Doç.Dr. NEVCİHAN GÜRSOY


MAKALELER 1 - Ülkemizin Farkli Bölgelerinden Toplanan Bakla (Vicia faba L.) Yerel Populasyonlarinin Agronomik Ve Morfolojik Karekterizasyonu KARAKÖY TOLGA,DEMİRBAŞ AHMET,TOKLU FARUK,TUĞAY KARAGÖL Eylem,UNCUER Damla,GÜRSOY NEVCİHAN,ÖZKAN HAKAN, Yayın Yeri: KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Sequential determination of serum viral titers virus specific IgG antibodies and TNF IL 6 IL 10 and IFN levels in patients with Crimean Congo hemorrhagic fever KAYA ŞAFAK,ELALDI NAZİF,KUBAR AYHAN,GÜRSOY NEVCİHAN,YILMAZ MERAL,KARAKUŞ GÜLDEREN,GÜNEŞ TURABİ,Zübeyde Polat,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,ENGİN AYNUR,İlyas Dökmetaş,BAKIR MEHMET,YILMAZ NEZİHA,ŞENCAN MEHMET, Yayın Yeri: BMC INFECTIOUS DISEASES, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oils of Salvia palaestina Betham and S ceratophylla L GÜRSOY NEVCİHAN,TEPE BEKTAŞ,AKPULAT HÜSEYİN AŞKIN, Yayın Yeri: Records of Natural Products, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Influence of the Seasonal Conditions on Phenolic Composition and Antioxidant Activity of Vitis vinifera L GÜRSOY NEVCİHAN, Yayın Yeri: African Journal of Microbiology Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - The Effects of Bifidobacterium lactis and Galactooligosaccaride GOS on Ileum and Distal Colon Motility In Vitro Study GÜRSOY NEVCİHAN, Yayın Yeri: African Journal of Microbiology Research, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - Evaluation of the antioxidant activities of three edible mushrooms Ramaria flava Schaef Fr Quél Rhizopogon roseolus Corda T M Fries Russula delica Fr GÜRSOY NEVCİHAN,SARIKÜRKCÜ CENGİZ,TEPE BEKTAŞ,SOLAK MEHMET HALİL, Yayın Yeri: Food Science and Biotechnology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Determination of in vitro antioxidative and antimicrobial properties and total phenolic contents of Ziziphora clinopodioides Cyclotrichium niveum and Mentha longifolia subsp typhoides var typhoides GÜRSOY NEVCİHAN,Şıhoğlu Tepe Arzuhan,TEPE BEKTAŞ, Yayın Yeri: Journal Of Medicinal Food, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Determination of the Antimicrobial and Antioxidative Properties and Total Phenolics of Two Endemic Lamiaceae Species from Turkey Ballota rotundifolia L and Teucrium chamaedrys C Koch GÜRSOY NEVCİHAN,TEPE BEKTAŞ, Yayın Yeri: Plants Foods For Human Nutrition, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Evaluation of the chemical composition and antioxidant activity of the peel oil of citrus nobilis GÜRSOY NEVCİHAN,TEPE BEKTAŞ,SÖKMEN MÜNEVVER, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Antioxidant activities metal contents total phenolics and flavonoids of seven Morchella species GÜRSOY NEVCİHAN,SARIKÜRKCÜ CENGİZ,CENGİZ MUSTAFA,SOLAK MEHMET HALİL, Yayın Yeri: FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - In vitro antileishmanial activity of essential oils obtained from Thyme Thymus vulgaris Cummin Cuminum cyminum and Mersin Myrtus communis plants Malatyalı Erdoğan, Özçelik Semra, Gürsoy Nevcihan, Yayın Yeri: Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Scopus, Ebsco Host, Copernicus Özgün Makale 12 - Investigation of acute effects of aflatoxin on rat proximal and distal colon spontaneous contractions GÜRSOY NEVCİHAN,Bagcivan İhsan,SARAÇ BÜLENT,Parlak Ahmet,YILDIRIM ŞAHİN,Kaya Tijen, Yayın Yeri: FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Changes in spontaneous contractions of rat ileum by aflatoxin in vitro Nevcihan Gürsoy, Bülent Saraç, Nedim Durmuş, Ahmet ParlakŞahin YıldırımTijen Kayaİhsan Bağcivan, Yayın Yeri: FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Yerfıstıklarında Hasat Kurutma ve Depolama Kademelerinde Aflatoksin Oluşumu Gürsoy Nevcihan, Biçici Mehmet, Yayın Yeri: Gıda Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Türkiye Orijinli Kırmızı Mercimek Yerel Genotiplerinin MelezlenmesindenGeliştirilen Rekombinant Kendilenmiş Hatların Agromorfolojik ve KaliteParametreleri Yönünden Değerlendirilmesi TOKLU FARUK,ÖZKAN HAKAN,KARAKÖY TOLGA,HATİPOĞLU RÜŞTÜ,DEMİRBAŞ AHMET,GÜRSOY NEVCİHAN (07.11.2018-09.11.2018), Yayın Yeri: International Congress On Agriculture and Animal Science Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Turkiye Orijinli Kırmızı Mercimek Yerel Genotiplerinin Melezlenmesinden Geliştirilen Rekombinant Kendilenmiş Hatların Agromorfolojik ve Kalite Parametreleri Yönünden Değerlendirilmesi TOKLU FARUK,ÖZKAN HAKAN,KARAKÖY TOLGA,HATİPOĞLU RÜŞTÜ,DEMİRBAŞ AHMET,GÜRSOY NEVCİHAN (07.11.2018-09.11.2018), Yayın Yeri: International Congress on Agriculture and Animal Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Türkiye Orijinli Kırmızı Mercimek Yerel Genotiplerinin Melezlenmesinden Geliştirilen Rekombinant Kendilenmiş Hatların Agromorfolojik ve Kalite Parametreleri Yönünden Değerlendirilmesi TOKLU FARUK,ÖZKAN HAKAN,KARAKÖY TOLGA,HATİPOĞLU RÜŞTÜ,DEMİRBAŞ AHMET,GÜRSOY NEVCİHAN (07.11.2018-09.11.2018), Yayın Yeri: International Congress on Agriculture and Animal Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - ASSESSMENT OF MICRO AND MACRO NUTRIENTS CONTENTSIN THE TURKISH FABA BEAN GERMPLASM KARAKÖY TOLGA,DEMİRBAŞ AHMET,TOKLU FARUK,GÜRSOY NEVCİHAN,Karagöl Eylem Tugay,UNCUER DAMLA,ÖZKAN HAKAN (07.06.2018-09.06.2018), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - POLYGONUM COGNATUM Meissn. VE FUNGUSLU ORTAMDA FARKLI BOYUTLARDA SENTEZLENEN GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN (AgNP) ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÜRSOY NEVCİHAN,ELAGÖZ SEZAİ,GÖLGE EVREN,BULUT AHMET,DEMİR TUĞBA (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: targid Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Green Synthesis of Silver Nanoparticles (AgNP) Using Medlar (Mespilus germanica L.) Fruit Extract and Its Antibacterial Properties on Antibiotic-Resistant Bacteria. KÜNÇ ŞEBNEM,KAYAPINAR SEDA,GÜRSOY NEVCİHAN (07.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: The 8th International Symposium Of Euroaliment Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Evaluation Of The Anti-Cancer Effect Of Siılver Nanoparticles (AgNP) Synthesized On Origanum Syriacum Essentıal Oil. DEMİR AHMET TURAN,GÜRSOY NEVCİHAN (07.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: The 8th International Symposium Of Euroaliment Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Koyun Çiğ Sütlerinden Üretilen Geleneksel Van Otlu Peynirinin Gıda Güvenliği Üzerine Etkileri KIRK KADİR,GÜRSOY NEVCİHAN,CEBECİ TUĞBA (07.04.2015-09.04.2015), Yayın Yeri: Gıda Güvenliği Kongresi Ulusal Poster ISBN: 9 - Kesim Tüketim Dönemleri Arasındaki Koyun Karkaslarında Meydana Gelen Doku Kayıplarının Güvenli Kırmızı Et Tüketimi Üzerine Etkileri CEBECİ TUĞBA,KIRK KADİR,GÜRSOY NEVCİHAN (06.04.2015-08.04.2015), Yayın Yeri: Gıda Güvenliği Kongresi Ulusal Poster ISBN: 10 - Fungus Mediated Synthesis Of Sılver Nanoparticles Agnp And Their Activity Against Aspergillus Spp In Combination With Antifungal Agent GÜRSOY NEVCİHAN (05.11.2014-07.11.2014), Yayın Yeri: 2 nd International Congress on Food Technology Uluslararası Poster ISBN: 11 - Fındık Ve Fındık Ürünlerinde Doğal Olarak Oluşan Mikoflora İle Aflatoksin Oluşumlarının Araştırılması Keskin. Zehra Seba, Gürsoy. Nevcihan (15.05.2013-16.05.2013), Yayın Yeri: 4. Gıda Güvenliği Kongresi Ulusal Poster ISBN: 12 - Kuru Üzüm İncir Ve Kayısıda Aspergillus Spp Ve Aflatoksin Oluşumlarının Ozonla Detoksifikasyonu Karaçınar. Servet, Gürsoy. Nevcihan (15.05.2013-16.05.2013), Yayın Yeri: 4. Gıda Güvenliği Kongresi Ulusal Poster ISBN: 13 - Natural Occurrence Of Mycoflora Aflatoxins And Ochratoxin A In Maize Gürsoy. Nevcihan, Can. Özlem Pelin, Hastaoğlu. Emre (03.11.2010-06.11.2010), Yayın Yeri: 1st International Congress on Food Technology Uluslararası Poster ISBN: 14 - Çiğ ve Kavrulmuş Fındıklardaki Mikoflora ve Aflatoksin Bulaşıklıklarının Değerlendirilmesi GÜRSOY NEVCİHAN (21.05.2008-23.05.2008), Yayın Yeri: Türkiye 10. Gıda Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Kekik Thymus vulgaris Kimyon Cuminum cyminum ve Mersin Myrtus communis Bitkilerinden Elde Edilen Yağların İn Vitro Antileishmanial Etkileri Malatyalı. Erdoğan, Özçelik. Semra, Gürsoy. Nevcihan (18.11.2007-23.11.2007), Yayın Yeri: XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Mısır Bitkilerinde Cücelik Hastalığı Yapan Spiroplasma kunkelii nin Alternatif Konukçu Vektör Böcek ve İklim İlişkilerinin Saptanması Biçici. Mehmet, Başpınar. Hüseyin, Baloğlu. Saadettin, Uygur Sibel, Gürsoy Nevcihan, Özcan Haluk, Uyanık Esra (27.08.2007-29.08.2007), Yayın Yeri: Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Çukurova da Üretilen Tane ve Tohumluk Mısır Ürünlerindeki Tohum Kökenli Fungal Bulaşıklıklar ve Infeksiyonlar Biçici. Mehmet, Gürsoy. Nevcihan (09.11.2005-11.11.2005), Yayın Yeri: Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Çukurova Bölgesi Yerfıstıklarında Hasat ve Depo Koşullarında Oluşan Toplam Aflatoksinin Araştırılması Gürsoy. Nevcihan, Biçici. Mehmet (23.05.2004-24.05.2004), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Çukurova da Buğday ve Mısır Ürünlerinde Saptanan Fungal Infeksiyonlar ve Sonuçlanan Bazı Mikotoksinler Gürsoy. Nevcihan, Biçici. Mehmet (18.09.2003-19.09.2003), Yayın Yeri: I. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - Biological and Serological Determination of Virus Diseases Cause Crinkle Leaf Symptoms on Citrus Gürsoy. Nevcihan, Baloğlu. Saadettin (17.09.2001-19.09.2001), Yayın Yeri: 11 th Congress of Mediterranean Phytopathological Union and 3 rd Congress of Sociedade Potuguesa de Fitopatologia Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Adana ve Tarsus Bölgesinde Yetiştiriciliği yapılan Erik ve Şeftali Ağaçlarında Erik Şarka Virüsünün ELISA Testi ile Aranması Baloğlu. Saadettin, Özaslan. Mehmet, Posluoğlu. Nevcihan, Asil Yılmaz, Mehmet (26.09.1995-29.09.1995), Yayın Yeri: VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 22 - Turunçgil Viroidlerinin sPAGE Yöntemiyle Saptanması Posluoğlu. Nevcihan, Baloğlu. Saadettin, Duran Villa. Nuria (26.09.1994-29.09.1994), Yayın Yeri: VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Farklı Fertigasyon Uygulama Sıklıklarının Sivas İli Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Kavun Bitkisinin Verimine Ve Kalite Parametrelerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 18.02.2015 - 15.08.2017 2 - Nano Gıda Laboratuarı Alt Yapısının Kurulması Pilot Proje Polygonum Cognatum Meissn Madımak ve Funguslu Ortamda Farklı Boyutlarda Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerinin Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.10.2012 - 29.12.2015 243000 TÜRK LİRASI 3 - Fındık ve Fındık Ürünlerinde Doğal Olarak Oluşan Mikoflora ile Aflatoksin Oluşumlarının Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 05.10.2009 - 12.12.2012 11000 TÜRK LİRASI 4 - Aspergillus spp Oluşumlarının Funguslu Ortamda Sentezlenen Nano Gümüş Partikülleri ve Antifungal Ajan Kombinasyonları ile Engellenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 10.08.2009 - 24.10.2012 11000 TÜRK LİRASI 5 - Genotip Sekanslama gBS ve SSR Metodlarını Kullanarak Yerel Bakla Popülasyonlarında Agro morfolojik Verim ve Kalite İle İlişkili DNA Markörlerinin Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 21.03.2016 - 6 - Genotip Sekanslama GBS ve SSR Metotlarını Kullanarak Yerel Bakla Popülasyonlarında Agro Morfolojik Verim ve Kalite İle İlişkili DNA Markörlerinin Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 22.01.2016 - 360000 TÜRK LİRASI 7 - Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Eriklerde Zararlı Virüs Hastalıklarının Biyolojik Ve Serolojik Yöntemlerle Saptanması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 8 - Turunçgillerde Yaprak Kırışıklığına Neden Olan Virüs Hastalıklarının Biyolojik Serolojik Olarak Tanımlanması ve Serolojik İlişkilerinin Saptanması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 9 - Organization of a Centre for the Production of Virus Free Material of Grapevine Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı - 10 - Mısır ve Buğday Tanelerinde Oluşan Mantarların ve Toksinlerinin Araştırılması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 11 - DPT C Ü Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuar Projesi Bşl Tar 11 04 2011 Araştırmacı DİĞER Devam Ediyor - 8500000 TÜRK LİRASI 12 - Rasemik Naproksen Karışımının Ayrılması için Kiral Seçici Membran Geliştirilmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı - 160000 TÜRK LİRASI 13 - Gemerek İlçesi ve Çevresinde Üretilen Patates Çeşitlerindeki Mikoflora ile Deoxynivalenol DON Oluşum Sıklığının Araştırılması Araştırmacı BAP Tamamlandı - 84000 TÜRK LİRASI 14 - CFCU TR0602 03 02 Sütten Gelen Lezzet Evlere Bereket Araştırmacı Avrupa Birliği Tamamlandı - 163000 EURO 15 - Kuru Üzüm İncir ve Kayısıda Aspergillus spp ve Aflatoksin oluşumlarının Ozonla Detoksifikasyonu Yönetici BAP Tamamlandı - 11000 TÜRK LİRASI 16 - Yerfıstığında Doğal Olarak Oluşan Toplam Aflatoksin Bulaşıklıklarının CD ELISA ve IAC HPLC Yöntemi ile Araştırılması Yönetici BAP Tamamlandı - 80000 TÜRK LİRASI 17 - Mısır bitkilerinde cücelik hastalığı Spiroplasma kunkelii nin alternatif konukçu vektör böcek ve iklim ilişkilerinin araştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 60000 TÜRK LİRASI