Dr.Öğr. Üyesi EVREN GÖLGE


MAKALELER 1 - A Geographical Information System (GIS) Based Traceability System Suggestion for a Pastry Firm Operating Nationwide GÖLGE EVREN,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - International Competitiveness of the Turkish Olive Oil Sector ÇUKUR FİGEN,DEMİRBAŞ NEVİN,GÖLGE EVREN, Yayın Yeri: Selcuk J Agr Food Sci, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: CAB Özgün Makale 3 - Level of Knowledge Practices and Attitudes of Dairy Farmers RegardingFood Safety in Turkey DEMİRBAŞ NEVİN,ÇUKUR FİGEN,YILDIZ ÖZLEM,GÖLGE EVREN, Yayın Yeri: NEW MEDIT, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Ağır metallerin sulardan uzaklaştırılmasında endüstriyel atık maddelerin kullanımı DEMİRAĞ MUSTAFA KEMAL,Karaören Ayça,GÖLGE EVREN, Yayın Yeri: Akademik Gıda, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: CAB Abstracts, Index Copernicus, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Eurasian Scientific Journal Index, TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database. Derleme Makale 5 - Practices in Milk Collection Centres for quality Milk Production A Casefrom the Aegean Region of Turkey DEMİRBAŞ NEVİN,TOSUN DUYGU,ÇUKUR FİGEN,GÖLGE EVREN, Yayın Yeri: NEW MEDIT, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - The effects of food irradiation on quality of pine nut kernels GÖLGE EVREN,OVA GÜLDEN, Yayın Yeri: Radiation Physics and Chemistry, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 7 - Food safety practices in milk collection centers in Turkey a case study DEMİRBAŞ NEVİN,GÖLGE EVREN,TOSUN DUYGU,ÇUKUR FİGEN, Yayın Yeri: British Food Journal, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - The knowledge and practices in milk collection centres in Turkey DEMİRBAŞ NEVİN,ÇUKUR FİGEN,TOSUN DUYGU,GÖLGE EVREN, Yayın Yeri: AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Bir gıda kontaminantı: Bisfenol A GÖLGE EVREN,DEMİRAĞ MUSTAFA KEMAL,OVA GÜLDEN, Yayın Yeri: Akademik Gıda, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: CAB Abstracts, Index Copernicus, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Eurasian Scientific Journal Index, TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database. Derleme Makale 10 - Liderlik Kuramları ve Türk Tipi Liderlik GÖLGE EVREN,OVA GÜLDEN, Yayın Yeri: Dünya Gıda, Yıl: 2004 Ulusal Hakemsiz Endeks: Derleme Makale 11 - Gıda reklamlarının tüketici üzerine etkileriyle ilgili bir araştırma DEMİRAĞ MUSTAFA KEMAL,OVA GÜLDEN,GÖLGE EVREN, Yayın Yeri: Dünya Gıda, Yıl: 2003 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Possibility of encapsulated propolis used as antimicrobial agent in yoghurt Taşdemir Yasemin,GÖLGE EVREN (10.10.2018-12.10.2018), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Food Technology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Possibility of use of encapsulated propolis in chewing gum formulation as antimicrobial agent BOSTANCI EMRE,GÖLGE EVREN (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: 9th International Agriculture Symposium AGROSYM 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - The utilization of food waste in feed and fertilizer production in Turkey: Needs and challenges GÖLGE EVREN,DEMİRBAŞ NEVİN (04.10.2018-07.10.2018), Yayın Yeri: 9th International Agriculture Symposium AGROSYM 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-99976-718-8-2 4 - A GIS based traceability system suggestion for a pastry firm operating nationwide GÖLGE EVREN,TÜRK TARIK (15.05.2018-16.05.2018), Yayın Yeri: 4th International Scientific Conference Geobalcanica 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Some quality criteria of asparagus-enriched dietsnacks AKTAŞ AYGÜL,GÖLGE EVREN (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: TARGİD 3. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - POLYGONUM COGNATUM Meissn. VE FUNGUSLU ORTAMDA FARKLI BOYUTLARDA SENTEZLENEN GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN (AgNP) ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÜRSOY NEVCİHAN,ELAGÖZ SEZAİ,GÖLGE EVREN,BULUT AHMET,DEMİR TUĞBA (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: TARGİD 3. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - International Competitiveness of The Turkısh Olive Oil Sector ÇUKUR FİGEN,DEMİRBAŞ NEVİN,GÖLGE EVREN (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: 8th International Agriculture Symposium AGROSYM 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Determination of some mechanical, physicochemical and chemical properties of potato starch based edible film involving propolis GÖLGE EVREN,Bostancı Emre,Aktaş Aygül (04.10.2017-06.10.2017), Yayın Yeri: 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Some mechanical and physiochemical properties of potato starch based edible film GÖLGE EVREN,ÖZER ALİ,BOSTANCI EMRE (02.11.2016-04.11.2016), Yayın Yeri: Food Factor I Barcelona Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Novel techniques in irradiated food detection GÖLGE EVREN (01.09.2016-03.09.2016), Yayın Yeri: IX.International Workshop on Nuclear Structure Properties Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Determination of Some Chemical Properties of Çiğirdik GÖLGE EVREN,KEMAHLIOĞLU ÖMER KEMAL,Bostancı Emre (01.10.2015-04.10.2015), Yayın Yeri: The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4265-37-4 12 - Fruit Wines MAZLUM SEVİM,GÖLGE EVREN (01.10.2015-04.10.2015), Yayın Yeri: The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4265-37-4 13 - Evaluation and Modelling of Modified Hazelnut Shell in Pb(II) Removal from Aqueous Solution GÖLGE EVREN,OVA GÜLDEN (15.05.2015-19.05.2015), Yayın Yeri: 1st International Conference On Engineering And Natural Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-66262-5-8 14 - Determination of Shelflife of Grinded Pistachio Nut at Different Packaging and Storage Conditions KENDİRCİ PERİHAN,GÖLGE EVREN,ALTUĞ TOMRİS,OVA GÜLDEN,DEMİRAĞ MUSTAFA KEMAL (13.09.2010-16.09.2010), Yayın Yeri: VI. International Packaging Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Farklı Ambalaj ve Depolama Koşullarında Çam Fıstığının Bazı Kalite Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi Eser Pınar,ELMACI YEŞİM,Altuğ Tomris,OVA GÜLDEN,DEMİRAĞ MUSTAFA KEMAL,KENDİRCİ PERİHAN,GÖLGE EVREN (27.05.2009-29.05.2009), Yayın Yeri: II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Vakum Buhar Vakum Uygulamasının Çam Fıstıgı (Pinus pinae) Kalitesi Üzerine Etkileri GÖLGE EVREN,OVA GÜLDEN (21.05.2008-23.05.2008), Yayın Yeri: Türkiye 10. Gıda Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye Süt Sektörüne Gıda Güvenliği Açısından Süt Toplama Merkezlerinin Önemi : İzmir Örneği TOSUN DUYGU,DEMİRBAŞ NEVİN,ÇUKUR FİGEN,GÖLGE EVREN (01.01.2008-02.01.2008), Yayın Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - The role and importance of milk collection centers in milk supply hain in Turkey The case of Izmir province TOSUN DUYGU,DEMİRBAŞ NEVİN,GÖLGE EVREN,ÇUKUR FİGEN (23.04.2007-25.04.2007), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - The quality of cakes and cookies which contain different amounts of black carrot Daucus carota pomace in their formulations GÖLGE EVREN,OVA GÜLDEN,DEMİRAĞ MUSTAFA KEMAL,KEMAHLIOĞLU ÖMER KEMAL (02.05.2006-06.05.2006), Yayın Yeri: 2nd International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - The quality of food irradiation and steam sterilization on the quality of pine nut kernels GÖLGE EVREN,OVA GÜLDEN (14.09.2005-16.09.2005), Yayın Yeri: IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 GDM 2008 TERMODİNAMİK Türkçe 3 Lisans 2018-2019 GDM 3006 GIDA KİMYASI II Türkçe 4 Lisans 2018-2019 GDM 3015 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 GDM 4007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 GDM 4021 PROSES TASARIM PROJELERİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 GDM 2008 TERMODİNAMİK Türkçe 3 Lisans 2017-2018 GDM 3006 GIDA KİMYASI II Türkçe 4 Lisans 2017-2018 GDM 3015 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 GDM 4007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 GDM 4021 PROSES TASARIM PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GDM 2008 TERMODİNAMİK Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GDM 3006 GIDA KİMYASI II Türkçe 4 Lisans 2016-2017 GDM 3015 ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GDM 4007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 GDM 4021 Proses Tasarım Projeleri Türkçe 3 Lisans 2015-2016 GDM 2008 Termodinamik Türkçe 3 Lisans 2015-2016 GDM 3006 Gıda Kimyası II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 GDM 3015 Enstrümental Gıda Analizleri Türkçe 3 Lisans 2015-2016 GDM 4007 Mühendislik Ekonomisi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 GDM 4021 Proses Tasarım Projeleri Türkçe 3 Lisans 2014-2015 GDM 2008 Termodinamik Türkçe 3 Lisans 2014-2015 GDM 3006 Gıda Kimyası II Türkçe 4 Lisans 2014-2015 GDM 3015 Enstrümental Gıda Analizleri Türkçe 3 Lisans 2014-2015 GDM 3019 Beslenme İlkeleri Türkçe 2 Lisans 2014-2015 GDM 4007 Mühendislik Ekonomisi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 GDM 4021 Proses Tasarım Projeleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GDM 2008 Termodinamik Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GDM 3006 Gıda Kimyası II Türkçe 4 Lisans 2013-2014 GDM 3015 Enstrümental Gıda Analizleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 GDM 4007 Mühendislik Ekonomisi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 GDM 2008 Termodinamik Türkçe 3 Lisans 2012-2013 GDM 3006 Gıda Kimyası II Türkçe 4 Lisans 2012-2013 GDM 3014 Temel İşlemler Lab. Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 GDM 5009 GIDA GÜVENLİK VE YÖNETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 GDM 5036 MÜHENDİSLİKTE KARAR VERME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 GDM 5009 GIDA GÜVENLİK VE YÖNETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 GDM 5036 MÜHENDİSLİKTE KARAR VERME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 GDM 5009 Gıda Güvenlik ve Yönetim Sistemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 GDM 5036 Mühendislikte Karar Verme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 İSG 5009 İş Hijyeni Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 GDM 5009 Gıda Güvenlik ve Yönetim Sistemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 GDM 5036 Mühendislikte Karar Verme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İSG 5009 İş Hijyeni Türkçe 2 Yüksek Lisans 2014-2015 GDM 5036 Mühendislikte Karar Verme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İSG 5009 İş Hijyeni Türkçe 2