Dr.Öğr. Üyesi İLKNUR ŞENTÜRK


MAKALELER 1 - Determination of Grey Water Potential for Selected Pilot Region in Alanya Province KUTLU SERDAR,ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Biohydrogen Production by Anaerobic Fermentation of Sewage Sludge - Effect of Initial pH ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE, Yayın Yeri: Environment and Ecology Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 3 - Biohydrogen Production from Sewage Sludge by Dark Fermentation: The Effects of Adding Inoculum and Heat Pretreatment ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE, Yayın Yeri: Energy and Environmental Engineering, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 4 - INVESTIGATION OF AEROBIC DEGRADATION OF INDUSTRIAL WASTEWATER CONTAINING HIGH ORGANIC MATTER KINETIC STUDY SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,ŞENTÜRK İLKNUR,Güvenin Uğur, Yayın Yeri: European Scientific Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 5 - Biosorption of phenol from aqueous solutions by the Aspergillus niger biomass comparison of linear and non linear regression analysis ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE,GEYİKÇİ FEZA, Yayın Yeri: Desalination and Water Treatment, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Anaerobik fermentasyonla biyohidrojen üretim verimine etki eden faktörler ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE, Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Equilibrium and Kinetic Studies on the Biosorption of 2-chlorophenol and 4-chlorophenol by Live Aspergillus niger ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE, Yayın Yeri: Ekoloji, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Multivariate Statistical Techniques for the Assessment of Surface Water Quality at the Mid Black Sea Coast of Turkey AKBAL FERYAL,GÜREL LEVENT,BAHADIR TOLGA,ŞENTÜRK İLKNUR,BAKAN GÜLFEM,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE, Yayın Yeri: Water, Air, & Soil Pollution, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 9 - Water and sediment quality assessment in the mid Black Sea coast of Turkey using multivariate statistical techniques AKBAL FERYAL,GÜREL LEVENT,BAHADIR TOLGA,ŞENTÜRK İLKNUR,BAKAN GÜLFEM,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE, Yayın Yeri: Environmental Earth Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Treatment of nickel plating industrial wastewater by fungus immobilized onto rice bran GÜREL LEVENT,ŞENTÜRK İLKNUR,BAHADIR TOLGA,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE, Yayın Yeri: Journal of Microbial & Biochemical Technology, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Uluslararası Endeksli Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - EVSEL ATIKSU ARITIMINDA YAPAY SULAK ALANLARIN KULLANIMI: SİVAS ÖRNEĞİ SARIOĞLU CEBECİ MELTEM,ŞENTÜRK İLKNUR (26.10.2018-28.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - SUCUL AKIMLARDAN TOKSİK METALLERİN GİDERİMİ İÇİNBİTKİLERİN KULLANIMI ŞENTÜRK İLKNUR,Eyceyurt Nur Sena (26.10.2018-28.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi / Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - SİVAS İLİNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ŞENTÜRK İLKNUR (26.10.2018-28.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Çam Talaşı Kullanılarak Dispers Kırmızı 167 İçeren Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi ŞENTÜRK İLKNUR,Yıldız Muhammed Reha (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: International Symposium on Urban Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Antep Fıstığı Kabuğunun Kimyasal Önarıtımı ile Hazırlanan AdsorbentKullanılarak Atıksudan Asit Violet 17 Boyasının Adsorpsiyonla Giderimi ŞENTÜRK İLKNUR,ALZEIN MAZEN (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: International Symposium on Urban Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Kentsel Atıksu Çamuruna Uygulanan Farklı Önişlemlerin Çözünürlük ve Biyohidrojen Üretimine Etkisi ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: International Symposium on Urban Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - VAT BLUE 4 TEKSTİL BOYASININ HAZIRLANAN YENİ DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORBENTLERLE ADSORPSİYONU ŞENTÜRK İLKNUR (22.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-68414-1-5 8 - Akıllı Şehirlerde Gri Su Arıtım Teknolojileri KUTLU SERDAR,ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: Uluslararası 4. su kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Kentsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtımında Yenilikçi Teknoloji OlarakMembran Biyoreaktörler ŞENTÜRK İLKNUR (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: IV. ULUSLARARASI SU KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Akıllı Şehirlerde Gri Su Arıtım Teknolojileri (Graywater Purification Technologies for Smart Cities) Kutlu Serdar,ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (02.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: , IV. Uluslararası Su Kongresi: Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Advantages of cleaner production application in the textileindustry ŞENTÜRK İLKNUR (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Adsorption of Maxilon Blue GRL onto Pistachio from AqueousSolutions ŞENTÜRK İLKNUR,ALZEIN MAZEN (08.05.2017-10.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Orta Karadeniz Sahilinde Deniz Suyu Karbon Kirliliğinin Belirlenmesi Determination of the Central Black Sea Coast Sea Water Carbon Pollution ŞENTÜRK İLKNUR,ÜSTÜN ODABAŞI SEVDE,AKBAL FERYAL,BAKAN GÜLFEM,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium of Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Marine Water Quality at the Mid Black Sea Coast of Turkey Türkiye nin Orta Karadeniz Sahilinde Deniz Suyu Kalitesi ŞENTÜRK İLKNUR,ÜSTÜN ODABAŞI SEVDE,BAKAN GÜLFEM,AKBAL FERYAL,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (26.10.2016-28.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium of Water and Wastewater Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - CONSUMER BEHAVIOR IN THE RECYCLING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTE THE CASE OF SIVAS ŞENTÜRK İLKNUR (28.09.2016-02.10.2016), Yayın Yeri: II. INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-66262-9-6 16 - THE EFFECT ON BIOHYDROGEN PRODUCTION OF ANAEROBIC INOCULUM ADDITION ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (31.08.2016-03.09.2016), Yayın Yeri: 1st INTERNATIONALBLACK SEA CONGRESS ONENVIRONMENTAL SCIENCES(1st IBCESS) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-975-01408-8-4 17 - Monitoring of Seasonal Organic and Inorganic Pollution at the Mid Black Sea Coast of Turkey ÜSTÜN ODABAŞI SEVDE,Bareera MARYAM,ŞENTÜRK İLKNUR,AKBAL FERYAL,BAKAN GÜLFEM,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (31.08.2016-03.09.2016), Yayın Yeri: 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-01408-8-4 18 - Assessment of seasonal and spatial variations in marine water quality at the mid Black Sea off shore of Turkey Akçam Elif,ÜSTÜN SEVDE,ŞENTÜRK İLKNUR,Geçer Elif,BAKAN GÜLFEM,AKBAL FERYAL,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (18.09.2015-20.09.2015), Yayın Yeri: MACODESU 2015 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Energy from Sewage Sludge under Thermophilic Conditions ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (02.07.2015-04.07.2015), Yayın Yeri: 3rd International Conference on Sustainable Solid Waste Management (TINOS 2015), Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Comparative Adsorption Isotherm Study of the Removal of Phenol onto Aspergillus niger ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE,GEYİKÇİ FEZA (03.06.2015-05.06.2015), Yayın Yeri: 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES-2015) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - The Effect of Different pH at Constant Temperature on Biohydrogen Production from Sewage Sludge ŞENTÜRK İLKNUR,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (20.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Monitoring of Seasonal and Spatial Variations in Marine Water Quality at the Mid Black Sea Coast of Turkey ŞENTÜRK İLKNUR,ÜSTÜN SEVDE,Öztel Merve,Özkaynak Harun,Akçam Elif,Geçer Elif,AKBAL FERYAL,BÜYÜKGÜNGÖR HANİFE (20.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: