Prof.Dr. HASAN HÜSEYİN DURMAZUÇAR


MAKALELER 1 - Preparationand Characterization of pH-Sensitive Hydrogels Based on Crosslinked Maleic Anhydride-Styrene-Methyl Methacrylate Terpolymer İMREN KOÇ DİLEK,BOLSU SALİHA ESRA,DURMAZUÇAR HASAN HÜSEYİN,BOZTUĞ ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Application of temperature control in a batch polymerization reactor at different optimal temperatures ÇETİNKAYA SEVİL,DURMAZUÇAR HASAN HÜSEYİN,ZEYBEK ZEHRA,HAPOĞLU HALE,Mustafa Alpbaz, Yayın Yeri: Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 3 - Synthesis and characterization of boron carbide films by plasma enhancedchemical vapor deposition Eroglu OD , Sezgi NA , Ozbelge HO , Durmazucar HH, Yayın Yeri: CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 4 - Burnup characteristics and performance of boron nitride and boron coated urania and urania gadolinia fuels Durmazuçar Hasan H, Çolak Üner, Sarıkaya Barış, Gündüz Güngör, Yayın Yeri: Nuclear Engineering and Design, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Boron coating on boron nitride coated nuclear fuels by chemical vapor deposition Durmazuçar Hasan H., Gündüz Güngör, Yayın Yeri: Journal of Nuclear Materials, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 6 - Effect of fractal structure on epitaxial growth Gündüz G., Durmazuçar H. H., Yayın Yeri: Journal of Materials Science Letters, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Microstructure of boron nitride coated on nuclear fuels by plasma enhanced chemical vapor deposition Durmazuçar HH, Gündüz G, Toker C, Yayın Yeri: JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 8 - Boron nitride coated nuclear fuels Gündüz G, Uslu İ, Durmazuçar HH, Yayın Yeri: NUCLEAR TECHNOLOGY, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 9 - Effects of different parameters on the densities of uranium dioxide and uranium dioxide gadolinium oxide fuels produced by the sol gel technique GÜNDÜZ G, USLU İ, ÖNAL I, Durmazuçar HH,Öztürk T,Akşit AA,Kopuz B,Can F,Can S,Uzmen R, Yayın Yeri: NUCLEAR TECHNOLOGY, Yıl: 1995 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 10 - Pore size distributions in uranium dioxide and uranium dioxide gadolinium oxide fuel kernel produced by sol gel technique GÜNDÜZ GÜNGÖR, IŞIK ÖNAL, DURMAZUÇAR HASAN H, Yayın Yeri: JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, Yıl: 1991 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Burnup Performances of Boron Nitride and Boron Coated Nuclear Fuels DURMAZUÇAR HASAN HÜSEYİN (23.10.2000-27.10.2000), Yayın Yeri: I.Eurasia Conference on Nuclear Science and Its Application Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-19-2767-6 2 - Bor Karbürün Plazma Yardımı ile Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Oluşturulması Özbelge Hilmi Önder,DURMAZUÇAR HASAN HÜSEYİN,Eroğlu Özgür Doğa (04.09.2000-07.09.2000), Yayın Yeri: IV. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 975-404-614-X 3 - Plazma Ortamında Bor Nitrür ve Bor Kaplamalı Nükleer Yakıt Yapımı DURMAZUÇAR HASAN HÜSEYİN,Gündüz Güngör (03.09.1997-05.09.1997), Yayın Yeri: 1. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Bor Nitrür ve Bor Kaplamalı Nükleer Yakıt Yapımı DURMAZUÇAR HASAN HÜSEYİN,Gündüz Güngör (03.09.1996-06.09.1996), Yayın Yeri: VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Çöz- Pel Yöntemiyle Gadolonyum Oksitli Uranyum Dioksit Yakıtı Yapımı Gündüz Güngör,Önal Işık,DURMAZUÇAR HASAN HÜSEYİN (27.09.1989-29.09.1989), Yayın Yeri: III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - A new Integral Fuel Burnable Absorber Design For LWRs Çolak Üner,DURMAZUÇAR HASAN HÜSEYİN,Gündüz Güngör (-), Yayın Yeri: International Topical Meeting On Light Water Reactor Fuel Performance Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: