Prof.Dr. ATİLLA CEYLANOĞLU


MAKALELER 1 - Vibration measurements for the prediction of ground bearing capacity CEYLANOĞLU ATİLLA,GÜL YAVUZ, Yayın Yeri: Acta Montanistica Slovaca, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - Alev Yürütmez Bant Kullanımının Yeraltı Metal Madenciliği İçin Değerlendirilmes ERDEM BÜLENT,CEYLANOĞLU ATİLLA,DURAN ZEKERİYA, Yayın Yeri: BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: IMM Abstracts, GeoRef, Aluminium Industry Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PASCAL, Chemical Abstracts, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2, Compendex Derleme Makale 3 - Characterization of jointed rock masses for geotechnical classifications utilized in mine shaft stability analyses ÖZKAN İHSAN,ERDEM BÜLENT,CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - Hava Yastıkları ve Karadon Müessesesi nde Uygulaması CEYLANOĞLU ATİLLA, KAHRİMAN ALİ, ÜNVER MİTHAT YAŞAR, UYSAL ÖNDER, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Evaluation of plate loading tests on some rock formations for assessing the ground bearing capacity GÜL YAVUZ, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Energy saving by prediction of the optimum cutting rate in stone cutting process An industrial scale study KARAKUŞ ASKERİ, CEYLANOĞLU ATİLLA, GÜL YAVUZ, Yayın Yeri: Energy Science and Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 7 - Bazı Kaya Birimlerinin Nokta Yükleme Dayanımları ve Diğer Malzeme Özellikleri İle İlişkileri CEYLANOĞLU ATİLLA, GÜL YAVUZ, Yayın Yeri: Yerbilimleri/Geosound, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Evaluation of Continuous Grinding Tests on Some Marble and Limestone Units with Silicon Carbide and Diamond Type Abrasives GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: Journal of Materials Processing Technology, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Kazılabilirlik ve Riperlenebilirlik Sınıflama Sistemlerinin İncelenmesi ve Yeni Bir Sınıflama Sisteminin Önerilmesi CEYLANOĞLU ATİLLA, GÜL YAVUZ, AKIN AYDIN, Yayın Yeri: TMMOB, Madencilik Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Bazı Mermer Birimlerinde Değişik Aşındırıcılarla Yerinde Gerçekleştirilen Yüzey Aşındırma Deney Sonuçları ve Değerlendirilmesi GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: TMMOB, Madencilik Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Zile Bej ve Afyon Gök Mermer Birimleri İçin Birim Yüzey Aşındırma ve Cilalama Maliyet Analizi CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, Yayın Yeri: TMMOB, Madencilik Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Evaluation of Measurement Results of Ground Vibration Induced by Blasting in a Celestite Open Pit Mine in Turkey KAHRİMAN ALİ, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: Pakistan Journal of Applied Sciences, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Ambarlı Arakatlı Göçertme Yöntemi ve Pulpınar Krom Cevherine Uygulanabilirliği KAHRİMAN ALİ, CEYLANOĞLU ATİLLA, DEMİRCİ AHMET, ARPAZ ERCAN, Yayın Yeri: TMMOB, Madencilik Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Blast Design and Optimization Studies for a Celestite Open Pit Mine in Turkey KAHRİMAN ALİ, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: Mineral Resources Engineering, Yıl: 1996 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Mermer İşlemeciliğinde Aşındırma ve Cilalama Teknolojilerinin İncelenmesi GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: Doğal Yapı ve Kaplama Taşı Mermer Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Divriği Demir Açık Ocağı A Kafa Kaya Birimlerinin Kazılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi CEYLANOĞLU ATİLLA, DURUTÜRK Y SELİM, Yayın Yeri: Yerbilimleri/Geosound, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Sivas Mermer Fabrikalarının İncelenmesi Performans Ölçüm Sonuçları ve Bazı Mermer Malzeme Özellikleri ile İlişkileri CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, ARPAZ ERCAN, Yayın Yeri: TUKMD, Kaya Mekaniği Bülteni, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Mermer İşletme Yöntemleri İşleme Sistemleri ve Türkiye de Karşılaşılan Bazı Sorunlar GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - Madencilikle İlgili Kamu İktisadi Teşekküllerinin Sorunları ve Özelleştirme DEMİRCİ AHMET, KAHRİMAN ALİ, CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - Sivas Kangal Eymir Krom Sahası Kaya Birimlerinin Sınıflandırılması ve Projelendirme Çalışmaları KAHRİMAN ALİ, CEYLANOĞLU ATİLLA, ARPAZ ERCAN, GÖRGÜLÜ KAZIM, DURUTÜRK Y, SELİM, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - Sivas İli Yatırım Potansiyeli Araştırması Strateji Planı Raporunun Değerlendirilmesi ve Kritik Yaklaşımlar DEMİRCİ AHMET, KAHRİMAN ALİ, CEYLANOĞLU SÜL, SÜL ÖMER LÜTFİ, DURUTÜRK Y, SELİM, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Kayseri Pınarbaşı Pulpınar Krom Cevheri İçin Optimum Yeraltı Üretim Yöntemi Seçimi KAHRİMAN ALİ, CEYLANOĞLU ATİLLA, DEMİRCİ AHMET, ARPAZ ERCAN, UYSAL ÖNDER, Yayın Yeri: TMMOB, Madencilik Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Eskişehir Karaburhan Krom Açık Ocağı Kaya Birimlerinin Kazılabilirlik Sınıflaması ve Örtükazı Birim Maliyet Analizi CEYLANOĞLU ATİLLA, KAHRİMAN ALİ, DURUTÜRK Y SELİM, UYSAL ÖNDER, GÜL YAVUZ, Yayın Yeri: TMMOB, Madencilik Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Bazı Mermer Ocaklarının Sivas Burdur Isparta Muğla İncelenmesi ve Kaya Malzeme Kütle Özelliklerinin Sınıflandırılması CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, Yayın Yeri: TUKMD, Kaya Mekaniği Bülteni, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 25 - Sivas Ulaş Yöresi Sölestit Cevheri ve Yankayaçlarının Bazı Malzeme Kütle Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi CEYLANOĞLU ATİLLA, Yayın Yeri: TMMOB, Madencilik Dergisi, Yıl: 1995 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 26 - Doğrusal Programlama ve Günümüz Maden İşletme Yönetiminde Uygulanmasının Önemi KAHRİMAN ALİ, CEYLANOĞLU ATİLLA, CANBAZOĞLU MEHMET, ÖZEL FERDA, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 27 - Kama ve Düzlemsel Kayma Analizi İçin Bir Bilgisayar Programı CEYLANOĞLU ATİLLA, ARPAZ ERCAN, KAHRİMAN ALİ, Yayın Yeri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Madencilik Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Yıl: 1993 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 28 - An Investigation on the Influence of Depth of Cut and Blasting on Shovel Digging Performance KARPUZ CELAL, CEYLANOĞLU ATİLLA, PAŞAMEHMETOĞLU A GÜNHAN, Yayın Yeri: International Journal of Surface Mining and Reclamation, Yıl: 1992 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Evaluation of Ground Bearing Capacity Estimation Methods Based On Plate Loading Tests GÜL YAVUZ,CEYLANOĞLU ATİLLA (05.09.2016-09.09.2016), Yayın Yeri: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - YERALTI METAL MADENLERİNDE BANTLI KONVEYÖR İLE NAKLİYAT GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ERDEM BÜLENT,CEYLANOĞLU ATİLLA,DURAN ZEKERİYA (08.05.2016-11.05.2016), Yayın Yeri: 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Bazı Açık İşletmelerde Değişik Kaya Birimlerinin Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi GÜL YAVUZ, CEYLANOĞLU ATİLLA (06.06.2007-08.06.2007), Yayın Yeri: Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi-TUMKS 2007 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntısı ve Hava Şoku Ölçümlerinin Değerlendirilmesi İçin Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı ARPAZ ERCAN, CEYLANOĞLU ATİLLA (19.06.2001-22.06.2001), Yayın Yeri: Türkiye 17.Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Bazı Mermer Birimlerinde Değişik Koşullarda Gerçekleştirilen Laboratuvar Yüzey Aşındırma Deney Sonuçları ve Değerlendirilmesi GÖRGÜLÜ KAZIM, CEYLANOĞLU ATİLLA (19.06.2001-22.06.2001), Yayın Yeri: Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Belirli Bir Kaya Kütlesinde Oluşturulan Yer Sarsıntılarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi CEYLANOĞLU ATİLLA, ARPAZ ERCAN (19.06.2001-22.06.2001), Yayın Yeri: Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Bazı Mermer Birimlerinin Malzeme ve Yüzey Aşındırma Özelliklerinin ve Aralarındaki İlişkilerin Belirlenmesi CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM (19.06.2001-22.06.2001), Yayın Yeri: Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - The Performance Measurement Results of Stone Cutting Machines and Their Relations with Some Material Properties CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM (03.09.1997-09.09.1997), Yayın Yeri: Sixth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Measurement and Analysis of Ground Vibration Induced by Bench Blasting in a Celestite Open Pit Mine in Turkey CEYLANOĞLU ATİLLA, KAHRİMAN ALİ (07.10.1996-11.10.1996), Yayın Yeri: Fourth International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Specifıc Digging Energy as a Measure of Diggability CEYLANOĞLU ATİLLA, KARPUZ CELAL, PAŞAMEHMETOĞLU A. GÜNHAN (18.10.1994-20.10.1994), Yayın Yeri: Third International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Standart Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneyleri Verilerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Bilgisayar Programı CEYLANOĞLU ATİLLA, GÖRGÜLÜ KAZIM, KAHRİMAN ALİ (09.06.1993-10.06.1993), Yayın Yeri: Uluslararası Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2013-2014 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2009-2010 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2009-2010 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2009-2010 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 4 Lisans 2008-2009 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2008-2009 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2008-2009 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2008-2009 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 4 Lisans 2007-2008 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2007-2008 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2007-2008 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2007-2008 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2006-2007 ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 4 Lisans 2006-2007 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2006-2007 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2006-2007 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2006-2007 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2006-2007 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 4 Lisans 2005-2006 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2005-2006 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2005-2006 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2005-2006 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 4 Lisans 2004-2005 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2004-2005 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2004-2005 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2004-2005 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2004-2005 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2003-2004 ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 4 Lisans 2003-2004 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2003-2004 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2003-2004 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2003-2004 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2003-2004 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2003-2004 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2002-2003 ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 4 Lisans 2002-2003 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2002-2003 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2002-2003 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2002-2003 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2002-2003 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2002-2003 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 4 Lisans 2001-2002 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2001-2002 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2001-2002 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2001-2002 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2001-2002 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Lisans 2000-2001 ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Türkçe 4 Lisans 2000-2001 ENF1012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2000-2001 MAD3304 DELME VE PATLATMA TEKNİĞİ Türkçe 2 Lisans 2000-2001 MAD3305 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI Türkçe 2 Lisans 2000-2001 MAD3309 AÇIK MADEN İŞLETME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2000-2001 MAD4497 MÜHENDİSLİK PROJELERİ Türkçe 3 Lisans 2000-2001 MAD4499 BİTİRME ÖDEVİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MAD8006 MADEN İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MAD8006 MADEN İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MAD8006 MADEN İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MAD8006 MADEN İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MAD8006 MADEN İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 MAD8006 MADEN İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 MAD8006 MADEN İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2003-2004 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2002-2003 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2001-2002 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 MAD500-041 KAYA KÜTLE SINIFLAMA SİSTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 MAD5507 KAYA ŞEV STABİLİTESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 MAD5508 KAZILABİLİRLİK VE RİPERLENEBİLİRLİK TAYİN YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 MAD5509 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 MAD5510 KAYA MEKANİĞİ INSTRUMANTASYON Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 MAD5511 YERALTI KAYA YAPILARI TASARIMI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2000-2001 MAD5512 KAYA MEKANİĞİ ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2013-2014 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2013-2014 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2012-2013 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2012-2013 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2012-2013 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2012-2013 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2011-2012 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2011-2012 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2011-2012 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2011-2012 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2010-2011 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2010-2011 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2010-2011 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2010-2011 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2009-2010 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2009-2010 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2009-2010 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2009-2010 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2008-2009 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2008-2009 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2008-2009 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2008-2009 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2007-2008 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2007-2008 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2007-2008 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2007-2008 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2006-2007 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2006-2007 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2006-2007 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2006-2007 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2005-2006 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2005-2006 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2005-2006 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2005-2006 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2004-2005 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2004-2005 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2004-2005 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2004-2005 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2003-2004 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2003-2004 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2003-2004 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2003-2004 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2002-2003 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2002-2003 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2002-2003 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2002-2003 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2001-2002 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2001-2002 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2001-2002 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2001-2002 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2000-2001 MAD500-044 AÇIK İŞLETME İŞ MAKİNALARI İZLEME-ÖLÇME (MONITORING) SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2000-2001 MAD600-041 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERTLENDİRME Türkçe 3 Doktora 2000-2001 MAD8813 MERMER İŞLETME VE İŞLEME SİSTEMLERİ Türkçe 3 Doktora 2000-2001 MAD9913 YER SARSINTISI VE HAVA ŞOKU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2007 Bazı mermer birimleri için optimum plaka kesme koşullarının araştırılması ve mermer malzeme özellikleri ile ilişkilendirilmesi ASKERİ KARAKUŞ Doktora 2006 Bazı açık işletmelerdeki değişik kaya birimlerinin taşıma kapasitelerinin araştırılması ve kayaç özellikleri ile ilişkilendirilmesi YAVUZ GÜL Doktora 2000 Türkiye'deki bazı açık işletmelerde patlatmadan kaynaklanan titreşimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ERCAN ARPAZ Yüksek Lisans 2006 Kazılabilirlik ve riperlenebilirlik sınıflama sistemlerinin araştırılması ve değerlendirilmesi AYDA AKIN Yüksek Lisans 1998 Bazı mermer birimleri için optimum aşındırma-cilalama koşullarının araştırılması ve malzeme özellikleri ile ilişkilendirilmesi KAZIM GÖRGÜLÜ Yüksek Lisans 1998 Bazı yeraltı ocaklarında yükle-taşı-boşalt makinalarının performans ölçümleri ve değerlendirilmesi YAVUZ GÜL Yüksek Lisans 1997 Kayseri-Pınarbaşı-Pulpınar yeraltı krom işletmesinde patlatma işlemlerinin iyileştirilmesi ÖMER DAYI Yüksek Lisans 1995 Sivas-Ulaş sölestit cevheri ve yankayaçlarının madde ve kütle özelliklerinin belirlenmesi ve rezerv hesaplamaları MEHMET HAKAN ERTÜRK Yüksek Lisans 1994 Kangal-Sivas yöresindeki bazı krom sahalarının işletme parametrelerinin araştırılması ERCAN APRAZ Yüksek Lisans 1994 Bazı mermer ocaklarında (Isparta-Burdur-Sivas) işletme sistemlerinin incelenmesi ve öncelikli kaya madde/ kütle özellikleri ile ilişkilendirilmesi araştırmaları KAZIM GÖRGÜLÜ Yüksek Lisans 1994 T.D.Ç.İ. Divriği Madenleri Müessesesi Açık İşletmesi'nde kazanılabilirlik tayini ve iş makinalarının performans çalışmaları Y.SELİM DURUTÜRK