Araştırma Görevlisi OKTAY CANBAZ


BİLDİRİLER 1 - MONITORING OF ROSEMARY PLANT STRESS BY USING REMOTE SENSING UÇAR SÖZMEN ESRA,GÜRSOY ÖNDER,ATUN RUTKAY,CANBAZ OKTAY (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: AgroSym 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - COMPARISON OF LITHOLOGIC MAPPING WITH ASTER AND HYPERION DATA: A CASE STUDY IN THE NORTHERN OF ZARA (SİVAS), TURKEY CANBAZ OKTAY,ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - COMPARISON OF LITHOLOGIC MAPPING WITH ASTER AND HYPERION DATA: A CASE STUDY IN THE NORTHERN OF ZARA (SİVAS), TURKEY CANBAZ OKTAY,ATUN RUTKAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,TÜRK TARIK,BİRDAL ANIL CAN (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: Proceedings 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Aster Swir Görüntülerinde Eşleşen Filtreleme Yöntemi İle Hidrotermal Alterasyon Zonlarinin Tespiti: Zara Kuzeyi (Sivas/Türkiye) CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,ATUN RUTKAY (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 71. Türkiye Jeoloji KurultayıAt: Ankara Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - ASTER SWIR GÖRÜNTÜLERİNDE EŞLEŞEN FİLTRELEMEYÖNTEMİ İLE HİDROTERMAL ALTERASYON ZONLARININ TESPİTİ: ZARA KUZEYİ (SİVAS/TÜRKİYE) CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET,ATUN RUTKAY (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-605-01-1206-1 6 - KARAPİR-ORTAKÖY (AKDAĞMADENİ-YOZGAT)GRANİTOYİT''İNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVRESİNDEKİ CU-PB-ZN YATAKLARI İÇİN ÜRETKENPLUTON OLMA OLASILIGI Başdelioğlu Orbay,GÖKCE AHMET,CANBAZ OKTAY (23.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-605-01-1206-1 7 - DETERMINING THE ALTERATION ZONE BY USING INTEGRATION OF ASTER SWIRIMAGES AND SPECTRAL MEASUREMENT DATA IN SPECTRAL CLASSIFICATION, A 1 CASE STUDY: VEIN TYPE DEPOSITS PB-ZN IN TUTAKDAĞI (ŞEBINKARAHISARGIRESUN). CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - LEONARDO DA VİNCİ''NİN RESİMLERİNDE YER BİLİMSEL İÇERİK BEKTAŞ ÖZCAN,CANBAZ OKTAY,EKEN GÖKHAN (18.04.2017-20.07.2017), Yayın Yeri: ULUSLARARASI CUMHURİYET SANAT GÜNLERİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - BEKTAŞ ÖZCAN,CANBAZ OKTAY,EKEN GÖKHAN (18.04.2017-20.04.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Investigation of Hydrothermal Alteration in Ağmaşat Zara SİVAS Plato by ASTER SWIR Satellite Images CANBAZ OKTAY,GÜRSOY ÖNDER,GÖKCE AHMET (06.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: 1. International underground resources and energy conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - DAVULALAN YILDIZELİ SİVAS GRANiTOYİTİ NİNHİDROTERMAL ALTERASYON JEOKİMYASI CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET (16.05.2016-18.05.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı 7.Jeokimya Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - DAVULALAN YILDIZELİ SİVAS GRANİTOYİTİ NDE CEVHER OLUŞTURUCU ESER ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL DAĞILIMI CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET (11.04.2016-15.04.2016), Yayın Yeri: 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Trace element and REE geochemistry of the Davulalan Granitoid southwestern of Central Anatolia Sivas Turkey CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET (09.09.2015-14.09.2015), Yayın Yeri: The World Disciplinary Earth Sciences Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Fluid inclusion studies of Çöpler İliç ERZİNCAN Gold Deposits Turkey CANBAZ OKTAY,GÖKCE AHMET (04.06.2013-09.06.2013), Yayın Yeri: 22ND Biennial Conference European Current Research on Fluid İnclusions Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Geology and fluid inclusion characteristics of the Akçakışla Akdağmadeni Yozgat ÜNAL ÇAKIR ESRA,GÖKCE AHMET,CANBAZ OKTAY (04.06.2013-09.06.2013), Yayın Yeri: 22ND Biennial Conference European Current Research on Fluid İnclusions Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Ağmaşat Yaylası Zara SİVAS Çevresindeki Alterasyon Zonlarının Jeolojik Mineralojik Jeokimyasal ve Metalojenik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 23.10.2015 - 23.08.2018 20.000 TÜRK LİRASI 2 - Sivas İli Merkez İlçesi İmar Sınırları İçinde OSB Mesleki ve Teknik Lise Binası İnşaat Alanında Bulunan Yer altı Yapılarının Yer Radarı Yöntemi (GPR) ile 2 ve 3 Boyutlu Araştırılması Araştırmacı Özel Kuruluşlar Tamamlandı 15.05.2017 - 15.06.2017 TÜRK LİRASI 3 - Davulalan Yıldızeli SİVAS Graniyotinde Alterasyon ve Eser Element Jeokimyası İncelemeleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.11.2012 - 16.11.2015 20.000 TÜRK LİRASI 4 - Çöpler İliç Erzincan Altın Yatağınında Oksijen ve Hidrojen İzotopları Jeokimyası Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 12.03.2013 - 12.03.2015 10.000 TÜRK LİRASI 5 - Sivas Havzasının Oligo-Miyosen Dönemi Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Havza Gelişimi Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.10.2009 - 01.04.2013 229900 TÜRK LİRASI 6 - Çöpler İliç Erzincan Altın Yatağınında Oksijen ve Hidrojen İzotopları Jeokimyası Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.09.2010 - 14.09.2012 10.000 TÜRK LİRASI 7 - Kümbet Yıldızeli SİVAS Granitoyiti inin Petrografik Jeokimyasal ve Metalojenik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 17.06.2016 - 20.000 TÜRK LİRASI