) ile 2 ve 3 Boyutlu Araştırılması Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 13.11.2017 - 31.12.2017 TÜRK LİRASI 3 - Çelebibağ(Erciş-Van) Mahallesiİmar Sınırları İçinde Kalan Alanın Aktif Tektonik, Paleosismolojik ve Yüzey Faylanma Tehlikesi Açısından Değerlendirilmesi Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 22.05.2017 - 22.08.2017 3540 TÜRK LİRASI 4 - Gediz Grabeni nin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerin GPS ile Belirlenmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 20.06.2013 - 15.06.2017 64000 TÜRK LİRASI 5 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ve PS InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.04.2014 - 27.04.2017 128 TÜRK LİRASI 6 - Koyulhisar Sarıçam Ormanlarının Bazı Biyo Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 04.05.2015 - 17.06.2016 19500 TÜRK LİRASI 7 - Battalgazi Malatya İlçesi İmar Sınırları İçinde Kalan Alanın Aktif Tektonik Paleosismolojik ve Yüzey Faylanma Tehlikesi Açısından Değerlendirilmesi Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 22.07.2015 - 15.09.2015 5900 TÜRK LİRASI 8 - Gazlıgöl İhsaniye Afyonkarahisar Belediyesi İmar Sınırları İçinde Yeralan Fayın Aktif Tektonik Paleosismolojik ve Yüzey Faylanma Tehlikesi Açısından Değerlendirilmesi Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 05.06.2015 - 26.06.2015 4720 TÜRK LİRASI 9 - GPS ve PS InSAR Yöntemleri Kullanılarak Heyelanların İzlenmesi ve Afet Bilgi Sistemi Tabanlı Risk Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Koyulhisar Sivas Heyelanları Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.01.2012 - 26.05.2015 222920 TÜRK LİRASI 10 - Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Kale Enerji Üretim RES İnşaat Sahası İçerisinde Kalan 22 01 1965 Gün ve 6 4239 sayılı Afete Maruz Bölgenin Ayrıntılı Jeolojik Jeofizik ve Jeoteknik Etüdü Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 05.10.2014 - 06.04.2015 40120 TÜRK LİRASI 11 - Anadolu Arap Levhaları nın çarpışma sürecinin paleomanyetik yöntemlerle incelenmesi Karacadağ Volkanikleri Diyarbakır Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.06.2010 - 15.06.2012 94100 TÜRK LİRASI 12 - Erzincan Çek Ayır Havzası nın Neotektonik Gelişiminin Paleomanyetik Yöntemlerle İncelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.06.2006 - 15.06.2009 67250 TÜRK LİRASI 13 - Karacadağ Diyarbakır Volkanizmasının Petrolojisi Jeokronolojisi ve Tektonomagmatik Evrimi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.06.2007 - 01.06.2009 78550 TÜRK LİRASI 14 - Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.01.2006 - 01.01.2009 1000000 TÜRK LİRASI 15 - Anadolu Bloğu Arap Levhasının Neotektonik Dönem Çarpışma sürecinde gelişen Kabuksal Deformasyonun Paleomanyetik Yöntemlerle Analizi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.09.2004 - 15.09.2006 26000 TÜRK LİRASI 16 - Ölüdeniz ve Doğu Anadolu Fay Zonlarının kesişim bölgesindeki kabuksal deformasyonun paleomanyetik ve jeokronolojik açıdan incelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 12.09.2001 - 12.09.2004 18550 TÜRK LİRASI 17 - Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ve PS InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 15.04.2014 - 138310 TÜRK LİRASI 18 - NATO EST CLG 977055 Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 19 - NATO CRG972054 Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 20 - CÜBAP M 203 Araştırmacı BAP Tamamlandı - 21 - CÜBAP M 161 Araştırmacı BAP Tamamlandı - 22 - CÜBAP M 120 Araştırmacı BAP Tamamlandı - 23 - CÜBAP M 101 Araştırmacı BAP Tamamlandı - 24 - CÜBAP M 308 Araştırmacı BAP Tamamlandı - 25 - CÜBAP M 411 Danışman BAP Tamamlandı - 26 - CÜBAP M 525 Araştırmacı BAP Devam Ediyor - 50225 TÜRK LİRASI 27 - Gediz Grabeni nin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Devam Ediyor 20.06.2013 - 64000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2013-2014 Bitirme ödevi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Genel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Müh. Projeleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Saha Jeolojisi Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Yapısal Jeoloji Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Bitirme ödevi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Genel Jeoloji Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Jeolojik Harita Bilgisi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Müh. Projeleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Saha Jeolojisi Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Tektonik Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Yapısal Jeoloji Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Bitirme ödevi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Jeolojik Harita Bilgisi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Müh. Projeleri Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Saha Jeolojisi Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Tektonik Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Yapısal Jeoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri Plaka Tektoniği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Paleomanyetizma: Temel Kavramlar ve Jeolojideki Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Sismotektonik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Yapısal Jeolojide İleri Konular I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Yapısal Jeolojide İleri Konular II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 İleri Plaka Tektoniği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Paleomanyetizma: Temel Kavramlar ve Jeolojideki Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Sismotektonik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Yapısal Jeolojide İleri Konular I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Yapısal Jeolojide İleri Konular II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 İleri Plaka Tektoniği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Neotektonik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Paleomanyetizma: Temel Kavramlar ve Jeolojideki Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Yapısal Jeolojide İleri Konular I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Yapısal Jeolojide İleri Konular II Türkçe 3