Dr.Öğr. Üyesi SEVİM MAZLUM


BİLDİRİLER 1 - Comparıson of Anthocyanın Degradation Between Berberıs (Berberis Crataegina) Anthocyanın Riched Extract andAnthocyanın Riched Encapsuls MAZLUM SEVİM,SEYFİKLİ Zerrin,OKURKAN Melike (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: Internatıonal Conference On Innovatıve Engıneerıng Applications (CIEA) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2587-1943 2 - Enkapsulation of Black Carrot (Daucus Carota L.) Anthocyanins by using Ionic Gelation MAZLUM SEVİM,SEYFİKLİ Zerrin,OKURKAN Melike (20.09.2018-22.09.2018), Yayın Yeri: Internatıonal Conference On Innovatıve Engıneerıng Applications (CIEA) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2587-1943 3 - Fruit Wines MAZLUM SEVİM,GÖLGE EVREN (01.10.2015-04.10.2015), Yayın Yeri: the 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus Uluslararası Poster ISBN: 978-605-4265-37-4 4 - Düşük Laktozlu Süt Üretimi ve Önemi GÜRDAŞ SEVİM, MUTLU MEHMET (10.10.2012-12.10.2012), Yayın Yeri: Türkiye 11. Ulusal Gıda Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - Sivas Yöresine Özgü ev Tarhanalarının besin değeri Açısından İncelenmesi GÜRDAŞ SEVİM, SİLİĞ YAVUZ, GÜLER HÜLYA (10.05.2012-12.05.2012), Yayın Yeri: III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Laktozun Enzimatik Hidrolizinde Dolgulu Kolon Reaktör Kullanımı GÜRDAŞ SEVİM, MUTLU MEHMET (22.06.2010-25.05.2010), Yayın Yeri: 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Aspergillus Oryzae Kaynaklı Galaktozidaz ın Duolite Yüzeyine Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi GÜRDAŞ SEVİM, Kültür. G, Ziğal. N, MUTLU MEHMET (13.12.2009-16.12.2009), Yayın Yeri: XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 8 - Aspergillus Oryzae Kaynaklı Galaktozidaz ın Duolite Yüzeyine Adsorpsiyon Modelinin İncelenmesi GÜRDAŞ SEVİM, Kültür. G, Ziğal. N, MUTLU Mehmet (13.12.2009-16.12.2009), Yayın Yeri: XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 9 - Enzymatic Hydrolysis of Lactose: Determination of Optimum İmmobilization Parameters for ?- Galactosidase onto düolite A568 MAZLUM SEVİM,KÜLTÜR GÜLÇİN,ZİĞAL NURSEN,MUTLU MEHMET (18.05.2009-19.05.2009), Yayın Yeri: COST Action 868 "Biotechnical Functionalisation of Renawable Polymeric Materials" Workshop for WG1 and MC-Meeting Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Plazma polimerizasyon yöntemiyle enzim tutuklamaya hazır cam yüzey hazırlanması GÜRDAŞ SEVİM, GÜLEÇ H ALİ, MUTLU MEHMET (26.08.2008-29.08.2008), Yayın Yeri: 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Dolgulu Kolon Reaktörlerin Biyosensör Uygulamalarında Kullanılması GÜRDAŞ SEVİM, BOYACI İH, MUTLU MEHMET (31.08.2005-02.09.2005), Yayın Yeri: XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Dolgulu Kolon Reaktörlerde Tutuklu Enzim Kinetiğinin Uyarı Cevap Tekniği ile İncelenmesi GÜRDAŞ SEVİM, BOYACI İH, MUTLU MEHMET (19.04.2005-21.04.2005), Yayın Yeri: Gıda Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Farklı patates çeşitlerinde Solanum tuberosum l geleneksel ve tavuk gübresi kullanımının tohumluk yumrularda verim kalite ve besin içeriği üzerine etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.07.2013 - 20.03.2015 120000 TÜRK LİRASI 2 - Sivas Koşullarında Kurt Üzümü Lycium barbarum Yetiştiriciliği ve Farklı Kurutma Yöntemleriyle Kuruma Kinetiğinin İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 07.02.2012 - 07.11.2014 200 000 TÜRK LİRASI 3 - ISEKI Food 4 Towards the innovation of the food chain through the modernization of Food Studies Araştırmacı Avrupa Birliği Tamamlandı - 4 - Sivas Yöresine Özgü Ev Tarhanalarının Besin Değeri Ve Kimyasal İçerik Açısından İncelenmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 3000 TÜRK LİRASI 5 - Enzimatik Hidrolizinde Dolgulu Kolon Reaktör Kullanılması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 15000 TÜRK LİRASI 6 - Karamuk (Berberis Crataegina) Antosiyaninlerinin Enkapsülasyonu Ve Dondurma Üretiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 12.09.2017 - 10000 TÜRK LİRASI 7 - Ayva Çekirdeği Müsilajı ve Kitosanla Yenilebilir Film Elde Edilmesi ve Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 02.05.2017 - 10000 TÜRK LİRASI 8 - Antosiyanin Enkapsülasyonu ve Enkapsüllerin Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 02.05.2017 - 20000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 TEKNOLOJİ LABORATUVARI I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 AKISKANLAR MEKANİGİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ISI AKTARIMI Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2017-2018 PROSES KONTROL Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TEKNOLOJİ LABORATUVARI I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI Türkçe 3 Lisans 2016-2017 AKISKANLAR MEKANİGİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ISI AKTARIMI Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2016-2017 PROSES KONTROL Türkçe 2 Lisans 2016-2017 PROSES TASARIM PROJELER Türkçe 3 Lisans 2016-2017 TEKNOLOJİ LABORATUVARI I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI Türkçe 3 Lisans 2015-2016 AKISKANLAR MEKANİGİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ISI AKTARIMI Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2015-2016 PROSES KONTROL Türkçe 2 Lisans 2015-2016 PROSES TASARIM PROJELER Türkçe 3 Lisans 2015-2016 TEKNOLOJİ LABORATUVARI I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI Türkçe 3 Lisans 2014-2015 AKISKANLAR MEKANİGİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ISI AKTARIMI Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MALZEME Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Proses Kontrol Türkçe 2 Lisans 2014-2015 PROSES TASARIM PROJELER Türkçe 3 Lisans 2014-2015 TEKNOLOJİ LABORATUVARI I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Akıskanlar Mekanigi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Biyoteknoloji Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Isı Aktarımı Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Malzeme Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Proses Kontrol Türkçe 2 Lisans 2013-2014 PROSES TASARIM PROJELER Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Teknoloji Laboratuvarı I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Akıskanlar Mekanigi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Malzeme Mukavemet Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 GIDA REOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 GIDALARDA KURUTMANIN TEMEL İLKELERİ VE KURUTMA KİNETİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 GIDA REOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 GIDALARDA KURUTMANIN TEMEL İLKELERİ VE KURUTMA KİNETİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 GIDA REOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 GIDA REOLOJİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 GIDALARDA KURUTMANIN TEMEL İLKELERİ VE KURUTMA KİNETİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Gıdalarda Kurutmanın Temel ilkeleri ve Kurutma Kinetiği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Gıdalarda Kurutmanın Temel ilkeleri ve Kurutma Kinetiği Türkçe 3