Prof.Dr. MUSTAFA DEĞİRMENCİ


MAKALELER 1 - Sivas İli Suşehri İlçesi Çataloluk Beldesi sınırları içerisinde Özen Deresi üzerinde Tufan Enerji ve Petrol Ürünleri San Tic A Ş tarafından planlanan Fahrettin Özen Regülatörleri ve Hidroelektrik Santralleri Projesine dair verilen 02 06 2011 tarihli Ç GÖKCE AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,KARAÖZ MUSTAFA ÖMER,ŞENOL AHMET,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: HES, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 2 - Sivas İli Kangal İlçesi Eğricek Köyü sınırları içerisinde yer alan Bakırtepe Mevkii nde yapılması planlanan altın madeni açık ocak işletmesi kırma eleme tesisi ve yığın liç revize projesine üretim miktarı arttırılmaksızın patlayıcı madde miktarı artırımı GÖKCE AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,CEBECİ YAKUP,ERDEM BÜLENT,ATMACA EYÜP,DÖNMEZ EROL,DURAN ZEKERİYA, Yayın Yeri: BAKIRTEPE ALTIN MADENİ, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 3 - Erzincan ili Kemaliye ilçesi sınırları içinde kalan ve Elhes Elektrik Üretim Ltd Şti tarafından yapımı planlanan Gökçeköy Regülatörü Hidroelektrik santrali Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Üretim Tesisine İlişkin davalı idarece verilen 18 11 2015 tari GÖKCE AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,ATMACA EYÜP,DÖNMEZ EROL,ŞENOL AHMET, Yayın Yeri: HES, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Bilirkişi Raporu vb. 4 - Wındrow compostıng of wastesludge and effects composts on plant growth and soıl characterıstıcs YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,KAPLAN MAHMUT, Yayın Yeri: Global NEST Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 5 - Bakırtepe Altın Madeni Projesi DEĞİRMENCİ MUSTAFA,ATMACA EYÜP,GÖKCE AHMET,CEBECİ YAKUP,DÖNMEZ EROL, Yayın Yeri: , Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Bilirkişi Raporu vb. 6 - 2014 621 dosya numaralı Erzincan ili Merkez İlçesi ve Kemah İlçesi sınırları dahilinde Fırat Nehri Karasu üzerinde AK EL Kemah Elektrik Üretim A Ş tarafından kurulması planlanan Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali HES I II DEĞİRMENCİ MUSTAFA,ATMACA EYÜP,ÜNVER BÜLENT,GÜL YAVUZ,ŞENOL AHMET, Yayın Yeri: KEMAH-HES, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Bilirkişi Raporu vb. 7 - Hydrogeological Properties Of The Drinking Water Aquifers In Kayseri City DEĞİRMENCİ MUSTAFA,YAZICI MUSTAFA,TEZCAN LEVENT,EKMEKÇİ MEHMET,SÖZÜDOĞRU ONUR,ATMACA EYÜP, Yayın Yeri: International Refereed Journal of Engineering And Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: GOOGLE SCHOLAR, J-GATE, INDEX COPERNICUS, CABELL'S DIRECTORIES, JOUR INFORMATICS, ULRICHSWEB Özgün Makale 8 - Groundwater of Kayseri Evaluation in Term of Arsenic Contamination YAZICI MUSTAFA,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,SÖZÜDOĞRU ONUR,EKMEKÇİ MEHMET,ATMACA EYÜP,TEZCAN LEVENT, Yayın Yeri: Karaelmas Science and Engineering Journal, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCOhost, ISRA, DOAJ and Arastirmax Scientific Publication Index Özgün Makale 9 - Estimation of Oxygen Exchange during Treatment Sludge Composting through Multiple Regression and Artificial Neural Networks YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Int. J. Environ. Res., Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Arıtma Çamurlarının Topraklaştırılması Sırasında Sıcaklık Nem ve Mikroorganizma Parametrelerindeki Değişimler YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: nternational Journal of Scientific and Technological Research Journal, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: GOOGLE SCHOLAR, SCRIBD, ISSUU, CITE FACTOR Özgün Makale 11 - Arıtma Çamurlarının Topraklaştırılmasının Uygulanabilirliği Ve Maliyet Analizi YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: S.Ü. Müh. Mim. Fak.Derg., Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: . Özgün Makale 12 - Kayseri Kenti Yeraltısuyu Sisteminde PAH ve Arsenik Varlığı Paleocoğrafya ve Hidrojeolojik Yapı Açısından Bir Değerlendirme EKMEKÇİ Mehmet, DEĞİRMENCİ Mustafa, NAMKHAİ Otgonbayar, TEZCAN Levent, YAZICI Mustafa, ATMACA Eyüp, Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Sivas 4 Eylül Barajı ve Kollarındaki Su Kalitesinin İncelenmesi YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: 9 Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Çinko üretim tesisi atıkları ile kirlenmiş topraklardan elektrokinetik yöntem ile kurşun giderimi ALTIN Ahmet, DEĞİRMENCİ Mustafa, Yayın Yeri: Katı Atık ve Çevre, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Sivas Kenti Mevcut İçme Suyu Temini ve Bazı Çözüm Önerileri YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Kayseri Kayseri Kenti içme Suyu Akiferlerinin Genel Özellikleri Beslenim Boşalım İlişkisi Kirlenme Riskleri ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, EKMEKÇİ Mehmet, ATMACA Eyüp, ALTIN Ahmet, Yayın Yeri: KASKİ Panel Kitapçığı, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Kayseri Kent İçmesuyu Akiferlerinin Özelliklerinin izotop Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi III Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu DEĞİRMENCİ Mustafa, EKMEKÇİ Mehmet, ATMACA Eyüp, ALTIN Ahmet, Yayın Yeri: Sempozyum Bildiriler Kitabı (III. Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığı, İstanbul), Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - The Effect of BOD5 and Flowrate of Actived Sludge System on Investment and Energy Costs ALTIN AHMET,ALTIN SÜREYYA,ELEVLİ BİROL,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,ÖZDEMİR ALİ KEMAL, Yayın Yeri: International Journal of Environment and Pollution, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Lead II Removal from the Natural Soils by Enhanced Electrokinetic Remediation ALTIN AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Science of Total Environment, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Lead II Removal from Natural Sandy Soils By Enhanced Electrokinetic Remediation ALTIN AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Çanakkale Kaolininden Elektrokinetik Arıtım Yöntemi ile Kurşun II Giderimi ALTIN Ahmet, DEĞİRMENCİ Mustafa, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Cumhuriyet Üniversitesi Atıksularının Genel Özellikleri ve Arıtma Tesisinin Genel Durumu DEĞİRMENCİ Mustafa, ALAY Sevda, ALTIN Ahmet, Yayın Yeri: ÇEV2004 I. Ulusal Çevre Kongresi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Türkiye de İçme Suyu Temini ve Altyapı Tesislerindeki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, Yayın Yeri: I.Ulusal Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 25 - Characteristic and Treatability of Hospital Medical Wastewaters ALTIN AHMET,ALTIN SÜREYYA,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Fresenius Environmental Bulletin, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 26 - Flowrate and Pollution Characteristics of Domestic Wastewater KARAGÖZOĞLU MUSTAFA BÜNYAMİN,ALTIN AHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Intenational Journal of Environmental Pollution, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 27 - Kot Boyama Tekstil Atıksuyunda Kalıcı KOI nin Belirlenmesi ÇALIŞKAN Meltem, DEĞİRMENCİ Mustafa, ÇİNER Fehiman, Yayın Yeri: DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 28 - Water Quality Problems of a Gypsiferous Watershed Upper Kızılırmak Basin Sivas KAÇAROĞLU FİKRET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,CERİT ORHAN, Yayın Yeri: Water, Air and Soil Pollution, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 29 - Mersin Erdemli Arası Sahil Bölgesinde Yeraltısularında Tuzlanma Sorunlarının İncelenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, ALTIN Ahmet, Yayın Yeri: I.Çevre ve jeoloji Sempozyumu, ÇEVJEO2001, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 30 - Atıksu Miktarı ve BOİ5 Kirlilik Yükünün Biyolojik Arıtma Sistemi Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, ALTIN Ahmet, ALTIN Süreyya, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 31 - Kentsel Su Temininde Yeraltısuyu Kaynaklarının Önemi Kirlenme Riskleri ve Türkiye deki Genel Durum DEĞİRMENCİ Mustafa, Yayın Yeri: Çevre Müh. Odası Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 32 - Sivas Kentinde Bulunan Hastane Atıksılarının Miktar ve Özelliklerinin Belirlenmesi ALTIN Ahmet, DEĞİRMENCİ Mustafa, ALTIN Süreyya, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 33 - Hastane Atıksularının Arıtılması ALTIN Ahmet, DEĞİRMENCİ Mustafa, ALTIN Süreyya, Yayın Yeri: Kayseri I. Atıksu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 34 - Karstification in Miocene Gypsum An Example from Sivas KAÇAROĞLU Fikret, DEĞİRMENCİ Mustafa, CERİT Orhan, Yayın Yeri: Environmental Geology, Yıl: 1997 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 35 - Jipsli Havzalarda Su Sağlamada Karşılaşılan Kalite Problemleri Sivas Örneği DEĞİRMENCİ Mustafa, KAÇAROĞLU Fikret, CERİT Orhan, Yayın Yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 36 - Sivas Yakın Doğusu Jips Karst Alanının Tektonik Özellikleri CERİT Orhan, DEĞİRMENCİ Mustafa, KAÇAROĞLU Fikret, Yayın Yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 37 - Cumhuriyet Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisi nin Ölçülmüş Atıksu Parametrelerine Göre İncelenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, ALTIN Ahmet, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Bilimleri Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 38 - Hydrogeological Investigation of the Cumhuriyet University Campus Area and its Vicinity Sivas Turkey KAÇAROĞLU Fikret, DEĞİRMENCİ Mustafa, CERİT Orhan, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uyguluma ve Araştırma Merkezi Bülteni, Yerbilimleri, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 39 - Groundwater Pollution in Iskenderun Karst Basin Southeastern Turkey EKMEKÇİ Mehmet, DEĞİRMENCİ Mustafa, ERDURAN Barbaros, SEVÜK Ö Faruk, Yayın Yeri: International Symposium and Field Seminar on "Karst Waters and Environmental Impacts", September 10-20, 1995, Yıl: 1995 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 40 - Balıklı Kaplıca nın Sivas Kangal Hidrojeolojik Özellikleri DEĞİRMENCİ Mustafa, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, Yerbilimleri, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 41 - Kızılırmak ın Sivas Civarındaki Kesiminin Doğal Sular ve Kentsel Atıksularla Kirlenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Bilimleri Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 42 - Caves in Conglomerate Köprüçay Basin Western Taurids Turkey DEĞİRMENCİ Mustafa, BAYARI Serdar, DENİZMAN Can, KURTTAŞ Türker, Yayın Yeri: National Speleological Society, Yıl: 1994 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 43 - Karstification at Betkonak Dam Site and Reservoir Area Southern Turkey DEĞİRMENCİ MUSTAFA, Yayın Yeri: Environmental Geology, Yıl: 1993 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 44 - Karstik Yapıların Çöp Alanı ve Fosseptik Olarak Kullanılmasının Yarattığı Su Kirliliği Sorunları DEĞİRMENCİ Mustafa, KAÇAROĞLU Fikret, Yayın Yeri: Katı Atık ve Çevre Dergisi, Katı Atık Türk Milli Komitesi yayını, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 45 - Analysis of Hydrologic Relations Between Eğirdir Beyşehir Suğla Lakes System and Adjacent Basins by Means of Remote Sensing Techniques S Turkey DEĞİRMENCİ Mustafa, GÜNAY Gültekin, Yayın Yeri: Environmental Geology and Water Sciences, Yıl: 1992 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 46 - Beşkonak Barajı Sağ Sahil Enjeksiyon Perde Güzergahı ve Dolayının Jeolojisi DEĞİRMENCİ Mustafa, GÜNAY Gültekin, Yayın Yeri: A.Ü. Isparta Mühendislik Fakültesi 6. Mühendislik Haftası, Yıl: 1991 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 47 - Origin and Catchment Area of Olukköprü Karst Springs Hydrogeological Processes in Karst Terranes Proceedings of the Antalya Symposium and Field Seminar DEĞİRMENCİ Mustafa, GÜNAY Gültekin, Yayın Yeri: İAHS, Yıl: 1990 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Yeraltısuyu Seviyelerinin Geleceğe Dönük Öngörü Tahminlerinin Zaman Serisi Analizleriyle İncelenmesi NAMKHA OTKON,EKMEKÇİ MEHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA (27.09.2018-29.09.2018), Yayın Yeri: HİDRO''xx2018 Ulusal Hdrojeoloj ve Su Kaynakları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası Hidrolojik Bütçe Hesaplamaları DEĞİRMENCİ MUSTAFA,TEZCAN LEVENT,YÜKSEK SALİH,GÜL YAVUZ,DEMİRCİ AHMET,DURUTÜRK YAVUZ SELİM,ŞENGÜN BAHADIR (27.09.2018-29.09.2018), Yayın Yeri: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-245-303-2 3 - KUSİ İyi Uygulama Örneği: Afşin Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Projelendirme Çalışmaları GÜL YAVUZ,GÖRGÜLÜ KAZIM,ERDEM BÜLENT,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,YÜKSEK SALİH (16.11.2017-17.11.2017), Yayın Yeri: 3. Maden Kenti Sivas Zirvesi 16-17 Kasım 2017 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Assessment Of Heavy Metals Analyses Using Multivariate Statistical Techniques In Relation To Drinking Water Standards: A Case Study from Turkey Namhkai Otgonbayar,EKMEKÇİ MEHMET,TEZCAN LEVENT,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,TATLIDİL HASAN HÜSEYİN (26.05.2017-27.05.2017), Yayın Yeri: 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress: IRSYS 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Yeraltısuyu Kirliliği Çalışmalarında DRASTIC Yönteminin Kullanımı YAZICI MUSTAFA,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,SÖZÜDOĞRU ONUR (11.05.2014-13.05.2014), Yayın Yeri: 2. International Symposium On Environment and Moralıty Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Yeraltısularında Arsenik Problemi YAZICI MUSTAFA,DEĞİRMENCİ MUSTAFA (10.03.2014-12.03.2014), Yayın Yeri: Ekoloji 2014 Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Kayseri Kenti Yeraltısuyu Sisteminde PAH ve Arsenik Varlığı Paleocoğrafya ve Hidrojeolojik Yapı Açısından Bir Değerlendirme EKMEKÇİ Mehmet, DEĞİRMENCİ Mustafa, NAMKHAİ Otkonbayar, TEZCAN Levent, YAZICI Mustafa, ATMACA Eyüp (04.12.2013-06.12.2013), Yayın Yeri: 2. Tıbbı Jeoloji Çalıştay Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Kayseri Kenti Yeraltısuyu Sisteminde PAH ve Arsenik Varlığı Paleocoğrafya ve Hidrojeolojik Yapı Açısından Bir Değerlendirme EKMEKÇİ Mehmet, DEĞİRMENCİ Mustafa, NAMKHAİ Otgonbayar, TEZCAN Levent, YAZICI Mustafa, ATMACA Eyüp (04.12.2013-06.12.2013), Yayın Yeri: 2.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı-Antalya Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Hydrogeological Characterization and Pollution Risk of The Aquifers Utilised for Water Suply For Kayseri Metropolitan City Central Turkey DEĞİRMENCİ MUSTAFA,EKMEKÇİ MEHMET,TEZCAN LEVENT,ATMACA EYÜP,YAZICI MUSTAFA,SÖZÜDOĞRU ONUR (20.10.2013-22.10.2013), Yayın Yeri: Aksaray üniversitesijeoloji Mühendialiği Bölümü Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Kayseri Kent İçme Suyu Akiferlerinin Özellikleri Kirlenme Riskleri ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, EKMEKÇİ Mehmet, TEZCAN Levent, ATMACA Eyüp, YAZICI Mustafa, NAMKHAİ Otgon, SÖZÜDOĞRU Onur (07.10.2013-09.10.2013), Yayın Yeri: Baki Canik Su Medeniyetleri Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 11 - Occurence of PAH Contamination in a Volcanic Rock Aquifer in Relation to Paleoenvironmental Development EKMEKÇİ MEHMET,DEĞİRMENCİ MUSTAFA,TEZCAN LEVENT (03.04.2011-08.04.2011), Yayın Yeri: EGU (European Geosciences Union General Assembly Uluslararası Poster ISBN: 12 - Plannıng Of Water Supply Infrastructure On The Basıs Of Sustaınable Water Resources Management In Kayserı Metropolıtan Cıty Central Turkey A Plan For The Year 2050 DEĞİRMENCİ MUSTAFA,TEZCAN LEVENT,EKMEKÇİ MEHMET,ATMACA EYÜP,ALTIN AHMET,YAZICI MUSTAFA (03.04.2011-08.04.2011), Yayın Yeri: EGU (European Geosciences Union) General Assembly Uluslararası Poster ISBN: 13 - Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları YILDIZ SAYITER,DEĞİRMENCİ MUSTAFA (04.11.2009-06.11.2009), Yayın Yeri: II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - 2009 Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları YILDIZ Sayiter, DEĞİRMENCİ Mustafa (04.11.2009-06.11.2009), Yayın Yeri: II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 15 - Kayseri Kent İçmesuyu Akiferlerinin Özelliklerinin izotop Teknikleri Kullanılarak Belirlenmes DEĞİRMENCİ Mustafa, EKMEKÇİ Mehmet, ATMACA Eyüp, ALTIN Ahmet (09.10.2008-11.10.2008), Yayın Yeri: III. Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Kayseri Kenti içme Suyu Akiferlerinin Genel Özellikleri Beslenim Boşalım İlişkisi Kirlenme Riskleri ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, EKMEKÇİ Mehmet, ATMACA Eyüp, ALTIN Ahmet (07.03.2008-09.03.2008), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Kayseri Kenti içme Suyu Akiferlerinin Genel Özellikleri Beslenim Boşalım İlişkisi Kirlenme Riskleri ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, EKMEKÇİ Mehmet, ATMACA Eyüp, ALTIN Ahmet (07.03.2008-09.03.2008), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - An enhanced electrokinetic remediation for lead removal from soils polluted from a zınc production plant ALTIN Ahmet, DEĞİRMENCİ Mustafa (12.06.2007-15.06.2007), Yayın Yeri: 6th Symposium on Electrokinetic Remediation (EREM 2007) Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 19 - Removal of Lead II from Kaolinite of Çanakkale Turkey by Using Technology ALTIN Ahmet, DEĞİRMENCİ Mustafa (04.06.2006-07.06.2006), Yayın Yeri: IV. International Conference: Interfaces Against Pollution (IAP 2006) Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 20 - Kayseri Kent İçme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, ALTIN Ahmet, ATMACA Eyüp (20.03.2006-24.03.2006), Yayın Yeri: 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 21 - Cumhuriyet Üniversitesi Atıksularının Genel Özellikleri ve Arıtma Tesisinin Genel Durumu DEĞİRMENCİ Mustafa, ALAY Sevda, ALTIN Ahmet (13.10.2004-15.10.2004), Yayın Yeri: Çevre2004, I. Ulusal Çevre Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Türkiye de İçme Suyu Temini ve Altyapı Tesislerindeki Mevcut Durumun Değerlendirilmesi DEĞİRMENCİ Mustafa (13.10.2004-15.10.2004), Yayın Yeri: Çevre2004, I.Ulusal Çevre Kongres Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Mersin Erdemli Arası Sahil Bölgesinde Yeraltısularında Tuzlanma Sorunlarının İncelenmesi DEĞİRMENCİ Mustafa, ALTIN Ahmet (21.03.2001-23.03.2001), Yayın Yeri: I.Çevre ve jeoloji Sempozyumu, CEVJEO''2001 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Yeraltısuyu Kirliliği ve Türkiye deki Genel Durum DEĞİRMENCİ Mustafa (17.02.1999-19.02.1999), Yayın Yeri: Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu''99, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTAÇ Gn. Müdürlüğü, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - Geoelectrical Investigation of Beşkonak Head Reach Tunnel BARLAS Efdal, DEĞİRMENCİ Mustafa (15.05.1995-19.05.1995), Yayın Yeri: Th First International Geophysical Congress of Kazakhstan Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 26 - Karstification at the Beşkonak Dam Site and Reservoir Area DEĞİRMENCİ Mustafa (13.10.1992-16.10.1992), Yayın Yeri: Ist International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 1019-1003 27 - Karstification in Conglomerate and Sandstone Köprüçay Basin Western Taurids Turkey DEĞİRMENCİ Mustafa, BAYARI Serdar, DENİZMAN Can (07.10.1990-17.10.1990), Yayın Yeri: International Symposium and Field Seminar on Hydrogeological Processes in Karst Terranes Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - Cave in Conglomerates Köprüçay Basin Western Taurids Turkey DEĞİRMENCİ Mustafa, BAYARI Serdar, DENİZMAN Can (07.10.1990-17.10.1990), Yayın Yeri: International Symposium and Field Seminar on Hydrogeological Processes in Karst Terranes Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Quantitative Determination of Bank Storage in Reservoirs Constructed in Karstic Areas Case study of Oymapırıar Dam EROSKAY Okay, GÜNAY Gültekin, ARIKAN Alparslan, BAYARI Serdar, EKMEKÇİ Mehmet, DEĞİRMENCİ Mustafa, YEŞERTENER Cahit (07.07.1985-19.07.1985), Yayın Yeri: International Symposium on Karst Water Resources Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Afşin-Elbistan Kömür Havzası E-Sektörü Şev Tasarımı Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 12.01.2015 - 27.12.2017 420000 TÜRK LİRASI 2 - Technical Assistance to draft the Cross Sections of 46 Groundwater Bodies from the basins Meriç Ergene Susurluk and Konya within the project Technical Assistance Project for the Conversion of River Basin Action Plans into River Basin Management Plans Yürütücü Avrupa Birliği Tamamlandı 09.06.2016 - 09.09.2016 13984 EURO 3 - Kayseri kentinin geleceğe yönelik içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Karasazlık mevkiinde açılan yeraltısuyu işletme bölgelerindeki arsenik sorununun incelenmesi ve çözüm önerileri M 566 D7 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.07.2014 - 24.01.2016 7.674, TÜRK LİRASI 4 - Technical Assistance for Conversion of River Basin Action Plans into River Basin Management Plans with the reference EuropeAid 134561 D SER TR Araştırmacı Avrupa Birliği Tamamlandı 01.09.2015 - 31.12.2015 3000 EURO 5 - KAYSERİ KENT İÇME SUYU AKİFERLERİNİN ÖZELLİKLERİ KİRLENME RİSKLERİ VE HAVZA KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ TÜBİTAK PROJESİ Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.2011 - 01.01.2013 536.692 TÜRK LİRASI 6 - Arıtma çamurlarının topraklaştırma yöntemi ile elde edilen gübre vb ürünlerin bitki ve toprak verimi üzerine etkilerinin araştırılması CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.01.2011 - 01.09.2012 8000 TÜRK LİRASI 7 - Arıtma çamurlarının topraklaştırma yöntemi ile yeniden kullanımı ve Sivas örneği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.2009 - 01.01.2011 9000 TÜRK LİRASI 8 - Kayseri Kent İçme suyu Havzasında yer Alan Eski Çöp Deponi Alanları Sızıntı Sularının Kent İçme Suyu Akiferlerine Olan Etkilerinin ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi T C Devlet Planlama Teşkilatı Bilimsel Araştırma Projesi DPT PROJESİ Yönetici Diğer (Ulusal) Tamamlandı 01.01.2001 - 01.01.2006 TÜRK LİRASI 9 - Bigadiç Kolemanit Açık İşletmesinde Karşılaşılan Yeraltısu Sorununun Çözümüne Yönelik Alternatiflerin Ön Araştırması Projesi YUVAM Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 1 TÜRK LİRASI 10 - Kömür İşletmeleri A Ş Genel Müdürlüğü Gediz Linyit İşletmesi nin Genel Hidrojeoloji İncelemesi H Ü Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkazi YUVAM Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 1 11 - Antalya Karacaören II HES Projesi İletim Tüneli Jeofizik Araştırma Raporu H Ü Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi UKAM Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 1 12 - Antalya Beşkonak HES Projesi İletim Tüneli Jeofizik Araştırma Raporu H Ü Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi UKAM Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 1 13 - Pamukkale Denizli Bölgesindeki Sıcaksu Kaynaklarının ön Hidrojeolojik Etüdü H Ü Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi UKAM Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 1 14 - İskenderun Belediyesi Hidrojeoloji Araştırmaları Projesi H Ü Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi UKAM Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 1 15 - Sivas İli Atıksularının Arıtılması İçin Alternatif Çözümler ve Karşılaştırılması CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici BAP Tamamlandı - 1 16 - Evsel Atıksu Arıtma Tesisi model Çalışması CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici BAP Tamamlandı - 1 17 - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs Atıksularının Arıtılması Projesi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici BAP Tamamlandı - 1 18 - Yukarı Kızılırmak Havzası İmranlı Yıldızeli havzası Su Kirliliği incelemesi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici BAP Tamamlandı - 1 19 - Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü ve Dolayının Su Kaynakları Potansiyelinin Araştırılması Projesi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici BAP Tamamlandı - 1 20 - Sivas Kenti Hastane Atıksularının Özellikleri ve Arıtılabilirliğinin İncelenmesi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici BAP Tamamlandı - 1 21 - Mersin Erdemli Arası Sahil Bölgesinde Yeraltısuyu Kirliliğinin Araştırılması CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici BAP Tamamlandı - 1 22 - Cumhuriyet Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisindeki Proses Değişikliklerinin Arıtma Verimine ve İşletme Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU Yönetici BAP Tamamlandı - 1
DERSLER Lisans 2016-2017 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 HİDROLİK Türkçe 2 Lisans 2016-2017 HİDROLOJİ VE HİDROJEOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 HİDROLİK Türkçe 2 Lisans 2015-2016 HİDROLOJİ VE HİDROJEOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 HİDROLİK Türkçe 2 Lisans 2014-2015 HİDROLOJİ VE HİDROJEOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2001-2002 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Akışkanlar Mekaniği Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Hidrolik Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Hidroloji ve Hidrojeoloji Türkçe 3 Lisans 2000-2001 Su Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 İLERİ SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2016 Kayseri kenti içme suyu akiferlerinde arsenik kirliliğinin incelenmesi MUSTAFA YAZICI Doktora 2011 Arıtma çamurlarının topraklaştırma yöntemi ile yeniden kullanımı ve Sivas örneği SAYİTER YILDIZ Doktora 2002 Ağırmetaller ile kirlenmiş zeminlerin elektrokinetik yöntemle arıtılabilirliğinin incelenmesi AHMET ALTIN Yüksek Lisans 2014 Endüstriyel atık yönetimi ve tüdemsaş örneği CUMALİ AFŞİN Yüksek Lisans 2013 Avrupa Birliğine (AB) uyum süreci kapsamında ülkemizdeki entegre havza yönetimi çalışmaları ve mevcut durumun incelenmesi AYŞE CANSEVEN Yüksek Lisans 2012 Kayseri kenti içme suyu akiferlerinin iz element ve kirletici parametreleri açısından değerlendirilmesi. MUSTAFA YAZICI Yüksek Lisans 2010 Kayseri kenti içme suyu akiferlerinin su temini ve su kalitesi açısından karakterizasyonu HİLMİ AKPINAR Yüksek Lisans 2009 Kayseri kenti içme suyu havzasında yeraltısuyu kirliliğinin incelenmesi EROL AYKAR Yüksek Lisans 2006 Sivas 4 Eylül barajı kent içme suyu projesinde karşılaşılacak olası sorunlar ve alternatif çözümler SAYİTER YILDIZ Yüksek Lisans 2005 Cumhuriyet Üniversitesi atık su arıtma tesisi performansının farklı işletme koşullarında incelenmesi SEVDA ALAY Yüksek Lisans 2003 Tokat kenti içme ve kullanma suyu kaynaklarının kalite ve kirlilik durumunun incelenmesi SELCEN ÜNVERDİ Yüksek Lisans 1997 Tekstil endüstrisi atıksularında kalıcı KOİ''nin belirlenmesi MELTEM ÇALIŞKAN Yüksek Lisans 1996 Sivas kenti hastane atık sularının özellikleri ve arıtılabilirliğinin incelenmesi AHMET ALTIN Yüksek Lisans 1995 Cumhuriyet Üniversitesi atık sularının aktif çamur sistemiyle arıtılmasında model çalışma ŞÜKRÜ ASLAN Yüksek Lisans 1995 Kızılırmağın (İmranlı-Kalın) arası su kirliliğinin incelenmesi ENDER YILDIZ Yüksek Lisans 1995 Arıtma tesislerinde kullanılan mekanik ve teknik donatının verim-maliyet ilişkisinin incelenmesi Ş.ABDULLAH YİNANÇ Yüksek Lisans 1995 Gümüşhane İlinin evselatıksularının arıtılması için alternatif çözümler ve karşılaştırılması YUSUF TÜZEN Yüksek Lisans 1994 Sivas ili evsel atık sularının arıtılması için alternatif çözümler ve karşılaştırılması BÜNYAMİN KARAGÖZOĞLU