Doç.Dr. NAZAN YALÇIN ERİK


MAKALELER 1 - Alpagut-Dodurga (Çorum) kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri ve hidrokarbon türüm potansiyelleri YALÇIN ERİK NAZAN,ASLAN YASEMİN,BÜYÜKSARAÇ AYDIN, Yayın Yeri: Pamukkale Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 2 - Hydrocarbon generation potential of late cretaceous shales and carbonates in Hekimhan basin and genetic relationships with Karadere oil seep (Eastern Anatolia Region, Turkey) YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOPUS Özgün Makale 3 - Çilhoroz (Çayırlı-Erzincan) Kömürlerinin Paleo-Çökelim Ortamı ve Kömürleşme Süreci Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK, Yayın Yeri: Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus,ResearchBibScientific Indexing Services Özgün Makale 4 - Biological marker indicators of paleo-depositional environment for the Eocene formations around Zara-Bolucan region (Central Anatolia, Turkey) YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Advances in Geo-Energy Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ) Özgün Makale 5 - Disiplinler Arası Bir Doğa Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Özelliklerine ve Çevre Bilinçlerine Etkisi BULDUR SERKAN,BURSAL MURAT,YÜCEL EREN,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: İnsan ve ToplumBilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Organic geochemical chracteristics of Alpagut-Dodurga (Çorum) coals YALÇIN ERİK NAZAN,ASLAN YASEMİN,BÜYÜKSARAÇ AYDIN, Yayın Yeri: Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 7 - BİYODEDEKTİF HAM PETROL SIZINTISI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİARAŞTIRMALARINDA BİYOMARKER VERİLERİNİN KULLANIMI YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale 8 - Biomarker Characteristics of Triassic Kasımlar Formation Akseki-AnamasPlatform, Western Taurus, Turkey ÖZÇELİK ORHAN,ALTUNSOY MEHMET,YALÇIN ERİK NAZAN,KARADİREK SELİN,ÜNAL NESLİHAN, Yayın Yeri: Journal of Scientific and Engineering Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Researchgate Özgün Makale 9 - ŞEYL GAZI Jeolojik Özellikleri Çevresel Etkileri ve Küresel Ekonomik Anlamı YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - Şeyl Gazı Kaya Gazı ve Çevresel Etkileri YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Fen FakültesiFen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Paleoenvironment characteristics and hydrocarbon potential of the Lower Miocene Bituminous shales in Sivas Basin Central Anatolia Turkey YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Arabian Journal of Geosciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Tarihsel Süreç Boyunca Değişen Dünya Petrol Fiyatları Etkenler ve Öngörüler YALÇIN ERİK NAZAN,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE, Yayın Yeri: C.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 13 - Petrol Tankeri Kazaları ve neden olduğu çevre kirliliği YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Mavi Gezegen, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Investigation of the Organic Matter Properties and Hydrocarbon Potential of the Sivas Basin Central Eastern Anatolia Turkey using Rock Eval data and Organic Petrography YALÇIN ERİK NAZAN,ATTİLA AYDEMİR,BÜYÜKSARAÇ AYDIN, Yayın Yeri: Journal of Petroleum Science and Engineering, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 15 - YALÇIN ERİK NAZAN,Merve FAKILI, Yayın Yeri: TPJD Bülteni, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 16 - Ground Penetrating Radar GPR Method of Geological Properties of Coal Seams Near The Surface KOŞAROĞLU SİNAN,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: 11 th. International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Conference Proceedings, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - The Biomarker Properties and Comparisons of Şahinali Beypazarı and Karapınar Turkey Coaly Plio Miocene Depositions ÜNAL NESLİHAN,SELİN HÖKEREK,ALTUNSOY MEHMET,ÖZÇELİK ORHAN,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Energy Procedia, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 18 - Geophysical investigation and hydrocarbon potential of Cankiri Corum Basin Turkey ASLAN YASEMİN,BÜYÜKSARAÇ AYDIN,YALÇIN ERİK NAZAN,ATTİLA AYDEMİR,ATEŞ ABDULLAH, Yayın Yeri: Journal of Petroleum Science and Engineering, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 19 - Organic Geochemical Characterization And Hydrocarbon Potential Of Tertiary Coals Of The Tokat Province Central Anatolia Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK, Yayın Yeri: Energy Sources, Part A, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - Pınarbaşı Sarız Kayseri civarındaki Karbonifer ve Permiyen yaşlı birimlerin organik fasiyes değerlendirmesi YALÇIN ERİK NAZAN,Seyide Gül TURGUT, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri-A Yerbilimleri, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - Hydrocarbon generation potential and Miocene Pliocene paleoenvironments of the Kangal Basin Central Anatolia Turkey YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 22 - On the Use of Conventional and Soft Computing Models for Prediction of Gross Calorific Value GCV of Coal YALÇIN ERİK NAZAN,YILMAZ IŞIK, Yayın Yeri: International Journal of Coal Preparation and Utilization, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 23 - Petrographical properties and unusual features of Kangal coals Sivas Turkey TOPRAK SELAMİ,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: International Journal of Coal Geology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 24 - Organic Facies variation from well data on the coaly Pliocene units The Central Part of Turkey Karapınar Konya SGEM 2011 Albena Bulgaria ÖZÇELİK ORHAN,ZEKİ TÜZE,ALTUNSOY MEHMET,SELİN HÖKEREK,YALÇIN ERİK NAZAN,TAKA MEHMET,ACAR FERHAT, Yayın Yeri: 11 th. International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Conference Proceedings, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - Different types of learning algorithm of neural network models for prediction of calorific value of coals YILMAZ IŞIK,YALÇIN ERİK NAZAN,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: Scientific Research and Essays, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 26 - Relationship between coal quality and organic geochemical parameters a case study of the Hafik Coal Deposits Sivas Basin Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,SELİN SANCAR, Yayın Yeri: International Journal Of Coal Geology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 27 - Organic geochemical characteristics of Şırnak asphaltites in southeast Anatolia Turkey KAVAK ORHAN,CONNAN JACQUES,YALÇIN ERİK NAZAN,YALÇIN MEHMET NAMIK, Yayın Yeri: Oil Shale, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 28 - Comment to comperative petroleum system analysis of the interior basins of Turkey Implications for petroleum potential BÜYÜKSARAÇ AYDIN,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Marine and Petroleum Geology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 29 - Organic Geochemical Characteristics of Hafik Coal Deposits Sivas Basin Turkey YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Geologie, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 30 - Tersiyer yaşlı Artova ve Zile kömürlerinin Tokat organik jeokimyasal özellikleri ve hidrokarbon türetim potansiyelleri YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK, Yayın Yeri: Hacettepe Üniv. YERBİLİMLERİ, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Scopus, Ulakbim, Compendex GEOBASE EMBiolgy Elsevier BIOBASE FLUIDEX World Textiles Özgün Makale 31 - Kömürleşme süreci ve paleoortam Özelliklerinin belirlenmesinde Biyomarker verilerinin kullanımı kangal Kömürleri Sivas Türkiye YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: İstanbul Yerbilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 32 - Organic geochemical characteristics of the Miocene Lycian Basin Western Taurides Turkey ÖZÇELİK ORHAN,ALTUNSOY MEHMET,ACAR FERHAT,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 33 - Hafik Kömürlerinin Sivas Organik Jeokimyasal ve Organik Petrografik Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,SELİN SANCAR,TOPRAK SELAMİ, Yayın Yeri: Türkiye Petrol Jeologları Derneği Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 34 - Organic Facies variation from well data on the Cudi Group the Eastern part of SE Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,ÖZÇELİK ORHAN, Yayın Yeri: Geochemistry International, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 35 - Interpreting Rock Eval Pyrolysis Data Using Graphs of S2 vs TOC Middle Triassic Lower Jurassic units eastern part of SE Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,ÖZÇELİK ORHAN,ALTUNSOY MEHMET, Yayın Yeri: Journal of Petroleum Science and Engineering, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 36 - Source Rock Hydrocarbon Potential of the Middle Triassic Lower Jurassic Cudi Group Units Eastern Southeast Turkey 47 4 398 419 YALÇIN ERİK NAZAN,ÖZÇELİK ORHAN,ALTUNSOY MEHMET,HACI İSMAİL İLLEEZ, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 37 - Source Rock Hydrocarbon Potential of the Middle Triassic Lower Jurassic Cudi Group Units Eastern Southeast Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,ÖZÇELİK ORHAN,ALTUNSOY MEHMET,İLLEEZ İsmail Hacı, Yayın Yeri: International Geology Review, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 38 - Organic geochemical characteristics of the bituminous Eocene units in the Çorum Suluova Basin Central Anatolia Turkey ALTUNSOY MEHMET,ÖZÇELİK ORHAN,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: Petroleum Geoscience, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 39 - Merzifon Suluova Amasya Arasındaki Eosen Sedimentlerinin Kuyu Verilerine göre Hidrokarbon Kaynak Kaya İncelemesi 259 269 YALÇIN ERİK NAZAN,ÖZÇELİK ORHAN,ALTUNSOY MEHMET,ZEKİ ATALAY, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 40 - Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Kaynak Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri-A Yerbilimleri, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 41 - Karayün Sivas Güneydoğusu Civarındaki Miyosen Yaşlı Birimlerin Organik Jeokimyasal Organik Petrografik ve Organik Fasiyes Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,BURCU BİLİCİ, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri-A Yerbilimleri,, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 42 - Rock Eval Piroliz Analizinde Ve Verilerin Yorumlanmasında Karşılaşılan Bazı Problemler 15 1 51 60 YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri-A Yerbilimleri, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 43 - Şarkışla güneyindeki Sivas Oligosen yaşlı kumtaşlarının provenans özellikleri 15 1 41 50 ÖZÇELİK ORHAN,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri-A Yerbilimleri, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 44 - Suğla Gölü Konya Güneyinin Stratigrafi Özellikleri 14 1 57 70 ÖZÇELİK ORHAN,ALTUNSOY MEHMET,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri-A Yerbilimleri, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Hydrocarbon Source Rock Characteristics Of Carboniferous-Triassic Units Of Sw Konya Area, Central Taurus Region, Turkey YALÇIN ERİK NAZAN (04.09.2018-09.09.2018), Yayın Yeri: WMESS 2018 Uluslararası ISBN: 2 - The Coalification Process And Use Of Saturate Biomarker Data In The Determination Of Paleoenvironmental Features Yeniçubuk- Gemerek Coals (Sivas-Turkey) YALÇIN ERİK NAZAN (04.09.2018-09.09.2018), Yayın Yeri: WMESS2018 Uluslararası ISBN: 3 - Biological Marker Indicators Of Paleodepositional Environment For The Eocene Formations Around Zara-Bolucan Region (Central Anatolia, Turkey) YALÇIN ERİK NAZAN (04.09.2018-08.09.2018), Yayın Yeri: WMWSS2018 Uluslararası ISBN: 4 - Source Rock Potential Of The Middle Triassic-Lower Jurassic Units Around The Southern East Of Şirnak Region, Se Turkey YALÇIN ERİK NAZAN (07.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: GEOBALCANICA 2018 Uluslararası ISBN: 5 - Organic Geochemical And Organic Petrographic Characteristics Of Miocene Units Around Karayün, Sivas, Turkey YALÇIN ERİK NAZAN (04.05.2018-08.05.2018), Yayın Yeri: GEOBALCANICA 2018 Uluslararası ISBN: 6 - Petroleum System Analysis of the Kirkkavak Formation in the Haymana Basin, Central Anatolia, Turkey Alkan Gün Beril,YALÇIN ERİK NAZAN,Çemen İbrahim (22.10.2017-25.10.2017), Yayın Yeri: Geological Society of America (GSA) Seattle-USA Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Eco-Frıendly Fertılızer Characterıstıcs Of Some Turkısh Lıgnıtes And Potentıal Of Usıng In Agrıcultural Sector YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (19.10.2017-23.10.2017), Yayın Yeri: The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Geochemistry of Hazardous trace elements in miocene coal bearing units of Central Anatolia (Gemerek-Sivas), Turkey YALÇIN ERİK NAZAN (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Biomarker data usage and Application areas in Sea Pollution Studies Resulting from Crude Oil and Petrochemical Products YALÇIN ERİK NAZAN (03.10.2017-05.10.2017), Yayın Yeri: International İskenderun Bay Symp, İskenderun-TURKEY Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Organic Geochemical Characteristics And Hydrocarbon Potential Of Tertiary Alpagut-Dodurga Coals In Corum Basin, Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,ASLAN YASEMİN,BÜYÜKSARAÇ AYDIN (05.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: WMESS 2017, Prag-Çek Cumhuriyeti Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - The Coalification Process And Use Of Biomarker Data In The Determination Of Paleoenvironmental Characteristics Of Miocene-Pliocene Coals (Kangal-Sivas, Turkey) YALÇIN ERİK NAZAN (05.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: WMESS 2017, Prag-Çek Cumhuriyeti Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Oil Source Rock And Organic Facies Properties Of Tertiary Units In The North Of Ulaş Region (Sivas Basin, Turkey) YALÇIN ERİK NAZAN (20.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - The Hydrocarbon Source Rock Potentıal Of Upper Cretaceous Kavakdere Formatıon In Hekımhan Basın (Eastern Anatolıa, Turkey) YALÇIN ERİK NAZAN (20.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - KARADERE PETROL SIZINTISI İLE GEÇ KRETASE ŞEYL VE KARBONATLARININ ORGANİK JEOKİMYASAL KORELASYONU VE KÖKENSEL İLİŞKİLERİ (HEKİMHAN HAVZASI, DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE) YALÇIN ERİK NAZAN,Fakılı Merve (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Uluslarası Katılımlı Çukurova Üniv. 40. yıl Semp. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - ARGUVAN - PARÇİKAN (MALATYA, TÜRKİYE) KÖMÜRLERİNİN POTANSİYEL ÇEVRESEL ETKİLERİ YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (03.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniv. 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Some Turkish low rank coals and health and environmental effects YALÇIN ERİK NAZAN (28.09.2016-29.09.2016), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Environmentally hazardous trace and major element content and distribution in Tertiary coal from the Malatya Basin Eastern Anatolia Turkey ,YALÇIN ERİK NAZANAY FARUK (05.09.2016-07.09.2016), Yayın Yeri: WMESS 2016 Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 18 - Shale Gas Potential Of The Lower Miocene Bituminous Shales In Sivas Basin Central Anatolia Turkey YALÇIN ERİK NAZAN (25.05.2016-28.05.2016), Yayın Yeri: 14th International Conference of the Geological Society of Greece, EGE2016, Selanik-Yunanistan Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Fulvic And Humic Acid Substances And Potential Raw Material Of Some Tertiary Turkish Coals From Anatolia Turkey AY FARUK,YALÇIN ERİK NAZAN (06.09.2015-10.09.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 20 - Organic Geochemical And Organic Petrographic Characteristics Of Miocene Coals Of The Eastern Anatolia Çayırlı Erzincan YALÇIN ERİK NAZAN (06.09.2015-10.09.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Organic geochemical characteristics of the coaly Miocene units in the Şahinali Aydın region Büyük Menderes Graben Turkey ÜNAL NESLİHAN,ÖZÇELİK ORHAN,ALTUNSOY MEHMET,YALÇIN ERİK NAZAN (25.08.2014-30.08.2015), Yayın Yeri: Goldschmidt2013 Uluslararası Poster ISBN: 22 - Ground Penetrating Radar GPR Method of Geological Properties of Coal Seams Near The Surface KOŞAROĞLU SİNAN,YALÇIN ERİK NAZAN (17.06.2014-26.06.2015), Yayın Yeri: SGEM14 Uluslararası Poster ISBN: 23 - Biomarker Characteristics of Triassic Kasımlar Formation Akseki Anamas Platform Western Taurus Turkey ÖZÇELİK ORHAN,ALTUNSOY MEHMET,YALÇIN ERİK NAZAN,ÜNAL NESLİHAN,SELİN HÖKEREK (08.06.2014-13.06.2015), Yayın Yeri: Goldschmidt2014 Uluslararası Poster ISBN: 24 - Investigation Of The Organic Matter Properties And Hydrocarbon Potential Of The Sivas Basin Central Eastern Anatolia YALÇIN ERİK NAZAN,ATTİLA AYDEMİR,BÜYÜKSARAÇ AYDIN (27.05.2015-29.05.2015), Yayın Yeri: IPETGAS 2013, Türkiye 19. Uluslar arası Petrol ve Doğal gaz Kongre ve Sergisi, Ankara Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 25 - The Biomarker Properties and Comparisons of Şahinali Beypazarı and Karapınar Turkey Coaly Plio Miocene Depositions ÜNAL NESLİHAN,SELİN HÖKEREK,ALTUNSOY MEHMET,ÖZÇELİK ORHAN,YALÇIN ERİK NAZAN (27.04.2015-02.05.2015), Yayın Yeri: EGU2014 Uluslararası Poster ISBN: 26 - Petrographic And Geochemical Relationships And Environmentally Significant Trace Element Contents Of Miocene Coals in The Çayırlı Erzincan Area Eastern Anatolia Turkey 27 April 02 May 2014 Vienna Austria YALÇIN ERİK NAZAN (27.04.2015-02.05.2015), Yayın Yeri: EGU 2014 Uluslararası Poster ISBN: 27 - Ünal N Hökerek S Altunsoy M Özçelik O Yalçın Erik N 2014 Miyosen Yaşlı Şahinali Aydın ve Beypazarı Ankara Kömürlü Birimlerinin Biyomarker Özelliklerinin Karşılaştırılması ÜNAL NESLİHAN,HÖKEREK SELİN,ALTUNSOY MEHMET,ÖZÇELİK ORHAN,YALÇIN ERİK NAZAN (21.05.2014-22.05.2014), Yayın Yeri: 6. Jeokimya Sempozyumu, Mersin Ulusal Poster ISBN: 28 - Organıc geochemıcal characterıstıcs and hydrocarbon generatıon potentıal of coals of the Kangal Basın Sıvas Turkey YALÇIN ERİK NAZAN (15.09.2013-20.09.2013), Yayın Yeri: IMOG 2013 Uluslararası Poster ISBN: 29 - Coal Petrography and Depositional Environments Relationship of the Tertiary Coals from Anatolides Tokat Region Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (25.08.2013-30.08.2013), Yayın Yeri: Goldschmidt2013 Uluslararası Poster ISBN: 30 - Coal quality properties and environmental influences of Tertiary coals of the Zile Tokat region in central Anatolia TURKEY YALÇIN ERİK NAZAN (03.06.2010-05.06.2013), Yayın Yeri: 14th International Conference on Environment and Mineral Processing Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 31 - Organic Geochemical Characteristic and Hydrocarbon Generation Potential of Triassic Bakük Formation Cudi Group Southeast Anatolia YALÇIN ERİK NAZAN (12.05.2013-15.05.2013), Yayın Yeri: IPETGAS 2013 Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 32 - Pınarbaşı Sarız Kayseri Üst Permiyen ve Karbonifer yaşlı karbonatların Organik Jeokimyasal Değerlendirmesi TURGUT SEYİDE GÜL,YALÇIN ERİK NAZAN (10.04.2013-12.04.2013), Yayın Yeri: 66.Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Poster ISBN: 33 - Biodedective Using biomarker Features For Environment Pollution and Oil Spills Determinations YALÇIN ERİK NAZAN (12.05.2013-14.05.2012), Yayın Yeri: IPETGAS 2013 Uluslararası Poster ISBN: 34 - Tersiyer Yaşlı Zile Cansıztepe Tokat Türkiye Kömürlü Serisinin Organik Petrografik Ve Organik Jeokimyasal Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (10.10.2010-12.10.2010), Yayın Yeri: KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 45. Yıl Sempozyumu, Trabzon Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 35 - İç Anadolu Bölgesi Petrol Bitüm Sızıntıları ve Petrol Sistemi Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,KAVAK ORHAN,FAKILI MERVE (21.06.2010-23.06.2010), Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 36 - Kangal Sivas Kömürlerinin Organik Petrografik Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,TOPRAK SELAMİ KOÇAK,AY FARUK (19.04.2009-21.04.2009), Yayın Yeri: 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Poster ISBN: 37 - Türkiye deki Petrol Sızıntılarının Organik Jeokimyasal Değerlendirmesi KAVAK ORHAN,YALÇIN ERİK NAZAN,YALÇIN MEHMET NAMIK (19.04.2009-21.04.2009), Yayın Yeri: 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Poster ISBN: 38 - Hafik Sivas Kuzeydoğusu kömürlerinin Organik Jeokimyasal ve Organik Petrografik Özellikleri SANCAR SELİN,YALÇIN ERİK NAZAN (06.04.2008-08.04.2008), Yayın Yeri: 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Poster ISBN: 39 - Ulaş Sivas kuzeyindeki Tersiyer yaşlı birimlerin Petrol Ana kaya ve organik fasiyes özellikleri AY FARUK,YALÇIN ERİK NAZAN (05.04.2007-07.04.2007), Yayın Yeri: 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Poster ISBN: 40 - Antalya Kuzeybatı Yöresi Miyosen Sedimentlerinin Organo Fasiyes Özellikleri ALTUNSOY MEHMET,ÖZÇELİK ORHAN,YALÇIN ERİK NAZAN (01.06.2006-03.06.2006), Yayın Yeri: 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu Ulusal Poster ISBN: 41 - Merzifon Suluova Amasya arasındaki Eosen Yaşlı Sedimentlerin Kuyu Verilerine Göre Hidrokarbon Kaynak Kaya İncelemesi ALTUNSOY MEHMET,ÖZÇELİK ORHAN,YALÇIN ERİK NAZAN (02.05.2003-04.05.2003), Yayın Yeri: S. Demirel Üniv. Müh.-Mim. Fak., 20. Yılı Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 42 - Organic Geochemical characteristics of the Eocene Units in southeast Suluova Amasya ITGS IV Adana YALÇIN ERİK NAZAN (13.05.2001-16.05.2001), Yayın Yeri: Fourth International Geology Symposium, Uluslararası Poster ISBN: 43 - Bozkır Konya Güneybatı Yöresi Karbonifer Triyas İstifinin Hidrokarbon Kaynak Kaya Potansiyeli YALÇIN ERİK NAZAN,ÖZÇELİK ORHAN (10.05.1999-12.05.1999), Yayın Yeri: 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 44 - Türkiye deki Petrol Sızıntılarının Organik Jeokimyasal Değerlendirmesi Bildiri Özleri Kitabı 572 573 Ankara KAVAK ORHAN,YALÇIN ERİK NAZAN,YALÇIN MEHMET NAMIK (-), Yayın Yeri: 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Poster ISBN: 45 - Fakılı M Yalçın Erik N 2014 Hekimhan Havzası nda Malatya Kuzeybatısı Üst Kretase Yaşlı Kavakdere Formasyonu nun Hidrokarbon Kaynak Kaya Potansiyeli YALÇIN ERİK NAZAN,Merve FAKILI (-), Yayın Yeri: 67.Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Poster ISBN: 46 - Karayün Sivas Güneydoğusu civarındaki Miyosen yaşlı birimlerin Organik Jeokimyasal ve Organik Petrografik Özellikleri YALÇIN ERİK NAZAN,BİİİCİ Burcu (-), Yayın Yeri: 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Poster ISBN: 47 - Bozkır Konya Güneybatı Yöresi Karbonifer Triyas İstifinin HidrokarbonKaynak Kaya Potansiyeli Bildiriler Kitabı 151 158 YALÇIN ERİK NAZAN (-), Yayın Yeri: 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 48 - Organofacies characteristics of the Eocene Units in the northern Çorum Turkey YALÇIN ERİK NAZAN (-), Yayın Yeri: Fourth International Geology Symposium, ITGS IV, Adana Uluslararası Poster ISBN: 49 - Source Rock Characteristics, Depositional Setting And Hydrocarbon Generation Potential Of Upper Miocene Coal Bearing Unit From Parçikan Formation, Malatya Basin, Turkey YALÇIN ERİK NAZAN (04.09.2018-), Yayın Yeri: WMESS 2018 Uluslararası ISBN: 50 - The importance of Arsenic (As) content and distribution in coals for the environment and public health: An example from Neogene lignites in Malatya Basin, Turkey YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (-), Yayın Yeri: EsAn Uluslararası ISBN: 51 - Kömürlerde Eser Element Analizlerinin Önemi ve Uygulama Alanları YALÇIN ERİK NAZAN,AY FARUK (22.06.2018-), Yayın Yeri: EsAn Uluslararası ISBN:
PROJELER 1 - Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 11.03.2018 - 31.12.2018 2 - Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 04.03.2018 - 31.12.2018 3 - MTA Jeoloji Ön etüdleri 2017-30-14-24 özel kod nolu Jeolojik Ön Değerlendirme Projesi Çayırlı (Erzincan) Civarı Sedimanter İstifinin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Petrol Sistemi Değerlendirmesi Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 25.06.2017 - 31.12.2017 4 - TUBİTAK 4004 PROJESİ, Proje no: 117B057, Üçü bir yerde: Sağlık, kültür ve ekoloji temelli doğa eğitimi- Uzman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 07.09.2017 - 13.09.2017 76.059 TÜRK LİRASI 5 - Arguvan Parçikan Malatya Tersiyer yaşlı kömürlerinin Organik Jeokimyasal Organik Petrografik Özellikleri ve İz element içerikleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.11.2015 - 30.11.2016 6 - Çayırlı Çilhoroz Erzincan Tersiyer Yaşlı Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Organik Petrografik Özellikleri Ve İz Element İçerikleri CÜBAP M 509 nolu proje Yönetici Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.01.2013 - 16.06.2014 7 - Sivas Havzası Tersiyer yaşlı kömürlerinin Hidrokarbon türüm potansiyelleri ve çevresel etkileri, CÜBAP M-648 nolu proje, (Yürütücü), 2018- Devam ediyor. Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ Devam Ediyor 11.03.2018 - 20000 TÜRK LİRASI 8 - Üçü bir yerde: sağlık kültür ve ekoloji temelli doğa eğitimi II. Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 26.06.2018 - 9 - Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Uzman TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 01.07.2017 - 54.270 10 - Sivas Havzası Tersiyer yaşlı kömürlerinin Kömürleşme Süreci, Hidrokarbon türüm potansiyelleri ve Çevresel Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 10.06.2018 - 20000 TÜRK LİRASI 11 - TUBİTAK 4004 PROJESİ, Proje no: 118B516,Üçü bir yerde: Sağlık, kültür ve ekoloji temelli doğa eğitimi-II Uzman TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 26.06.2018 - 78.557 TÜRK LİRASI 12 - Hekimhan Havzası Malatya Kuzeybatısı Üst Kretase Tersiyer Yaşlı Karbonatlı Kayaçların Organik Petrografik ve Organik Jeokimyasal Özellikleri CÜBAP M 380 nolu proje Yönetici BAP Tamamlandı - 13 - Sivas Havzası Hidrokarbon Varlığının Araştırılmasında Organik Jeokimyasal Analizler Ve Jeofizik Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı CÜBAP M 372 nolu proje Araştırmacı BAP Tamamlandı - 14 - Tersiyer yaşlı Artova Zile Tokat Kömürlerinin Organik Petrografik ve Organik Jeokimyasal Özellikleri CÜBAP M 364 nolu proje Yönetici BAP Tamamlandı - 15 - Kangal Sivas Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Organik Petrografik ve Hidrokarbon Türüm Potansiyelleri TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi Proje No 108Y111 Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 16 - Hafik Bölgesi Sivas Kuzeydoğusu Kömürlerinin Organik Jeokimyasal ve Organik Petrografik Özellikleri CÜBAP M 319 nolu proje 2005 2007 Yönetici Yönetici BAP Tamamlandı - 17 - Karayün Sivas Güneydoğusu Civarındaki Miyosen Yaşlı Birimlerin Organik Jeokimyasal Ve Organik Petrografik Özellikleri CÜBAP M 291 nolu proje Yönetici BAP Tamamlandı - 18 - Ulaş Sivas kuzeyinde Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organofasiyes özellikleri CÜBAP M 298 nolu proje Yönetici BAP Tamamlandı - 19 - Cudi Grubu Birimlerinin Nusaybin Mardin Cizre Şırnak Arasında Yer Alan Kesiminin Organik Petrografi Organofasiyes ve Kaynak Kaya Özellikleri CÜBAP M 168 nolu proje Araştırmacı BAP Tamamlandı - 20 - Toroslarda Bozkır Konya Güneybatı Yöresinin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri CÜBAP M 77 nolu proje 1995 1997 Yüksek lisans projesi Yardımcı Araştırmacı Araştırmacı BAP Tamamlandı - 21 - Türkiye deki Hidrokarbon Petrol Bitüm Sızıntılarının Organik Jeokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi TÜBİTAK ÇAYDAG 107Y201 nolu proje Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 230 000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 İş Güvenliği ve Sağlığı Türkçe 2 Lisans 2018-2019 PETROL VE KÖMÜR JEOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Petrol ve Kömür Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Petrol ve Kömür Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Petrol ve Kömür Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Petrol Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Petrol Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Kömür Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Petrol Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Kömür Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Kömür Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Petrol Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Kömür Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2005-2006 Petrol Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Kömür Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2004-2005 Petrol Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2003-2004 Petrol Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Bitirme Ödevi Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Kömür Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Mühendislik Projesi Türkçe 3 Lisans 2002-2003 Petrol Jeolojisi Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Petrol ve Kömür Jeolojisi (Jeofizik Mühendisliği) Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Bitümlü Şeyller Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 ENERJİ HAMMADDELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 HİDROKARBON ARAMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 HİDROKARBON ARAMALARINDA ORGANİK JEOKİMYASAL YÖNTEMLER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 TÜRKİYE PETROL ALANLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2012-2013 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2010-2011 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2009-2010 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2008-2009 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2007-2008 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2007-2008 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2006-2007 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2005-2006 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2004-2005 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 1 Yüksek Lisans 2004-2005 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4 Yüksek Lisans 2003-2004 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Hidrokarbon Aramalarında Alternatif Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 Türkiye Petrol Alanları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Enerji Hammaddeleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 Hidrokarbon Aramalarında Organik Jeokimyasal Yöntemler Türkçe 3