Dr.Öğr. Üyesi TUĞBA DOĞAN


MAKALELER 1 - Evaluation of Noise Exposure in Gypsum Plant in Terms of Work Safety DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT,DEMİRHAN İSMAİL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - MADEN MAKİNELERİNİN FREKANS-GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA, Yayın Yeri: S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI (International Scientific Indexing-http://isindexing.com/isi/) Özgün Makale 3 - AÇIK MADEN İŞLETMELERİNDEKİ İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLERİNİNGÜRÜLTÜ MARUZİYETİNİN İNCELENMESİ ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,Yüksel Hüsnü, Yayın Yeri: Bilimsel Madencilik Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: IMM Abstracts,GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendexn IMM Abstracts,GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendex Özgün Makale 4 - MADEN İŞYERLERİNDE KULLANILAN BAZI İŞ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN EL KOL TİTREŞİM MARUZİYETİNİN ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA,DURAN ZEKERİYA,ÖZGEN ZAFER, Yayın Yeri: Bilimsel Madencilik, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: IMM Abstracts,GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendex n IMM Abstracts,GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendex Özgün Makale 5 - TÜM VÜCUT TİTREŞİMİNİN OPERATÖR ve SÜRÜCÜLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÖLÇÜMÜ ve DEĞERLENDİRİLMESİ DOĞAN TUĞBA,DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT, Yayın Yeri: Madencilik, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: INDEXED inIMM Abstracts, GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts,PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLİT2, ENERGY, Compendex Özgün Makale 6 - Effect of Fe ions on pyrite xanthate interaction in chemically manipulated electrochemical conditions GÜLER TAKİ,ÇETİNKAYA SEVİL,AKDEMİR ÜNAL,DOĞAN TUĞBA,Duran Kocabağ, Yayın Yeri: International Journal of Natural and Engineering Sciences, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - An approach for spoil room utilization in dragline stripping ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Industrial Research, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Demiryolu Makineleri Sanayisinde Çalışanların Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT,Nuray Yalnız (02.11.2017-03.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Vagon İmalat Atölyesinde Risk Değerlendirme: İki Yöntemin Karşılaştırılması DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT,Bolsu Esra,DURAN ZEKERİYA (02.11.2017-03.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Açık Ocak Patlatmalarında Toz Dağılımının Gauss Modeli İle Değerlendirilmesi DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA (27.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: ISME2017, Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Maden işyerlerinde gürültü kirliliği ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,YÜKSEL HÜSNÜ,YÜKSEK SALİH (04.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Çevrenin Korunmasında Kömür Baca Külünün Hafif Yapı Malzemesi Yapımında Kullanımı YÜKSEK SALİH,KAYA SEMİH,ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA,DURAN ZEKERİYA (04.11.2016-06.11.2016), Yayın Yeri: ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Maden işyerlerinde kullanılan bazı iş araçlarından kaynaklanan el kol titreşim maruziyeti ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA,DURAN ZEKERİYA,ÖZGEN ZAFER (08.05.2016-12.05.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Poster ISBN: 7 - Açık Ocak Patlatmalarında Toz Hava Şoku Gürültü Titreşim ve Taş Fırlamasının Bir Bilgisayar Yazılımı ile Değerlendirilmesi DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT (14.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: Türkiye 24. Madencilik Kongresi ve Sergisi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Tüm Vücut Titreşiminin Operatör ve Sürücüler Üzerindeki Etkileri Ölçümü ve Değerlendirilmesi DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT,DURAN ZEKERİYA (14.04.2015-17.04.2015), Yayın Yeri: Türkiye 24. Madencilik Kongresi ve Sergisi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Alçı Üretim Tesislerinde Risk Değerlendirilmesi DURAN ZEKERİYA,DOĞAN TUĞBA,ŞENGÜN BAHADIR,ERDEM BÜLENT,GENÇ MEHMET (21.11.2013-22.11.2013), Yayın Yeri: Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Bir Kalker Ocağında Ateşleme Sistemlerinin Patlatma Maliyeti Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi DURAN ZEKERİYA,ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA (07.10.2013-08.10.2013), Yayın Yeri: 7. Delme - Patlatma Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Bilgisayar Destekli Draglayn Yığın Kümesi Optimizasyonu ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA (29.05.2008-30.05.2008), Yayın Yeri: Türkiye 16. Kömür Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Örtükazı Kepçeleri ve Draglaynların Tarihsel Gelişimi ERDEM BÜLENT,DOĞAN TUĞBA (29.05.2008-30.05.2008), Yayın Yeri: Türkiye 16. Kömür Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - İnfilaksız Kaya Kırma Kartuşları ile Kaya Kırma Tekniği DURAN ZEKERİYA,Çakmak Mehmet,ŞENGÜN BAHADIR,DOĞAN TUĞBA,ERDEM BÜLENT (07.10.2013-), Yayın Yeri: 7. Delme - Patlatma Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - 2004 Hydrophobicity and Electrochemical Behaviour of Pyrite in the Presence of Xanthate and Fe 2 in Alkaline Condition DOĞAN TUĞBA,GÜLER TAKİ,AKDEMİR ÜNAL (-), Yayın Yeri: 10th Int. Miner. Process. Symp. Çeşme-İzmir Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Donma Çözülme Süreçlerinin Sivas Travertenlerinin Dayanımına Etkisi Yüksek S, Gül Y, Sengün B, Doğan T (-), Yayın Yeri: Mersem Uluslararası Mermer Ve Doğaltaş Kongresi Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Çekme kepçe modelleme tablası üzerinde çalışmalar Doğan T, Erdem B, Ercins S (-), Yayın Yeri: Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Electrochemical Investigation of Pyrite in the Absence of DTPI at Acidic and Alkaline Conditions Güler T, Akdemir Ü, Camuzcu T (-), Yayın Yeri: Proceeding of the XXIII International Mineral Processing Congres Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Hydrophobicity and Electrochemical Behaviour of Pyrite in the Presence of Xanthate and Fe 2 in Alkaline Condition DOĞAN TUĞBA,AKDEMİR ÜNAL,GÜLER TAKİ (02.02.2004-), Yayın Yeri: 10th Int. Miner. Process. Symp. Çeşme-İzmir Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Role of Fe II and Fe III Ions on the Floatability of Pyrite by Dithiophosphinate Camuzcu T, Akdemir Ü, Güler T (-), Yayın Yeri: XI.th Balkan Miner. Process. Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: