Doç.Dr. ÜLKER ASLI GÜLER


MAKALELER 1 - Removal of methylene blue by using biosolid SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,ATAY ÜLKER ASLI, Yayın Yeri: full_titleGlobal NEST Journal/full_title full_titleGlobal NEST: the international Journal/full_title, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Sürdürülebilir Afet Yönetiminde Atık Yönetimi GÜLER ÜLKER ASLI, Yayın Yeri: Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 3 - Batch and fixed-bed column adsorption of crystal violet and safranin by zero-valent iron (nZVI) and nZVI-modified S. cerevisiae GÜLER ÜLKER ASLI,KUNDAKÇI ÖZGE, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Kimyasal Kontaminantların Çevre Sağlığı ve Gıda Güvenliği Üzerine Etkileri GÜLER ÜLKER ASLI,CAN ÖZLEM PELİN, Yayın Yeri: Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 5 - REMOVAL OF TETRACYCLINE FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING NANOSCALE ZERO VALENT IRON AND FUNCTIONAL PUMICE MODIFIED NANOSCALE ZERO VALENT IRON GÜLER ÜLKER ASLI, Yayın Yeri: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Potential of pumice modified with iron III for copper removal from aqueous solutions GÜLER ÜLKER ASLI,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM, Yayın Yeri: Environment Protection Engineering, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Aljinat TiO2 Alg Kompozitinin Sentezi ve Sulu Çözeltilerden TetrasiklinGideriminde Kullanılabilirliği ve Karakterizasyonu GÜLER ÜLKER ASLI,TÜRKAY MERVE, Yayın Yeri: Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - S cerevisiae cells modified with nZVI a novel magnetic biosorbent for nickel removal from aqueous solutions GÜLER ÜLKER ASLI,ERŞAN MEHTAP, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Mono and simultaneous removal of crystal violet and safranin dyes from aqueous solutions by HDTMA modified Spirulina sp GÜLER ÜLKER ASLI,ERŞAN MEHTAP,TUNCEL ELİZA,DÜĞENCİ FERİDE, Yayın Yeri: Process Safety and Environmental Protection, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Synthesis of hydroxyapatite clay and hydroxyapatite pumice composites for tetracycline removal from aqueous solutions ERŞAN MEHTAP,GÜLER ÜLKER ASLI,AÇIKEL ÜNSAL,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM, Yayın Yeri: Process Safety and Environmental Protection, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - Dioksin ve Benzeri Bileşiklerin İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri GÜLER ÜLKER ASLI,KUNDAKÇI ÖZGE, Yayın Yeri: Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale 12 - Mono and binary component biosorption of Cu II Ni II and Methylene Blue onto raw and pretreated S cerevisiae equilibrium and kinetics GÜLER ÜLKER ASLI,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Removal of tetracycline from wastewater using pumice stone equilibrium kinetic and thermodynamic studies GÜLER ÜLKER ASLI,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM, Yayın Yeri: Journal of Environmental Health Science and Engineering, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Single and binary biosorption of Cu II Ni II and methylene blue by raw and pretreated Spirogyra sp Equilibrium and kinetic modeling GÜLER ÜLKER ASLI,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM, Yayın Yeri: Journal of Environmental Chemical Engineering, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - DOĞAL VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ ANAEROBİK ÇAMUR KULLANILARAK METİLEN MAVİ BOYASININ BİYOSORPSİYONU DENGE KİNETİK VE TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - Removal of copper from aqueous solutions using biosolids SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI,BEYAZIT NEVZAT, Yayın Yeri: Desalination, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 17 - Removal of copper from aqueous solutions by phosphate rock SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,ATAY ÜLKER ASLI,CEBECİ YAKUP, Yayın Yeri: Desalination, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Synthesis of nZVI and Their Availability for Cationic Dye Removal: Taguchi Method GÜLER ÜLKER ASLI,ERŞAN MEHTAP,SARRAJ Batoul,DOĞAN Hatice (27.06.2018-29.06.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Teknoloji Bilimi ve Tasarım Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Fe(III)-Cu(II) Oksitlerinin Sentezi ve Sulardan NH4 Gideriminde Kullanılabilirliği GÜLER ÜLKER ASLI (22.02.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Cuo-Zno Nanokompozitinin Sentezi ve Adsorpsiyon-Koagülasyon Birleşik Sistemleri ile Sulardan Tetrasiklin Giderimi GÜLER ÜLKER ASLI,Aktaş Zeynep Nur,Özcan Zeynep Nur (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası su ve Çevre Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Sularda alg ve siyonabakteri kaynaklı koku problemlerine bakış GÜLER ÜLKER ASLI (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: İZSU 2017 Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi Kongresi-4. Uluslararası Su Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Ecological footprint and calculation of invidual ecological footprint of Environmental Engineering students in Cumhuriyet University GÜLER ÜLKER ASLI,KÜÇÜK MEHMET,GÖK GÜVEN (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: Ecology Symposium 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Synthesis of alginate-algae and tetracycline removal from aqueous solutions GÜLER ÜLKER ASLI,TÜRKAY MERVE (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: Ecology symposium 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Damacana Sularının Mikrobiyolojik Kalitesine Su Pompalarının Etkisi GÜLER ÜLKER ASLI,ATEŞ RİFAT,YAVUZ OSMAN (24.09.2016-28.09.2016), Yayın Yeri: 3. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ, MARMARİS Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Nanostructured iron III copper II binary oxide A novel material for enhanced safranin and crystal violet removal from aqueous solutions GÜLER ÜLKER ASLI,TUNCEL ELİZA (31.08.2016-03.09.2016), Yayın Yeri: 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS), GİRESUN Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Removal of Eriochrome Black T From Aqueous Solutions Using nZVI and S cerevisiae modified with nZVI GÜLER ÜLKER ASLI,KUNDAKÇI ÖZGE (20.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Poster ISBN: 10 - Removal of Tetracycline From Aqueous Solutions by Nanostructured Fe III Cu II Binary Oxide GÜLER ÜLKER ASLI,ÇELİK HELİN (20.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Poster ISBN: 11 - Tetracycline Removal Via Waste Turkish Coffee Ground ERŞAN MEHTAP,DÜĞENCİ FERİDE,GÜLER ÜLKER ASLI (20.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Poster ISBN: 12 - Nanomalzemelerin Toksikolojisi GÜLER ÜLKER ASLI,ELİZA TUNCEL,ERŞAN MEHTAP (24.10.2014-26.10.2014), Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY, ADIYAMAN Ulusal Poster ISBN: 13 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Duyarliliklarinin İncelenmesi GÜLER ÜLKER ASLI,ŞAHİN SÜLEYMAN TALHA,SARIASLAN MAHMUT,BEYDİLLİ ERTUĞRUL (24.10.2014-26.10.2014), Yayın Yeri: 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY Ulusal Poster ISBN: 14 - The removal of tetracycline from aqueous solution using nZVI nanoparticles GÜLER ÜLKER ASLI (04.06.2014-06.06.2014), Yayın Yeri: 2nd International conference on recyling and reuse Uluslararası Poster ISBN: 15 - Metilen mavisi boyar maddesinin yüksüz nano demir iyonları nzvı ile giderimi GÜLER ÜLKER ASLI,KUNDAKÇI ÖZGE (24.10.2013-26.10.2013), Yayın Yeri: Uluslarası katılımlı çevre sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 16 - Demir ile Modifiyeli Edilmiş Ponza İle Sulu Çözeltilerden Antibiyotik Tetracycline Giderimi GÜLER ÜLKER ASLI,ERGÜN REYHAN,ARIKAN HASAN (12.09.2013-14.09.2013), Yayın Yeri: 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Ulusal Poster ISBN: 17 - Demir modifiyeli ponza kullanarak içme sularından doğal organik maddelerin giderimi GÜLER ÜLKER ASLI,KUNDAKÇI ÖZGE,ÖZDEMİR YAKUP (12.09.2013-14.09.2013), Yayın Yeri: 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Çevre Yönetimi Ulusal Poster ISBN: 18 - Sulardan florür giderimi ve literatür Taraması GÜLER ÜLKER ASLI,KUNDAKÇI ÖZGE (08.05.2013-10.05.2013), Yayın Yeri: 2. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2013, Denizli. Ulusal Poster ISBN: 19 - Dioksinlerin insan ve çevre sağlığına etkileri GÜLER ÜLKER ASLI,KUNDAKÇI ÖZGE (08.05.2013-10.05.2013), Yayın Yeri: 2. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2013, Denizli Ulusal Poster ISBN: 20 - Spiruline platensis kullanılarak sulu çözeltilerden metilen mavisinin biyosorpsiyonun denge ve kinetik çalışmaları GÜLER ÜLKER ASLI,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM (14.05.2012-16.05.2012), Yayın Yeri: 1. Ulusal Disiplinlerarası Çevre Kongresi, 14-16 Mayıs 2012, Sakarya. Ulusal Poster ISBN: 21 - Atıksulardan İşlem Görmüş Atık Maya S Cerevisiae Kullanılarak Cu II İyonunun Gideriminin Araştırılması GÜLER ÜLKER ASLI,SARIOĞLU CEBECİ MELTEM (05.10.2011-08.10.2011), Yayın Yeri: 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Çevre Yönetimi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 22 - Removal of COD and Cationic Dye from Aqueous Solutions by Fe 2 H2O2 and Cu 2 H2O2 Processes SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI,ÇİNER FEHİMAN (22.06.2011-24.06.2011), Yayın Yeri: 8th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, Proceedings Volume II, 22-24 June 2011 Çeşme, İzmir, Turkey Uluslararası Poster ISBN: 23 - Removal of Cationic Dye Methylene Blue Using Yeast Culture K Marxianus Kinetics and Equilibrium Studies SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,Deniz Caner,GÜLER ÜLKER ASLI (29.06.2010-03.07.2010), Yayın Yeri: 7th International Conference Organic Resources In The Carbon Economy, ORBIT 2010, Uluslararası Poster ISBN: 24 - Kinetics and Mechanisms of Biosorption Of Copper Ion Onto Waste Yeast S Cerevisae SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI (06.07.2009-11.07.2009), Yayın Yeri: International Conference On Plants&Environmental Pollution, 6-11 July 2009, Kayseri, Turkey, Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 978-94-017-7194-8 25 - Şartlandırılmış Anaerobik Çamur Kullanılarak M Red R Blue ve C Yellow Giderimi SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI (14.05.2008-17.05.2008), Yayın Yeri: Çevre Sorunları Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 26 - Biosorption of Copper II from Aqueous Solutions By Using Saccharomyces Cerevisiae SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI (10.10.2007-14.10.2007), Yayın Yeri: The 14th Symposium On Environmental Pollution And Its Impact On Life In The Mediterranean Region With Focus On Environment And Health, 10-14 October 2007, Sevilla, Spain Uluslararası Poster ISBN: 27 - Removal Of C Yellow And R Blue By Using Filter Cake SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI (10.10.2007-14.10.2007), Yayın Yeri: The 14th Symposium On Environmental Pollution And Its Impact On Life In The Mediterranean Region With Focus On Environment And Health, 10-14 October 2007, Sevilla, Spain Uluslararası Poster ISBN: 28 - Doğal ve Şartlandırılmış Halde Bulunan Anaerobik Çamur Kullanılarak Metilen Mavi Giderimi SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI (10.09.2007-13.09.2007), Yayın Yeri: VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 29 - Removal of Maxilon Red by Using Biosolid SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI (24.06.2007-28.06.2007), Yayın Yeri: Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Volume II, 24-28 June 2007 Skiathos, Greece, Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - Removal of Methylene Blue by Using Biosolid SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI (01.09.2005-03.09.2005), Yayın Yeri: Proceedings of The 9th International Conference on Environmental Science and Technology, 1-3 September 2005, Rhodes Island, Greece Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 31 - Ammonium Removal From Municipal Wastewaters Using Natural Turkish Dogantepe Zeolite SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,GÜLER ÜLKER ASLI (24.09.2002-26.12.2002), Yayın Yeri: Fifth Specialised Conference On Small Water and Wastewater Treatment Systems Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Deponi sızıntı sularından farklı materyaller kullanılarak amonyak azotu fosfor ve KOI gideriminin incelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.11.2014 - 03.04.2018 9971 TÜRK LİRASI 2 - Farmosetik bileşiklerin farklı topraklar tarafından sorpsiyonu desorpsiyonu ve biyodegradasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.11.2014 - 09.12.2017 9436 TÜRK LİRASI 3 - Kesikli ve sürekli sistemlerde sıfır değerlikli demir nano tanecikleri ve manyetik biyosorbentin sentezi karakterizasyonu ve sulu çözeltilerden boyar madde giderimi için kullanılabilirliği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.04.2014 - 29.12.2015 9838.50 TÜRK LİRASI 4 - Sıfır değerlikli demir ve ponza taşı destekli sıfır değerlikli demir nano taneciklerinin sentezi karakterizasyonu ve sulu çözeltilerden antibiyotik tetrasiklin giderimi için kullanılabilirliği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 08.10.2012 - 26.11.2014 9504.59 TÜRK LİRASI 5 - Farklı Biyosorbentler Üzerine Cu II Ni II ve Metilen Mavisi Biyosorpsiyonunun Kesikli ve Sürekli Sistemlerde İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 04.10.2007 - 22.07.2011 15000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Çevre Mikrobiyolojisi Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Çevre Mikrobiyolojisi Lab. Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Çevre Sağlığı Türkçe 2 Lisans 2017-2018 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LAB. Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÇEVRE SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LAB. Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ÇEVRE SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2016-2017 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LAB. Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÇEVRE SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2015-2016 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2015-2016 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LAB. Türkçe 2 Lisans 2014-2015 ÇEVRE SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2014-2015 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LAB. Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LAB. Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Uzmanlık Alanı Türkçe 5 Yüksek Lisans 2017-2018 İÇME SUYU KALİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 KİRLETİCİLERİN KATI YÜZEYLERE ADSORPSİYONU VE DESORPSİYONU Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MİKROKİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 SU VE ATIKSU MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 UZMANLIK ALANI Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 İÇME SUYU KALİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 KİRLETİCİLERİN KATI YÜZEYLERE ADSORPSİYONU VE DESORPSİYONU Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 MİKROKİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 SU VE ATIKSU MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 UZMANLIK ALANI Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 MİKROKİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 UZMANLIK ALANI Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇEVRESEL NANOTEKNOLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 UZMANLIK ALANI Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 ÇEVRESEL NANOTEKNOLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KİRLETİCİLERİN KATI YÜZEYLERE ADSORPSİYONU VE DESORPSİYONU Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MİKROKİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 SEMİNER Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 SU VE ATIKSU MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 UZMANLIK ALANI Türkçe 5 Yüksek Lisans 2012-2013 ÇEVRESEL NANOTEKNOLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 KİRLETİCİLERİN KATI YÜZEYLERE ADSORPSİYONU VE DESORPSİYONU Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MİKROKİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 SEMİNER Türkçe 1