Prof.Dr. MEHMET KUL


KURUM BİLGİLERİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÜRETİM METALURJİSİ ANABİLİM DALI// Mühendislik Temel Alanı Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Üretim Metalurjisi,Döküm Teknolojileri,Termodinamik İLETİŞİM BİLGİLERİ E-Posta Adresi: mkul@cumhuriyet.edu.tr | Web Sayfası: Sabit Telefon: Dahili: 2803 / 2807

1970 yılında doğan Prof. KUL ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden 1995 yılında lisans, 1997 yılında yüksek lisans ve 2003 yılında doktora derecesini almıştır. 1995-1996 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü'nde çalışmıştır. 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Cumhuriyet Üniversitesi tarafından lisansüstü eğitimi için öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak görevlendirilmiştir. 1996-2003 yılları arasında ODTÜ'de bulunduğu sürede Ferrous Extractive Metallurgy, Nonferrous Extractive Metallurgy, Advanced Thermodynamics, Extractive Metallurgy Laboratory gibi derslerin asistanlığını yapmıştır. ODTÜ'de çalıştığı sürede germanyum ve nadir toprak elementlerinin üretimi gibi savunma sanayi açısından önemli olan stratejik malzemelerin üretimi projelerinde yer almıştır. Yardımcı Doçent olarak 2004-2011 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde çalışmıştır. Nisan 2011'de Doçent unvanını almıştır. 2016 yılında aynı bölümde Profesör olarak görev yapmaya başlamıştır.


Prof. KUL 6 adet TÜBİTAK tarafından desteklenen sanayi odaklı projede yer almıştır. ODTÜ ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin de araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu tarafından desteklenen bilimsel 2 adet 1001 projesi yürütmektedir. Bu projeler ile 2'si doktora, 4'ü yüksek lisans bursiyeri ve 6'sı akademisyenden oluşan 12 kişilik bir bilimsel araştırma grubu oluşturmuş ve bilimsel-teknik çalışmalarına devam etmektedir. Toplamda 9'u TÜBİTAK, 2'si DPT, 1'i Sanayi Bakanlığı (SANTEZ) ve 4'ü CÜBAP tarafından desteklenen 16 bilimsel-teknik projede Yürütücü veya Araştırmacı olarak görev almıştır.


Prof. KUL son 2 yılda TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen projeler kapsamında, aralarında ülkemizin en büyüklerinin de olduğu 61 adet özel şirketin Araştırma-Geliştirme merkezini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde firmaların Ar-Ge merkezlerini ve projelerini incelemiş, karşılaşılan problemlerin çözümüne önerilerde bulunmuştur.


Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve Garanti Bankası işbirliğiyle 2010 yılında düzenlenen 'Garanti Bilim Olimpiyatları' adlı organizasyonda, yürütülen Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilen yayınlar ile Fen Bilimleri alanında Lisansüstü Birincilik Başarı Ödülü kazanılmıştır.

Prof. KUL'un 10 tanesi SCI/SCI-Expanded kapsamında olmak üzere toplam 11 tane uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makale, 24 tane uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve bildiriler kitabında basılmış bildiri ve 3 tane ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve bildiriler kitabında basılmış bildirisi olmak üzere toplam 38 tane yayını bulunmaktadır. Ayrıca, bir uluslararası kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır.


2004-2012 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013 yılında ve 2016-2018 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2009 yılında başlayan Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdürmüştür. Bölüm Başkanlığı görevleri sırasında Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurul Üyesi olarak ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyesi olarak görev almıştır. 2012-2014 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. Temmuz 2017-2018 yıllarında son teknoloji bilimsel araştırma cihazının bulunduğu ve bilimsel araştırmaların yapılacağı 102 adet laboratuvara sahip Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Müdürlüğünü yürütmüştür. 27.12.2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Rektör olarak atanmıştır


MAKALELER 1 - Optimization of Molding Unused New Sand Composition by Mixture Design Method KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,AKÇA ERDEM,ALSAN AYTUĞ E,KARACA BAHADIR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - An Electrochemical Procedure to Form Metal Powders from Recycled Hard Particle Embedded Composite Cutting Tools Altunbasak Tansu,KUL MEHMET,KARAKAYA İSHAK, Yayın Yeri: ECS Transactions, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: scholar Özgün Makale 3 - Effect of boronizing composition on boride layer of boronized GGG 60 ductile cast iron KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,Temizkan Aydın,Karaca Bahadır,KUMRUOĞLU LEVENT CENK,Topçu Baran, Yayın Yeri: Vacuum, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Kısa Makale 4 - Optimization of selective leaching of Zn from electric arc furnace steelmaking dust using response surface methodology KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,ŞİMŞİR MEHMET,Halit SÜBÜTAY,,Habip KIRGEZEN, Yayın Yeri: TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Optimizing the recovery of copper from electroplating rinse bath solution by hollow fiber membrane OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KUL MEHMET, Yayın Yeri: WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Separation and recovery of valuable metals from real mix electroplating wastewater by solvent extraction KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ, Yayın Yeri: Hydrometallurgy, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Recovery of Nickel by Solvent Extraction from Electroplating Rinse Bath Solution KUL MEHMET,ÜMİT ÇETİNKAYA, Yayın Yeri: SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Application of the Taguchi orthogonalarray design to Cr VI solvent extraction KUL MEHMET,ÇETİNKAYA ÜMİT, Yayın Yeri: MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Recovery of copper by LIX 984N C from electroplating rinse bath solution KUL MEHMET,ÇETİNKAYA ÜMİT, Yayın Yeri: Hydrometallurgy, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Recovery of Zinc by LIX 984N C from Electroplating Rinse Bath Solution KUL MEHMET,ÜMİT ÇETİNKAYA, Yayın Yeri: Solvent Extraction and Ion Exchange, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Rare earth double sulfates from pre concentrated bastnasite KUL MEHMET,TOPKAYA YAVUZ,KARAKAYA İSHAK, Yayın Yeri: Hydrometallurgy, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Recovery of germanium and other valuable metals from zinc plant residues KUL MEHMET,TOPKAYA YAVUZ, Yayın Yeri: Hydrometallurgy, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Collection of Metal Powders From Recycled Hard Particle Embedded Composite Cutting Tools Altunbaşak Tansu,KUL MEHMET,KARAKAYA İSHAK (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 19th International Metallurgy and Materials Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Synthesis of Thiadiazole Tetrasubstituted Zinc Phthalocyanine Compound and Investigation of the Potential Use in Organic Solar Cells YABAŞ EBRU,ÖZER ALİ,KUL MEHMET,BAŞER PINAR (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2587-1943 3 - Powder Copper Extraction and Diamond Recovery from Scrapped Saw Blades by Electro Dissolution-Deposition OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KUL MEHMET,KUMRUOĞLU LEVENT CENK,KARAKAYA İSHAK,ŞİMŞİR MEHMET,ERTAŞ HACI ALİ,karasungur onur,Korkmaz Selim (27.06.2018-29.06.2018), Yayın Yeri: ISEM 2018 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALSSarajevo / Bosnia and Herzegovina 27-29 JUNE 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Complete Recycling of Waste Diamond Cutting Tools by an Electrochemical Method Altunbaşak Tansu,KUL MEHMET,KARAKAYA İSHAK (11.03.2018-15.03.2018), Yayın Yeri: TMS 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Characterization of CRN Coating on DIN 1.2379 and DIN 1.2842 Cold Work Tool Steels by Physical Vapor Deposition KORKMAZ Selim,ŞİMŞİR MEHMET,KUL MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: IMSTEC 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Characterization of CrN Coatiıng on DIN1.2379 and DIN 1.2842 Cold Work Tool Steels By Physical Vapor Deposition Korkmaz Selim,ŞİMŞİR MEHMET,KUL MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: IMSTEC 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4163-40-3 7 - An Electrochemical Procedure to Form Metal Powders from Recycled Hard Particle Embedded Composite Cutting Tools Altunbaşak Tansu,KUL MEHMET,KARAKAYA İSHAK (29.05.2017-02.06.2017), Yayın Yeri: 231 st ECS Meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - GERİ DÖNÜŞÜM KUMU KOMPOZİSYONUNUN MIXTURE DESIGN YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU Özarslan Burak,KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KARACA Bahadır (29.09.2016-01.10.2016), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Döküm Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - ytaset KUL MEHMET (01.03.2016-03.03.2016), Yayın Yeri: sht Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Effects of Boronizing Composition on AISI 1045 Steel Cam Shaft GEZER ŞABAN,KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KARACA BAHADIR,ÖZAYDIN FATİH,BOLAT OĞUZHAN,BABATUTMAZ AHMET EMRE (12.10.2015-15.10.2015), Yayın Yeri: XIII. International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis Uluslararası Poster ISBN: 11 - Effects of Boronizing Composition on GGG 60 Cam Shaft TEMİZKAN AYDIN,KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KARACA BAHADIR,TOPÇU BARAN (12.10.2015-15.10.2015), Yayın Yeri: XIII. International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis Uluslararası Poster ISBN: 12 - Effects of Boronizing Composition on AISI 8620 Steel Cam Shaft GEZER ŞABAN,KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KARACA BAHADIR,ÖZAYDIN FATİH,BOLAT OĞUZHAN,BABATUTMAZ AHMET EMRE (12.10.2015-15.10.2015), Yayın Yeri: XIII. International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis Uluslararası Poster ISBN: 13 - RECOVERY OF CR VI BY SX FROM ELECTROPLATING RINSE BATH SOLUTION KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: XIII BALKAN MINERAL PROCESSING CONGRESS, VOL. II Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Leaching of Zinc and Other Valuable Metals from Zinc Clinker KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: XXIV. International Mineral Processing Congress, Beijing- China,(2008) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Extraction of Zinc and Other Valuable Metals from Waelz Clinker KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Çinko Solvent Ekstraksiyonu ve Endüstriyel Uygulamaları KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: Türkiye kurşun çinko yataklarının jeolojisi madenciliği ve mevcut sorunları sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Waelz Klinkerinin H2SO4 Liçi KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: Türkiye kurşun çinko yataklarının jeolojisi madenciliği ve mevcut sorunları sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - ELEKTROLİZ İLE ÇİNKO KAPLAMA ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 04.07.2017 - 04.07.2018 19998 TÜRK LİRASI 2 - Tersine tasarımla kam profilinin bulunması ve CNC taşlamada yörünge tayininde kullanılması Araştırmacı Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı 10.10.2013 - 11.11.2016 3 - İKİNCİL ALÜMİNYUMUN ELOKSAL KAPLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 03.02.2016 - 30.08.2016 4 - Alüminyum Talaşından Chips Alüminyum Geri Kazanımı Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 02.02.2016 - 30.08.2016 4000 TÜRK LİRASI 5 - EKSANTRİK KAM MİLİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN DÖKÜM KUMU KOMPOZİSYONUN MİXTURE DESİGN YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU YAPILARAK KALIP VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.02.2016 - 30.07.2016 6 - Döküm kam millerine katı sıvı bor kaplanması ve aşınma dayanımının arttırılması TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.03.2015 - 30.06.2015 2500 TÜRK LİRASI 7 - Kam millerinde kullanılan 1045 ve 8620 çeliklerinin bor kaplanması ve mekanik özelliklerinin incelenmesi TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.03.2015 - 30.06.2015 3000 TÜRK LİRASI 8 - Nadir Toprak Elementlerinin Zenginleştirilmesi ve Metalurjik Kazanımı Uzman DİĞER Tamamlandı - 500000 9 - Elektrolitik Metal Kaplama Atık Sularından Ni Cr ve Cu vb Ağır Metallerin Solvent Ekstraksiyon ile Uzaklaştırılması Gerikazanımı Yönetici DİĞER Tamamlandı - 20000 10 - Elektrolitik Metal Kaplama Yıkama Banyolarındaki Ni Cu Cr Ve Zn Metallerinin Solvent Ekstraksiyonla Seçimli Kazanımı Ve Kaplama Banyosuna Eklenebilirliğinin Araştırılması Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 131701 11 - Çinkurda Üretilen Klinkerden Zn Cu Ni Co Cd Ge ve In un Solvent Ekstraksiyonla Seçimli KazanIıması Araştırmaları Uzman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 98320 12 - Ftalosiyanin Türevli Yeni Nesil Tabakalı/arafaz İnce Film Güneş Pillerinin Üretimi ve Karakterizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Beklemede 24.12.2017 - 706000 TÜRK LİRASI 13 - SİLİSYUM KARBÜR MATRİSLİ-NİTRÜR, KARBÜR, OKSİT TAKVİYELİ İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİKLERİNDEN YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANIKLI KOMPOZİT EKİPMAN ÜRETİMİ Danışman TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 01.02.2018 - 149.807,00 TÜRK LİRASI 14 - Grafen Takviyeli Cucr1zr Matrisli Kompozitlerin Elektriksel, Termal Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Yürütücü -Tübitak 1001 Devam Ediyor 15.10.2017 - 570233 TÜRK LİRASI 15 - Elektro çözündürme-biriktirme ile elmas testere hurda soketlerinden elmas geri kazanımı ve toz metal üretimi Yürütücü -Tübitak 1001 Devam Ediyor 15.02.2017 - 495000 TÜRK LİRASI 16 - Grafen Takviyeli CuCr1Zr Matrisli Kompozitlerin Elektriksel, Termal ve Mekanik özelliklerinin İncelenmesi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 15.10.2017 - 570233 TÜRK LİRASI