Prof.Dr. HÜSEYİN YALÇIN


MAKALELER 1 - TETİKER SEMA,Akman Adile Kübra,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 2 - Karakaya Karmaşığı Kırıntılı Kayaçlarındaki Klorit ve İllit/Mikaların Mineral Kimyası: Köken ve Diyajenez/Metamorfizma BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,TETİKER SEMA, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey / Mineral Chemistry of Chlorite and Illite/Mica in the Clastic Rocks of Karakaya Complex: Origin and Diagenesis/Metamorphism, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 3 - Andisols of Turkey: An axample from Cappadocian Volcanic Province KILIÇ KENAN,YALÇIN HÜSEYİN,DOĞAN HAKAN METE,DURAK ALPER, Yayın Yeri: GEODERMA, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Üst Kretase-Paleosen Yaşlı Germav Formasyonunun Kil Mineralojisi (Batman-Gercüş) TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,Butekin Yeter, Yayın Yeri: Yaşam Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: EI: Engineering Index Özgün Makale 5 - Two-step mode of clay formation in the extensional basins: Cambrian-Ordovician clastic rocks of the Antalya Unit, SW Turkey BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,Schroeder Paul, Yayın Yeri: Clay Minerals, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Alteration mineralogy of Eocene volcanic and volcaniclastic rocks from Sivas basin in Turkey TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Lithology and Mineral Resources, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Sivas Yıldızeli yöresi ultramafik plütonik kayaçlarla ilişkili flogopit oluşumlarının kökeni YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,Yeşildağ Hülya, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Geosound Özgün Makale 8 - Bozkır Birliği kaya birimlerinin Triyas riftleşmesi ile kontrol edilen diyajenetik tarihçesi Bozkır Konya YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,Takçı Mine, Yayın Yeri: Maden Tetkik Arama Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EI: Engineering Index Özgün Makale 9 - Sivas Divriği demir yatağı kireçtaşı ofiyolit granitoyid üçlü dokanağında gelişen flogopit oluşumları YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: RefGeo Özgün Makale 10 - Uludere Uzungeçit Şırnak yöresinde Güneydoğu Anadolu Otoktonu Doğu Bölümü Alt Triyas Yaşlı Çığlı Grubu Kayaçlarının Diyajenez Metamorfizma Tarihçesi TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EI: Engineering Index Özgün Makale 11 - Burial diagenetic history with mineralogical evidences of Precambrian Early Palaeozoic rocks from the Southeast Anatolian Autochthone Mardin Derik Kızıltepe Turkey An example from Arabian Platform TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Arabian Journal of Geoscience, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Potentially toxic elements of volcanic ash soils in the Cappadocia region of central Turkey KILIÇ KENAN,DOĞAN HAKAN METE,YALÇIN HÜSEYİN,BİLİM MEHMET,KARAHAN GÜLAY, Yayın Yeri: Carpathian Journal of Earth and Environmental Geosciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Approaches to low grade metamorphic history of Karakaya Complex by chlorite mineralogy and geochemistry TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Minerals, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Diagenetic to Low Grade Metamorphic Evolution of the Karakaya Complex in northern Turkey based on phyllosilicate mineralogy TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL, Yayın Yeri: Mineralogy and Petrology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Höylandit grubu zeolit minerallerinin ayırt edilmesi üzerine eleştirel bir derleme YALÇIN HÜSEYİN,DEMİR EBRU, Yayın Yeri: Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 16 - Karakaya Karmaşığı nın düşük dereceli metamorfik tarihçesine klorit mineralojisi ve jeokimyası ile yaklaşımlar TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 17 - Tekirova Antalya Ofiyolit Napı kayaçlarının alterasyon mineralojisi ve jeokimyası YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,YILMAZ CANAN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 18 - The Assessment of the Malignant Mesothelioma Cases and Environmental Asbestos Exposure in Sivas Province Turkey BERK SERDAR,YALÇIN HÜSEYİN,DOĞAN HAKAN METE,KÜRŞAT EPÖZTÜRK,AKKURT İBRAHİM,SEYFİKLİ ZEHRA, Yayın Yeri: Environmental Geochemistry and Health, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Türkiye de çevre eğitimi DEMİR EBRU,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 20 - Adsorbentler sınıflandırma özellikler kullanım ve öngörüler DEMİR EBRU,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 21 - High risk of malignant mesothelioma and pleural plaques in subjects born close to ophiolites BAYRAM MEHMET,DÖNGEL İSA,DİLEK BAKAN NUR,YALÇIN HÜSEYİN,CEVİT RUKİYE,DUMORTIER PASCAL,NEMERY BENOIT, Yayın Yeri: Chest Journal, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Geochemical monitoring of clays for diagenetic evolution of the Paleozoic Lower Mesozoic sequence in the northern Arabian plate Hazro and Amanos regions Southeastern Turkey BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Journal of African Earth Sciences, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Is living close to ophiolites connected to asbestos related diseases A cross sectional study DÖNGEL İSA,BAYRAM MEHMET,DİLEK BAKAN NUR,YALÇIN HÜSEYİN,GÜLTÜRK SEFA, Yayın Yeri: Respiratory Medicine, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 24 - Sivas kırsalındaki iki ayrı bölgede asbeste maruz kalma sonucunda gelişen çevresel hastalıklar BULUT GÖKTEN,ARSLAN SULHATTİN,BERK SERDAR,GÜMÜŞ CESUR,YALÇIN HÜSEYİN,AKKURT İBRAHİM, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 25 - Bolkardağı Birliği Devoniyen yaşlı metakumtaşlarının petrografisi ve jeokimyası Sedimanter Süreçler provenans ve tektonik ortam için bazı sınırlamalar BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,ERYILMAZ REMZİ, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 26 - Ulaş Sivas Havzası çevresindeki Eosen yaşlı volkaniklastik kayaçların mineralojisi TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 27 - Mineralogic evidences of a mid Paleozoic tectono thermal event in Zonguldak Terrane NW Turkey Implications for the dynamics of some Gondwana derived terranes during the closure of the Rheic Ocean BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL, Yayın Yeri: Canadian Journal of Earth Sciences, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - Diagenetic and very low grade metamorphic characteristics of the Paleozoic series of the Istanbul Terrane NW Turkey BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL, Yayın Yeri: Swiss Journal of Geosciences, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - Dietary effects of Ca zeolite supplementation on water consumption and carcass characteristics of broilers ELEROĞLU HASAN,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Journal of Animal and Veterinary Advances, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Güneydoğu Anadolu otoktonu Mardin Derik Kızıltepe yöresinde Prekambriyen Erken Paleozoyik yaşlı kayaçların mineralojik ve petrografik özellikleri TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 31 - Clay mineralogy of the Paleozoic Lower Mesozoic sedimentary sequence from the northern part of the Arabian Platform Hazro Diyarbakır Southeast Anatolia BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,KOZLU HÜSEYİN, Yayın Yeri: Geologica Carpathica, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 32 - Abatement of nitrous oxide over natural and iron modified natural zeolites ATEŞ AYTEN,REITZMANN ANDREAS,HARDACRE CHRISTOPER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Applied Catalysis A: General, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 33 - Etlik Piliç Yemine Doğal Zeolit İlavesinin Besi Performansı Üzerine Etkileri ELEROĞLU HASAN,YALÇIN HÜSEYİN,YILDIRIM ARDA,AKER AHMET, Yayın Yeri: Hayvansal Üretim, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 34 - Dietary effects of Ca zeolite supplementation on some blood and tibial bone characteristics of broilers ELEROĞLU HASAN,YALÇIN HÜSEYİN,YILDIRIM ARDA, Yayın Yeri: South African Journal of Animal Science, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 35 - Batı Orta Toroslar ve Amanoslar bölgesindeki Kambriyen yaşlı metaklastik kayaçların petrolojik incelenmesi BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,KODAL MÜSLÜM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 36 - Geochemistry of mixed layer illite smectites from an extensional basin Antalya Unit Southwestern Turkey ÖMER BOZKAYA, HÜSEYİN YALÇIN, Yayın Yeri: Clays and Clay Minerals, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 37 - Yıldızeli Sivas yöresi Karakoç mafik ultramafik plütoniklerinin mineraloji petrografi ve jeokimyası OTLU NAZMİ,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,ŞAKAR İRFAN,YEŞİLDAĞ HÜLYA, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 38 - Antalya Birliği Alakırçayır Napı Triyas yaşlı volkanik kayaçlarının alterasyon mineralojisi BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 39 - Amanoslar bölgesi Paleozoyik kayaçlarının mineralojisi BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,KOZLU HÜSEYİN, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 40 - KB Anadolu daki Karakaya Karmaşığı birimlerinin diyajenezi düşük dereceli metamorfizması TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 41 - Hazro Diyarbakır bölgesi Paleozoyik Alt Mesozoyik yaşlı sedimanter istifin mineralojisi BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,KOZLU HÜSEYİN, Yayın Yeri: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararsı Özgün Makale 42 - Mineralogical and geochemical features of colored benthic foraminifers from Aegean and southwestern coasts of Turkey YALÇIN HÜSEYİN,ENGİN MERİÇ,AVŞAR NİYAZİ,TETİKER SEMA,F BARUT İPEK,YILMAZ ŞENER,DİNÇER FEYZA, Yayın Yeri: Micropaleontology, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 43 - Metamorphic hosted pyrophyllite and dickite occurrences from the hydrous Al silicate deposits of the Malatya Pütürge region Central Eastern Anatolia Turkey BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,BAŞIBÜYÜK ZEYNEL,BOZKAYA GÜLCAN, Yayın Yeri: Clays and Clay Minerals, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 44 - Origin and evolution of the southeast Anatolian metamorphic complex Turkey ÖMER BOZKAYA, HÜSEYİN YALÇIN, BAŞIBÜYÜK ZEYNEL, OLCAY ÖZFIRAT, HÜSEYİN YILMAZ, Yayın Yeri: Geologica Carpathica, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 45 - Mineralogy and geochemistry of ultramafic and sedimentary hosted talc deposits of Paleocene in the southern part of the Sivas basin Turkey YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Clays and Clay Minerals, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 46 - Maden Grubu Malatya Pütürge kayaçlarında diyajenez metamorfizma ve jeotektonik konum arasındaki İlişkiler BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,DÜNDAR M KIVANÇ, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 47 - Ege ve Güneybatı Akdeniz Gökçeada Bozcaada Midilli Adası ve Antalya sahillerinde gözlenen güncel renkli bentik foraminifer türleri ve bunların mineralojik ve jeokimyasal özellikleri YALÇIN HÜSEYİN,MERİÇ ENGİN,AVŞAR NİYAZİ,TETİKER SEMA,BARUT İPEK F,ŞENER YILMAZ,DİNÇER FEYZA, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 48 - Use of natural zeolite supplemented litter increased broiler production ELEROĞLU HASAN,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: South African Journal of Animal Science, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 49 - Diagenesis and very low grade metamorphism of the Antalya Unit mineralogical evidence of Triassic rifting Alanya Gazipaşa Central Taurus Belt Turkey ÖMER BOZKAYA, HÜSEYİN YALÇIN, Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 50 - Diagenetic to low grade metamorphic evolution of clay mineral assemblages in Palaeozoic to early Mesozoic rocks of the Eastern Taurides Turkey BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Clay Minerals, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 51 - New mineralogic data and implications for the tectono metamorphic evolution of the Alanya Nappes Central Tauride Belt Turkey ÖMER BOZKAYA, HÜSEYİN YALÇIN, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 52 - Ultramafic rock hosted vein sepiolite occurrences in the Ankara ophiolitic mélange Central Anatolia Turkey YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Clays and Clay Minerals, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 53 - Zeolitle karıştırılan altliğin etlik piliçlerde besi performansı ile bazı altlık parametreleri üzerine etkileri ELEROĞLU HASAN,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 54 - İskenderun Körfezi güncel foraminiferlerinde gözlenen güncel anomaliler YALÇIN HÜSEYİN,MERİÇ ENGİN,AVŞAR NİYAZİ,BOZKAYA ÖMER,BARUT İPEK F, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 55 - Kangal Havzası Sivas Tecer Dağı güneyi Mg kil ve Mg karbonat oluşumlarının incelenmesi YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,BAŞIBÜYÜK ZEYNEL, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 56 - Sivas Batısındaki Yıldızeli Akdağmadeni hidrotermal kaolin ve I S oluşumlarının mineralojisi ve jeokimyası YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 57 - Mineralogic and organic responses to stratigraphic irregularities an example from the Lower Paleozoic very low grade metamorphic units of the Eastern Taurus Autochthon Turkey BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL, Yayın Yeri: Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 58 - Hekimhan Malatya çevresindeki Üst Kretase yaşlı volkaniklerin alterasyon mineralojisi ve jeokimyası denizsuyu kayaç etkileşimine bir örnek YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 59 - Sivas Gürün Neojen gölsel havzası merkezi kesiminin mineralojisi ve jeokimyası YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 60 - Bulk and clay mineralogy of surficial sediments of the Gulf of İskenderun Eastern Mediterranean YALÇIN HÜSEYİN,ERGİN MUSTAFA,ERYILMAZ MUSTAFA,YÜCESOY ERYILMAZ FULYA, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 61 - Mineralogical and geochemical characteristics of of Late Cretaceous bentonite deposits at the north of Kelkit valley Northern Turkey YALÇIN HÜSEYİN,GÜMÜŞER GÜLŞEN, Yayın Yeri: Clay Minerals, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 62 - Very low grade metamorphism of Upper Paleozoic Lower Mesozoic sedimentary rocks related to burial and thrusting in the Central Taurus Belt Konya Turkey ÖMER BOZKAYA, HÜSEYİN YALÇIN, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 63 - Sivas havzası merkezi kesiminde Oligo Miyosen yaşlı paleo ortamlar kil mineralojisi ilişkisi YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,POISSON ANDRE, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 64 - Ankara Melanjının Elmadağ kesiminde ultramafik kayaçlarla ilişkili sepiyolit oluşumları 16 79 94 YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: C.Ü.Müh. Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 65 - Carbothermic reduction of high grade celestite ore to manufacture strontium carbonate ERDEMOĞLU MURAT,Canbazoğlu Mehmet,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy (Section C-Mineral Processing and Extractive Metallurgy), Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 66 - Geochemical characteristics of Yamadağı volcanics in Central East Anatolia An example from collision zone volcanism HÜSEYİN YALÇIN, M NİYAZİ GÜNDĞDU, ALAIN GAURGOUD, PHILIP VIDAL, ALİ UÇURUM, Yayın Yeri: Journal of Volcanology and Geothermal Research, Special issue, Volcanism in Anatolia, Yıl: 1998 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 67 - Kelkit Vadisi kuzeyindeki Reşadiye Yazıcık Bereketli Tokat bentonit yataklarının mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi GÜMÜŞER GÜLŞEN,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 68 - Dodurga Çorum kömür havzasında karbonat ve smektit minerallerinin kökeni ve diyajenetik evrimi YALÇIN HÜSEYİN,KARSLI ŞENOL, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 69 - İzmit Körfezi denizaltı sedimanlarındaki mollusk kavkılarında mineralojik jeokimyasal ve paleontolojik ilişkiler YALÇIN HÜSEYİN,TANER GÜLER, Yayın Yeri: K.Ü. Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 70 - Yıldızeli Akdağmadeni arasındaki Yavu çevresi Eosen yaşlı volkanojenik kayaçlarla ilişkili kil minerallerinin mineralojisi ve jeokimyası ÇERİKÇİOĞLU BÜŞRA,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 71 - Doğu Toros Otoktonu Paleozoyik kayalarında gömülme ile ilişkili diyajenez ve çok düşük dereceli metamorfizma BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Uluslararsı Özgün Makale 72 - Kangal Alacahan yöresi Sivas Üst Paleozoyik yaşlı meta sedimanter kayaçlarda gömülme ve bindirme ile ilişkili çok düşük dereceli metamorfizma YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 73 - Eosen yaşlı denizaltı volkanizması ile ilişkili İç Kuzey Anadolu zeolit oluşumları YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 74 - Bolkardağı Birliği Orta Toroslar Bozkır Konya Üst Paleozoyik Alt Mesozoyik yaşlı diyajenetik çok düşük dereceli metamorfik kayaçların mineralojisi ve petrografisi BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 75 - Aygörmez Dağı napı Pınarbaşı Kayseri Devoniyen Triyas yaşlı diyajenetik çok düşük dereceli meta sedimanter kayaçların mineralojik ve petrografik özellikleri BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Geosound, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 76 - A new discovery of Cretaceous Tertiary boundary from the Tethyan belt Hekimhan basin Turkey Mineralogical and geochemical evidence YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 77 - Geological mineralogical and geochemical characteristics of zeolite deposits associated with borates in the Bigadiç Emet and Kırka Neogene lacustrine basins Western Turkey GÜNDOĞDU M NİYAZİ,YALÇIN HÜSEYİN,TEMEL ABİDİN,CLAUER NORBERT, Yayın Yeri: Mineralium Deposita, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 78 - Tonştaynlar Eleştirili bir derleme GÜMÜŞER GÜLŞEN,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 79 - Diyajenez metamorfizma geçişinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 80 - Sepiolite palygorskite from the Hekimhan region Turkey YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: Clays and Clay Minerals, Yıl: 1995 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 81 - Doğu Toros Otoktonu ve örtü kaya birimlerinin litoloji ve mineralojisi Sarız Tufanbeyli Saimbeyli yöresi BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 82 - Ağcakışla alt baseninin Sivas baseni litolojik ve mineralojik karakteristikler YALÇIN HÜSEYİN,KAVAK KAAN ŞEVKİ,BOZKAYA ÖMER,POISSON ANDRE,İNAN SELİM, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1994 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 83 - Hekimhan havzası Kuzeybatı Malatya Üst Kretase Tersiyer istifinin jeolojisi BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 84 - Emet ve Kırka volkanosedimanter gölsel basenlerinde zeolitlerin kimyasal bileşimleri kristal morfolojileri ve ısıl kararlılıkları arasındaki ilişkiler YALÇIN HÜSEYİN,M NİYAZİ GÜNDOĞDU, Yayın Yeri: Doğa-Türk Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 85 - Tecer formasyonunda Sivas Kretase Tersiyer geçişine paleontolojik mineralojik ve jeokimyasal yaklaşımlar YALÇIN HÜSEYİN,İNAN NURDAN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 86 - Hekimhan baseninde Kretase Tersiyer geçişinin jeolojik konumu mineralojisi ve jeokimyası YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 87 - Paleontological features and mineralogical geochemical changes of the Cretaceous Tertiary transition at theİğdir Formation Koyulhisar Sivas Turkey YALÇIN HÜSEYİN,İNAN NURDAN, Yayın Yeri: Geosound, Yıl: 1992 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 88 - Kırka baseninde diyajenetik silikat ve karbonat minerallerinin incelenmesi YALÇIN HÜSEYİN,GÜNDOĞDU M NİYAZİ,LIEWIG NICOLE, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 89 - Bolu masifi örtü kayaçlarında diyajenetik ve çok düşük dereceli metamorfik kil minerallerinin mineralojisi ve jeokimyası YALÇIN HÜSEYİN,CERİT ORHAN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 90 - Kırka Seyitgazi Eskişehir borat yataklarının jeolojik konumu dağılımı ve oluşumu YALÇIN HÜSEYİN,BAYSAL ORHAN, Yayın Yeri: M.T.A. Dergisi, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 91 - Burdur Gölü çevresindeki Üst Kretase Tersiyer yaşlı sedimanter istifin tüm kayaç ve kil mineralojisi 111 73 87 BAYHAN EMEL,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: M.T.A. Dergisi, Yıl: 1990 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 92 - Neojen yaşlı Kırka Eskişehir volkanosedimanter gölsel baseninin stratigrafik ve tektonik özellikleri YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: C.Ü.Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 1989 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 93 - Neojen yaşlı Emet gölsel volkanosedimanter baseninin mineralojik petrografik incelenmesi Neoformasyon minerallerinin oluşumu ve dağılımı HÜSEYİN YALÇIN, M NİYAZİ GÜNDOĞDU, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1987 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale 94 - Emet gölsel Neojen baseninin jeolojik incelenmesi Hisarcık güneyi HÜSEYİN YALÇIN, BRUNO SEMELIN, M NİYAZİ GÜNDOĞDU, Yayın Yeri: Yerbilimleri, Yıl: 1985 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Mineralogy And Geochemistry Of Marine Palygorskite Of Upper Paleogene Age, (Southeastern Turkey TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,ÖZSARAÇ ŞAFAK (14.05.2018-17.05.2018), Yayın Yeri: Joint 70th Rocky Mountain Annual Section / 114th Cordilleran Annual Section Meeting - 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - MARDİN-MAZIDAĞI YÖRESİNDE ÜST KRETASE YAŞLI FOSFATİK KAYAÇLARIN KİL MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,ayyıldız mesude (04.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: 17.Ulusal Kil Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - OROJENİK OLAYLARLA İLİŞKİLİ KİL MİNERALOJİSİ VE ORGANİK MADDE YANSIMASI KANITLARI: GÜNEY VE KUZEYBATI TÜKİYE DEKİ ÇOK DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİK İSTFİLERDEN ÖRNEKLER BOZKAYA ÖMER,MAHLMANN RAFAEL FERREIRO,YALÇIN HÜSEYİN,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL (04.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: 17. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,Mahlmann Rafael,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL (04.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı XVII. Ulusal Kil Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Mardin-Mazıdağı yöresinde Üst Kretase yaşlı fosfatik kayaçların kil mineralojisi ve jeokimyası TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,Ayyıldız Mesude (04.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı XVII. Ulusal Kil Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Kelkit Vadisi bentonit yatakları YALÇIN HÜSEYİN,Gümüşer Gülşen (04.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı XVII. Ulusal Kil Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - An Investigation of Leonardite Formation Developed in Some Lignit Deposits in Turkey. ADİLOĞLU AYDIN,YALÇIN HÜSEYİN,DEMİR SANİYE,DİZMAN MÜMİN,TURAN METİN,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ (27.09.2017-29.09.2017), Yayın Yeri: 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - ORGANIC MATTER REFLECTANCE AND CLAY MINERALOGICAL EVIDENCES FOR OROGENIC EVENTS: EXAMPLES FROM VERY LOW-GRADE METAMORPHIC SEQUENCES IN SOUTHERN AND NORTHWESTERN TURKEY BOZKAYA ÖMER,FERREIRO MAHLMANN RAFAEL,YALÇIN HÜSEYİN,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL (17.07.2017-21.07.2017), Yayın Yeri: XVI International Clay Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Organic matter reflectance and clay mineralogical evidences for orogenic events: examples from very low-grade metamorphic sequences in southern and northwestern Turkey BOZKAYA ÖMER,Mahlmann Rafael,YALÇIN HÜSEYİN,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL (17.06.2017-21.06.2017), Yayın Yeri: XVI International Clay Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - ŞIRNAK GRUBU ÜST KRETASE-PALEOSEN YAŞLI GERMAV FORMASYONUNUN MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİ (BATMAN-GERCÜŞ) TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniversitesi 40.Yıl Jeoloji Mühendisliği Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Şırnak Grubu Üst Kretase-Paleosen yaşlı Germav Formasyonunun mineralojik özellikleri (Batman-Gercüş) TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN (10.04.2017-14.04.2017), Yayın Yeri: 70.Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN (10.04.2017-14.04.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 70.Türkiye Jeoloji Kurultayı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - A two step model of phyllosilicate formation in the extensional basins examples from Cambrian Ordovician clastic rocks in the Antalya unit central and western Taurides Turkey BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN (25.09.2016-29.09.2016), Yayın Yeri: 5th Mediterranean Clay Meeting Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 15 - New contributions to different tectono metamorphic history of İstanbul and Zonguldak terranes by illite geochemistry BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL (25.09.2016-29.09.2016), Yayın Yeri: 5th Mediterranean Clay Meeting Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 16 - Distinguishing of heulandite group of zeolite minerals a critical review with the data from Turkish zeolite deposits GÜNDOĞDU M NİYAZİ,YALÇIN HÜSEYİN (25.09.2016-29.09.2016), Yayın Yeri: 5th Mediterranean Clay Meeting Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Thoughts on the toxic effects of natural geological materials YALÇIN HÜSEYİN,TETİKER SEMA (26.05.2016-30.05.2016), Yayın Yeri: 2nd. International Congress of Forensic Toxicology, Industrial and Environmental Toxicolgy Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Karakaya Karmaşığı kırıntılı kayaçlarında fillosilikat kimyası P t profili üzerine değerlendirmeler BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,TETİKER SEMA (16.05.2016-18.05.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Fillosilikatların duraylı izotop O H jeokimyası Türkiye nin tektonik birliklerinden örnekler BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN (16.05.2016-18.05.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 20 - İstanbul Zonguldak Birliğinin Diyajenetik Çok Düşük Dereceli Metamorfik Karakteristikleri ve Kökeni BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,GÖNCÜOĞLU MEHMET CEMAL (26.12.2014-28.12.2014), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Türkiye de doğal malzemeler çevre sağlık ve eğitim arasındaki ilişkiler YALÇIN HÜSEYİN,DEMİR EBRU (08.11.2013-10.11.2013), Yayın Yeri: Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Karakaya Karmaşığı Tokat yöresi birimlerinin düşük dereceli metamorfizması TETİKER SEMA,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: 4. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Malatya Kuluncak yöresinde serpantinit yan kayaçlı Kretase yaşlı flogopit oluşumları YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,HOZATLIOĞLU DENİZ (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: 14. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Kil diyajenezi metamorfizması ve jeotektonik konum BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: 14. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Açılmalı bir basende karışık tabakalı illit smektitlerin jeokimyası Antalya Birliği Kemer Kumluca GB Türkiye BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: 14. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - Sivas bölgesi ofiyolitleri ile ilişkili asbest yataklarının mineralojisi BAŞIBÜYÜK ZEYNEL,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: 14. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - Koru Pb Zn yatakları çevresinde Eosen yaşlı piroklastik kayaçlarda diyajenetik hidrotermal ve yüzeysel alterasyonlar BOZKAYA ÖMER,BOZKAYA GÜLCAN,YALÇIN HÜSEYİN,GÖKÇE AHMET (12.09.2007-14.09.2007), Yayın Yeri: 13. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 28 - Eosen yaşlı Kösedağ Magmatiklerinin hidrotermal alterasyonla ilişkili kil mineralojisi Sivas Kuzeydoğusu BAŞIBÜYÜK ZEYNEL,YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER (12.09.2007-14.09.2007), Yayın Yeri: 13. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 29 - X ışını difraktogramlarında kil minerallerinin karmaşık piklerinin çözümlenmesi Türkiye den örnekler BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN (12.09.2007-14.09.2007), Yayın Yeri: 13. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 30 - Böbrek taşlarının biyojeokimyası Sivas bölgesinden bazı örnekler YALÇIN HÜSEYİN,YALÇIN FATMA (01.12.2005-03.12.2005), Yayın Yeri: 1.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 31 - Sivas baseninin Gemerek kesimindeki Miyosen yaşlı gölsel kayaçların kil mineralojisi BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,DENİZ MAHİR (05.09.2005-09.09.2005), Yayın Yeri: 12. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 32 - Kangal kömür yatağının kil mineralojisi ve jeokimyası YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,TETİKER SEMA (05.09.2005-09.09.2005), Yayın Yeri: 12. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 33 - Malatya havzası Yazıhan kesimi Miyosen yaşlı silisiklastik kayaçlarının kil mineralojisi ve smektitlerin jeokimyası YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,ERDOĞAN DEMET (05.09.2005-09.09.2005), Yayın Yeri: 12. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 34 - Mg mineral occurrences in the Central Anatolian Neogene Intra cratonic basins related to neotectonic regime an example from Kangal basin Sivas Turkey YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,BAŞIBÜYÜK ZEYNEL (14.04.2004-20.04.2004), Yayın Yeri: 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (5th ISEMG) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 35 - Pütürge Malatya bölgesi distenli sulu Al silikat pirofillit kaolin yataklarinin mineralojisi ve petrografisi BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN,BAŞIBÜYÜK ZEYNEL (03.09.2003-06.09.2003), Yayın Yeri: 11. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 36 - Sivas havzası güney kesimi talk oluşumlarının mineralojisi ve kökeni YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER (19.09.2001-22.09.2001), Yayın Yeri: 10. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 37 - Muğla yöresi bazı kömür yataklarındaki kil karbonat kayaçların özellikleri ve çimento sanayiinde değerlendirilebilirliği KARAKAYA NECATİ,ÇELİK KARAKAYA MUAZZEZ,YALÇIN HÜSEYİN (19.09.2001-22.09.2001), Yayın Yeri: 0. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 38 - Antalya Birliği nin diyajenez metamorfizmasına ilişkin açılımlar Alanya Gazipaşa Orta Toroslar BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN (07.05.2001-10.05.2001), Yayın Yeri: 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - İznik Gölü güney kesiminde Üst Kretase yaşlı analsim türü zeolit oluşumları Bildiriler Kitabı YALÇIN HÜSEYİN,SEZEN TEFİK FİKRET (20.10.1999-23.10.1999), Yayın Yeri: 11.Mühendislik Haftası, Yerbilimleri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 40 - Doğu Toros Otoktonunda diyajenez metamorfizma derecesi ile fillosilikatların kimyası arasındaki ilişkiler BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN (15.09.1999-18.09.1999), Yayın Yeri: 9. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 41 - Üst Paleozoyik yaşlı çok düşük dereceli Malatya metamorfitlerinin fillosilikat mineralojisi YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER,BAŞIBÜYÜK ZEYNEL (10.05.1999-12.05.1999), Yayın Yeri: 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 42 - Eosen yaşlı Sorgun kömür havzasının kil mineralojisi ve tümkayaç jeokimyası arasındaki ilişkiler 15 24 YALÇIN HÜSEYİN,KARAYİĞİT ALİ İHSAN,CİCİOĞLU EMİNE,GÜMÜŞER GÜLŞEN (24.09.1997-27.09.1997), Yayın Yeri: VIII. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 43 - Kangal Çetinkaya alt baseni Sivas baseni gölsel paligorskitlerinin mineralojisi ve jeokimyası YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER (27.09.1995-30.09.1995), Yayın Yeri: VII. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 44 - Hekimhan yöresi sepiyolit paligorsit grubu kil mineralleri Mineraloji Jeokimya ve Oluşum BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN (08.09.1993-11.09.1993), Yayın Yeri: VI. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 45 - Hekimhan doğu ve güney kesimindeki Üst Kretase Tersiyer yaşlı birimlerin mineralojisi ve jeokimyası BOZKAYA ÖMER,YALÇIN HÜSEYİN (24.02.1992-28.02.1992), Yayın Yeri: 44. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 46 - Hekimhan çevresi volkanoklastik kayaçlarındaki gömülme diyajenezi ile ilişkili denizel zeolitlerin incelenmesi YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER (16.09.1991-20.09.1991), Yayın Yeri: V. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 47 - Hidrotermal kaolinitlerin morfolojisi ve kimyası Eskişehir ve Malatya yörelerinden örnekler YALÇIN HÜSEYİN (16.09.1991-20.09.1991), Yayın Yeri: V. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 48 - An approach to Upper Cretaceous Tertiary transition by using clay and carbonate mineralogy Malatya Hekimhan province Eastern Turkey YALÇIN HÜSEYİN,BOZKAYA ÖMER (26.08.1991-30.08.1991), Yayın Yeri: 7th Euroclay Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 49 - Clay mineralogy and geochemistry of Sivas Hafik district evaporite basin Eastern Interior Anatolia YALÇIN HÜSEYİN (26.08.1991-30.08.1991), Yayın Yeri: 7th Euroclay Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 50 - Kırka gölsel Neojen baseninin kil mineralojisi Simektit ve karbonat mineralleri arasındaki ilişkiler YALÇIN HÜSEYİN,GÜNDOĞDU M NİYAZİ,LIEWIG NICOLE (20.09.1989-23.09.1989), Yayın Yeri: IV. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 51 - Bilecik Söğüt yöresi kaolin yataklarının mineralojisi ve kökeni GENÇOĞLU HAKAN,BAYHAN HASAN,YALÇIN HÜSEYİN (20.09.1989-23.09.1989), Yayın Yeri: IV. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 52 - Ankara andezitlerinde kil mineralleri ve ilgili mühendislik sorunları KARACAN ERGUN,KASAPOĞLU ERÇİN K,YALÇIN HÜSEYİN (20.09.1989-23.09.1989), Yayın Yeri: IV. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 53 - Mengen Pazarköy yöresinin kil mineralojisi Bolu KD YALÇIN HÜSEYİN,CERİT ORHAN,SEZEN TEFİK FİKRET (21.09.1987-27.09.1987), Yayın Yeri: III. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 54 - Emet gölsel Neojen baseninin kil mineralojisi YALÇIN HÜSEYİN,GÜNDOĞDU M NİYAZİ (24.09.1985-27.09.1985), Yayın Yeri: II. Ulusal Kil Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 55 - Possible use of strontium in borate exploration An example from Bigadiç and Emet Neogene basins of Turkey GÜNDOĞDU M NİYAZİ,YALÇIN HÜSEYİN (15.04.1985-19.04.1985), Yayın Yeri: I.World Congress on non-metallic Minerals Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı ndaki Kırşehir Kaman Yöresi Vollastonit Oluşumlarının Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyası Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.01.2016 - 04.12.2016 10000 TÜRK LİRASI 2 - Bozkır Birliği nin Bozkır Hadim Konya Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 15.05.2012 - 18.06.2015 5000 TÜRK LİRASI 3 - Güneydoğu Anadolu Otoktonu Doğu Bölümü Mardin Derik Bölgesi Kayaçlarının Diyajenez Metamorfizma Özelliklerinin İncelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 22000 TÜRK LİRASI 4 - Mineral jeokimyası ile fillosilikatların kökeni diyajenez metamorfizma derecesi ve basınç sıcaklık evrimi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi Torid Pontid ve Güneydoğu Anadolu Otoktonu birliklerinde yüzeylenen Paleozoyik Alt Mesozoyik yaşlı birimlerden Araştırmacı BAP Tamamlandı - 10000 TÜRK LİRASI 5 - Kuzeybatı Türkiye Paleozoyik Sedimanter İstiflerinin İstanbul ve Zonguldak Bölgeleri Mineralojisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 10000 TÜRK LİRASI 6 - Sivas Ulaş çevresindeki Eosen yaşlı volkanik volkanosedimanter birimlerin mineraloji petrografi ve jeokimyası Araştırmacı BAP Tamamlandı - 5000 TÜRK LİRASI 7 - Yıldızeli Sivas Tekirova Ofiyolit Napı nda Kemer Altınyaka GB Antalya Serpantinleşme İle İlişkili Mineral Oluşumlarının İncelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 5000 TÜRK LİRASI 8 - Erciyes Strato Volkanından Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Topraklar ve Çevre ile Etkileşimleri Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 284000 9 - Antalya Birliği nin Tahtalıdağ ve Alakırçay Napları Diyajenez Metamorfizma Derecesinin İncelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 32328 10 - Hekimhan KB Malatya ve Kangal GD Sivas Yörelerinde Mevcut Maden Yataklarının Jeolojik ve Madencilik Açısından Değerlendirilmesi Çalışmaları Cilt I Jeolojik Etüdler Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 100000 11 - Doğu Toroslardaki Sarız Tufanbeyli Saimbeyli Geyikdağı Birliği nin mineralojisi ve jeokimyası Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 3000 12 - Allokton Bolkardağı Birliğinin Orta Batı Toroslar Diyajenez Metamorfizma Derecesinin Belirlenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 4000 13 - Bigadiç borat havzası ve yakın çevresinin jeolojik incelenmesi danışmanlık ve kontrollük hizmetleri projesi Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 1000 14 - Bigadiç borat havzası jeolojisi ve ekonomik potansiyelinin tesbit edilmesi projesi Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 1000 15 - Kırka Eskişehir yöresi volkanosedimanter oluşumlarının mineralojik petrografik ve jeokimyasal incelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 1000 16 - Hasançelebi kuzeyinin Kuzeybatı Malatya jeolojisi ve volkanitlerin mineralojik petrografik ve jeokimyasal incelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 1000 17 - Hekimhan güneyi KB Malatya Üst Kretase Tersiyer yaşlı sedimanter istifin mineralojik petrografik ve jeokimyasal incelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 1200 18 - Sivas Baseni Evaporitleri Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 3000 19 - Sorgun Yozgat Yöresi Zeolit Oluşumlarının Araştırılması Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 1000 20 - Gürün Neojeni kimyasal ve volkanojenik kayaçlarının mineralojik petrografik ve jeokimyasal incelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 2000 21 - Sivas Havzası Güney Kesimi Talk Oluşumlarının İncelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 8000 22 - Değişik düzeylerde zeolit katılan altlığın etlik piliçlerde besi performansı ile bazı altlık parametreleri üzerine etkileri Araştırmacı BAP Tamamlandı - 1050 23 - Malatya Keban ve Pütürge metamorfitlerinin mineralojik petrografik incelenmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 1200 24 - Sivas Çevresi Kaolin Oluşumlarının Mineralojik ve Kökensel İncelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 12000 25 - Eosen volkaniklerinin hidrotermal alterasyon mineralojisi petrografisi ve jeokimyası Zara İmranlı Suşehri Şerefiye Dörtgeni nden bir örnek Sivas Kuzeydoğusu İç Doğu Anadolu Türkiye Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 7500 26 - Malatya Havzası nın Yazıhan Kesimindeki Miyosen Yaşlı Kömürlü Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 600 27 - Pütürge Malatya Bölgesindeki Pirofillit Oluşumlarının Mineralojisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 3000 28 - Sivas Kangal havzası kömür yatağının mineraloji ve jeokimyası Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 3000 29 - İmranlı Şuşehri Çevresindeki Serpantinitlerde ve Gölsel Havzalarda Mg mineral Oluşumlarının Mineralojik Petrografik İncelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 600 30 - Tecer Dağı Güneyi Mg kil Sepiyolit Paligorskit ve Karbonat Oluşumlarının Araştırılması Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 13500 31 - Kuluncak Malatya Yöresi Flogopit Oluşumlarının Mineralojisi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 600 32 - Etlik Piliç Rasyonlarına Zeolit Katılmasının Performans Kan Parametreleri ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri Araştırmacı BAP Tamamlandı - 13389 33 - Sıhhi Tesisat Seramiği Yapımında Kullanılan Malzemenin Karakterizasyonu ve Kullanabilirliği Araştırmacı BAP Tamamlandı - 22900 34 - Güneydoğu Anadolu Otoktonu Kayaçlarının Amanoslar ve Hazro Bölgesi Diyajenez Metamorfizma Özelliklerinin İncelenmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 9000 35 - Batı Orta Pontidler deki Balıkesir Bursa ve Tokat yöreleri Karakaya Karmaşığı birimlerinin mineralojik petrografik ve jeokimyasal incelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 4000 36 - Yıldızeli Sivas Flogopit Oluşumlarının Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 7465 37 - Divriği Sivas Flogopit Oluşumlarının Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi Proje Koordinatörü BAP Tamamlandı - 8000 38 - Gürlevik Dağı Güneyi Asbest Yataklarının Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi ve Mesothelioma İlişkisi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 109910
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Göksun-Binboğa ve Engizek metamorfitleri'nin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi DENİZ HOZATLIOĞLU Doktora 2009 Batı-orta pontidler'deki (Balıkesir, Bursa ve Tokat yöreleri) Karakaya karmaşığı birimlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi SEMA TETİKER Doktora 2006 Eosen volkaniklerinin hidrotermal alterasyon mineralojisi-petrografisi ve jeokimyası: Zara-İmranlı-Suşehri-Şerefiye dörtgeni'nden bir örnek (Sivas kuzeydoğusu, İç-Doğu Anadolu, Türkiye) ZEYNEL BAŞIBÜYÜK Doktora 1995 Doğu Toroslardaki (Sarı-Tufanbeyli-Saimbeyli Yöreleri) sedimanter ve çok düşük dereceli matasedimanter kayaçların mineralojisi ve jeokimyası ÖMER BOZKAYA Yüksek Lisans 2015 Bozkır Birliği'nin (Bozkır-Hadim, Konya) mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi MİNE TAKCI Yüksek Lisans 2014 Tekirova ofiyolit napı'nda (Kemer-Altınyaka, gb antalya) serpantinleşme ile ilişkili mineral oluşumlarının incelenmesi CANAN YILMAZ Yüksek Lisans 2009 Yıldızeli (Sivas) yöresi flogopit oluşumlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi HÜLYA YEŞİLDAĞ Yüksek Lisans 2007 Kuluncak (Malatya) yöresi flogopit oluşumlarının mineralojisi DENİZ HOZATLIOĞLU Yüksek Lisans 2006 İmranlı-Suşehri çevresindeki serpantinitlerde ve gölsel havzalarda Mg-mineral oluşumlarının mineralojik-petrografik incelenmesi AYLİN KARAYEL Yüksek Lisans 2004 Malatya havzasının Yazıhan kesmindeki miyosen yaşlı kömürlü kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi DEMET ERDOĞAN Yüksek Lisans 2003 Sivas-Kangal havzası Kalburçayırı kömür yatağının inorganik mineralojisi ve jeokimyası SEMA TETİKER Yüksek Lisans 2000 Malatya metamorfitlerinin (Yeşilyurt güneydoğusu) mineralojik-petrografik incelenmesi ZEYNEL BAŞIBÜYÜK Yüksek Lisans 1997 Yıldızeli Akdağmadeni arasındaki (Yavu çevresi) volkanik ve volkanosedimenter kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelemesi BÜŞRA ÇERİKCİOĞLU Yüksek Lisans 1997 Kelkit Vadisi kuzeyi (Reşadiye-Yaıcık-Bereketli) bentonit yataklarının mineralojik petrografik ve jeokimyasal incelemesi GÜLŞEN GÜMÜŞER Yüksek Lisans 1996 Dodurga (Çorum) yöresi kömürlü miyosen çökellerinin kil mineralojisi ŞENOL KARSLI Yüksek Lisans 1992 Hasançelebi kuzeyinin (Kuzey Batı Malatya) jeolojisi ve volkanitlerin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi ALİ UÇURUM Yüksek Lisans 1991 Hekimhan güneyi (KB Malatya) üst kretase-tersiyer yaşlı sedimanter istifin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi ÖMER BOZKAYA