Prof.Dr. MEHMET KUL


MAKALELER 1 - An Electrochemical Procedure to Form Metal Powders from Recycled Hard Particle Embedded Composite Cutting Tools Altunbasak Tansu,KUL MEHMET,KARAKAYA İSHAK, Yayın Yeri: ECS Transactions, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: scholar Özgün Makale 2 - Effect of boronizing composition on boride layer of boronized GGG 60 ductile cast iron KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,Temizkan Aydın,Karaca Bahadır,KUMRUOĞLU LEVENT CENK,Topçu Baran, Yayın Yeri: Vacuum, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Kısa Makale 3 - Optimization of selective leaching of Zn from electric arc furnace steelmaking dust using response surface methodology KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,ŞİMŞİR MEHMET,Halit SÜBÜTAY,,Habip KIRGEZEN, Yayın Yeri: TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Optimizing the recovery of copper from electroplating rinse bath solution by hollow fiber membrane OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KUL MEHMET, Yayın Yeri: WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Separation and recovery of valuable metals from real mix electroplating wastewater by solvent extraction KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ, Yayın Yeri: Hydrometallurgy, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Recovery of Nickel by Solvent Extraction from Electroplating Rinse Bath Solution KUL MEHMET,ÜMİT ÇETİNKAYA, Yayın Yeri: SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Application of the Taguchi orthogonalarray design to Cr VI solvent extraction KUL MEHMET,ÇETİNKAYA ÜMİT, Yayın Yeri: MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Recovery of copper by LIX 984N C from electroplating rinse bath solution KUL MEHMET,ÇETİNKAYA ÜMİT, Yayın Yeri: Hydrometallurgy, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Recovery of Zinc by LIX 984N C from Electroplating Rinse Bath Solution KUL MEHMET,ÜMİT ÇETİNKAYA, Yayın Yeri: Solvent Extraction and Ion Exchange, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Rare earth double sulfates from pre concentrated bastnasite KUL MEHMET,TOPKAYA YAVUZ,KARAKAYA İSHAK, Yayın Yeri: Hydrometallurgy, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Recovery of germanium and other valuable metals from zinc plant residues KUL MEHMET,TOPKAYA YAVUZ, Yayın Yeri: Hydrometallurgy, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Characterization of CRN Coating on DIN 1.2379 and DIN 1.2842 Cold Work Tool Steels by Physical Vapor Deposition KORKMAZ Selim,ŞİMŞİR MEHMET,KUL MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: IMSTEC 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Characterization of CrN Coatiıng on DIN1.2379 and DIN 1.2842 Cold Work Tool Steels By Physical Vapor Deposition Korkmaz Selim,ŞİMŞİR MEHMET,KUL MEHMET (11.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: IMSTEC 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4163-40-3 3 - An Electrochemical Procedure to Form Metal Powders from Recycled Hard Particle Embedded Composite Cutting Tools Altunbaşak Tansu,KUL MEHMET,KARAKAYA İSHAK (29.05.2017-02.06.2017), Yayın Yeri: 231 st ECS Meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - GERİ DÖNÜŞÜM KUMU KOMPOZİSYONUNUN MIXTURE DESIGN YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU Özarslan Burak,KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KARACA Bahadır (29.09.2016-01.10.2016), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Döküm Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - ytaset KUL MEHMET (01.03.2016-03.03.2016), Yayın Yeri: sht Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Effects of Boronizing Composition on AISI 1045 Steel Cam Shaft GEZER ŞABAN,KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KARACA BAHADIR,ÖZAYDIN FATİH,BOLAT OĞUZHAN,BABATUTMAZ AHMET EMRE (12.10.2015-15.10.2015), Yayın Yeri: XIII. International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis Uluslararası Poster ISBN: 7 - Effects of Boronizing Composition on GGG 60 Cam Shaft TEMİZKAN AYDIN,KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KARACA BAHADIR,TOPÇU BARAN (12.10.2015-15.10.2015), Yayın Yeri: XIII. International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis Uluslararası Poster ISBN: 8 - Effects of Boronizing Composition on AISI 8620 Steel Cam Shaft GEZER ŞABAN,KUL MEHMET,OSKAY KÜRŞAD OĞUZ,KARACA BAHADIR,ÖZAYDIN FATİH,BOLAT OĞUZHAN,BABATUTMAZ AHMET EMRE (12.10.2015-15.10.2015), Yayın Yeri: XIII. International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis Uluslararası Poster ISBN: 9 - RECOVERY OF CR VI BY SX FROM ELECTROPLATING RINSE BATH SOLUTION KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: XIII BALKAN MINERAL PROCESSING CONGRESS, VOL. II Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Leaching of Zinc and Other Valuable Metals from Zinc Clinker KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: XXIV. International Mineral Processing Congress, Beijing- China,(2008) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Extraction of Zinc and Other Valuable Metals from Waelz Clinker KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: 11th International Mineral Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Çinko Solvent Ekstraksiyonu ve Endüstriyel Uygulamaları KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: Türkiye kurşun çinko yataklarının jeolojisi madenciliği ve mevcut sorunları sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Waelz Klinkerinin H2SO4 Liçi KUL MEHMET (-), Yayın Yeri: Türkiye kurşun çinko yataklarının jeolojisi madenciliği ve mevcut sorunları sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - ELEKTROLİZ İLE ÇİNKO KAPLAMA ŞARTLARININ OPTİMİZASYONU Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 04.07.2017 - 04.07.2018 19998 TÜRK LİRASI 2 - Tersine tasarımla kam profilinin bulunması ve CNC taşlamada yörünge tayininde kullanılması Araştırmacı Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Tamamlandı 10.10.2013 - 11.11.2016 3 - İKİNCİL ALÜMİNYUMUN ELOKSAL KAPLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 03.02.2016 - 30.08.2016 4 - Alüminyum Talaşından Chips Alüminyum Geri Kazanımı Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 02.02.2016 - 30.08.2016 4000 TÜRK LİRASI 5 - EKSANTRİK KAM MİLİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN DÖKÜM KUMU KOMPOZİSYONUN MİXTURE DESİGN YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU YAPILARAK KALIP VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.02.2016 - 30.07.2016 6 - Döküm kam millerine katı sıvı bor kaplanması ve aşınma dayanımının arttırılması TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.03.2015 - 30.06.2015 2500 TÜRK LİRASI 7 - Kam millerinde kullanılan 1045 ve 8620 çeliklerinin bor kaplanması ve mekanik özelliklerinin incelenmesi TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.03.2015 - 30.06.2015 3000 TÜRK LİRASI 8 - Nadir Toprak Elementlerinin Zenginleştirilmesi ve Metalurjik Kazanımı Uzman DİĞER Tamamlandı - 500000 9 - Elektrolitik Metal Kaplama Atık Sularından Ni Cr ve Cu vb Ağır Metallerin Solvent Ekstraksiyon ile Uzaklaştırılması Gerikazanımı Yönetici DİĞER Tamamlandı - 20000 10 - Elektrolitik Metal Kaplama Yıkama Banyolarındaki Ni Cu Cr Ve Zn Metallerinin Solvent Ekstraksiyonla Seçimli Kazanımı Ve Kaplama Banyosuna Eklenebilirliğinin Araştırılması Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 131701 11 - Çinkurda Üretilen Klinkerden Zn Cu Ni Co Cd Ge ve In un Solvent Ekstraksiyonla Seçimli KazanIıması Araştırmaları Uzman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 98320 12 - Grafen Takviyeli CuCr1Zr Matrisli Kompozitlerin Elektriksel, Termal ve Mekanik özelliklerinin İncelenmesi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 15.10.2017 - 570233 TÜRK LİRASI 13 - Elektro çözündürme-biriktirme ile elmas testere hurda soketlerinden elmas geri kazanımı ve toz metal üretimi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 15.02.2017 - 495000 TÜRK LİRASI